ТОП 10:

Яке з наведених рівнянь є “рівнянням обміну” І. Фішера?1) Км = М3 / ВВП;

2) Md = f1(Y) + f2(i);

3) Md = k·P·Y;

4) M·V = P·Q.

363 Для відновлення рівноваги на грошовому ринку при збільшенні пропозиції грошей необхідно...

1) зменшити попит на гроші шляхом підвищення процентних ставок;

2) збільшити попит на гроші шляхом зниження процентних ставок;

3) збільшити пропозицію грошей шляхом додаткової емісії;

4) зменшити ставки оподаткування доходів суб’єктів грошового ринку.

364 Національний банк України може встановлювати для різних видів зобов’язань диференційовані нормативи обов’язкового резервування не залежно від...

1) строку залучення коштів;

2) виду зобов’язань у розрізі валют;

3) обсягів залучених коштів;

4) суб’єктів.

365 В Україні система гарантування вкладів поширюється на депозити…

1) лише юридичних осіб;

2) лише фізичних осіб;

3) юридичних і фізичних осіб;

4) правильна відповідь відсутня.

366 Актив комерційного банку не містить…

1) готівки в касі;

2) резервів у центральному банку;

3) кредитів і цінних паперів;

4) залучених коштів.

367 Найбільшу частку в структурі ресурсів комерційних банків становлять…

1) власний капітал;

2) позичені кошти;

3) залучені кошти;

4) правильна відповідь відсутня.

368 Банк набуває статусу спеціалізованого, якщо…

1) 100 % його активів є активами одного типу;

2) понад 70 % його активів є активами одного типу;

3) понад 60% його активів є активами одного типу;

4) понад 50 % його активів є активами одного типу.

369 Найвищим органом управління акціонерного банку є…

1) загальні збори акціонерів;

2) спостережна рада банку;

3) правління банку;

4) ревізійна комісія банку.

370 До основних функцій комерційного банку належить…

1) залучення вкладів, інвестиційна та депозитарна діяльність;

2) залучення вкладів, надання кредитів, розрахунково-касове обслуговування;

3) надання кредитів, надання гарантій і поручительств, операції з валютними цінностями;

4) інвестиційна діяльність, операції з валютними цінностями.

371 Пасивні операції комерційних банків – це…

1) формування власного капіталу, залучення коштів у клієнтів, отримання кредитів на міжбанківському ринку і в центральних банків;

2) надання кредитів клієнтам, формування власного капіталу, отримання кредитів на міжбанківському ринку і в центральних банків;

3) формування власного капіталу, залучення коштів у клієнтів, здійснення банківських інвестицій;

4) залучення коштів у клієнтів, надання кредитів клієнтам, здійснення банківських інвестицій.

372 Активні операції комерційних банків – це…

1) формування власного капіталу;

2) розміщення ресурсів для отримання доходів;

3) залучення коштів у клієнтів;

4) правильна відповідь відсутня.

373 До комісійно-посередницьких операцій комерційних банків належить…

1) залучення коштів фізичних та юридичних осіб;

2) розміщення залучених коштів;

3) розрахунково-касове обслуговування клієнтів;

4) формування власного капіталу.

374 За видами операцій комерційні банки поділяють на…

1) універсальні та спеціалізовані;

2) міжнародні, національні, місцеві;

3) клірингові, ощадні, кооперативні;

4) універсальні, кооперативні, місцеві.

375 Виконавчим органом банку є...

1) загальні збори;

2) спостережна рада;

3) правління (рада директорів);

4) ревізійна комісія.

376 Органом контролю банку є…

1) служба внутрішнього аудиту;

2) загальні збори;

3) правління (рада директорів);

4) спостережна рада.

377 Довгострокові позики під заставу нерухомості надають…

1) інвестиційні банки;

2) іпотечні банки;

3) клірингові банки;

4) ощадні банки.

378 Призначає і звільняє голову та членів правління банку…

1) ревізійна комісія банку;

2) служба внутрішнього аудиту банку;

3) спостережна рада банку;

4) загальні збори.

379 Представницьким органом банку є…

1) спостережна (наглядова) рада;

2) загальні збори;

3) служба внутрішнього аудиту;

4) ревізійна комісія.

380 До небанківських фінансових інститутів належать…

1) інвестиційні фонди та інвестиційні компанії;

2) лізингові, факторингові компанії;

3) ломбарди, кредитні спілки;

4) усі перелічені фінансові посередники.

381 Кредитна спілка – це…

1) фінансова установа, яка виключно надає фінансові кредити фізичним особам під заставу майна;

2) фінансовий посередник, який спеціалізується на придбанні предметів тривалого користування для передання їх в оренду;

3) неприбуткова організація, заснована на кооперативних засадах для задоволення потреб її членів у фінансуванні;

4) фінансовий інститут, який має право стягувати борги від покупців на користь клієнта.

382 Ломбард як різновид небанківських кредитних інститутів – це…

1) неприбуткова організація, заснована на кооперативних засадах для задоволення потреб її членів у фінансуванні;

2) фінансова установа, яка виключно надає фінансові кредити фізичним особам під заставу майна;

3) фінансовий посередник, який спеціалізується на придбанні предметів тривалого користування для передання їх в оренду;

4) фінансовий інститут, який має право стягувати борги від покупців на користь клієнта.

383 Лізингові компанії на фінансовому ринку спеціалізуються на таких фінансових послугах…

1) надання виключно фінансових кредитів фізичним особам під заставу майна;

2) придбання предметів тривалого користування для передання їх в оренду;

3) стягнення боргів від покупців на користь клієнта;

4) забезпечення від настання певних ризиків та покриття витрат за ними.

384 Роль факторингових компаній на фінансовому ринку полягає у…

1) вкладенні коштів інвесторів у цінні папери інших емітентів для отримання прибутку;

2) придбанні права на стягнення боргів з наступним одержанням платежів за ними;

3) емісії та продажу пенсійних зобов’язань навзамін отриманих пенсійних внесків та вкладенні одержаних коштів у фінансові інструменти;

4) всьому переліченому.

385 Головними завданнями страхових компаній є…

1) захист майнових інтересів клієнтів;

2) спрямування накопичених страхових коштів у різні види інвестицій;

3) страховий захист інвесторів від ризиків;

4) усе перелічене.

386 Недержавні пенсійні фонди створюють з метою…

1) вкладення коштів інвесторів у цінні папери інших емітентів для отримання прибутку;

2) придбання права на стягнення боргів з наступним одержанням платежів за ними;

3) емісії та продажу пенсійних зобов’язань навзамін отриманих пенсійних внесків та вкладення акумульованих коштів у фінансові інструменти;

4) виконання всього переліченого.

387 Інвестиційні небанківські посередники (інститути спільного інвестування) забезпечують…

1) захист майнових інтересів вкладників від різних видів ризику;

2) стягнення боргів на користь клієнта за певну плату;

3) вкладення коштів інвесторів у цінні папери інших емітентів для отримання прибутку;

4) придбання предметів тривалого користування для наступного їх надання в оренду.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.006 с.)