ТОП 10:

В усіх перелічених випадках.790 До адміністративних важелів коригування митної вартості товарів відносять:

1) розрахункові і фіксовані ціни;

2) ціни на внутрішньому і міжнародному товарному ринках;

3) індикативні і мінімальні ціни;

4) державні і ринкові ціни.

791 Індикативні ціни у зовнішньоекономічній діяльності встановлюють переважно з метою:

1) регулювання експорту;

2) регулювання імпорту;

3) регулювання міжнародних розрахунків;

4) в усіх перелічених випадках.

792 Індикативні ціни можуть запроваджувати на товари:

1) щодо яких застосовують антидемпінгові процедури;

2) щодо яких встановлено квотування та ліцензування;

3) які підпадають під міжнародні зобов’язання України;

На всі перелічені товари.

793 Мінімальна митна вартість є об’єктом нарахування митних платежів, якщо:

1) заявлена декларантом митна вартість товару є вищою, ніж визначена державою мінімальна ціна;

2) заявлена у декларації митна вартість товару є нижчою, ніж визначена державою мінімальна ціна;

3) до товарів застосовують спеціальні імпортні процедури;

4) у будь-якому випадку, коли на товар встановлено мінімальну ціну імпорту в Україну.

794 Митні платежі – це:

1) непрямі податки, які стягують при проведенні зовнішньоекономічних операцій;

2) податки й збори, що нараховують при переміщенні товарів через митний кордон країни;

3) стаття доходів бюджету;

Усе перелічене.

795 За економічною природою митні платежі поділяють на:

1) прямі, непрямі;

2) основні, додаткові;

3) ввізні, вивізні;

4) постійні, тимчасові.

796 За способами нарахування митні платежі класифікують на:

1) імпорті, експортні, транзитні;

2) сезонні, антидемпінгові, компенсаційні;

3) адвалорні, специфічні, комбіновані;

4) автономні, конвенційні, преференційні.

797 Відповідно до напряму переміщення товарів розрізняють:

1) ввізні, вивізні митні платежі;

2) повні, преференційні митні платежі;

3) прямі, непрямі митні платежі;

4) особливі, спеціальні митні платежі.

798 Адвалерне мито встановлюють:

1) у грошовому виразі на одиницю виміру товару;

2) терміном до 4-х місяців;

3) у відсотках до митної вартості товарів;

4) терміном на 1 рік.

799 У грошовому виразі до встановленого фізичного виміру товару нараховують:

1) адвалерне мито;

2) специфічне мито;

3) комбіноване мито;

4) спеціальне мито.

800 Митний тариф України містить:

1) деталізований перелік товарів, що оподатковують митними платежами;

2) способи нарахування і ставки мита;

3) коефіцієнти нарахувань і знижок до митних платежів;

Усе перелічене.

801 До механізму застосування митного тарифу належать такі елементи:

1) товарна класифікація об’єкта оподаткування;

2) визначення країни походження товару;

3) методи оцінки та оподаткування товарів

Усі перелічені.

802 До предметів і товарів, які вважають повністю виробленими в країні, належать:

1) корисні копалини, рослинна і тваринна продукція;

2) продукція, технології, отримані у космосі на суднах, що належать країні;

3) вторинна сировина і відходи, які є результатом проведених у державі операцій;

Усі перелічені.

803 Головними критеріями визначення номінального рівня мита є:

1) різниця між внутрішніми та світовими цінами;

2) дотримання інтересів іноземних виробників і споживачів;

3) можливість заміни вітчизняної продукції імпортованою;

4) усі перелічені.

804 Головними цілями застосування ввізного мита можуть бути:

1) створення сприятливих умов для розвитку національного виробництва;

2) збільшення доходів держави;

3) оптимізація торгівельного балансу;

Усі перелічені.

805 Принцип ескалації тарифу передбачає:

1) зниження ставок ввізного мита зі збільшенням ступеня обробки продукції;

2) підвищення ставок ввізного мита зі збільшенням ступеня обробки продукції;

3) збільшення ступеня обробки продукції у міру підвищення ставок ввізного мита;

4) збільшення ступеня обробки товару у міру зниження ставок ввізного мита.

806 Преференційні ставки ввізного мита застосовують до товарів:

1) походженням з країн, які разом з Україною входять у митні союзи або утворюють спеціальні митні зони;

2) походженням з країн чи економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння;

3) які ввозять в Україну з країн, з котрими укладені угоди про вільну торгівлю;

4) країна походження яких не визначена.

807 До товарів походженням з України встановлюють:

1) повні ставки ввізного мита;

2) пільгові ставки ввізного мита;

3) преференційні ставки ввізного мита;

4) особливі ставки ввізного мита.

808 До товарів, які походять з країн чи економічних союзів, що користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, застосовують:

1) повні ставки ввізного мита;

2) пільгові ставки ввізного мита;

3) преференційні ставки ввізного мита;

4) особливі ставки ввізного мита.

809 З метою запобігання надлишковому вивезенню товарів національного виробництва держава встановлює:

1) імпортне мито;

2) транзитне мито;

3) експортне мито;

4) пільгове мито.

810 Запровадження вивізного мита у зовнішньоекономічних відносинах може:

1) скоротити дефіцит сировини в країні;

2) забезпечувати інтереси держави, що має монопольне право на встановлення цін щодо товару експорту;

3) посилювати ефект перерозподілу прибутків у межах країни;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.008 с.)