ТОП 10:

Визначення на законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку.679Принцип рівності передбачає:

1) забезпечення незмінності податків та їх ставок;

2) встановлення податків на підставі показників розвитку національної економіки і фінансових можливостей;

3) забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи;

4) забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов’язковим визначенням платника податку, об’єкта оподаткування, термінів і порядку сплати, підстав для надання податкових пільг.

680Принципом податкового законодавства є:

1) спрямованість податків до бюджету;

2) невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства;

3) встановлення та скасування податків, а також пільг для платників Верховною Радою України;

4) забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів.

681Принцип загальності оподаткування передбачає:

1) кожна особа зобов’язана сплачувати податки, платником яких вона є;

2) впровадження норм щодо сплати податків і зборів та встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства;

3) встановлення та скасування податків, а також пільг для платників Верховною Радою України;

4) забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів.

682Принцип рівномірності та зручності сплати передбачає:

1) впровадження норм щодо сплати податків і зборів та встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства;

2) встановлення податків на підставі показників розвитку національної економіки, фінансових можливостей та зручності їх сплати платниками;

3) встановлення строків сплати податків і зборів виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансування витрат та зручності їх сплати платниками;

4) забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів.

683Принцип фіскальної достатності передбачає:

1) введення пільг щодо оподаткування прибутку (доходу), спрямованого на розвиток виробництва;

2) встановлення податків на підставі показників розвитку національної економіки і фінансових можливостей;

3) встановлення строків сплати податків і зборів виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансування витрат;

Встановлення податків і зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями.

684Податки встановлюють:

1) Верховна Рада України;

2) Верховна Рада України та Верховна Рада Автономної республіки Крим;

3) Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної республіки Крим і сільські, селищні ради;

Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної республіки Крим і сільські, селищні та міські ради.

685Платники податків, зборів мають право:

1) вести облік доходів і витрат, складати фінансову звітність, зберігати її визначений законом термін;

2) сплачувати належні суми податків і зборів у встановлені законами терміни;

3) оскаржувати у встановленому порядку дії (бездіяльність) контролюючих органів;

4) усе перелічене.

686Платники податків, зборів зобов’язані:

1) подавати державним податковим органам інформацію про суми коштів не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг;

2) одержувати та ознайомлюватися з актами перевірок, проведених державними податковими органами;

3) оскаржувати у встановленому законом порядку рішення державних податкових органів та дії їх посадових осіб;

Вести бухгалтерський облік, складати бухгалтерську та податкову звітність та подавати її до відповідних органів, сплачувати належні суми податків і зборів у встановлені законами терміни, допускати посадових осіб державних податкових органів для перевірок з питань обчислення і сплати податків і зборів.

687Податок на додану вартість належить до:

1) загальнодержавних податків та зборів;

2) місцевих податків;

3) місцевих зборів;

4) не належить до жодної з перерахованих груп.

688Акцизний податок належить до:

1) загальнодержавних податків та зборів;

2) місцевих податків;

3) місцевих зборів;

4) не належить до жодної з перерахованих груп.

$EF00689,4,1,1,0,2 Податок на нерухоме майно належить до:

1) загальнодержавних податків та зборів;

2) місцевих податків;

3) місцевих зборів;

4) не належить до жодної з перерахованих груп.

690Податок на прибуток підприємств належить до:

1) загальнодержавних податків та зборів;

2) місцевих податків;

3) місцевих зборів;

4) не належить до жодної з перерахованих груп.

691Єдиний податок належить до:

1) загальнодержавних податків та зборів;

2) місцевих податків;

3) місцевих зборів;

4) не належить до жодної з перерахованих груп.

692Податок з доходів фізичних осіб належить до:

1) загальнодержавних податків та зборів;

2) місцевих податків;

3) місцевих зборів;

4) не належить до жодної з перерахованих груп.

693Мито належить до:

1) загальнодержавних податків та зборів;

2) місцевих податків;

3) місцевих зборів;

4) не належить до жодної з перерахованих груп.

694Збір за першу реєстрацію транспортного засобу належить до:

1) загальнодержавних податків та зборів;

2) місцевих податків;

3) місцевих зборів;

4) не належить до жодної з перерахованих груп.

695За формою оподаткування податки поділяють на:

1) прямі та обернені;

2) прямі та непрямі;

3) податки на доходи, податки на споживання, податки на майно;

4) загальнодержавні та місцеві.

696За економічним змістом об’єкта оподаткування податки поділяють на:

1) прямі та обернені;

2) прямі та непрямі;

3) податки на доходи, податки на споживання, податки на майно;

4) загальнодержавні та місцеві.

697Залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки, їх поділяють на:

1) прямі та обернені;

2) прямі та непрямі;

3) податки на доходи, податки на споживання, податки на майно;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.008 с.)