ТОП 10:

Видатки бюджету та кошти на погашення боргу, надання кредитів, розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів.211. який вид бюджетної класифікації пов’язаний з капітальними видатками:

1) функціональна;

2) відомча;

3) економічна;

4) програмна.

212. Способами коригування позикової політики є:

1) скорочення запозичень, стабілізація державних цінних паперів;

2) оптимізація управління зовнішнім і внутрішнім боргом;

3) уніфікація, консолідація, конверсія, мінімізація вартості позики, відстрочка погашення, анулювання;

4) уніфікація, консолідація, конверсія, мінімізація вартості позики, анулювання.

$213. За характером виплати доходу державні позики поділяються на :

1) виплату по кредитах урядам інших країн, міжнародним організаціям та фінансовим інститутам;

2) короткострокові, середньострокові та довгострокові;

3) виграшні, процентні та безпроцентні;

4) знеособлені та цільові.

214. Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету, зведеного бюджету АР Крим та зведених бюджетів:

1) областей та міст Києва і Севастополя;

2) областей, районів;

3) областей;

4) регіонів.

215. Гроші, у яких номінальна і реальна вартості не збігаються, називають…

1) неповноцінними;

2) повноцінними;

3) товарними;

4) металевими.

216. Походження грошей пов’язане з…

1) розвитком ремесел;

2) розвитком обміну продуктами праці;

3) еволюцією людини;

4) розвитком та виникненням професій.

217. Білонна монета – це монета, яку…

1) карбують з дорогоцінного металу;

2) карбують з металу, який коштує дешевше її номінальної вартості;

3) карбують у формі зливків;

4) не випускають в обіг.

218. Яке з наведених нижче положень не притаманне еволюційній концепції походження грошей?

1) походження грошей має об’єктивний характер;

2) гроші-товари виділяються із загальної маси стихійно;

3) гроші виникли внаслідок раціональної угоди між людьми;

4) поява грошей зумовлена закріпленням за одним із товарів ролі загального еквівалента.

219. Монопольне право на емісію банкнот в Україні належить…

1) Державній казначейській службі України;

2) Національному банку України;

3) Кабінету Міністрів України;

4) Верховній Раді України.

220. Початковою вихідною формою повноцінних грошей були…

1) металеві;

2) кредитні;

3) депозитні;

Товарні.

221. Грошові знаки, наділені вимушеним номіналом, зазвичай, не розмінні на метал, які випускає держава для покриття своїх видатків, – це…

1) казначейські білети;

2) банкноти;

3) державні цінні папери;

4) чеки.

222. Фідуціарна емісія – це…

1) емісія грошових знаків, забезпечених золотом;

2) емісія грошових знаків, не забезпечених золотом;

3) емісія грошових знаків, забезпечених золотом і сріблом;

4) усі відповіді не вірні.

223. Вексель – це…

1) письмове боргове зобов’язання, яке дає його власнику незаперечне право вимагати від боржника обумовлену в ньому суму платежу після закінчення визначеного терміну;

2) цінний папір, що дає дохід у вигляді відсотка;

3) відрізний талон цінного паперу, який дає право його власникові одержати в обумовлений термін певний дохід у вигляді процентів чи дивіденди;

4) цінний папір без визначеного часу обігу, що засвідчує участь його власника у статутному фонді акціонерного товариства.

224. Грошовий документ визначеної форми, який є наказом власника поточного рахунка банку виплатити готівкою або перевести на поточний рахунок іншої особи зазначену суму, – це…

1) платіжне доручення;

2) чек;

3) простий вексель;

4) переказний вексель.

225. Властивість грошей одного і того ж номіналу незалежно від форми мати однакову вартість – це...

1) стабільність;

2) подільність;

3) портативність;

Однорідність.

226. Функціями грошей є...

1) розподіл вартості, надання ділової інформації, засіб платежу, сповільнення інфляції;

2) міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, надання ділової інформації;

3) розподіл вартості, міра вартості, засіб платежу, засіб нагромадження;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.004 с.)