ТОП 10:

Загальнодержавні та місцеві.698За способом стягнення розрізняють види податків:

1) розкладні податки та окладні податки ;

2) прямі та непрямі;

3) податки на доходи, податки на споживання, податки на майно;

4) загальнодержавні та місцеві.

699Суб’єктами податкової роботи в Україні є:
1) Держава, органи податкової служби і платники податків;

2) Держава, органи податкової служби, платники податків і громадяни;

3) Верховна Рада України, органи виконавчої влади, податкової служби і платники податків;

4) Верховна Рада України, органи виконавчої влади, податкової служби, платники податків і громадяни.
700Начальників ДПІ призначають на посаду:
1) Кабінет Міністрів України;

2) Голова ДПА в області;

3) Голова обласної адміністрації;
4) Голова ДПА України.
701Платниками ПДВ є:

1) будь-яка особа, яка провадить господарську діяльність та реєструється за своїм добровільним рішенням як платник цього податку;

2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає обов’язковій реєстрації як платник цього податку;

3) будь-яка особа, яка імпортує товари (супутні послуги) в обсягах, що підлягають оподаткуванню цим податком;

Усе перелічене.

702Станом на 01.05.2010р. об’єкти оподаткування ПДВ оподатковуються за ставкою:
1) 15%;

2) 17%;

3) 20%;

4) 25%.
703Платники ПДВ проходять спеціальну реєстрацію у:

1) Міністерстві фінансів України;

2) ДПІ за місцем їх знаходження;

3) ДПА за місцем їх знаходження;

ДПІ або ДПА за місцем їх знаходження.

704Доходи платника податку на прибуток, що враховують при обчисленні об’єкта оподаткування – це:

1) доходи зменшені на суму витрат;

2) доходи збільшені на суму амортизаційних відрахувань;

3) доходи від операційної діяльності та інші доходи згідно законодавства;

4) доходи, зменшені на суму витрат та суму амортизаційних відрахувань.

705Для обчислення об’єкта оподаткування податком на прибуток не використовують показник:

1) чистий прибуток;

2) собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

3) інші витрати звітного податкового періоду;
4) доходи звітного періоду.
706Витрати на сплату збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності:

1) зараховують до доходів;
2) зараховують до витрат;

3) зараховують до витрат частково;

4) віднімають від суми витрат.

707Витрати на відрядження фізичних осіб:

1) зараховують до доходів;
2) зараховують до витрат, якщо підтверджені відповідними документами та понесені у межах норм;

3) зараховують частково до витрат – 2% таких витрат;

4) віднімають від суми витрат.

708Витрати на виплату заробітної плати:

1) зараховують до доходів;

2) зараховують до витрат, крім тих, що звільняються від оподаткування;

3) зараховують частково до витрат - 50 % таких витрат;

4) віднімають від суми витрат.

709Суми збору на обов’язкове соціальне страхування:

1) зараховують до доходів;

2) зараховують до витрат, крім тих, що звільняються від оподаткування;

3) зараховують частково до витрат - 50 % таких витрат;

4) віднімають від суми витрат.

710Метод нарахування амортизації на підприємстві:

1) визначає ДПІ за місцем реєстрації платника з метою складання звітності;

2) визначає Верховна Рада України з метою складання звітності;

3) визначає платник податку у наказі про облікову політику з метою складання звітності;

4) визначає Міністерство фінансів України з метою складання звітності.

711Визначення доходів підприємства регламентується:

1) ЗУ “ Про систему оподаткування ”і Податковим кодексом;

2) ЗУ “ Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”;

3) Податковим кодексом;

П(С)БО і Податковим кодексом.

712Місцеві податки та збори:

1) зараховують до доходів;

2) зараховують до витрат;

3) не зараховують до витрат;

4) зараховують до витрат частково - у розмірі 50 %.

713У 2011 році розмір загальної податкової соціальної пільги становить:

1) 17грн.

Грн.

3) 750,50грн.

4) 1320грн.

714Податкова знижка по ПДФО може бути нарахо­вана виключно:

1) резиденту, що має реєстраційний номер облікової картки платника податку;

2) резиденту або нерезиденту, що має реєстраційний номер облікової картки платника податку;

3) нерезиденту що має реєстраційний номер облікової картки платника податку;

4) нерезиденту, що не має реєстраційного номера облікової картки платника податку.

715Використання землі в Україні:

1) платне;

2) безкоштовне;

3) в деяких регіонах платне;

4) в деяких регіонах безкоштовне.

716До підакцизних товарів не належить:
1) спирт етиловий;

2) тютюнові вироби;

3) шоколад;

4) автомобілі легкові.
717Плату за землю справляють у вигляді:

1) лише земельного податку;

2) лише орендної плати;

3) мита;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.006 с.)