ТОП 10:

За борговими зобов’язаннями.176. Бюджетна класифікація складається з:

1) двох розділів;

2) трьох розділів;

3) чотирьох розділів;

4) п’яти розділів.

177. Загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України здійснює:

1) Кабінет міністрів;

2) Верховна Рада;

3) Міністерство фінансів;

4) Державне казначейство.

178. Бюджетна класифікація затверджується:

1) наказом Міністерства фінансів України;

2) постановою Кабінету міністрів;

3) постановою Верховної Ради України;

4) законом України.

179. Субвенція –це:

1) міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності бюджету, який його отримує;

2) цільова фінансова допомога на покриття дефіциту відповідного бюджету;

3) міжбюджетний трансферт для використання на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про його надання;

4) фінансова допомога одного бюджету іншому.

180. Одержувачі бюджетних коштів здійснюють їх витрати відповідно до:

1) плану використання бюджетних коштів;

2) плану асигнувань;

3) кошторису доходів та видатків;

4) бюджетного розпису.

181. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються:

1) бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань;

2) районні, селищні та сільські бюджети;

3) районні, міські, селищні та сільські;

4) бюджети базового рівня.

182. Бюджетна система – це:

1) складова частина фінансової системи України, заснована на економічних відносинах, які врегульовані правовими нормами;

2) це структура бюджетів, принципи побудови та організація функціонування;

3) сукупність державного та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права;

4) сукупність Державного, АР Крим та місцевих бюджетів.

183. Бюджетний процес – це:

1) порядок складання і затвердження бюджетів;

2) це організація виконання бюджетів та здійснення контролю за їх виконанням;

3) це регламентована нормами права діяльність, пов’язана із складанням, розглядом, виконанням, контролем і розглядом звітів про виконання бюджетів;

4) встановлений державою порядок складання, розгляду та виконання бюджету.

184. Резервні фонди у місцевих бюджетах передбачаються:

1) обов’язково;

2) необов’язково;

3) лише у випадках здійснення непередбачуваних видатків;

4) для надання допомоги іншим бюджетам.

185. Повернення коштів, що були помилково, або надмірно зараховані до бюджету здійснює:

1) Рахункова палата;

2) Міністерство фінансів;

3) Державне казначейство;

4) Податкова адміністрація.

186. Як джерело покриття дефіциту бюджету в Україні заборонено:

1) емісія державних цінних паперів;

2) емісія грошей;

3) емісія гарантійних зобов’язань держави;

4) розширення бази оподаткування.

187. Прийняття Державного бюджету України з дефіцитом дозволяється у разі:

1) здійснення Національним банком емісії;

2) наявності обґрунтованих джерел фінансування дефіциту;

3) погашення основної суми боргу;

4) відсутності боргу по бюджету розвитку.

188. Форма кошторису затверджується:

1) Кабінетом Міністрів;

2) Міністерством фінансів;

3) Законом «Про Державний бюджет»;

4) Верховною Радою.

189. Виконання Державного бюджету України забезпечує:

1) Кабінет Міністрів;

2) Міністерство фінансів;

3) Державне казначейство;

4) усі названі.

190. Звітність про виконання бюджетів буває:

1) оперативною та поточною;

2) місячною, квартальною та річною;

3) оперативною, місячною, квартальною та річною;

4) оперативною, поточною та річною.

191. Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах:

1)єдності, автономності, збалансованості, повноти, достовірності, гласності, наочності, субсидіарності, відповідальності учасників бюджетного процесу, справедливості, неупередженості;

2) єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності, самостійності, ефективності, публічності, прозорості, відповідальності учасників бюджетного процесу, демократизації;

3) єдності, збалансованості, самостійності, повноти, обґрунтованості, ефективності, субсидіарності, цільового використання бюджетних коштів, справедливості і неупередженості, публічності і прозорості;

4) єдності, збалансованості, самостійності, аргументованості, цільового використання бюджетних коштів, справедливості і неупередженості, публічності і прозорості, відповідальності учасників бюджетного процесу.

192. Бюджет за своїм призначенням – це:

1) план формування централізованого фонду коштів та його використання, що відображає економічну, соціальну, оборонну та міжнародну політику держави;

2) план формування і використання централізованого фонду коштів, необхідного для здійснення завдань і функцій держави та органів місцевого самоврядування;

3) план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади АР Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;

4) централізований фонд коштів, необхідних для забезпечення виконання функцій органів влади та управління.

193. Верховна Рада як учасник бюджетного процесу виконує такі функції:

1) приймає Закон «Про Державний бюджет», здійснює контроль за ефективним і точним виконанням затвердженого бюджету, розглядає та приймає рішення щодо звіту про виконання державного бюджету;

2) оцінює виконання державного бюджету та перевіряє ефективність діяльності розпорядників бюджетних коштів при виконанні програм;

3) організовує підтримку проекту державного бюджету і розробляє проет бюджету на відповідний рік;

4) приймає та вносить зміни до Державного бюджету.

194. Казначейська форма обслуговування Державного бюджету України передбачає здійснення Державним казначейством України:

1) операцій з коштами державного бюджету та розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

2) контроль бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийняття зобов’язань та проведенні платежів;

3) бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету;

Усе разом.

195. Зведений бюджет міста з районним поділом об’єднує:

1) показники міського бюджету, районних бюджетів, бюджетів міст і сіл;

2) показники міського бюджету та бюджетів районів, які входять до його складу;

3) міський бюджет, бюджети районів, бюджети міст районного підпорядкування;

4) немає вірної відповіді.

196. Групами видатків бюджету за економічною ознакою є:

1) поточні видатки, видатки розвитку;

2) поточні видатки, капітальні видатки;

3) видатки на товари і послуги, виплата відсотків, субсидій і поточні трансфертні виплати, створення державних запасів і резервів, придбання землі і нематеріальних активів;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.012 с.)