ТОП 10:

Впливає обернено пропорційно.110. Що є об’єктом оподаткування?

1) ціна товару;

2) величина доходу;

3) оборот фірми;

4) кількість товарів.

111. Якщо податки зумовлюють скорочення споживання, то:

1) їх треба збільшувати;

2) їх треба відміняти;

3) залишати без змін;

Зменшувати податкові ставки.

112. Чим визначається структура податкової системи?

1) рівнем економічного розвитку держави;

2) політичними силами, що перебувають при владі;

3) кількістю податків;

4) усім перерахованим.

113. Коли на землі став застосовуватися такий фінансовий метод як оподаткування?

1) у первіснообщинному устрої;

2) у рабовласницькій державі;

3) у феодальній державі;

4)у ринкових економіках.

114. Бюджетний процес включає наступну кількість етапів:

1) два;

2) три;

3) чотири;

4) п’ять.

115. Бюджетний період в Україні триває:

1) рік;

2) два роки;

3) три роки;

4) чотири роки.

116. Основним етапом бюджетного процесу вважається:

1) складання проекту бюджету;

2) розгляд та прийняття;

3) виконання;

4) складання звіту про виконання бюджету.

117. Бюджетна система в Україні включає наступну кількість ланок:

1) дві;

2) три;

3) чотири;

4) п’ять.

118. У якому році вперше прийнято Бюджетний кодекс України:

1) 2000 р.;

2) 2001 р.;

3) 2002 р.;

4) 2003 р.

119. На скільки груп розбиті доходи бюджету:

1) дві;

2) три;

3) чотири;

4) п’ять.

120. Скільки принципів покладено в основу функціонування Бюджетної системи:

1) шість;

2) десять;

3) одинадцять;

4) дванадцять.

121. Що представляє собою бюджет за своєю формою:

1) централізований фонд;

2) фінансовий план;

3) нормативний акт;

4) джерело фінансування.

122. Величина резервного фонду бюджету розраховується від:

1) загального фонду;

2) спеціального фонду;

3) фонду розвитку;

4) фонду споживання.

123. Величина оборотної касової готівки бюджету розраховується від:

1) спеціального фонду;

2) загального фонду;

3) фонду споживання;

4) фонду розвитку.

124. Скільки розділів включає Бюджетний Кодекс України:

1) шість;

2) сім;

3) п’ять;

4) чотири.

125. Які місцеві бюджети можуть прийматися з дефіцитом:

1) усі бюджети;

2) бюджет Автономної Республіки Крим, обласні;

3) бюджет Автономної Республіки Крим, міські;

4) обласні, районні.

126. Які місцеві бюджети є бюджетами територіальних громад:

1) усі бюджети;

2) бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні;

3) обласні, районні, міські;

Міські, селищні, сільські.

127. Які встановлено обмеження щодо видатків місцевих бюджетів на обслуговування боргу:

1) до 10% видатків загального фонду;

2) до 10% видатків спеціального фонду;

3) до 10% видатків фонду розвитку;

4) до 10% видатків бюджету.

128. У який термін подається звіт про виконання Державного бюджету України:

1) до 1 березня наступного року;

2) до 1 квітня наступного року;

3) до 1 травня наступного року;

4) до 1 червня наступного року.

129. Який вид бюджетної класифікації видатків безпосередньо пов’язаний з поточними видатками:

1) програмна;

2) функціональна;

3) економічна;

4) відомча.

130. Скільки є видів зведених бюджетів:

1) два;

2) три;

3) чотири;

П’ять.

131. Що не може бути причиною зміни бюджетного періоду:

1) введення воєнного стану;

2) оголошення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;

3) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайних екологічних ситуацій;

Несвоєчасне прийняття бюджету.

132. Зведений бюджет України:

1) затверджується Верховною Радою України;

2) затверджується Кабінетом міністрів України;

3) затверджується Міністром фінансів;

Не затверджується.

133. За складання проекту закону про Державний бюджет відповідає:

1) голова Комітету з питань бюджету ВР України;

2) міністр фінансів України;

3) прем’єр-міністр України;

4) Кабінет Міністрів України.

134. Кабінет міністрів доводить місцевим органам влади показники міжбюджетних відносин після ухвалення закону про Державний бюджет:

1) у першому читанні;

2) у другому читанні;

3) у третьому читанні;

4) у четвертому читанні.

135. Проект закону про Державний бюджет підлягає обов’язковій публікації у газеті:

1) Бізнес;

2) Голос України;

3) Урядовий кур’єр;

4) Вільна Україна.

136. Постанову про схвалення проекту закону про Державний бюджет України приймає:

1) Верховна Рада України;

2) Кабінет Міністрів;

3) Міністерство фінансів;

4) Президент України.

137. Яка класифікація видатків сприяє підвищенню відповідальності та результативності використання бюджетних коштів:

1) функціональна;

2) відомча;

3) економічна;

Програмна.

138. Розробку основних напрямів бюджетної політики на наступний рік здійснює:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабінет Міністрів;

4) Міністерство фінансів.

139. Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період схвалює:

1) Верховна Рада України;

2) Кабінет Міністрів;

3) Президент;

4) Прем’єр-міністр.

140. Проект закону про Державний бюджет України розробляє:

1) Кабінет міністрів;

2) Верховна Рада;

3) Міністерство фінансів;

4) Державне казначейство.

141. Яка економічна категорія має більш широкий зміст:

1) державні доходи;

2) державні фінансові ресурси;

3) доходи Державного бюджету;

4) доходи бюджетної системи.

142. Принцип субсидіарності означає:

1) використання коштів на цілі, визначеними бюджетними призначеннями;

2) досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

3) максимально можливе наближення надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;

4) надання фінансової допомоги.

143. Принцип збалансованості означає:

1) використання коштів на цілі, визначеними бюджетними призначеннями;

2) формування надходжень до бюджету і витрат, здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;

3) повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету;

4) урівноваження між доходами та видатками.

144. Принцип повноти означає:

1) до складу бюджетів підлягають внесенню всі надходження до бюджетів та їх витрати, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів;

2) кошти бюджетів повинні використовуватися на цілі, визначені бюджетними призначеннями;

3) формування надходжень до бюджету і витрат, здійснюється відповідно до затверджених методик та правил;

4) наповнення бюджету до необхідного рівня видатків.

145. Бюджетна класифікація не включає:

1) класифікацію боргу;

2) класифікацію резервних фондів;

3) класифікацію фінансування бюджету;

4) відомчу класифікацію.

146. Економічна класифікація видатків не включає їх розподілу:

1) за бюджетними програмами;

2) кредитування за вирахуванням погашення;

3) на поточні;

4) на капітальні.

147. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів :

1) районів та бюджетів міст республіканського значення;

2) районів, селищних та сільських бюджетів;

3) районів;

4) регіонів.

148. Кабінет Міністрів України доводить Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим держадміністраціям та виконавчим органам місцевих рад показники міжбюджетних відносин після:

1) ухвалення Закону про Держбюджет;

2) прийняття Закону про Держбюджет у першому читанні;

3) прийняття Закону про Держбюджет у другому читанні;

4) прийняття Закону про Держбюджет у третьому читанні.

149. Імперативний характер видатків Державного бюджету визначається:

1) фактом існування держави;

2) необхідністю відтворювальних процесів в економіці;

3) антициклічною спрямованістю;

4) бюджетним дефіцитом.

150. Яка функція податків дозволяє створити бюджетний фонд держави:

1) економічна;

2) фіскальна;

3) стимулююча;

4) усі разом.

151. Секвестр бюджету використовується з метою:

1) бюджетного контролю;

2) зниження видатків у процесі виконання бюджету;

3) міжбюджетного регулювання;

4) економії бюджетних коштів.

152. Поточні бюджетні видатки пов’язані з:

1) фінансуванням інвестиційної діяльності;

2) фінансуванням інноваційної діяльності;

3) фінансуванням мережі бюджетних організацій, установ та соцзахистом населення;

4) фінансуванням капітальних вкладень.

153. Державна відповідальність по зобов’язаннях за запозиченнями місцевих бюджетів є:

1) повною;

2) ніякою;

3) лише в частині загального фонду;

4) лише в частині спецфонду.

154. Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період розробляються:

1) на 1 квітня поточного року;

2) на 1 травня поточного року;

3) на 1 червня поточного року;

4) на 1 липня поточного року.

155. Надання позичок з одного бюджету іншому:

1) допускається;

2) не допускається;

3) допускається в окремих випадках;

Забороняється.

156. Неподатковими надходженнями визнаються:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;

2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності;

3) інші неподаткові надходження;

Всі відповіді правильні.

157. Дефіцит бюджету – це:

1) перевищення видатків бюджету над його доходами;

2) перевищення видатків спеціального фонду бюджету над його доходами;

3) перевищення доходів бюджету над його видатками;

4) перевищення видатків загального фонду бюджету над його доходами.

158. Видами бюджетів є:

1) Державний бюджет і місцеві бюджети;

2) центральні та місцеві бюджети;

3) централізовані та децентралізовані бюджети;

4) Державний бюджет, місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування.

159. Місцеві бюджети – це:

1) бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні , бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування;

2) обласні, районні та бюджети територіальних громад;

3) бюджети регіонів та населених пунктів;

4) бюджети територіальних громад.

160. Форми звітності про виконання бюджету Державне казначейство встановлює:

1) самостійно;

2) за погодженням з Міністерством фінансів;

3) за погодженням з Рахунковою палатою;

4) за погодженням з Мінфіном та Рахунковою палатою.

161. Кошторис бюджетної установи:

1) фінансовий план бюджетної установи, який передбачає обсяг асигнувань і напрямки використання коштів бюджету;

2) основний фінансовий документ, який надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень;

3) план, який передбачає помісячний розподіл бюджетних видатків за економічною класифікацією;

4) інструмент управління грошовими потоками бюджетної установи.

162. Зведений бюджет використовується для:

1) аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави;

2) визначення складових бюджетної класифікації;

3) забезпечення принципу субсидіарності;

4) розробки бюджетної політики.

163. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів не належать:

1) погашення місцевого боргу ;

2) капітальні видатки;

3) внески органів АРК та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.013 с.)