ТОП 10:

Фінанси житлово-комунального господарства.86. Чим може бути зумовлений спад виробництва ?:

1) зменшенням споживчого попиту;

2) технологічною відсталістю виробництва;

3) зростанням матеріало- та енергомісткості виробництва;

Усім перерахованим.

87. Яка структура ціни?

1) собівартість продукції, вартість матеріалів, заробітна плата, прибуток;

2) собівартість продукції, прибуток;

3) вартість матеріалів, прибуток, податки;

Собівартість продукції, податок, прибуток.

88. Що є основним джерелом приросту власних фінансових ресурсів підприємств?

1) інвестиції;

2) кредити;

3) прибуток;

4) амортизація.

89. До переліку фінансових планів підприємств відносять:

1) кошторис;

2) бюджет;

3) платіжний календар;

4) усі названі.

90. Предметом фінансового планування на підприємствах є ?:

1) обсяги виробництва;

2) доходи та витрати;

3) продуктивність праці;

4) чисельність працюючих.

91. Фінансовий контроль за своєю формою буває:

1) відомчий, плановий, попередній;

2) поточний, позаплановий, позавідомчий;

3) наступний, документальний, фактичний;

Попередній, поточний, наступний.

92. Що таке прибуток?

1) частина чистого доходу;

2) фінансовий результат;

3) фінансовий показник;

Усе разом.

93. Рентабельність продукції – це відношення прибутку до:

1) собівартості;

2) вкладеного капіталу;

3) витрат виробництва;

4) основних та оборотних засобів.

94. Рентабельність виробництва – це відношення прибутку до:

1) вкладеного капіталу;

2) витрат виробництва;

3) основних та оборотних засобів.

4) усі відповіді вірні.

95. Для установ та організацій невиробничої сфери в Україні є найбільш характерним:

1) бюджетне фінансування;

2) самофінансування;

3) змішане фінансування;

4) усі відповіді вірні.

96. Для громадських організацій, політичних партій основною формою фінансового забезпечення є:

1) бюджетне фінансування;

2) самофінансування;

3) змішане фінансування;

4) усі відповіді вірні.

97. Яка форма власності характерна для громадських організацій, політичних партій:

1) суспільна ;

2) приватна;

3) колективна;

4) змішана.

98. Бюджетні установи та організації здійснюють свої видатки за рахунок:

1) власних коштів ;

2) власних та залучених коштів;

3) власних, залучених та запозичених коштів;

4) усі відповіді вірні.

99. Для бюджетних установ та організацій основним фінансовим документом є:

1) бізнес-план;

2) платіжний календар;

3) бюджет;

4) кошторис.

100. Джерелом фінансових ресурсів невиробничої сфери є:

1) кошти бюджетів;

2) кошти одержані за надані платні послуги;

3) кошти виробничої сфери;

4) усі перелічені кошти.

101. Податок – це:

1) обов’язковий платіж, що встановлюється державою і сплачується на її користь у відповідності до діючого законодавства;

2) внесок до централізованих фондів держави;

3) плата за користування послугами держави;

4) усі відповіді вірні.

102. Податки виконують функції:

1) фіскальну, контрольну, стимулюючу;

2) фіскальну, регулюючу, стимулюючу;

3) розподільчу, стимулюючу, фіскальну;

4) регулюючу, контрольну, розподільчу.

103. Податки можна поділити на:

1) прямі, непрямі, змішані;

2) загальнодержавні, місцеві, регіональні;

3) регулюючі, закріплені, власні;

Всі відповіді невірні.

104. До прямих податків загальнодержавного рівня належать:

1) податок на додану вартість, акцизний збір, мито;

2) комунальний податок, податок з реклами;

3) податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб, податок власників транспортних засобів;

4) збір за паркування автотранспорту, ринковий збір.

105. До непрямих податків загальнодержавного значення в Україні належать:

1) податок на додану вартість, акцизний збір, мито;

2) податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб, податок з власників транспортних засобів;

3) комунальний податок, податок з реклами;

4 ) збір за паркування автотранспорту, ринковий збір.

106. Податкова система характеризується як:

1) сукупність податків;

2) сукупність податків і зборів;

3) сукупність обов’язкових платежів;

4) усі відповіді вірні.

107. Хто встановив математичну залежність доходів держави від ставок оподаткування:

1) Вагнер;

2) Сміт;

3) Нітті;

Лаффер.

108. Чи сприяє висока частка податків у ВВП економічному зростанню:

1) так;

2) ні;

3) сприяє, коли ця частка менше 30%;

4) сприяє, коли ця частка менше 50%?

109. Високий рівень оподаткування:

1) підвищує підприємницьку активність;

2) зменшує підприємницьку активність;

3) не впливає на розвиток підприємництва;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.006 с.)