ТОП 10:

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.748Хто обчислює збір за спеціальне використання лісових ресурсів?

1) постійні лісокористувачі;

2) тимчасові лісокористувачі;

3) органи ДПС України;

Суб’єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи.

749Платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства в Україні є:

1) суб’єкти підприємницької діяльності, які вирощують продукцію виноградарства, садівництва і хмелярства;

2) суб’єкти підприємницької діяльності, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво;

3) фізичні особи, які на власних присадибних ділянках вирощують продукцію виноградарства, садівництва і хмелярства;

4) науково-дослідні установи, які розробляють нові напрями розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства.

750Що є об’єктом оподаткування екологічним податком?

1) обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря;

2) обсяги фактично використаних видів пального;

3) обсяги відходів, які розміщують у спеціально відведених для цього місцях;

Усе перелічене.

751Терміном подання податкового розрахунку екологічного податку є:

1) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу;

2) протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця;

3) протягом 25 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця;

4) до 1 лютого року, наступного за звітним.

752Збір – це:

1) обов’язковий платіж, що не справляють з платників зборів, з умовою надання ними державі спеціальної вигоди;

2) обов’язковий платіж, що справляють з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди;

3) не обов’язковий платіж, що справляють з платників зборів, з умовою надання ними державі спеціальної вигоди;

4) обов’язковий платіж, що справляють з платників податків, з умовою отримання ними спеціальної вигоди.

753Податкова вимога – це:

1)письмова вимога платника до органу державної податкової служби щодо нарахування йому сум податків і зборів;

2) письмова або усна вимога платника до органу державної податкової служби щодо нарахування йому сум податків і зборів;

3)письмова вимога органу державної податкової служби до платника податків щодо погашення суми податкового боргу;

4) письмова або усна вимога органу державної податкової служби до платника податків щодо погашення суми податкового боргу.

754Податкова застава – це:

1)спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов’язання і пені, не сплачених таким платником у визначений строк;

2) спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов’язання і пені, не сплачених таким платником чи його контрагентами у визначений строк;

3) сплата платником податків грошового зобов’язання і пені, не сплачених таким платником чи його контрагентами у визначений строк;

4) сплата платником податків грошового зобов’язання і пені, не сплачених таким платником у визначений строк.

755Податкові пільги платникам податків встановлює:

1) Верховна Рада України;

2) Верховна Рада України та Верховна Рада Автономної республіки Крим;

3) Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної республіки Крим, сільські, селищні ради;

4) Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної республіки Крим, сільські, селищні та міські ради.

756Платники податків, зборів мають право:

1) безоплатно отримувати в органах державної податкової служби інформацію про податки та збори;

2) вести бухгалтерський облік, складати фінансову звітність, зберігати її визначений законом термін;

3) сплачувати належні суми податків і зборів у встановлені законами терміни;

4) допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів.

757Платники податків, зборів зобов’язані:

1) сплачувати належні суми податків і зборів у встановлені законами терміни;

2) одержувати та ознайомлюватися з актами перевірок, проведених державними податковими органами;

3) оскаржувати у встановленому законом порядку рішення державних податкових органів та дії їх посадових осіб;

4) одержувати відстрочення сплати податків.

758Екологічний податок належить до:

1) загальнодержавних податків та зборів;

2) місцевих податків;

3) місцевих зборів;

4) не належить до жодної з перерахованих груп.

759Туристичний збір належить до:

1) загальнодержавних податків та зборів;

2) місцевих податків;

3) місцевих зборів;

4) не належить до жодної з перерахованих груп.

760Збір за місця для паркування транспортних засобів належить до:

1) загальнодержавних податків та зборів;

2) місцевих податків;

3) місцевих зборів;

4) не належить до жодної з перерахованих груп.

761Для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток не враховують доходи:

1) від реалізації товарів;

2) позитивне значення курсових різниць;

3) суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду;
4) сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
762 За способом нарахування розрізняють види мита :

1) адвалорне, специфічне, комбіноване;

2) експортне, імпортне, транзитне;

3) антидемпінгове, компенсаційне, спеціальне, сезонне;

4) автономне, конвенційне.

763 За порядком встановлення розрізняють види мита :

1) адвалорне, специфічне, комбіноване;

2) експортне, імпортне, транзитне;

3) антидемпінгове, компенсаційне, спеціальне, сезонне;

Автономне, конвенційне.

764 За призначенням розрізняють види мита :

1) адвалорне, специфічне, комбіноване;

2) експортне, імпортне, транзитне;

3) антидемпінгове, компенсаційне, спеціальне, сезонне;

4) автономне, конвенційне.

765 Прихильники атомістичної теорії вважали:

1) в умовах вільної конкуренції економічна система регулюється автоматичними механізмами, які здатні забезпечити стабільний розвиток ринкової економіки;

2) заощадження заважають росту економіки, тому їх варто вилучати за допомогою податків;

3) основоположним фактором розвитку економіки є пропозиція;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.007 с.)