ТОП 10:

Протягом 10 календарних днів, наступних за граничним терміном подання податкової декларації.734ПДВ сплачують до бюджету, якщо:

1) податковий кредит більший за податкове зобов’язання;

2) податкове зобов’язання більше за податковий кредит;

3) податковий кредит дорівнює податковому зобов’язанню;

4) у звітному періоді не виникає ні податковий кредит ні податкове зобов’язання.

735Відшкодування з бюджету ПДВ можливе, якщо:

1) податковий кредит більший за податкове зобов’язання;

2) податкове зобов’язання більше за податковий кредит;

3) податковий кредит дорівнює податковому зобов’язанню;

4) у звітному періоді не виникає ні податковий кредит ні податкове зобов’язання.

736Декларація з ПДВ подається до податкових органів:

1) якщо в звітному податковому періоді виникло податкове зобов’язання;

2) якщо в звітному податковому періоді не виникло податкове зобов’язання;

3) незалежно від того чи виникло у звітному податковому періоді податкове зобов’язання чи ні;

4) якщо в звітному податковому періоді виникло податкове відшкодування.

737Акцизний податок – це:

1) прямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що виключається із ціни цих товарів (продукції) й оплачується в остаточному підсумку споживачем товару;

2) непрямий податок тільки на монопольні товари (продукцію), що іноді включається до ціни цих товарів (продукції) й оплачується в остаточному підсумку споживачем товару, а не його виробником;

3) непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається до ціни цих товарів (продукції) й оплачується в остаточному підсумку виробником такого товару;

Непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається до ціни цих товарів (продукції) й оплачується в остаточному підсумку споживачем товару.

738Платниками акцизного податку є:

1) виробники підакцизних товарів;

2) суб’єкти підприємницької діяльності, що імпортують підакцизні товари;

3) громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що ввозять (пересилають) на митну територію України підакцизні товари;

Усе перелічене.

739Доход платника податку на прибуток – це:

1) загальна сума доходу платника податку від деяких видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній та нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській економічній зоні, так і за їх межами;

2) загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній та нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській економічній зоні, так і за їх межами;

3) грошові кошти, зараховані на банківські рахунки підприємства, оприбутковані в касах, матеріальні та нематеріальні активи, передані у власність або повне господарське володіння підприємства, передані результати робіт, одержані послуги;

4) суми, які ще не отримані підприємством, але їх розмір вже відомий.

740Доходи не враховані в попередньому звітному періоді та виявлені в звітному:

1) не враховують до доходу;
2) враховують до доходу;

3) враховують частково до доходу 10%;

4) враховують частково до доходу 50%.

741Суми коштів у частині надмірно сплачених податків та зборів, що повертаються або мають бути повернені з бюджетів, якщо такі суми не були зараховані до витрат:

1) не враховують до доходу;
2) враховують до доходу;

3) враховують частково до доходу 10%;

4) враховують частково до доходу 50%.

742Які обмеження щодо річного обсягу виторгу від реалізації продукції та середньооблікової чисельності працюючих встановлено для платників єдиного податку – юридичних осіб?

1) до 500,0 тис. євро в рік і 100 осіб;

2) до 1,0 млн. грн в рік і 50 осіб;

3) до 1,0 млн. грн в рік і 10 осіб;

4) до 500,0 тис. грн в рік і 10 осіб.

743Який з нижчеперелічених суб’єктів підприємницької діяльності не може застосовувати спрощену систему оподаткування?

1) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності;

2) виробничі підприємства;

3) суб’єкти підприємницької діяльності, які надають інформаційні послуги;

Страхові компанії.

744Який термін подання заяви на право застосовування спрощеної системи оподаткування?

1) за 15 календарних днів до початку нового податкового кварталу;

2) за 15 робочих днів до початку нового податкового кварталу;

3) до 1 січня року, в якому платник бажає працювати на спрощеній системі оподаткування;

4) до 1 грудня року, що передує тому, в якому платник бажає працювати на спрощеній системі оподаткування.

745Терміном сплати єдиного податку фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності є:

1) не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним;

2) не пізніше 20 числа місяця, наступного за тим, в якому здійснювалась попередня сплата єдиного податку;

3) протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном подання звітності платниками єдиного податку;

4) протягом 10 календарних днів, наступних за граничним терміном подання звітності платниками єдиного податку.

746Хто є платником збору за спеціальне водокористування?

1) громадяни, які використовують водні ресурси для власних потреб;

2) суб’єкти підприємницької діяльності, установи, організації, які використовують водні ресурси та користуються водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

3) суб’єкти підприємницької діяльності, установи, організації, що використовують водні ресурси та користуються водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, в тому числі органи державної пожежної охорони, які здійснюють протипожежні заходи;

4) Державний комітет України по водному господарству.

747До складу зборів за спеціальне використання природних ресурсів не входить:

1) Плата за користування надрами для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

2) Збір за спеціальне водокористування;

3) Лісовий збір;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.004 с.)