ТОП 10:

Податок – це результат договору між сторонами, за яким підданий вносить державі плату за різні послуги.766 Єдиний митний тариф затверджує:

1) Президент України;

2) Верховна Рада України;

3) Кабінет Міністрів України;

4) Державна митна служба України.

767 Прихильниками класичної теорії були:

1) М.Фрідман та Дж.М.Кейнс;

2) Г.Стайн та А.Лаффер;

3) А.Сміт та Д.Рікардо;

4) Т.Гоббс та Ж.Монтеск’є.

768 Прихильники кейнсіанської теорії вважали:

1) в умовах вільної конкуренції економічна система регулюється автоматичними механізмами, які здатні забезпечити стабільний розвиток ринкової економіки;

2) заощадження заважають росту економіки, тому їх варто вилучати за допомогою податків;

3) основоположним фактором розвитку економіки є пропозиція;

4) рівень товарних цін прямо залежить від кількості коштів обігу та податків.

769 Прихильники теорії пропозиції вважали, що:

1)збільшення ставки оподаткування гарантує зростання державних доходів;

2) зниження ставки оподаткування гарантує зростання державних доходів;

3) податки - це один з факторів економічного розвитку і регулювання;

4) існує оптимальний розмір ставки оподаткування, при якій доходи держави максимальні.

770 Прихильниками атомістичної теорії були:

1) М.Фрідман та Дж.М.Кейнс;

2) Г.Стайн та А.Лаффер;

3) А.Сміт та Д.Рікардо;

Т.Гоббс та Ж.Монтеск’є.

771 Митна вартість товару – це:

1) ціна, що відображає сукупність витрат, понесених до перетину митного кордону держави;

2) вихідна розрахункова одиниця для обчислення адвалерних митних платежів;

3) ціна товару у зовнішньоекономічних відносинах, визначена у національних грошових одиницях;

Усе перелічене.

772 Характерними ознаками оцінки товарів у митних цілях є:

1) митна вартість завжди виступає ціною купівлі-продажу товару;

2) митна вартість не може дорівнювати нулю;

3) митну вартість визначають у вільноконвертованій валюті;

4) усе перелічене.

773 До функцій митної вартості товарів належать:

1) компенсаційна;

2) розподільна;

3) фіскальна;

4) регулятивна.

774 Особливості фактурної вартості товару полягають у:

1) використанні цієї вартості для системи валютного контролю;

2) зазначенні цієї вартості тільки у національній валюті;

3) використанні цієї вартості як вихідної розрахункової одиниці для нарахування адвалерних митних платежів;

4) її розрахунку як сукупності витрат, понесених до перетину митного кордону держави.

775 Митна вартість при вивезенні товарів за межі України на підставі договору купівлі-продажу включає:

1) фактурну вартість товару;

2) витрати на транспортування і страхування до моменту перетину митного кордону країни;

3) ліцензійні та інші платежі за право використання об’єктів інтелектуальної власності;

Усе перелічене.

776 Визначення вартості товару, який ввозять на митну територію України, за ціною угоди (метод 1), ґрунтується на таких принципах:

1) імпортер має повне право власності на товар;

2) учасники зовнішньоекономічної угоди не є взаємопов’язаними особами;

3) жодна частина прибутку від використання товару не буде надходити на користь продавця;

Усіх перелічених принципах.

777 Митна вартість при імпорті товару не може бути обчислена за ціною угоди (метод 1), якщо:

1) ввезений товар не є предметом продажу;

2) до ціни угоди потрібно провести додаткові нарахування, які документально підтверджені;

3) операція купівлі-продажу товару проводиться між взаємопов’язаними особами, однак це не впливає на розмір ціни товару;

4) існують усі перелічені обмеження.

778 При порівнянні однорідності товарів (для методів 2 і 3 визначення митної вартості при імпорті) аналізують такі їхні параметри, як:

1) фізичні характеристики товару;

2) функції і сферу застосування товару;

3) комерційну взаємозамінність товарів;

4) усе перелічене.

779 Головними положеннями визначення митної вартості за ціною угоди з ідентичними та подібними товарами (методи 2 і 3) є:

1) у разі ввезення аналогічних товарів на інших комерційних умовах ці умови не враховують при розрахунку митної вартості оцінюваного товару;

2) при наявності більше однієї ціни угоди щодо ідентичних (або подібних) товарів обирають найнижчу з них;

3) товари походять з різних країн;

4) товари можуть бути виготовлені різними виробниками.

780 При розрахунку митної вартості імпортованого товару за ціною угоди з ідентичними та подібними товарами (методи 2 і 3) необхідно дотримуватися таких умов:

1) товари продані для ввезення на територію України;

2) аналогічні товари ввозилися у тій самій кількості, що й оцінювані;

3) аналогічні товари ввозилися приблизно на однакових умовах з оцінюваними;

Усіх перелічених умов.

781 Методи оцінки товару при імпорті за ціною угоди щодо ідентичних і подібних товарів (методи 2 і 3) не використовують, якщо:

1) існують розбіжності комерційного рівня з можливістю їхнього коригування;

2) товари ввезені приблизно на однакових умовах, що й оцінювані;

3) відмінні умови закупівлі і транспортування товару, що впливає на розмір ціни;

4) документально підтверджені необхідні нарахування до вартості оцінюваних товарів.

782 Базою для розрахунку митної вартості імпортованих товарів на підставі віднімання (метод 4) є:

1) ціна ввезених ідентичних або подібних товарів на внутрішньому ринку;

2) ціна ввезених ідентичних або подібних товарів на міжнародному ринку;

3) ціна ввезених ідентичних або подібних товарів на ринку країни-експортера;

4) ціна ввезених ідентичних або подібних товарів на ринку країн-учасниць СОТ.

783 Формула для визначення митної вартості імпортованого товару на підставі розрахунку (метод 4) має вигляд:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

784 До принципів застосування методу 4 визначення митної вартості товарів при імпорті (на підставі віднімання) належать:

1) за основу розрахунку беруть ціну одиниці товару, що продають найбільшою партією в Україні;

2) ввезені аналогічні товари становлять незначний відсоток продажу в Україні;

3) експортер та імпортер можуть бути взаємопов’язаними особами;

4) усі перелічені принципи.

785 Для розрахунку митної вартості імпортованого товару на підставі додавання (за методом 5) використовують формулу:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

786 Митну вартість імпортованих товарів на підставі додавання (метод 5) не можна визначити, якщо:

1) наявна інформація про витрати виробництва оцінюваних товарів за межами країни;

2) виробник може надати відомості про виробничі витрати для їхньої перевірки;

3) складно одержати й підтвердити інформацію про витрати на виробництво оцінюваного товару;

4) покупець і продавець не є взаємозалежними особами.

787 Резервний метод оцінки імпортованих товарів у митних цілях передбачає:

1) розрахунок митної вартості товару за допомогою експертної оцінки, порівняння із звичайним рівнем витрат на аналогічні компоненти (для методу 1);

2) за основу митної оцінки можна розглядати вартість ідентичних або подібних товарів, виготовлених іншим виробником (для методів 2 і 3);

3) певну переробку товарів, зміну їхнього вигляду (для методів 4 і 5);

4) усе перелічене.

788 Обчислення митної вартості товарів при імпорті за резервним методом базується на таких принципах:

1) використання вартості, заснованої на фактичних цінах;

2) сумісність з комерційною практикою;

3) використання як бази оцінки ввезених товарів вартості товарів вітчизняного походження;

Правильні відповіді 1 і 2.

789 Метод 6 (резервний) митної оцінки при ввезені товарів застосовують у випадках, якщо:

1) товари не перепродають в країні імпорту;

2) реімпортують товари після ремонту або модифікації;

3) постачають унікальну продукцію, твори мистецтва;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.006 с.)