ТОП 10:

Сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.852 Мінімальний страховий внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування дорівнює:

1) добутку мінімальної заробітної плати на встановлений розмір внеску;

2) розміру мінімальної заробітної плати;

3) добутку прожиткового мінімуму на встановлений розмір внеску;

4) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не встановлюють.

853 Базовим звітним періодом, за який нараховують і сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавці-юридичні особи є:

1) календарний місяць;

2) календарний квартал;

3) 6 календарних місяців;

4) календарний рік.

854 Базовим звітним періодом, за який нараховують і сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавці-фізичні особи та фізичні особи-підприємці є:

1) календарний місяць;

2) календарний квартал;

3) 6 календарних місяців;

Календарний рік.

855 ТзОВ «Світанок» зобов’язане сплатити єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за лютий 2011 року до:

1) 20 лютого 2011 року;

2) 20 березня 2011 року;

3) 20 квітня 2011 року;

4) 20 січня 2012 року.

856 Надміру сплачені грошові зобов’язання це:

1) суми коштів, які на певну дату не зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний термін сплати яких настав на таку дату ;

2) суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний термін сплати яких настав на таку дату;

3) суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний термін сплати яких не настав на таку дату;

4) усе перелічене.

857 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відносять до:

1) загальнодержавних податків;

2) місцевих податків;

3) непрямих податків;

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не входить до системи оподаткування.

У лютому працівнику нараховано заробітну плату в розмірі 2300 грн. В якому розмірі з його заробітної плати буде утримано внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?

1) 0 грн;

2) 59,8 грн;

3) 82,80 грн;

4) 834,90 грн.

859 При оплаті винагороди за цивільно-правовими угодами роботодавець нараховує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі:

1) 2,6 %;

2) 3,6 %;

3) 34,7 %;

4) 36,3 %.

860 Для фізичних осіб, які виконують роботи чи надають послуги за цивільно-правовими угодами розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування встановлено в розмірі:

1) 2,6 %;

2) 3,6 %;

3) 34,7 %;

4) 36,3 %.

Підприємець надав ТзОВ «Світанок» послуги за договором цивільно-правового характеру на суму 3000 грн. В якому розмірі цей підприємець повинен сплатити єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?

1) 0 грн;

2) 78,00 грн;

3) 108,00 грн;

4) 1041,00 грн.

Підприємець надав ТзОВ «Світанок» послуги за договором цивільно-правового характеру на суму 3000 грн. В якому розмірі ТзОВ «Світанок» повинне нарахувати і сплатити єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?

1) 0 грн;

2) 78,00 грн;

3) 108,00 грн;

Грн.

863 Датою отримання доходу вважається:

1) дата, яка припадає на податковий період протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася пізніше: дата зарахування коштів від покупців або дата відвантаження товарів (надання послуг, виконання робіт);

2) дата, яка припадає на податковий період протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: дата зарахування коштів від покупців або дата відвантаження товарів (надання послуг, виконання робіт);

3) дата, яка припадає на податковий період протягом якого відбувається зарахування коштів від покупців на поточний рахунок або дата їх оприбуткування в касі платника податку;

4) дата, яка припадає на податковий період протягом якого відбувається відвантаження товарів, а для надання послуг( виконання робіт) – дата фактичного надання результатів робіт(послуг).

864 Суми авансів, отримані платником податку на прибуток в рахунок оплати товарів, робіт, послуг:

1) не зараховують до доходів;
2) зараховують до доходів;

3) можуть зараховувати до доходів, якщо платник податку не стоїть на обліку, як платник ПДВ та не зараховують до складу доходів, якщо платник податку стоїть на обліку, як платник ПДВ;

4) немає правильної відповіді.

865 Суми податку на додану вартість, отримані (нараховані) платником:

1) ніколи не зараховують до доходів;
2) завжди зараховують до доходів;

3) можуть зараховувати до доходів, якщо платник податку не стоїть на обліку, як платник ПДВ та не зараховують до складу доходів, якщо платник податку стоїть на обліку, як платник ПДВ;

4) віднімають із суми доходів.

866 Витрати, що враховують при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються з:

1) будь-яких витрат сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг);

2) витрат операційної діяльності та інших витрат визначених згідно законодавства;

3) суми внесених (нарахованих) податків, зборів, обов’язкових платежів, установлених законодавством України;

4) суми витрат, пов’язаних з поліпшенням основних фондів.

867 Всі витрати підприємства умовно можна поділити на:

1) витрати, які зараховують до складу витрат, витрати, які не зараховують до складу витрат, витрати подвійного призначення;

2) витрати, які не зараховують до складу витрат, витрати подвійного призначення, та витрати, які виключають зі складу валових;

3) витрати, які зараховують до складу витрат частково (витрати подвійного призначення) та витрати, які виключаються зі складу валових;

4) немає правильної відповіді.

868 Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг визнаються витратами того звітного періоду на який припадає:

1) дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася пізніше (або дата списання коштів із банківських рахунків (день їх видачі з каси) або дата оприбуткування товарів, робіт, послуг);

2) дата списання коштів із банківських рахунків або день їх видачі з каси;

3) дата коли визнано доходи від реалізації таких товарів, робіт, послуг;

4) дата, яка припадає на податковий період , протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше (або дата списання коштів із банківських рахунків(день їх видачі з каси) або дата оприбуткування товарів, робіт, послуг).

869Суми витрат на охорону праці, техніку безпеки:

1) не зараховують до витрат;
2) зараховують до витрат;

3) зараховують частково до витрат 10%;

4) зараховують частково до витрат 50%.

870 Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів:

1) не зараховують до витрат;
2) зараховують до витрат;

3) зараховують частково до витрат 10%;

4) зараховують частково до витрат 50%.

871 Витрати на службові відрядження:

1) не зараховують до витрат;
2) зараховують до витрат;

3) зараховують частково до витрат 10%;

4) зараховують частково до витрат 50%.

872 Суми витрат не враховані в минулих податкових періодах у зв’язку з втратою, знищенням документів, що підтверджують здійснення витрат та підтверджені такими документами у звітному податковому періоді:

1) не зараховують до витрат;
2) зараховують до витрат;

3) зараховують частково до витрат 10%;

4) зараховують частково до витрат 50%.

873 Витрати на проведення прийомів, презентацій, свят:

1) не зараховують до витрат;
2) зараховують до витрат;

3) зараховують частково до витрат у розмірі 20% оподатковуваного прибутку минулого звітного періоду;

4) зараховують частково до витрат 50%.

874 Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів:

1) не зараховують до витрат;
2) зараховують до витрат повністю;

3) зараховують частково до витрат ( у сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів станом на початок такого звітного року);

4) зараховують частково до витрат 50%.

875 Амортизація не нараховується на основні засоби:

1) 3 і 5 груп;

2) 2 і 12 груп;

3) 1 і 13 груп;

4) 4 і 7 груп.

876 Згідно Податкового кодексу основні засоби поділяються на :

1) 4 групи;

2) 7 груп;

3) 13 груп;

Груп.

877 Декларація з податку на прибуток подається до податкових органів протягом:

1) 10 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного податкового періоду;

2) 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного податкового періоду;

3) 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного податкового періоду;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.008 с.)