ТОП 10:

Календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного податкового періоду.878 Загальний оподатковуваний дохід при обчисленні ПДФО – це:

1) дохід, лише у грошовому вираженні, який підлягає оподаткуванню згідно з чинним законодавством, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;

2) будь-який дохід, який не підлягає оподаткуванню згідно з чинним законодавством, виплачений на користь платника податку протягом звітного податкового періоду;

3) будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню згідно з чинним законодавством, та лише нарахований на користь платника податку протягом попереднього звітному податковому періоду;

Будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню згідно з чинним законодавством, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

879 Загальний оподатковуваний дохід при обчисленні ПДФО складається з доходів, які:

1)оподатковують при їх нарахуванні (виплаті);

2) доходів, які оподатковують у складі загального річного оподатковуваного доходу;

3) доходів, які оподатко­вують за іншими правилами;

Усе перелічене.

880 При нарахуванні доходів у вигляді заро­бітної плати база оподаткування визначається як:

1) нарахована сума такої заробітної плати, змен­шена на суму збору до Пенсійного фонду України;

2)нарахована сума такої заробітної плати, змен­шена на суму внесків до фондів загальнообов’язкового дер­жавного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу най­маної особи;

3) нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності;

4) нарахована сума такої заробітної плати, змен­шена на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов’язкового дер­жавного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу най­маної особи.

881 Розмір податкової соціальної пільги залежить від:
1) прожиткового мінімуму для працездатної особи, який встановлений на 1 січня звітного року.
2) заробітної плати фізичної особи згідно штатного розпису на 1 січня звітного року;
3) мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня звітного року;
4) доходу фізичної особи за попередній звітний рік.
882 До складу податкової знижки включа­ються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а саме:

1) фіскальним або товарним чеком;

2) касовим ордером, товарною накладною;

3) розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат;

Усе перелічене.

883 Загальна сума нарахованого податкової знижки:

1) не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата;

2) повинна перевищувати суму загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата;

3) не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, лише нарахованого, але не виплаченого протягом звітного року як заробітна плата;

4) іноді може перевищувати суму загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата.

884 Головне призначення місцевих податків і зборів:
1) регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні;

2) підтримка вітчизняних виробів;
3) наповнення дохідної частини місцевих бюджетів;

4) підвищення якості комунальних послуг.

885 Місцеві податки і збори впливають на показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання:
1) збільшують собівартість продукції;

2) збільшують виручку від реалізації продукції, послуг;
3) підвищують рентабельність виробництва;

4) поліпшують якість продукції.

886 При обчисленні єдиного податку для суб’єктів господарювання (юридичних осіб) використовується об’єкт оподаткування:
1) отриманий балансовий прибуток підприємства;

2) сума виплаченої заробітної плати;
3) середньооблікова чисельність працівників за рік;

4) обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

887 Основою для встановлення плати за ресурси є:
1) світовий досвід;

2) розмір шкоди, що завдається природним ресурсам;

3) обмежена кількість ресурсів;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.003 с.)