ТОП 10:

РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА ЦИКЛАМИ ДИСЦИПЛІН ТА КРИТЕРІЯМИ НОРМАТИВНОСТІ І ВИБІРКОВОСТІЦикли дисциплін Нормативна кількість навчальних годин/кредитів (один кредит дорівнює 36 академічним годинам) У тому числі
нормативні дисципліни, годин/кредитів Вибіркові дисципліни (варіативна компонента), годин/кредитів
Гуманітарної підготовки 2160 год. / 60 кред. (25 %) 1836 год. / 51 кред. (85 %) 324 год. / 9 кред. (15 %)
Природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 4320 год. / 120 кред. (50 %) 3660 год. / 100 кред. (83 %) 720 год. / 20 кред. (17 %)
Професійної підготовки 2160 год. / 60 кред. (25 %) 1296 год. / 36 кред. (60 %) 864 год. / 24 кред. (40 %)
Усього 8640 год. / 240 кред. (100 %) 6732 год. / 187 кред. (78 %) 1908 год. / 53 кред. (22 %)

Додаток 2

ДСВО МОН України

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ

ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

Навчальна дисципліна Загальний обсяг Форма контролю
годин кредитів
1. Філософія 216 6 іспит
2. Культурологія 144 4 іспит
3. Психологія та педагогіка 108 3 іспит
4. Фізичне виховання 216 6 ПМК
5. Українська мова 144 4 іспит
6. Іноземна мова 360 (684) 10 (19) ПМК, екзамен
7. Правознавство 108 3 іспит
8. Політологія 108 3 іспит
9. Історія України 144 4 іспит
10. Соціологія 108 3 іспит
11. Безпека життєдіяльності 144 4 іспит
12. Університетська освіта 36 1 ПМК
Усього
Дисципліни за вибором студента
Разом

Додаток 3

Напрямок підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”

 

 

Найменування дисципліни Загальний обсяг Кредити ESTS Форма контролю
НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліни циклу гуманітарної підготовки
Психологія та педагогіка іспит
Українська мова іспит
Фізичне виховання залік
Культурологія іспит
Правознавство іспит
Безпека життєдіяльності іспит
Історія України іспит
Іноземна мова залік
Університетська освіта залік
Цикл природньо-наукової та загальноекономічної підготовки
Політекономія іспит
Математика для економістів іспит
Економічна інформатика іспит
Регіональна економіка іспит
Курс. робота з політекономії курс. робота
Курс. робота з регіональної економіки курс. робота
ДИСЦИПЛІНА ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Історія фінансів, грошей та кредиту залік

 

Додаток 4  

 

 

 


Рис. 1. Країни-учасники Болонського процесу [110]

Додаток 5

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ [110]

Дата, місце проведення Подія проведення
25 травня 1998 року (Париж, Сорбонна, Франція)   Прийняття "Спільної декларації про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти" чотирма міністрами, що представляють Великобританію, Німеччину, Італію і Францію
Березень 1999 року (Веймар, Німеччина) Зустріч генеральних директорів ЄС і керівництва Ради ректорів європейських країн для обговорення проблем акредитації й оцінки у вищій освіті
Травень 1999 року (Копенгаген, Данія) Публікація звіту «Тенденції у вищій освіті -1» на замовлення CRE, Конфедерації Рад ректорів країн, що входять у EU, і при фінансовій підтримці ЄС
18-19 червня 1999 року (Болонья, Італія) Перша зустріч європейських міністрів, що відповідають за вищу освіту, і прийняття спільної декларації
24-25 листопада 2000 року (Лейрія, Португалія) Міжнародний семінар "Системи накопичення і перекладу кредитів"
8-10 лютого 2001 року (Лісабон, Португалія) Семінар «Акредитація / Надання законної сили»
14-15 лютого 2001 року (Берлін, Німеччина) Національний семінар із питань Болонського процесу
16-17 лютого 2001 року (Хельсінкі, Фінляндія) Міжнародний семінар «Університетські ступені короткого циклу»
1-3 березня 2001 року (Упсала, Швеція) Неформальна зустріч європейських міністрів, що відповідають за освіту і наукові дослідження
2-4 березня 2001 року (Мальме, Швеція) Міжнародний семінар «Транснаціональна освіта»
10 березня 2001 року (Антверпен, Бельгія) Семінар фламандського співтовариства з проблем Болонського процесу
10-12 березня 2001 року (Антверпен, Бельгія) Семінар студентів Європи «Втілення в життя Болонської декларації»
13-14 березня 2001 року (Белград, Югославія) Національний семінар із проблем Болонського процесу
22-25 березня 2001 року (Ґетеборґ, Швеція) Прийняття Ґетеборзької конвенції конференцією Асоціації національних студентських спілок у Європі
29-30 березня 2001 року (Саламанка, Іспанія) Конференція європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій, прийняття спільного документа
9 квітня 2001 року (Стокгольм, Швеція) Зустріч Групи керівництва в Болонському процесі
21 квітня 2001 року (Брюссель, Бельгія) Зустріч Ради Асоціації європейських університетів
26 квітня 2001 року (Брюссель, Бельгія) Зустріч у розширеному складі групи, що готує рекомендації з Болонського процесу
Квітень 2001 року (Хельсінкі, Фінляндія) Публікація звіту «Тенденції у вищій освіті - II» при фінансовій підтримці ЄС і ETF
6-8 травня 2001 року (Хальмстад, Швеція) Зустріч генеральних директорів ЄС і керівництва Рад ректорів європейських країн
10-16 травня 2001 року (Братислава, Словаччина) Міжнародний семінар і 40-ва зустріч Ради Асоціації національних спілок студентів у Європі
17 травня 2001 року (Прага, Чехія) Зустріч у розширеному складі групи, що готує рекомендації з Болонського процесу
18-19 травня 2001 року (Прага, Чехія) Зустріч європейських міністрів, що відповідають за вищу освіту. Прийняття Комюніке "До зони європейської вищої освіти"
Червень 2001 року (Рига, Латвія) 8-а спільна зустріч у рамках мереж ENIC і NARIC і прийняття документа «Визнання результатів (навчання) у Болонському процесі»
5-8 грудня 2001 року (Тампере, Фінляндія) 13-а щорічна конференція ЕАІЕ, здебільшого присвячена Болонському процесові
1-2 березня 2002 року (Брюссель, Бельгія) Болонський процес: Зона європейської вищої освіти: перспективи і розвиток для сільськогосподарських і зв'язаних з ними наук; компетенція випускників
11-12 квітня 2002 року (Лісабон, Португалія) Міжнародний семінар "Питання визначення в Болонському процесі"
30-31 травня 2002 року (Стокгольм, Швеція) Семінар з аналізу досягнень мети Болонської Декларації, що стосується спільних дипломів
25-26 березня 2002 року (Москва, Росія) Міжнародний семінар "Проблеми введення кредитної системи вищої професійної освіти"
19-20 лютого 2003 року (Афіни, Греція) Семінар з питань реалізації Болонського процесу "Дослідження соціальних складових Європейської системи вищої освіти"
14-15 березня 2003 року (Хельсінкі, Фінляндія) Підсумкова конференція Болонського процесу з питань наукових ступенів магістерського рівня
27-28 березня 2003 року (Копенгаген, Данія) Семінар з Болонського процесу "Структури кваліфікацій в європейській вищій освіті"
11-12 квітня 2003 року (Мантуя, Італія) Семінар на тему "Інтегровані програми навчання - значення і перспективи"
29-31 травня 2003 рік (Грац, Австрія) Друга конференція представників європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій
5-7 червня 2003 року (Прага, Чехія) Болонський семінар з академічного визнання дипломів і систем кредитів в контексті освіти протягом всього життя
19-20 вересня 2003 рік (Берлін, Німеччина) Третя зустріч (конференція) європейських міністрів, що відповідають за вищу освіту. Прийняття Комюніке "Створення загальноєвропейського простору вищої освіти"
22-23 вересня 2003 року (Санкт-Петербург, Росія) Міжнародна конференція "Міжнародна бізнес-освіта і Болонський процес"
21-22 листопада 2003 року (Львів, Україна) Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації
12 квітня 2004 року (Брюссель, Бельгія) Конференція Європейської асоціації університетів, що сформулювала політику по забезпеченню якості в контексті Берлінського комюніке
17-18 березня 2004 року (Харків, Україна) Всеукраїнська нарада ректорів вищих технічних закладів "Вища технічна освіта України і Болонський процес"
15-16 квітня 2004 року (Дніпропетровськ, Україна) Міжнародний семінар "Гарантія якості, європейська система передачі і накопичення кредитів та практика імплементації Болонського процесу у різних європейських країнах"
10 грудня 2004 року (Варшава, Польща) Семінар "Нові покоління документів і законів по вищій освіті: їх цілі в контексті Болонського процесу"
14 грудня 2004 року (Маастріх, Нідерланди) Маастріхське комюніке про пріоритети на майбутнє
19-20 травня 2005 року (Берген, Норвегія) Конференція європейських міністрів, що відповідають за вищу освіту, країн-учасниць Болонського процесу. Прийняття Комюніке "Загальноєвропейський простір освіти - досягнення цілей"
16-19 травня 2007 року (Лондон, Велика Британія) Конференція міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти. Прийняття Комюніке "На шляху до Європейського простору освіти: відповідні на виклик глобалізації "

 


           
 
 
   
Рис. 2. Структура Закону України "Про вищу освіту" [3]
     
 


 


Додаток

Рис. 4. Складові інноваційно-освітньої програми Донецького національного університету „Педагогічні технології кредитно-модульної системи навчання”: їх зміст і напрями реалізації [129]
7

 
 


Додаток 8

           
 
 
   
Рис. 5. Структура науково-методичного управління [45]
     
 


 

       
 
 
   
Рис. 6. Структура профкому студентів та аспірантів [96]

 


Додаток 10Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.006 с.)