ТОП 10:

Тема 12. Сфери професійної діяльності фахівців з фінансів, грошового обігу та кредитуПлан

1.Сфери професійної діяльності майбутніх фахівців з фінансів і кредиту.

2. Посади, які мають право займати фахівці зі спеціальності „Фінанси і кредит”.

3. Завдання, функції, права та обов’язки:

3.1. Міністерства фінансів України.

3.2. Державного казначейства України.

3.3. Рахункової палати України.

3.4. Державної контрольно-ревізійної служби України.

3.5. Державної податкової адміністрації України.

3.6. Національного банку України.

3.7. Пенсійного фонду України.

Література [2, 3, 4, 373, 118, 134]

Сфери професійної діяльності майбутніх фахівців з фінансів і кредиту

 

Професійна підготовка керівника в сфері фінансів і банківської справи повинна обов'язково містити в собі вивчення таких дисциплін, як Університетська освіта; Фінанси; Гроші, кредит, банки; Банківські операції; Фінанси підприємств; Бюджетна система; Податкова система; Страхування; Місцеві фінанси; Бюджетний менеджмент; Податковий менеджмент тощо. У сучасних умовах усе більшої ваги набуває курс "Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем". Цей курс враховує, що всі системи, які оточують людину та наповнюють навколишній світ, мають певну подібність. Сфери майбутньої професійної діяльності фахівців які одержали вищу освіту зі спеціальності "Фінанси і кредит" наведено на рис. 1.

 

1. Державні та муніципальні фінансові органи 2. Фінансові служби підприємств 3. Банківські установи 4. Податкова служба 5. Страхові компанії 6. Фондові біржі 7. Пенсійні фонди 8. Контрольно-ревізійні управління 9. Державне казначейство 10. Інвестиційні компанії 11. Фінансові консалтингові компанії 12. Фінансові промислові групи


 

           
   
 
   
 
 
Рис. 1. Сфери професійної діяльності фахівців з фінансів, грошового обігу та кредиту та перелік дисциплін, які вивчають студенти

 


2. Посади, які мають право займати фахівці зі спеціальності „Фінанси і кредит”

Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми спеціальності 6.030508 „ Фінанси і кредит” посади, які мають право займати випускники ВНЗ України, які одержали дипломи бакалавра, спеціаліста і магістра з даної з зазначеної спеціальності приведено на рис.2. Всі випускники є економістами з фінансів і кредиту. 

 

3. Завдання, функції, права та обов’язки:

Міністерства фінансів України.

 

 

 

 


.

     
 
 
 

 

 


Державного казначейства України.

     
 
 
 

 


.

 

 


Рахункової палати України.

     
 
 
 

 


.

       
   
 
 

 

 


Державної контрольно-ревізійної служби України.

 

 

 

 


§ організовують роботу контрольно-ревізійних підрозділів по прове­денню ревізій і перевірок, узагальнюють їх наслідки; § проводять ревізії та перевірки фінансової діяльності, стану збе­реження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, в державних фондах, в бю­джетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з Державного бюджету та з державних валютних фондів; § проводять ревізії та перевірки правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок державного бюджету; § проводять ревізії та перевірки повноти оприбуткування, правиль­ності витрачання і збереження валютних коштів; § здійснюють контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених попередніми ревізіями та перевірками; § розробляють інструктивні та інші нормативні акти про проведення ревізій і перевірок; § здійснюють методичне керівництво і контроль за діяльністю підпо­рядкованих контрольно-ревізійних підрозділів, узагальнюють до­свід проведення ревізій та перевірок і поширюють його серед контрольно-ревізійних служб, розробляють пропозиції щодо удосконалення контролю.  
.

       
   
 
 

 

 


Державної податкової адміністрації України.

     
 
 
 

 


.

     
 
 
   

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.007 с.)