Життєвий цикл організації та особливості менеджменту на основних етапах життєвого циклу організації 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Життєвий цикл організації та особливості менеджменту на основних етапах життєвого циклу організаціїОрганізації зароджуються, розвиваються, досягають успіхів, слабшають і, зрештою, припиняють своє існування. Деякі з них існують нескінченно довго, але жодна не живе без змін. Нові організації формуються щодня. У той же час щодня сотні організацій ліквідуються назавжди. Ті, що вміють адаптуватися, процвітають, негнучкі – зникають. Деякі організації розви­ваються швидше за інші і роблять свою справу краще, ніж інші. Керівник повинен знати, на якому етапі розвитку знаходиться організація, і оцінювати, наскільки прийнятий стиль керівництва відповідає цьому етапу.

Саме тому широко розповсюджене поняття про життєвий цикл організацій як про передбачувані їх зміни з певною послідовністю станів протягом часу. Застосовуючи поняття «життєвого циклу», можна побачити таке: існують певні етапи, через які проходять організації, і переходи від одного етапу до іншого є передбачуваними, але не випадковими.

Життєвий цикл організації – сукупність стадій, які проходить організація за період свого життя від створення до її занепаду чи відродження.

Графічно основні етапи життєвого циклу організації показані на рисунку 3.2, де по висхідній лінії показано створення, ріст і зрілість організації, занепад – позначений спадаючою кривою.

На різних стадіях життєвого циклу організацій визначені характерні особливості управління (табл. 3.1).

У дані таблиці стадії розвитку організації наведені досить розгорнуто в образній формі; дана характеристика основних властивостей організації на кожному тимчасовому відрізку її розвитку.

 

Рис. 2.2. Життєвий цикл організації (типова крива)

 

Існує й інший підхід до стадій життєвого циклу організації.

Розглянемо характерні риси кожної з названих тут стадій організації та деталізуємо специфіку менеджменту на кожній з них.

Народження. Засновники організації виявляють незадоволені вимоги споживача чи соціальні потреби. Цілеспрямованість, здатність ризикувати і відданість справі характеризують стиль керівництва на цьому етапі. Нерідко використовується директивний метод керівництва підлеглими, який потребує швидкого виконання і ретельного контролю. Для тих, хто в цей період працює в організації, характерні найвища згуртованість і взаємодія.

Дитинство. Небезпечний період, оскільки найбільша кількість невдач відбувається протягом перших років після виникнення організації. Зі світової статистики відомо, що величезна кількість організацій невеликого масштабу зазнають невдачі через не­компетентність і недосвідченість керівництва. Кожне друге підприємство малого бізнесу зазнає краху протягом двох років, чотири з п'яти підприємств – протягом п'яти років свого існування. Завдання цього періоду – швидкий успіх. Цілі – здорове існування і розвиток, а не просте виживання. Нерідко вся робота виконується на межі можливостей, щоб не втратити темп зростаючого успіху, управління здійснюється діяльним і професійно підготовленим та ініціативним керівником і його згуртованою командою.

 

Таблиця 3.1

Назва стадії Характерні особливості менеджменту
Зародження Початок формування стратегічного потенціалу підприємства: головна ціль - виживання на ринку, організація праці - спрямованість на максимізацію прибутку, основне завдання - вихід на ринок, перше поєднання складових виробничого процесу, подолання бар'єрів "входу"
Прискорення росту Головна мета - короткостроковий прибуток та прискорене зростання; основне завдання - закріплення ринку. організація праці спрямована на планування прибутку та розробку механізму стимулювання, підвищення ступеня агресивності конкурентної стратегії підприємства, виникнення системи зв'язків виробничого процесу
Уповільнення росту Головна мета - систематичний, збалансований ріст та формування індивідуального іміджу, основне завдання - ріст по різних напрямках технологічного процесу, підвищення рівня організації праці, повне подолання бар'єрів "входу", закінчення формування кадрової підсистеми, початок оновлення технічної бази, тенденція загального зниження рентабельності
Зрілість Найвищий рівень розвитку підприємства, найвища продуктивність використання ресурсів (Каретто-ефективність); головна мета - забезпечення стабільності, збереження досягнутого рівня розвитку на найдовший відрізок часу; вибір оптимальної системи стосунків; початок реорганізації основних ланок технологічного процесу та основних підсистем підприємства, тенденція до старіння персоналу; формального та фізичного
Занепад Головна мета - забезпечення оновлення всіх функцій підприємства, ріст забезпечується за рахунок колективізму; основне завдання - омолодження. Організація праці - впровадження найсучасніших досягнень наукової організації праці, що дозволила б керівництву організації вийти з передкризового стану

Стадії життєвого циклу організації і особливості менеджменту на кожній із них

 

Отроцтво.Під час цього перехідного періоду ріст організації здійснюється, як правило, несистематично, ривками; організація дедалі більше набирає силу, однак координація проводиться нижче оптимального рівня. Більш організовані процедури поступово заміняють ризиковану пристрасть до успіху. Налагоджується планування, розробка бюджетів, прогнозів. Розширюється прийом на роботу фахівців, що викликає тертя з колишнім складом. Засновники організації змушені більше виконувати роль без­посередніх керівників, а не підприємців, проводячи систематичне планування, координацію, управління і контроль.

Рання зрілість. Відмітні ознаки цього періоду – експансія, диференціація і, можливо, диверсифікованість. Утворюються структурні підрозділи, результати діяльності яких вимірюються отриманим прибутком. Використовується багато загально­прийнятих методів оцінки ефективності, посадові інструкції, делегування повноважень, норми продуктивності, експертиза, організація навчання і розвитку. Однак уже даються взнаки тенденції бюрократизму, боротьби за владу, місництва, прагнен­ня будь-що домагатися успіху.

Розквіт сил. Маючи в правлінні акціонерів, організація ставить на даному етапі ціль збалансованого росту. Структура, координація, стабільність і контроль повинні мати таке ж значення, як і інновації, удосконалення всіх частин і децентралізація. Приймається концепція структурних підрозділів, результати діяльності яких вимірюються отриманим прибутком. Нова продукція, ринок збуту і технології повинні бути керованими, а кваліфікаційні навички управлінського персоналу – більш відточені. З прискоренням темпів росту порівняно з попередніми стадіями організація нерідко переоцінює свої успіхи і можливості.

Повна зрілість. Маючи компетентне, але не завжди від­повідальне керівництво, організація діє практично сама по собі. Дуже часто встановлюється небажаний стан загальної бла­годушності. Незважаючи на те що картина доходів цілком прийнятна, темпи росту сповільнюються. Організація може відхилятися від своїх первісних цілей під впливом зовнішнього тиску. Разом з тим слабості занадто очевидні. Ці симптоми нерідко ігноруються керівництвом, а тому організацію потрапляє в передкризовий стан.

Старіння. Цей період ніколи б не настав, якби керівництво організації постійно усвідомлювало необхідність відновлення. Конкуренти незмінно заміряються на частку організації на ринку. Бюрократична тяганина, не завжди обґрунтована стратегія, неефективна система мотивації персоналу, громіздка система контролю, закритість до нових ідей – усе це разом узяте створює умови для кризового стану. Як показує практика, дуже важко зупинитися і припинити виконання непродуктивної роботи. Як наслідок організація поступово починає розпадатися. Вона змушена або прийняти тверду систему відновлення, або загинути як самостійна структура, влившись у відповідне об’єднання підприємств. Організація відкочується назад, і знову починається боротьба за її виживання.

Відновлення. Організація спроможна відродитися. Це може зробити нова команда керівників, уповно­важених на проведення реорганізації і здійснення планової програми внутрішнього організаційного розвитку.

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте сутність і необхідність змін в організації.

2. Охарактеризуйте основні підходи до розвитку організації?

3. Дайте характеристику етапів розвитку організації.

4. Визначте сутність поняття «розвиток»?

5. В чому полягають особливості організаційного розвитку?

6. Визначте основні напрями стратегічного розвитку організації?

7. Охарактеризуйте процес управління змінами в організації.

8. Охарактеризуйте методи управління змінами в організації?

9. Дайте визначення сутності «життєвий цикл» організації?

10. Охарактеризуйте етапи життєвого циклу організації.

11. Визначте особливості менеджменту на стадіях життєвого циклу організації.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 1032; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.005 с.)