Набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом.Обсяг правової охорони компонування інтегральної мікросхеми визначається зображенням цього компонування на матеріальному носієві.

Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Правова охорона компонування інтегральної мікросхеми здійснюється шляхом його державної реєстрації в Установі. Підтвердженням державної реєстрації компонування інтегральної мікросхеми є свідоцтво, яке засвідчує набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

Свідоцтво — це документ, що підтверджує реєстрацію Установою компонування інтегральної мікросхеми і засвідчує право інтелектуальної власності на це компонування інтегральної мікросхеми. Свідоцтво діє десять років від дати подання заявки до Установи. Дія свідоцтва може бути припинена достроково.

Цією статтею не охороняються права на ідеї, способи, системи, технології або закодовану інформацію, які можуть бути втілені в компонування інтегральної мікросхеми.

Обсяг правової охорони компонування інтегральної мікросхеми визначається зображенням цього компонування на матеріальному носієві.

Для отримання свідоцтва, яке засвідчує право інтелектуальної власності, треба зареєструвати компонування інтегральної мікросхеми. Особа, яка бажає це зробити, повинна подати заявку на реєстрацію до Установи. За дорученням заявника подати заявку може довірена особа чи патентний повірений.

Заявка повинна відповідати вимозі єдності. Заявка складається українською мовою і повинна містити:

заяву про реєстрацію компонування інтегральної мікросхеми;

матеріали, що ідентифікують компонування інтегральної мікросхеми.

У заяві вказуються докладні відомості про заявника (заявників) та автора (авторів). Матеріалами, що ідентифікують компонування інтегральної мікросхеми, повинні бути матеріали, які сприймаються візуально й відображають кожний елемент компонування (фотошаблони, збірне креслення або креслення окремих елементів компонування, фотографії кожного елементу компонування, зафіксованого в інтегральній мікросхемі), та реферат. Разом із заявкою повинен надійти документ про сплату збору за реєстрацію.

Датою подання заявки на реєстрацію вважається дата отримання Установою правильно оформленої заявки. У випадку невідповідності матеріалів заявки встановленим вимогам заявникові надається тримісячний термін для їх усунення з дня отримання повідомлення Установи про їх наявність. У разі виправлення матеріалів заявки датою її подання вважається дата отримання Установою виправлених матеріалів.

Наступним етапом є експертиза заявки на реєстрацію компонування інтегральної мікросхеми. Експертиза проводиться у тримісячний термін, під час якої:

визначається належність об'єкта, що заявляється, до об'єктів, права на які не охороняються цією статтею;

перевіряється заявка на відповідність встановленим вимогам;

перевіряється наявність документа про сплату збору за реєстрацію встановленого зразка.

За результатами експертизи Установа може прийняти такі рішення:

про реєстрацію заявленого компонування інтегральної мікросхеми;

про необхідність усунення невідповідності матеріалів заявки або документа про сплату збору за реєстрацію вимогам закону, а якщо це не буде зроблено — про відмову в реєстрації;

про відхилення заявки.

Якщо Установа приймає рішення про реєстрацію заявленого компонування інтегральної мікросхеми, то вноситься відповідний запис до Реєстру. Реєстрація компонування здійснюється під відповідальність заявника за його придатність для набуття права інтелектуальної власності. Про реєстрацію компонування Установа публікує відомості у офіційному бюлетені, після якої будь-яка особа може ознайомитись з матеріалами заявки. У місячний строк після реєстрації Установа видає заявнику свідоцтво.

Заявник може оскаржити будь-яке рішення Установи до Апеляційної палати. Рішення Апеляційної палати є остаточним і може бути скасоване лише судом.

Стаття 473. Суб'єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є:

1) автор компонування інтегральної мікросхеми;

Інші особи, які набули прав на компонування інтегральної мікросхеми за договором чи законом.

Автор компонування інтегральної мікросхеми — фізична особа, творчою працею якої створено об'єкт, який визнано компонуванням інтегральної мікросхеми. Автором компонування інтегральної мікросхеми може бути тільки фізична особа.

Для визнання особи автором не має значення його вік або стан дієздатності. Малолітнім або недієздатним особам можуть належати особисті немайнові права компонування інтегральної мікросхеми. Майнові права здійснюють від їх імені родичі та опікуни. Особи, дієздатність яких обмежена, здійснюють свої майнові права інтелектуальної власності тільки за згодою їх піклувальників. Особи, віком від 14 до 18 років, здійснюють свої права самостійно.

Нарівні з громадянами України мають права іноземні громадяни та особи без громадянства. Якщо ці особи мають постійне місце проживання поза межами України, то вони реалізують свої права через патентних повірених.

Якщо авторів декілька, то усі вони мають право на одержання свідоцтва на компонування інтегральної мікросхеми. Вони можуть здійснювати свої права спільно — на підставі угоди між ними. Для визнання особи автором необхідний її особистий творчий внесок в створення компонування інтегральної мікросхеми. Для цього недостатньо надання особою технічної, організаційної або матеріальної допомоги.

Автору належить особисте немайнове право авторства на компонування інтегральної мікросхеми. Це право є невід'ємним та діє безстрокове.

До інших осіб — суб'єктів прав інтелектуальної власності відносяться інші заявники на одержання свідоцтва на компонування інтегральної мікросхеми та правонаступники цих осіб та авторів.

Крім авторів заявниками можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи, які мають на це право. Перш за все, необхідно згадати про такого суб'єкта, як роботодавець. Відповідно до цього кодексу, майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми, створене у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно. Договором між цими суб'єктами може бути передбачено інше. Ця норма є новою для українського законодавства. Діючий Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» віддає право на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, роботодавцеві. Тому цей закон потребує необхідних змін.

Цей кодекс вводить нового суб'єкта прав інтелектуальної власності — замовника. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

Правонаступниками як суб'єктами права інтелектуальної власності можуть бути спадкоємці та інші особи, право яких переходить в силу закону чи договору. Особисті немайнові права не можуть перейти до іншої особи, тому що вони невід'ємно пов'язані з винахідником чи автором. Майнові права на компонування інтегральної мікросхеми можуть перейти у спадщину в силу закону або заповіту.

Майнові права можуть перейти до іншої особи повністю — договір про передачу права власності на компонування інтегральної мікросхеми або частково — ліцензійний договір. Майнові права переходять до іншої особи за рішенням Кабінету Міністрів чи суду (примусова ліцензія).

Ще одним суб'єктом прав інтелектуальної власності є попередній користувач. Правовий статус згаданого суб'єкта регулює стаття 22 Глави 40 цього Кодексу.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 189; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.005 с.)