Фактична собівартість цегли-обпаленої становить? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фактична собівартість цегли-обпаленої становить?1) 1653,69;

2) 410,83;

3) 840,75;

4) 1242,86.

 

Фактичні витрати на млині за звітний період становлять 235000 грн. (в т.ч. вартість переробленого власного зерна – 85000 грн.). За звітний період перероблено 2700 ц зерна власного виробництва і 770 ц давальницької сировини.

Фактична собівартість переробки 1 ц зерна становить?

1) 43,23;

2) 67,72;

3) 24,50;

4) 43,99.

 

46. Витрати за рік по сепараторному пункту склали 15200 грн. Господарство направило на свій сепараторний пункт молока 710 ц на суму 5100 грн. З сепараторного пункту поступило вершків 202 ц на суму 40120 грн. (в оцінці за плановою собівартістю), молоко знежирене на суму 4500 грн.

Провести розрахунок фактичної собівартості 1 ц вершків:

1) 78,22;

2) 73,15;

3) 52,97;

4) 198,61.

 

Загальновиробничі витрати рослинництва становлять 12000 грн.. Виробничі витрати на вирощування озимої пшениці становлять 110000 грн. в т.ч. вартість насіння 25000 грн.; витрати на вирощування цукрових буряків становлять 35000 грн. в т.ч. вартість насіння 12000 грн.; витрати на вирощування соняшника 98000 грн., в т.ч. вартість насіння 36000 грн..

Коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат рослинництва становить?

1) 0,070588;

2) 0,0078566;

3) 0,067456;

4) 0,068856.

 

Загальновиробничі витрати тваринництва становлять 15000,00 грн. Витрати на утримання основного стада ВРХ молочного напряму становлять 180000,00, в т.ч. корми – 35000,00; витрати на утримання основного стада свиней 145000,00, в т.ч. корми – 29000,00, витрати на утримання основного стада овець – 154000,00, в т. ч. корми – 23000,00.


Проведено розподіл загальновиробничих витрат тваринництва:

1) ВРХ – 5548,47; свині – 4438,77; вівці – 5012,75;

2) ВРХ – 5500,12; свині – 4200,88; вівці – 5299,00;

3) ВРХ – 5200,50; свині – 4500,40; вівці – 5299,10;

4) ВРХ – 5200,35; свині – 4505,40; вівці – 5299,10.

 

49. Бухгалтер підприємства „Мотор” визначив, що постійні витрати підприємства становлять 66000 грн., а середні змінні витрати на одиницю товару – 10 грн. Підприємство планує реалізувати 600 одиниць товару. Загальні витрати становлять?

1) 72000;

2) 90600;

3) 66000;

4) 66010.

 

50. Є такі дані про діяльність підприємства, грн.: Продаж – 1200000 грн., Змінні витрати – 240000 грн., Постійні витрати – 60000 грн. Точка беззбитковості підприємства дорівнює:

1) 75000 грн.;

2) 60000 грн.;

3) 240000 грн.;

4) 300000 грн.

 

51. Вихідна інформація: ПП “В. Г. Павлова” планує виробляти і реалізувати картоплю за ціною 1 ц по 150 грн. Очікуваний обсяг виробництва 415 ц. Змінні витрати на 1 ц картоплі становлять 80 грн. Постійні витрати за рік становлять 20100 грн. Дайте відповідь на таке питання: Яким повинен бути запас фінансової стійкості у відсотках, що показує спад виручки від реалізації картоплі, яка збитків підприємству не нанесе?


1) 31 %;

2) 49 %;

3) 51 %;

4) 69 %.

 

52. Компанія планує продати 25000 викруток за ціною 2,00 грн. за одиницю. Коефіцієнт маржинального доходу становить 25%.

Якщо запланований обсяг продажу є точкою беззбитковості компанії, тоді її постійні витрати дорівнюють:

1) 12500 грн.;

2) 100000 грн.;

3) 50000 грн.;

4) 200000 грн.

 

53. Підприємство використовує спеціальний папір для виробництва основної продукції. Папір купують в упаковці, яка містить 100 аркушів і має вартість 200 грн. Витрати на одне замовлення становлять 30 грн., а річні витрати на зберігання однієї упаковки дорівнюють 3 грн. Підприємство використовує 2600 упаковок щорічно, а час виконання замовлення становить 1 тиждень. Економічний розмір замовлення дорівнює, упаковок:

1) 228;

2) 203;

3) 225;

4) 565.

 

54. Витрати підприємства на одиницю продукції, грн.:

Змінні виробничі витрати – 330 грн., розподілені постійні виробничі витрати – 180 грн., змінні витрати на збут та управління – 130 грн., розподілені постійні витрати на збут і управління – 150 грн.

Якщо націнка становить 160 % змінних витрат, тоді ціна одиниці продукції дорівнюватиме, грн:

1) 1196;

2) 460;

3) 736;

4) 930.

 

Компанія виготовляє два вироби (А і Б) у спільному технологічному процесі. Спільні витрати на виробництво дорівнюють 160000 грн. 5000 виробів А можуть бути реалізовані у точці розділення за ціною 40 грн. за одиницю або оброблені далі (витрати на обробку 40000 грн) і продані за ціною 50 грн. 20000 виробів Б можуть бути продані в точці розділення за ціною 30 грн за одиницю або оброблені далі (витрати на обробку 40000 грн) і продані за ціною 32 грн.

У разі подальшої обробки виробу А замість продажу його в точці розділення прибуток компанії:

1) збільшиться на 10000 грн.;

2) збільшиться на 50000 грн.;

3) збільшиться на 42000 грн.;

4) зменшиться на 54000 грн.

 

На кінець року компанія має на складі 7000 одиниць готової продукції. Наведено фрагмент бюджету виробництва компанії на перший квартал наступного року, одиниць: Обсяг виробництва: січень – 17700, лютий – 20400, березень – 19600. Необхідний запас продукції на кінець місяця: січень – 7000, лютий – 4200, березень – 4000.

Очікуваний обсяг продажу в січні дорівнює:

1) 17700;

2) 24700;

3) 14000;

4) 18800.

 

57. Витрати на виробництво 99000 одиниць продукції заплановані в сумі 150000 грн. (зокрема постійні витрати 25000 грн). Фактично витрати становлять 145500 грн. за обсягу виробництва 90000 од.

Яке має місце відхилення від бюджету виробничих витрат за рахунок ефективності?

1) несприятливе 6863,65;

2) сприятливе 6500;

3) несприятливе 15863,63;

4) сприятливе 5500.

 

58. Підприємство виготовляє один вид продукції, на виробництво якої згідно з нормою потрібно 6м2 матеріалів вартістю 11 грн за 1 м2. Упродовж звітного періоду було виготовлено 1100 од. продукції, а фактичні матеріальні витрати становили 6700 м2 загальною вартістю 76800 грн.

Відхилення матеріальних витрат за рахунок використання становить, грн:

1) (1100);

2) 32400;

3) (4800);

4) 6400.

59. Компанія має два центри прибутку: підрозділ ґудзиків і підрозділ одягу. Змінні витрати на одиницю підрозділу ґудзиків дорівнюють: виробничі - 0,2 грн., на збут - 0,01 грн. Ринкова ціна одного ґудзика становить 0,3 грн. У разі продажу ґудзиків підрозділу одягу витрати на збут відсутні. Підрозділ одягу може купувати ґудзики на зовнішньому ринку за ціною 0,25 грн. Підрозділ ґудзиків має достатню потужність для задоволення потреб ринку та внутрішніх потреб. Мінімальна трансфертна ціна ґудзика дорівнює, грн:

1) 0,29;

2) 0,21;

3) 0,25;

4) 0,30.

60. Виробнича собівартість гудзиків, які виготовляє підприємство, становить 9,4 грн. (зокрема постійні витрати 2,8 грн). Інше підприємство пропонує постачати ці гудзики за ціною 8 грн. Загальні витрати підприємства на один гудзик у разі їх придбання становлять, грн:

1) 10,8 грн.;

2) 5,2 грн.;

3) 8 грн.;

4) 12,2 грн.

 

 

Фінансовий облік

1. Для складання активу балансу використовується інформація:

1) класів 1-3 Плану рахунків;

2) класів 4-6 Плану рахунків;

3) класів 7-9 Плану рахунків;

4) класів 1-3 та 0.

 

2. Для складання пасиву балансу використовується інформація:

1) класів 1 - 3 Плану рахунків;

2) класів 4 - 6 Плану рахунків;

3) класів 7 - 9 Плану рахунків;

4) класів 4 – 6, 0 Плану рахунків;

 

3. Елемент балансу, який відповідає критеріям, встановленим П(С)БО, називається:

1) розділом;

2) активом;

3) статтею;

4) рядком.

 

4. Які з перелічених складових пасиву балансу мають найменший строк погашення:

1) власний капітал;

2) довгострокові зобов’язання;

3) поточні зобов’язання;

4) забезпечення наступних витрат та платежів.

 

5. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:

1) фінансовий, податковий, управлінський;

2) оперативний, статистичний, бухгалтерський;

3) бухгалтерський, виробничий, управлінський;

4) немає правильної відповіді.

 

6. Бухгалтерський облік є складовою більш широкого поняття:

1) податковий облік;

2) фінансовий облік;

3) господарський облік;

4) немає правильної відповіді.

 

7. Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору, називається:

1) аналітичним;

2) зведеним;

3) статистичним;

4) немає правильної відповіді.

 

8. Основною метою фінансового обліку є:

1) узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінансової звітності;

2) облік та розподіл витрат за центрами відповідальності;

3) складання податкових декларацій;

4) підготовка звітності для управлінського персоналу.

 

9. Обов’язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в:

1) Законі України “Про податкову службу”;

2) Законі України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;

3) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку;

4) Конституції України.

 

10. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджуються:

1) урядом України;

2) спеціальною комісією ООН;

3) Міністерством фінансів України;

4) Президентом України.

 

11. Користувачів бухгалтерської інформації поділяють на:

1) дійсних і потенційних;

2) внутрішніх та зовнішніх;

3) прямих та опосередкованих;

4) постійних та випадкових.

 

12. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації є внутрішніми:

1) апарат управління підприємством;

2) власники;

3) керівники структурних підрозділів;

4) всі перелічені.

 

13. Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгалтерську інформацію, що становить комерційну таємницю:

1) засоби масової інформації;

2) менеджери компанії;

3) кредитори;

4) покупці.

 

14. Під контируванням документів розуміють:

1) зазначення кореспондуючих рахунків;

2) об’єднання однорідних за змістом первинних документів;

3) цей термін не стосується бухгалтерського обліку;

4) немає правильної відповіді.

 

15. Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського життя здійснюється за допомогою:

1) документації та інвентаризації;

2) оцінки та калькуляції;

3) рахунків та подвійного запису;

4) балансу та звітності.

16. Якщо новостворене підприємство проводить готівкові операції без визначення ліміту каси, то ліміт каси...

1) ...вважається нульовим і вся готівка, що залишається в касі на кінець робочого дня, визначається понадлімітною;

2) ...автоматично встановлюється банком у розмірі 10 нмдг;

3) дорівнює 941 грн.;

4) встановлюється на рівні 10 нмдг.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 388; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.26.60 (0.021 с.)