Яку групу з нижченаведених показників застосовують при аналізі ефективності використання МТП? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яку групу з нижченаведених показників застосовують при аналізі ефективності використання МТП?1. виробіток на 1 ум.ет.трактор, коефіцієнти використання робочого часу та змінності, собівартість 1 ум.ет.га

2. виробіток на 1 ум.ет.трактор, кількість м/днів перебування у господарстві, витрати пального на один трактор, коефіцієнт сезонного використання тракторів

3. виробіток на 1 ум.ет.трактор за зміну, коефіцієнт використання МТП, навантаження площі ріллі на 1 трактор, затрати праці

4. обсяг механізованих робіт, число тракторів, кількість відпрацьованих м/днів і м/змін

 

27. Середньорічний виробіток на 1 трактор формується під впливом таких факторів:

1. виробіток на 1 трактор за день і кількість відпрацьованих м/днів в цілому по МТП

2. виробіток на 1 трактор за день і кількість відпрацьованих м/змін в цілому по МТП

3. виробіток на 1 трактор за зміну, коефіцієнт змінності, кількість тракторів

4. виробіток на 1 трактор за зміну, коефіцієнт змінності і кількість відпрацьованих м/днів одним трактором за рік

 

28. Аналіз інтенсивності використання МТП проводять на підставі обчислення групи показників:

1. коефіцієнти використання календарного фонду і фонду робочого часу, собівартість 1 ум.ет. га, витрати палива на 1 га

2. коефіцієнти використання календарного фонду і фонду робочого часу, коефіцієнт змінності

3. коефіцієнт змінності, середньорічний виробіток на 1 трактор, собівартість 1 ум.ет га

4. коефіцієнт змінності, коефіцієнт використання МТП, коефіцієнт зміни виробітку на 1 трактор

 

29. Аналіз використання комбайнів проводять на підставі прямих показників:

1. площа збирання урожаю, кількість відпрацьованих м/днів комбайнами, виробіток за сезон

2. площа збирання, кількість комбайнів, відпрацьовано м/днів за сезон

3. середньоденний виробіток на 1 комбайн, відпрацьовано м/днів одним комбайном за сезон, площа збирання

4. середньосезонний виробіток на 1 комбайн, кількість відпрацьованих м/днів комбайнами за сезон, число комбайнів

 

30. Середньоденний виробіток одного автомобіля формується під впливом групи таких факторів:

1. кількість а/днів, коефіцієнтів змінності та використання пробігу, виробіток за годину

2. коефіцієнтів використання автопарку, пробігу, вантажопідйомності, середнього пробігу 1 а/м за день, середньої вантажопідйомності 1 а/м

3. коефіцієнту вантажопідйомності, кількості днів перебування у господарстві, пробігу з вантажем, швидкості руху а/м

4. середньої тривалості робочого дні, коефіцієнту використання робочого часу, загальної вантажопідйомності, пробігу з вантажем

 

31. При аналізі використання живої тяглової сили використовують таку групу показників:

1. кількість кормо/днів, середньорічне поголів'я, робочі дні, кількість одержаного приплоду, витрати на утримання тягла

2. кількість поголів'я, рівень забезпеченості інвентарем, загальний обсяг робіт, дні в роботі

3. кількість робочих днів, поголів'я приплоду, затрати праці, оплата праці працівників, вартість упряжи

4. кількість кормо/днів, вартість фуражу, вартість побічної продукції, затрати праці цілодобові простої

 

32. Виберіть правильну і найбільш повну відповідь про методику аналізу забезпеченості підприємства робочою силою, яка базується на порівнянні відповідних даних:

1. в динаміці по роках, з іншими підприємствами як в цілому по підприємству так і по підрозділам; по періодам року

2. в динаміці по роках як в цілому по підприємству, галузям, так і по окремих категоріях робітників і періодам року

3. як в цілому по підприємству, по окремим галузям, підрозділам

4. в динаміці по роках, з іншими підприємствами, з середніми даними по господарствах району, області

 

33. При аналізі якісного складу робочої сили слід врахувати такі дані:

1. професію, кваліфікацію, стаж роботи, наявність робочої сили по категоріям

2. стать, рівень освіти, кваліфікацію, рівень забезпеченості робочою силою по підприємству

3. вік, стать, рівень освіти, кваліфікацію, стаж роботи

4. кількість працюючих по окремим галузям, по категоріям, професіям

 

34. Результати аналізу руху робочої сили дають можливість:

1. виявити першопричини змін в забезпеченості трудовими ресурсами

2. підвищити рівень використання робочої сили

3. визначити рівень забезпеченості окремих галузей робочою силою

4. вивчити якісний склад робочої сили

 

35. У багатогалузевому підприємстві рівень продуктивності праці залежить від двох комплексних факторів першого порядку:

1. затрат праці і вартості валової продукції

2. структури галузей (затрат праці) і вартості валової продукції

3. структури галузей (затрат праці) і рівня (показника) продуктивності праці по галузям

4. затрат праці і рівня (показника) продуктивності праці по галузям

 

Яка факторна модель не відображає методику обчислення вартості валової продукції окремої галузі (ВПГ)?

1. де ВВ – кількість отриманої продукції, ц

2. Р – порівняна ціна; грн./ц; і – вид продукції

3. П – посівна площа (поголів’я худоби)

4. Немає правильної відповіді У – урожайність (продуктивність 10 гол.)

 

37. Вплив зміни структури посівних площ на валовий збір по групі однорідних культур визначається як:

1. добуток різниця між фактичною і плановою середньою урожайністю на фактичну площу посіву;

2. добуток різниці між фактичною і умовною середньою урожайністю на фактичну площу посіву

3. добуток різниці мі умовною і плановою середньою урожайністю на фактичну площу посіву

4. добуток різниці між фактичною і плановою урожайністю на планову площу посіву

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 296; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.012 с.)