Норми добових, якщо в рахунок на оплату вартості проживання в готелях не включаються витрати харчування, для відрядження в межах УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Норми добових, якщо в рахунок на оплату вартості проживання в готелях не включаються витрати харчування, для відрядження в межах України1) 30 грн;

2) 190,80 грн;

3) 25 грн;

4) 188,20 грн.

 

108. Інвентаризацію дорослої худоби та тварин на вирощуванні та відгодівлі проводіть в терміни:

1) Визначені керівником (власником) підприємства і обов’язково станом на 31 грудня поточного року;

2) Визначені керівником (власником) підприємства;

3) Обов’язково станом на 1 липня поточного року;

4) Обов’язково станом на 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня поточного року.

 

109. Інвентаризація незавершеного виробництва має визначити:

1) Об’єми і фактичні витрати, понесені в рослинництві, тваринництві, промислових виробництвах сільськогосподарського підприємства;

2) Об’єми і фактичні витрати, понесені в рослинництві, тваринництві, промислових виробництвах сільськогосподарського підприємства, під урожай майбутнього року, а також наявність незакінчених деталей, вузлів агрегатів, не списаного браку та ін.;

3) Об’єми і фактичні витрати, понесені в рослинництві під урожай майбутнього року;

4) Об’єми і фактичні витрати, понесені в рослинництві, тваринництві, промислових виробництвах сільськогосподарського підприємства, під урожай майбутнього року.

110. Назвіть коефіцієнт матеріального збитку при нестачі основних засобів:

1) 5;

2) 2;

3) 4;

4) 3.

111. Колективний договір укладається на:

1) Підприємствах державної форми власності, які використовують найману працю;

2) Підприємствах приватної форми власності, які використовують найману працю;

3) Підприємствах інших форм власності;

4) Всіх підприємствах (незалежно від форм власності і господарювання), які використовують найману працю.

 

112. Які нормативні документи є основою для складання наказу про облікову політику підприємства: 1) Положення (стандарти) бухгалтерського обліку; 2) Закон України «Про аудиторську діяльність»; 3) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку; 4) Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»; 5) Закон України «Про державну статистику»; 6) Закон України «Про банки і банківську діяльність»:

1) 2, 4, 6;

2) 1, 3, 5;

3) 2, 4, 5;

4) 1, 3, 4.

 

113. Зміна облікової політики може відбутися за умови: 1) зміни матеріально-відповідальних осіб; 2) зміни керівника підприємства і головного бухгалтера; 3) зміни тривалості операційного циклу; 4) зміни вимог Міністерства фінансів; 5) зміни цін на енергоносії; 6) зміни статутних вимог підприємства:

1) 3, 4, 6 ;

2) 1, 2, 3;

3) 3, 4, 5;

4) 4, 5, 6.

 

114. Принципи бухгалтерського обліку в Україні встановлюються:

1) Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» ;

2) П(С)БО;

3) МСБО;

4) Міністерством фінансів України.

 

115. Баланс це:

1) Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату власний капітал;

2) Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його зобов’язання і власний капітал;

3) Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;

4) Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи.

 

116. Собівартість 1 ц зерна і зернових відходів визначають:

1) Множенням витрат вирощування зернових культур на відповідну фізичну масу зерна і зернових відходів після очищення і сушіння;

2) Діленням витрат вирощування зернових культур на відповідну фізичну масу зерна і зернових відходів після очищення і сушіння;

3) Додаванням витрат вирощування зернових культур до відповідної фізичної маси зерна і зернових відходів після очищення і сушіння;

4) Відніманням витрат вирощування зернових культур від відповідної фізичної маси зерна і зернових відходів після очищення і сушіння.

 

117. Собівартість 1 ц кукурудзи визначають:

1) Додаванням витрат виробництва до маси зерна кукурудзи;

2) Множенням витрат виробництва на масу зерна кукурудзи;

3) Діленням витрат виробництва (за винятком витрат на збирання, транспортування стебел кукурудзи) на масу зерна кукурудзи;

4) Відніманням витрат виробництва від відповідної фізичної маси зерна і зернових відходів після очищення і сушіння.

 

118. Собівартість 1 ц насіння олійних культур визначають:

1) У порядку, встановленому для зернових культур;

2) Множення витрат на масу одержаної від урожаю і оприбуткованої продукції;

3) Діленням витрат на масу одержаної від урожаю і оприбуткованої продукції;

4) Правильні відповіді 1 та 3.

 

119. Собівартість 1 ц коренеплодів цукрових буряків (фабричних і маточних) визначають:

1) Діленням витрат виробництва і збирання (за винятком витрат на збирання і транспортування гички) на масу одержаної від урожаю і оприбуткованої продукції;

2) Множенням витрат виробництва і збирання (за винятком витрат на збирання і транспортування гички) на масу одержаної від урожаю і оприбуткованої продукції;

3) У порядку, встановленому для зернових культур;

4) Відніманням витрат виробництва і збирання (за винятком витрат на збирання і транспортування гички) від маси одержаної від урожаю і оприбуткованої продукції.

120. Собівартість 1 ц живої маси худоби і птиці визначається:

1) Діленням їх вартості на кількість центнерів живої маси (без маси тварин, що загинули) ;

2) Множенням їх вартості на кількість центнерів живої маси (без маси тварин, що загинули) ;

3) Відніманням їх вартості від кількості центнерів живої маси (без маси тварин, що загинули);

4) Додаванням їх вартості до кількості центнерів живої маси (без маси тварин, що загинули).

 

121. Собівартість продукції птахівництва визначається:

1) Множенням витрат на утримання чи вирощування відповідної групи птиці (без вартості посліду та іншої продукції) на кількість відповідної продукції;

2) Додаванням витрат на утримання чи вирощування відповідної групи птиці (без вартості посліду та іншої продукції) до кількості відповідної продукції;

3) Діленням витрат на утримання чи вирощування відповідної групи птиці (без вартості посліду та іншої продукції) на кількість відповідної продукції;

4) Накопиченням загальної суми витрат на утримання чи вирощування відповідної групи птиці.

 

122. Основним первинним документом для обліку роботи тракторів, комбайнів та інших самохідних машин є:

1) Табель обліку робочого часу (ф. № ПСГ-1) ;

2) Обліковий лист праці та виконаних робіт (ф. № ПСГ-2) ;

3) Накопичувальна відомість обліку використання машинно-тракторного парку (ф. № ЖН-5) ;

4) Обліковий лист тракториста-машиніста (ф. № ПСГ-3).

 

123. Розрахунок обсягу тракторних робіт в умовні еталонні гектари відбувається:

1) Множенням кількості виконаних змінних норм виробітку трактора певної марки на його змінний еталонний виробіток;

2) Множенням кількості виконаних змінних норм виробітку трактора умовної марки на його змінний еталонний виробіток;

3) Множенням кількості виконаних змінних норм виробітку трактора певної марки на його змінний фактичний виробіток;

4) Множенням кількості виконаних змінних норм виробітку трактора умовної марки на його змінний фактичний виробіток.

 

124. Витрати промислового виробництва залежно від його типу можуть обліковуватися кількома методами:

1) Попроцесним (простим), позамовним, попередільним;

2) Складним, позамовним, попередільним;

3) Складним, замовним;

4) Накопичувальним.

 

125. Виникнення браку у виробництві документується:

1) Журналом обліку робіт і витрат;

2) Актом на оприбуткування приплоду тварин;

3) Актом на брак, Повідомленням на брак;

4) Обліковими листами праці та виконаних робіт.

 

126. Позабалансові рахунки призначені для:

1) Узагальнення інформації про наявність і рух цінностей, що належать підприємству, але тимчасово передані іншому підприємству у користування, розпорядження або на зберігання;

2) Узагальнення інформації про наявність і рух цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні;

3) Обліку товарно-матеріальних цінностей які реалізовані;

4) Обліку товарно-матеріальних цінностей які знаходяться у виробництві.

127. Оприбутковані мінеральні добрива від постачальників:

1) Дт 208 Кт 631;

2) Дт 631 Кт 311;

3) Дт 208 Кт 208;

4) Дт 231 Кт 208.

 

128. Віднесена фактична вартість протруювачів на вирощування озимої пшениці:

1) Дт 208 Кт 208;

2) Дт 231 Кт 208;

3) Дт 231 Кт 231;

4) Дт 208 Кт 631.

129. Який з нормативних документів регламентує порядок оцінки одержаної від урожаю продукції рослинництва:

1) П(С)БО 16 «Витрати» ;

2) П(С)БО 30 «Біологічні активи» ;

3) П(С)БО 9 «Запаси» ;

4) П(С)БО 7 «Основні засоби».

 

130. Нарахована заробітна плата працівникам рослинництва за вирощування озимої пшениці:

1) Дт 271 Кт 231;

2) Дт 231 Кт 66;

3) Дт 66 Кт 301;

4) Дт 232 Кт 66.

131. Надані послуги сторонніх організацій по обприскуванню сходів цукрового буряку:

1) Дт 232 Кт 63;

2) Дт 231 Кт 63;

3) Дт 63 Кт 311;

4) Дт 641 Кт 631.

132. Списано вартість реалізованого зерна озимої пшениці, яке оцінюється за справедливою вартістю:

1) Дт 902 Кт 27;

2) Дт 901 Кт 27;

3) Дт 903 Кт 27;

4) Дт 23 Кт 27.

 

133. Розподілені загальновиробничі витрати рослинництва віднесені на вирощування соняшнику:

1) Дт 231 Кт 231;

2) Дт 231 Кт 911;

3) Дт 231 Кт 92;

4) Дт 91 Кт 64.

 

134. Оприбутковано від урожаю зерно озимої пшениці за справедливою вартістю:

1) Дт 271 Кт 271;

2) Дт 271 Кт 231;

3) Дт 231 Кт 271;

4) Дт 271 Кт 631.

135. Біологічний актив – це (дати найбільш точне визначення):

1) Тварина, яка в результаті біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди;

2) Рослина, яка в результаті біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди;

3) Тварина або рослина, яка в результаті біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди;

4) Тварина або рослина, яка в результаті біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи.

 

136. Основну сільськогосподарську продукцію рослинництва складають:

1) Зерно, овочі, фрукти, коренеплоди, солома, гичка;

2) Зерно, овочі, фрукти, коренеплоди, солома, саджанці;

3) Зерно, овочі, фрукти, коренеплоди;

4) Зерно, овочі, саджанці, солома, гичка.

 

137. Основну сільськогосподарську продукцію тваринництва складають:

1) Молоко, вовна, мед, товарна риба, яйця;

2) Молоко, вовна, мед, товарна риба, гній;

3) Молоко, вовна, мед, товарна риба, приплід;

4) Молоко, вовна, яйця, мед, приплід, гній.

 

138. Оприбуткування надлишків сільськогосподарської продукції, виявлених при інвентаризації:

1) Дт 27 Кт 719;

2) Дт 27 Кт 27;

3) Дт 27 Кт 716;

4) Дт 947 Кт 27.

 

139. Передача сільськогосподарської продукції однією матеріальною особою іншій:

1) Дт 27 Кт 27;

2) Дт 27 Кт 23;

3) Дт 23 Кт 27;

4) Дт 901 Кт 27.

 

140. Списана собівартість реалізованої продукції рослинництва за справедливою вартістю:

1) Дт 271 Кт 901;

2) Дт 901 Кт 271;

3) Дт 903 Кт 271;

4) Дт 93 Кт 27.

 

141. В рахунок оплати праці видано працівникам підприємства зерно озимої пшениці за справедливою вартістю:

1) Дт 901 Кт 271;

2) Дт 271 Кт 271;

3) Дт 271 Кт 231;

4) Дт 661 Кт 701.

142. Списана сільськогосподарська продукція за справедливою вартістю, знищеною в результаті стихійного лиха:

1) Дт 27 Кт 27;

2) Дт 27 Кт 231;

3) Дт 991 Кт 27;

4) Дт 947 Кт 27.

143. Виявлена нестача сільськогосподарської продукції при інвентаризації:

1) Дт 976 Кт 27;

2) Дт 947 Кт 27;

3) Дт 27 Кт 719;

4) Дт 37 Кт 716.

 

144. За цільовим призначенням, господарською цінністю, економічними вигодами від використання сільськогосподарська продукція поділяється на:

1) Основну;

2) Основну, супутню;

3) Основну, супутню, побічну;

4) Побічну.

 

145. Визначення справедливої вартості додаткових біологічних активів і сільськогосподарської продукції ґрунтується на:

1) Цінах реалізації;

2) Договірних цінах;

3) Цінах активного ринку на момент оприбуткування;

4) Біржових цінах.

146. Оприбутковано молодняк тварин, придбаний від племінних господарств:

1) Дт 21 Кт 232;

2) Дт 21 Кт 631;

3) Дт 631 Кт 21;

4) Дт 15 Кт 631.

147.Оприбутковано молодняк тварин, придбаний підзвітними особами:

1) Дт 21 Кт 323;

2) Дт 21 Кт 372;

3) Дт 21 Кт 21;

4) Дт 15 Кт 372.

148. Одержано від учасника (засновника) підприємства молодняк тварин як внесок до статутного капіталу підприємства:

1) Дт 21 Кт 21;

2) Дт 21 Кт 46;

3) Дт 46 Кт 21;

4) Дт 949 Кт 21.

149. Оприбутковано приріст живої маси тварин на вирощуванні та відгодівлі:

1) Дт 21 Кт 232;

2) Дт 232 Кт 21;

3) Дт 21 Кт 21;

4) Дт 21 Кт 234.

150. Переведено молодняк тварин зі складу поточних біологічних активів до складу довгострокових біологічних активів:

1) Дт 155 Кт 21;

2) Дт 21 Кт 21;

3) Дт 16 Кт 21;

4) Дт 901 Кт 21.

 

151. Оприбутковано до складу довгострокових біологічних активів продуктивні тварини:

1) Дт 21 Кт 21;

2) Дт 163 Кт 155;

3) Дт 163 Кт 21;

4) Дт 15 Кт 21.

152. Реалізовано молодняк тварин переробним підприємствам за справедливою вартістю:

1) Дт 901 Кт 21;

2) Дт 21 Кт 21;

3) Дт 21 Кт 901;

4) Дт 233 Кт 21.

 

153. Передано молодняк тварин як внесок до статутного капіталу інших підприємств за справедливою вартістю:

1) Дт 21 Кт 46;

2) Дт 14 Кт 21;

3) Дт 14 Кт 10;

4) Дт 21 Кт 21.

 

154. Відображено в складі доходу виручку від реалізації зерна пшениці озимої:

1) Дт 701 Кт 791;

2) Дт 36 Кт 701;

3) Дт 36 Кт 702;

4) Дт 36 Кт 703.

 

155. Відшкодування винними особами нестачі молодняку тварин аналогічними тваринами:

1) Дт 21 Кт 375;

2) Дт 30 Кт 375;

3) Дт 375 Кт 716;

4) Дт 947 Кт 21.

 

156. Надійшов молодняк тварин у рахунок погашення заборгованості за претензіями:

1) Дт 21 Кт 21;

2) Дт 949 Кт 21;

3) Дт 901 Кт 21;

4) Дт 21 Кт 374.

157. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи сільськогосподарського підприємства та її розкриття у фінансовій звітності:

1) П(С)БО 15 «Дохід» ;

2) П(С)БО 16 «Витрати» ;

3) П(С)БО 17 «Податок на прибуток» ;

4) П(С)БО 30 «Біологічні активи».

 

158. Дохід сільськогосподарського підприємства визнається:

1) Під час збільшення активу, що зумовлює зростання власного капіталу за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена;

2) Під час зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена;

3) Під час збільшення активу або зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного капіталу за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена;

4) Під час збільшення активу або зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного капіталу.

 

159. Для обліку процесу реалізації сільськогосподарської продукції, товарів, робіт і послуг передбачено використання рахунків:

1) 7 класу;

2) 9 класу;

3) 7 і 9 класу;

4) 4 класу.

 

160. Списана собівартість реалізованої сільськогосподарської продукції на фінансовий результат:

1) Дт 791 Кт 901;

2) Дт 901 Кт 791;

3) Дт 901 Кт 27;

4) Дт 701 Кт 791.

 

161. Віднесено суму доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції на збільшення фінансового результату від основної діяльності господарства:

1) Дт 36 Кт 701;

2) Дт 791 Кт 701;

3) Дт 701 Кт 791;

4) Дт 791 Кт 901.

 

162. Списано на фінансові результати витрати на збут:

1) Дт 93 Кт 791;

2) Дт 701 Кт 791;

3) Дт 791 Кт 93;

4) Дт 93 Кт 661.

 

163. Визначено дохід від первісного визнання біологічних перетворень продукції озимої пшениці:

1) Дт 710 Кт 231;

2) Дт 231 Кт 701;

3) Дт 231 Кт 710;

4) Дт 710 Кт 791.

 

164. Списано дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції на фінансовий результат:

1) Дт 710 Кт 791;

2) Дт 791 Кт 710;

3) Дт 791 Кт 901;

4) Дт 901 Кт 27.

 

165. Збиток – це:

1) Перевищення суми витрат над сумою доходу;

2) Перевищення суми доходу над сумою витрат;

3) Перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати;

4) Перевищення суми доходу над сумою витрат, для отримання якого були здійснені ці витрати.

 

166. Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності та надзвичайних подій Планом рахунків передбачено рахунок:

1) 441 «Прибуток нерозподілений» ;

2) 442 «Непокриті збитки» ;

3) 79 «Фінансові результати» ;

4) 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».

 

167. Облік витрат ремонтної майстерні здійснюється за:

1) Видами ремонту;

2) Об’єктами, що ремонтуються;

3) Видами ремонту та об’єктами, що ремонтуються;

4) За видами техніки.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.01 с.)