В процесі аналізу ринку ступінь відчутності попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В процесі аналізу ринку ступінь відчутності попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою1) коефіцієнта цінової еластичності;

2) відносної частки ринку;

3) темпу зростання ринку;

4) індексу зміни ціни.

 

121. Коефіцієнт еластичності попиту через дохід (Ед) визначають за формулою:

1) Ед=∆% п ∙ ∆%с , де ∆% п – відсоткова зміна кількості попиту і-того товару;

2) Ед=∆% п : ∆%с; ∆%с – відсоткова зміна доходів покупців.

3) Ед=∆% с:∙ ∆%п;

4) Ед=∆% п + ∆%с.

 

122. Якщо величина коефіцієнтів еластичності (Е) більше 1, то це означає, що попит:

1) еластичний;

2) нееластичний;

3) абсолютно нееластичний;

4) абсолютно еластичний.

 

До витрат на виробництво відносять

1) собівартість реалізованої продукції;

2) адміністративні витрати;

3) втрати на збут;

4) інші операційні витрати.

 

124. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) не включають

1) прямі матеріальні витрати;

2) прямі витрати на оплату праці;

3) інші прямі витрати;

4) адміністративні витрати.

 

Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою

1) виявлення тенденцій і причини зміни собівартості продукції;

2) формування оптимальної величини собівартості продукції, її складових та пошуку резервів її зниження;

3) обчислення розміру негативного впливу окремих факторів на зміну собівартості;


4) вивчення динаміки змінних собівартості продукції, порівняння з планом та середніми даними підприємствах району.

 

126. Аналіз загальної суми витрат на виробництво починають з вивчення динаміки її змін для чого можна використати формулу загального індексу собівартості z)

1) де z - собівартість 1 ц, грн.

2) q – кількість виробничої продукції, ц

3) 0, 1 – період часу

4)

 

127. Суму економії або перевитрат (е) коштів на виробництво можна визначити за формулою

1) , де, q – кількість виробленої продукції,ц;

2 ; z – собівартість 1 ц, грн. ;

3) ; 0, 1 – період часу.

4) .

 

128. Визначити суму витрат на виробництво (В) через взаємозв’язок обсягу продукції (U) постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат можна через рівняння

1) В = U х зв - ПВ;

2) В = U х зв : ПВ;

3) В = U : ПВ+ зв ;

4) В = U х зв + ПВ.

129. Причинами зміни матеріальних витрат на виробництво продукції (безпосередній вплив) не може бути

1) зміна кількості витрачених матеріалів;

2) вартість одиниці придбаних матеріалів;

3) собівартість одиниці матеріальних ресурсів власного виробництва;

4) якість витрачених матеріальних ресурсів.

130. Як визначити розмір впливу урожайності (у) на зміну собівартості зерна ( )

1) , де В – витрати на 1 га, грн

2) ; 0, 1 – період часу;

3) ;

4) .


 

131. Взаємозв’язок собівартості 1 ц молока ( ) з сумою постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат описується таким рівнянням

1) z=ПВ х У + зв , де У – продуктивність, кг/гол. ;

2) z=ПВ : у - зв;

3) z=ПВ : у+зв;

4) z= У х зв+ ПВ.

 

132. Розмір впливу суми витрат на 1 га (В) на зміну собівартості 1 ц соняшнику ( ) обчислюється так

1) , де У – урожайність, ц/га;

2) ;

3) ;

4) .

 

133. При розрахунку розміру впливу окремих факторів на зміну собівартості одиниці продукції у факторній моделі: z=ПВ : у + зв використовують метод:

1) абсолютних різниць;

2) ланцюгових підстановок;

3) відносних різниць;

4) індексний.

 

134. На відхилення фактичної суми витрат по статті «Корма» від плану впливають фактори першого порядку:

1) затрати кормів на 1 ц продукції (ц к.од.) і собівартості 1 ц к.од. ;

2) затрати кормів на 1 ц продукції та продуктивність 1 голови;

3) продуктивність 1 голови і собівартістю 1 ц корм.од. ;

4) якість кормів і продуктивність 1 голови.

До можливих резервів зниження витрат на виробництво зерна не відноситься

1) правильне агрегатування техніки;

2) термін проведення агротехнічних заходів;

3) сумісництво технологічних операцій;

4) зниження вартості послуг і робіт.

 

136. Організація проведення аналізу собівартості продукції (робіт, послуг) не передбачає

1) планування проведення аналізу та підбір джерел інформації з перевіркою її на достовірність;

2) проведення факторного аналізу;

3) виявлення і підрахування резервів зниження собівартості;

4) вивчення кон’юнктури ринку даного виду продукції.

 

137. До об’єктів аналізу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) не входять

1) загальна сума витрат на виробництво;

2) собівартість окремих видів продукції (робіт, послуг) ;

3) витрат на збут;

4) витрати на одиницю продукції (робіт, послуг) по статтям.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 255; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.013 с.)