Розрахунок фактичної собівартості продукції овочівництваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок фактичної собівартості продукції овочівництваВиди продукції Вага, ц Реалізаційна ціна 1 ц, грн/ц Вартість продукції за реалізаційними цінами, грн Витрати, грн Собівартість 1 ц овочів, грн/ц
Огірки          
Помідори          
Корені столових буряків          
Цибуля          
Разом х х     х

 

Завдання 3

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій.

2. Обчислити фактичну собівартість продукції багаторічних трав (1 ц насіння конюшини та 1 ц сіна).

Вихідні дані:У минулому році підприємство засіяло 30 га конюшини, витрати на обробіток ґрунту та її посів становлять – 6900 грн. Використання конюшини розраховано на 3 роки. У поточному році витрати на вирощування становлять – 5870 грн. Із 17 га загальної площі зібрано 220 ц сіна, з решти площі – зібрано 22 ц насіння й 70 ц соломи. Солома оцінена за планово-нормативними витратами – 13 грн за 1 ц. Поточні витрати на збирання насіння конюшини становлять – 4200 грн, сіна – 1450 грн.

 

Завдання 4

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій.

2. Обчислити фактичну собівартість 10 кВт/год.

3. Визначити вартість спожитої електроенергії галузями господарства.

Вихідні дані:Підприємство за місяць отримало від постачальника 6800 кВт/год. електроенергії, вартістю – 2300 грн (у тому числі ПДВ).

Витрати на утримання електрогосподарства становлять: оплата праці – 5000 грн; нарахування ЄСВ - ? (суму визначити); МШП – 397 грн; амортизація основних засобів задіяних у обслуговуванні електрогосподарства – 748 грн.

За даними вимірювальних приладів за місяць спожито електроенергії – 6750 кВт/год., у тому числі: рослинництвом – 1100 кВт/год.; тваринництвом – 2500 кВт/год.; промисловими виробництвами – 1200 кВт/год.; допоміжними виробництвами – 1950 кВт/год.

Планова собівартість 1 кВт/год. становить 0,75 грн.

 

Завдання 5

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій.

2. Визначити вартість ремонтів об’єктів ремонтної майстерні (табл. 33).

Вихідні дані:На підставі даних первинних документів у ремонтній майстерні підприємства виконувалися поточні ремонти техніки: трактора ХТЗ-3512 та автомобіля КрАЗ-6510. Прямі виробничі витрати на виконання ремонтних робіт у ремонтній майстерні становлять: ремонт трактора ХТЗ-3512 – 7700 грн; ремонт автомобіля КрАЗ-6510 – 5900 грн.

У тому числі витрати на оплату праці ремонтних робіт становлять: трактора ХТЗ-3512 – 2500 грн; автомобіля КрАЗ-6510 – 2200 грн.

Сума накладних (загальновиробничих) витрат по ремонтній майстерні – 3060 грн.

Таблиця 33

Розподіл загальновиробничих витрат

Вид техніки База розпо-ділу наклад-них витрат Сума накладних витрат, грн Кореспонденція рахунків Прямі вит-рати, грн Вартість ремонту, грн
Дт Кт
Трактор ХТЗ-3512            
Автомобіль КрАЗ-6510            
Разом            

 

Завдання 6

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій.

2. Обчислити фактичну собівартість 1 ц картоплі.

Вихідні дані:Загальні витрати на вирощування картоплі за рік становлять: нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на вирощуванні та збиранні картоплі – 18900 грн; нарахування ЄСВ – ? (суму визначити); посадковий матеріал – 16000 грн; паливно-мастильні матеріали – 22100 грн; органічні добрива – 15000; запасні частини для поточного ремонту картоплезбиральної техніки – 9800 грн; МШП – 2100 грн; отрутохімікати – 6400 грн; послуги гужового транспорту – 12000 грн; послуги власного вантажного транспорту – 18000 грн; нарахована амортизація основних засобів галузі – 8400 грн; розподілена частина загальновиробничих витрат – 3700 грн.

Від урожаю отримано 700 ц кондиційної картоплі та 22 ц некондиційної картоплі на корм худобі. Справедлива вартість 1 ц кондиційної картоплі – 300 грн. Розрахункова ціна 1 ц некондиційної картоплі – 90 грн.

 

Завдання 7

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій.

2. Обчислити фактичну собівартість продукції садівництва.

Вихідні дані:Загальні витрати на вирощування плодового саду за рік становлять: нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим доглядом за деревами та збиранням урожаю – 16100 грн; нарахування ЄСВ – ? (суму визначити); хімікати для боротьби зі шкідниками – 17352 грн; органічні добрива – 9000; негашене вапно – 750 грн; МШП – 1464 грн; послуги власного машинно-тракторного парку (міжрядний обробіток ґрунту) – 12800 грн; послуги гужового транспорту – 8400 грн; нарахована амортизація плодових дерев – 6000 грн.

Від урожаю отримано: товарних стандартних яблук – 270 ц; товарних нестандартних яблук – 150 ц; нетоварних нестандартних яблук 60 ц.

Середня реалізаційна ціна 1 ц стандартних яблук – 400 грн, а 1 ц нестандартних яблук – 280 грн. Розрахункова вартість 1 ц нетоварних яблук на корм худобі – 60 грн.

 

Завдання 8

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій.

2. Обчислити фактичну собівартість 1 ц коренів цукрових буряків.

Вихідні дані:Загальні витрати на вирощування цукрових буряків за рік становлять: нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на вирощуванні та збиранні цукрових буряків – 124200 грн; нарахування ЄСВ – ? (суму визначити); насіння – 86300 грн; паливно-мастильні матеріали – 80300 грн; добрива – 41200 грн; засоби захисту рослин – 12100 грн; послуги власного вантажного транспорту – 23046 грн; амортизація бурякозбиральної техніки – 67000 грн.

Від урожаю отримано: корені цукрових буряків – 30400 ц; гички – 2000 ц; бракованої продукції вартістю 34000 грн. Справедлива вартість 1 ц цукрових буряків – 44 грн. Розрахунково-нормативна ціна 1 ц гички – 8 грн.

 

Завдання 9

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій.

2. Визначити фактичну собівартість 1 ц переробки зерна.

3. Визначити фактичну собівартість 1 ц борошна.

Вихідні дані:Загальні витрати на утримання млина за звітний період становлять: заробітна плата працівникам млина – 12500 грн; нарахування ЄСВ – ? (суму визначити); вартість МШП – 1260 грн; амортизація – 6567 грн; послуги допоміжних виробництв – 13400 грн, у т.ч. вартість переробленого власного зерна – 9900 грн.

За звітний період перероблено 3200 ц зерна власного виробництва поточного року і 870 ц давальницької сировини. За переробку давальницького зерна замовником сплачено до каси підприємства – 4440 грн. Від переробки отримано борошно 2900 ц на суму – 10260 грн у оцінці за плановою собівартістю, висівки – 400 ц вартістю - 20000 грн.

 

Варіант 10

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій.

2. Обчислити фактичну собівартість 1 ц вершків.

Вихідні дані:Загальні витрати на утримання сепараторного пункту за рік становлять – 91043 грн. Протягом року підприємство переробило на власному сепараторному пункті 700 ц молока, вартістю – 420000 грн. У результаті переробки отримано 250 ц вершків, вартістю – 135000 грн в оцінці за плановою собівартістю, а також молока знежиреного на суму 6700 грн.

 

Завдання 11

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій (табл. 34).

2. Обчислити собівартість 1 ц приросту великої рогатої худоби.

Таблиця 34

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн
1. Нарахована з/п працівникам (з ЄСВ), зайнятим на утримання молодняку ВРХ     228970,11
2. При утриманні корів спожито (використано): х х х
- зелена маса    
- солома    
- вода    
- спецодягу та спецвзуття, які видані працівникам тваринницьких ферм    
- медикаменти та засоби дезінфекції    
- електроенергія    
3. Нараховані платежі по страхуванню тварин    
4. Ремонтні роботи ферми виконані ТОВ «Акватерм» на суму 10286 грн, в т.ч. ПДВ      
5. Розподілена частина загальновиробничих витрат тваринництва    
6. Оприбутковано приріст 280 ц за справедливою вартістю    
7. Гній вивезений в поле (в оцінці за нормативно-розрахунковими витратами)    

Завдання 12

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Розподілити загальновиробничі витрати (ЗВВ) та скласти кореспонденцію рахунків з їх розподілу.

2. Визначити фактичну собівартість ремонту всіх одиниць техніки (замовлень) (табл. 35).

Вихідні дані:На підставі даних первинного обліку прямі витрати (заробітна плата, ЄСВ, запчастини, паливо, мастила) за місяць на виконання окремих замовлень становлять: ремонт автомобіля Chery Amulet – 1 220,00 грн; ремонт комбайна «John Deere 9680» – 1 550,00 грн; ремонт автомобіля КрАЗ-6510 – 3 333,00 грн.

В тому числі витрати на оплату праці на виконання окремих замовлень: трактора автомобіля Chery Amulet – 220,00 грн; комбайна «John Deere 9680» – 550,00 грн; автомобіля КрАЗ-6510 – 333,00 грн.

Крім того по ремонтній майстерні виникли загальновиробничі витрати на суму 1 770,00 грн.

Таблиця 35Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 257; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.009 с.)