Розподіл загальновиробничих витрат та розрахунок фактичної собівартості замовленьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл загальновиробничих витрат та розрахунок фактичної собівартості замовленьТехніка Прямі витрати на оплату праці (база розподілу), грн Загально-виробничі витрати, грн Дт Кт Прямі витрати, грн Разом, грн
….            
…..            
Разом   х х   х

 

Завдання 13

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій (табл. 36).

2. Визначити собівартість 1 т / км.

3. Визначити вартість виконаних робіт для всіх галузей.

Таблиця 36

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст господарських операцій Дт Кт Сума, грн
Фактичні витрат за місяць по автотранспорту СТОВ «Україна» склали 545 000 грн.      
За даними відомостей за місяць вантажним автотранспортом виконано для галузей послуги з перевезень: 1) рослинництва 22 000 т / км, в тому числі: - цукрові буряки – 8 000 т / км; - ріпак – 3 000 т / км; - соняшник – 6 000 т / км; - соя – 5 000 т / км. 2) тваринництва 22 500 т / км, в тому числі: - молодняк ВРХ – 9 000 т / км; - свині – 8 500 т / км; - хутрові звірі – 5 000 т / км. 3) будівництва – 10 000 т / км; 4) доставки у господарство: - насіння – 2 000 т / км; - будівельних матеріалів – 2500 т / км; 5) ремонтної майстерні – 1000 т / км.      

Планова собівартість 1 т / км – 2,00 грн.

 

Завдання 14

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Здійснити необхідні розрахунки, обчислити собівартість продукції бджільництва (табл. 37).

2. Скласти кореспонденцію рахунків на оприбуткування продукції бджільництва.

Вихідні дані: Загальна сума витрат на утримання бджіл за звітний рік становить 140000 грн. У результаті було отримано таку продукцію: мед – 40 ц, віск – 1,5 ц, прополіс – 0,2 ц. На запиленя сільгоспкультур (в дебет субрахунку «Рослинництво» рахунку 23) віднесено витрат на суму 39000 грн.

Таблиця 37

Розрахунок собівартості продукції бджільництва

Вид продукції Кількість, ц Вартість продукції за цінами реалізації, грн Фактична собівартість продукції
усієї одиниці
Мед липовий ? ?
Мед травневий ? ?
Мед гречаний ? ?
Мед з різнотрав’я ? ?
Мед соняшниковий ? ?
Віск 1,5 ? ?
Прополіс 0,2 ? ?
Разом Х ? ? ?

 

Завдання 15

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій (табл. 38).

2. Відобразити формулу та порядок розрахунку собівартості 1 кормо-дня, здійснити розрахунок.

Таблиця 38

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст господарських операцій Дт Кт Сума, грн
Затрати за рік на утримання робочих коней за даними виробничих звітів у сумі 35 550,00 грн: - заробітна плата конюхам з сумами ЄСВ - корми для годівлі - амортизація коней та конюшні - послуги власного вантажного автотранспорту по вивезенню гною в поле - електроенергія (отримано рахунок-фактуру від ПАТ «Полтаваобленерго» на суму 478 грн, в тому числі ПДВ)         3661,67 8990 1000   ? ?
За рік отримано: - приплід лошат – 7 голів (справедлива вартість 1 голови приплоду – 400 грн); - кінського волосу – 0,5 ц (реалізаційна ціна 1 ц – 275 грн); - гній       ? ? ?  

В господарстві 12 голів робочих коней. За рік виконано 10000 коне-днів для різних галузей господарства.

 

Завдання 16

На підставі вихідних даних необхідно: визначити точку беззбитковості для кожного виробу.

Вихідні дані:Підприємство «Ворскла» виробляє три види виробів, інформація про які наведена у табл. 39.

Таблиця 39

Інформація про вироби підприємства

Показник Виріб А Виріб Б Виріб В
Ціна продажу за одиницю, грн
Кількість реалізованих одиниць, шт
Витрати підприємства за період склали:      
1. Змінні:      
- пряма заробітна плата з відрахуваннями
- прямі матеріальні затрати
- інші прямі затрати
2. Постійні

 

Завдання 17

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Визначити фактичну собівартість продукції 1 ц яловичини та 1 ц жиру (табл. 40).

2. Скласти журнал реєстрації господарських операцій (табл. 41).

Таблиця 40

Розрахунок фактичної собівартості продукції забою

Вид продукції Вага, ц Реалізаційна ціна 1 ц, грн / ц Вартість продукції за реалізаційними цінами, грн Витрати, грн Собівартість 1 ц продукції, грн /ц
Яловичина          
Жир          
Разом Х Х   ? Х

Таблиця 41

Журнал реєстрації господарських операцій

№ пп Зміст господарських операцій Дт Кт Сума, грн
         

 

Вихідні дані:В СТОВ «Україна» витрати по забою ВРХ становлять:

- заробітна плата з відрахуваннями ЄСВ – 22864,09 грн;

- амортизація основних засобів – 665,00 грн;

- на поточний ремонт будівлі забійного майданчика – 550,00 грн;

- електроенергія – 58,00 грн;

- водопостачання – 220,00 грн;

- інші витрати – 198,00 грн.

- вартість тварин, направлених на забій – 8600,00 грн.

Від забою отримано: яловичина – 56 ц (планова собівартість 1 ц – 6 000,00 грн); жир – 3 ц (планова собівартість 1 ц – 1 500,00 грн); шкури – 780,00 грн (за середніми реалізаційними цінами); субпродукти – 870,00 грн.

Реалізаційна ціна на яловичину 5 600,00 грн за 1 ц, на жир – 2 400,00 грн.

Завдання 18

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Визначити фактичну собівартість 1 тис. шт. цегли-обпаленої.

2. Скласти журнал реєстрації господарських операцій (табл. 42).

Таблиця 42

Журнал реєстрації господарських операцій

№ п /п Зміст господарських операцій Дт Кт Сума, грн
         

Вихідні дані:В СТОВ «Україна» на власному цегельному заводі фактичні витрати по випалюванню цегли склали:

- заробітна плата та відрахування на соціальні заходи – 44 000,00 грн;

- амортизація обладнання – 1 220,00 грн;

- поточний ремонт приміщення обпалювального цеху (виконаний сторонньою організацією – неплатником ПДВ) – 2 080,00 грн;

- електроенергія – 2 540,00 грн;

- послуги власного вантажного автотранспорту 1 770,00 грн;

- вартість використаної цегли-сирцю – 175 000,00 грн.

Від виробництва одержано 177 тис. шт. цегли-обпаленої та биту цеглу на 6 600,00 грн.

 

Завдання 19

На підставі вихідних даних розрахувати:

- беззбитковий обсяг продажу в натуральних та грошових показниках

Вихідні дані:Підприємство СТОВ «Чіллі» планує виробляти і реалізувати перець за ціною 1 ц по 150 грн. Очікуваний обсяг виробництва 415 ц. Змінні витрати на 1 ц перцю становлять 80 грн. Постійні витрати за рік становлять 20100 грн.

 

Завдання 20

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій (табл. 43).

2. Здійснити необхідні розрахунки, обчислити собівартість продукції грибництва.

Таблиця 43

Журнал реєстрації господарських операцій

№ пп. Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн
         

Таблиця 44

Вихідні дані

Зміст господарських операцій Сума, грн
Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на закладці компосту, вирощуванні та збиранні грибів (з ЄСВ)   27657,50
На вирощування та збирання грибів витрачено: - пально-мастильні матеріали - добрива - електроенергія від ПАТ «Полтаваобленерго» на суму 4480 грн, в т. ч. ПДВ - інші витрати (виробничі запаси, МШП)   ? ?
Витрачено на закладку компосту
Нарахована амортизація основних засобів галузі
Отримано: - товарних грибів - 120 ц - побічної продукції (використаний компост, корінці)    
Справедлива вартість 1 ц грибів – 2000 грн  

 

Завдання 21

Скласти журнал реєстрації господарських операцій. Здійснити необхідні розрахунки, обчислити собівартість продукції кукурудзи на зерно.

Вихідні дані:Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на вирощуванні та збиранні кукурудзи – 163680 грн, здійснено нарахування єдиного соціального внеску - ?. На вирощування та збирання кукурудзи витрачено:

пально-мастильні матеріали – 225060 грн, добрива – 368280 грн, насіння - 204600 грн, витрати на утримання та ремонт основних засобів - 102300 грн, МШП – 12276 грн, засоби захисту рослин – 8900 грн.

При збиранні культури було спожито послуги: гужового транспорту – 12000 грн, вантажного транспорту – 18000 грн, сторонньої організації по ремонту техніки, в т. ч. ПДВ – 1600 грн. Амортизація основних засобів галузі – 84000 грн. Розподілена частина загальновиробничих витрат – 9700 грн.

Отримано від урожаю: кукурудзи в качанах - 7200 ц, стебел кукурудзи 6200 ц на суму 3400 грн, після лущіння качанів, сушіння і очищення – 6200 ц зерна, справедлива вартість 1 ц – 330 грн, качанів – 800 ц.

Завдання 22

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Обчислити фактичну собівартість витраченої електроенергії.

2. Визначити суму витрат, яку потрібно віднести на галузі, виробничі підрозділи господарства.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Вихідні дані:Згідно акту про використання електроенергії і рахунку фактурі Полтаваенерго підприємство отримало за місяць 150000 кіловат-годин електроенергії і повинне заплатити 21600 грн, в тому числі податок на додану вартість - ? грн.

Витрати підприємства на утримання електрогосподарства: заробітна плата працівників електрогосподарства з відрахуванням на соціальні заходи 1120 грн, амортизація ліній електропередач, трансформаторних пунктів і інших основних засобів 2165 грн, витрати на ремонт ліній електропередач-провід і інші матеріали – 420 грн, робота автотранспорту – 67 грн.

На основі відомості про витрачання електроенергії за місяць витрачено: в теплиці - 32500 квт-годин, в тваринництві – 35590 квт-годин, в млині механічному – 42100 квт-годин, в допоміжних виробництвах – 15200 квт-годин, в дитячому садку – 5100 квт-годин, в конторі підприємства – 810 квт-годин, в тракторній бригаді – 4300 квт-годин.

Планова собівартість 1 квт-години витраченої електроенергії 0,16 грн.

Завдання 23

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій.

2. Обчислити фактичну собівартість 1 т-км перевезень вантажним автотранспортом.

3. Визначити суму витрат, яку потрібно віднести на галузі і виробничі підрозділи господарства, які користувались послугами автотранспорту.

Вихідні дані:Витрати господарства за місяць на утримання вантажного автотранспорту становлять:

- заробітна плата – 3249,82 грн.

- єдиний соціальний внесок - ?

- вартість пально-мастильних матеріалів – 1800 грн.

- вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів – 200 грн.

- нарахована сума амортизації – 149,14 грн.

На перевезені вантажів виконано 72060 т-км, в тому числі для рослинництва – 7800 т-км, тваринництва – 10280 т-км, промислових виробництв – 2020 т-км, для загальновиробничих потреб в рослинництві – 6100т-км, в тваринництві – 8250 т-км, на перевезенні вантажів при придбанні запасів -–9100 т-км, при реалізації продукції – 5600 т-км, для допоміжних галузей – 9050 т-км, дитячого садка – 610 т-км, їдальні – 1250 т-км, по замовленню інших підприємств – 12000 т-км. Планова собівартість 1 т-км автоперевезень – 0,07 грн.

 

Завдання 24

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Визначити фактичну собівартість 1 ц переробки зерна.

2. Визначити фактичну собівартість 1 ц борошна.

3. Визначити кореспонденцію рахунків.

Вихідні дані:Фактичні витрати на утримання млина СТОВ «Коломия» за звітний період становлять (заробітна плата працівникам млина – 14056,4 грн; відрахування ЄСВ - ?; вартість МШП – 1260 грн; амортизація – 6567 грн; послуги допоміжних виробництв – 13400 грн, у т.ч. вартість переробленого власного зерна – 9900 грн.).

За звітний період перероблено 3300 ц зерна власного виробництва поточного року і 870 ц давальницької сировини.

За переробку давальницького зерна замовником ПП «Яцюк» сплачено в касу підприємства 4440 грн.

Від переробки одержано борошно 2900 ц на суму 10260 грн у оцінці за плановою собівартістю, висівки – 400 ц вартістю - 20000 грн.

Завдання 25

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Визначити фактичну собівартість одного коне-дня для виконаних робіт та оцінити вартість виконаних робіт гужового транспорту.

2. Визначити фактичну собівартість всього приплоду.

3. Визначити кореспонденцію рахунків.

Вихідні дані:Річні витрати у ТОВ «Явір» на утримання робочих коней умовно склали 55500 грн (оплата праці – 18852,46 грн, нарахування єдиного соціального внеску - ?, паливо – 3000 грн, запасні частини – 5600 грн, МШП – 1300 грн, амортизація основних засобів – 4680 грн, корми – 10360 грн, підстилка – 2000 грн).

У ТОВ «Явір» середньорічне поголів’я коней 35 голів.

За поточний період отримано 7 голів приплоду, виконано робіт – 5880 коне-днів, отримано гною вартістю – 3040 грн, кінського волосу в оцінці за реалізаційними цінами на суму 970 грн.

Справедлива вартість 1 голови приплоду лошат – 300 грн, одного коне-дня роботи – 6 грн.

Всього за звітний період виконано робіт в рослинництві – 2400 коне-днів, у тваринництві – 2200 коне-днів, для виконання робіт на сторону за замовленням – 300 коне-днів, для допоміжних виробництв – 980 коне-днів.

 

Завдання 26

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Розрахувати кількість повноцінного зерна у зерновідходах, визначити загальну кількість зерна з урахуванням його вмісту у зерновідходах.

2. Обчислити собівартість 1 ц повноцінного зерна.

3. Обчислити собівартість 1 ц зерновідходів.

4. Визначити кореспонденцію рахунків.

Вихідні дані:СТОВ «Золота нива» зібрало 5500 ц повноцінного зерна озимої пшениці й отримало 112 ц зерновідходів із 40 % вмістом повноцінного зерна і 110 ц соломи.

Затрати на вирощування, збір і доробку зерна склали: витрати на оплату праці – 27465,41 грн; відрахування ЄСВ - ?; насіння – 25540 грн; добрива – 10300 грн; засоби захисту рослин – 5400 грн; ПММ – 12456 грн, а на збір і заготівлю соломи – 7480 грн.

Планова собівартість 1 ц зерна – 12 грн, собівартість 1 ц зерновідходів – 6 грн.

Завдання 27

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Обчислити фактичну собівартість переробки 1ц зерна на млині і собівартість 1ц борошна, отриманого від переробки свого зерна.

2. Зробити розрахунок коригування планової собівартості борошна, отриманого від переробки свого зерна і планової собівартості переробки давальницького зерна до рівня фактичної собівартості.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Вихідні дані:Витрати на утримання млина за рік становлять 20870 грн. Всього перероблено за рік свого зерна озимої пшениці 750 ц на суму 17250 грн. Від переробки отриманого борошна 738 ц на суму за плановою собівартістю 20295 грн. Планова собівартість 1 ц борошна 27,50 грн. Крім того отримано висівок на суму 617 грн за планово-нормативними витратами.

Отримане борошно використане: в хлібопекарні 200 ц на суму за плановою собівартістю 5500 грн, продано 120 ц на суму 3300 грн, витрачено в дитячому садку 66ц на суму 1815 грн, залишилось на складі 352 ц на суму 9680 грн.

Крім того перероблено давальницького зерна 4200 ц на суму за плановою собівартістю 1ц переробки 18900 грн. Планова собівартість 1ц переробки зерна на млині 4,50 грн.

За перероблене давальницьке зерно отримана виручка в сумі 29442 грн, кошти отримав зав. млином, які кожні три дні були здані в касу підприємства. Нараховано податок на додану вартість в сумі 4907 грн.

 

Завдання 28

На підставі вихідних даних необхідно:

1. Визначити кореспонденцію рахунків.

2. Здійснити необхідні розрахунки, обчислити собівартість 1 ц живої маси великої рогатої худоби на вирощуванні та відгодівлі.

Вихідні дані:На початок звітного періоду в господарстві залишилось 745 голів великої рогатої худоби, живою масою 745 ц і вартістю 189713 грн. За звітний період надійшло: 510 голів приплоду масою 112 ц, вартістю 71799 грн; куплено в інших господарствах - 50 голів, масою 50 ц, вартістю 10000 грн.

За звітний період вибуло: реалізовано 244 голови, масою 535 ц; забито на м'ясо - 50 голів, живою масою 50 ц; загинуло з вини господарства - 16 голів живою масою 8 ц.

Залишилось на кінець року 995 голів, живою масою 750 ц.

Витрати на вирощування і відгодівлю великої рогатої худоби за звітний період склали 338518 грн, з них віднесено на гній 1200 грн.

 

 

Завдання 29

На підставі вихідних даних (табл. 45) необхідно:

1. Здійснити необхідні розрахунки, обчислити собівартість продукції озимої пшениці.

2. Визначити кореспонденцію рахунків.

Вихідні дані:Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на вирощуванні та збиранні озимої пшениці – 19116,64 грн, ЄСВ - ?. На вирощування озимої пшениці витрачено: пально-мастильні матеріали – 55000 грн, мінеральні добрива – 35000 грн, насіння – 32000 грн, запасні частини для поточного ремонту зернозбиральних комбайнів – 12000 грн, електроенергія (від ВАТ «Полтаваобленерго»), крім того ПДВ – 3400 грн, МШП – 2000 грн, спецодяг – 2400 грн.

При збиранні культури було спожито послуги: гужового транспорту – 4500 грн, власного вантажного автотранспорту – 9000 грн, сторонніх організацій (без ПДВ) – 38000 грн. Нарахована амортизація основних засобів галузі – 11300 грн. Розподілена частина загальновиробничих витрат включена у витрати по вирощуванню та збиранню озимої пшениці – 2222 грн.

Отримано від урожаю: повноцінного зерна - 800 ц, зернових відходів зі змістом повноцінного зерна 43% - 12 ц, соломи – 27 ц. Справедлива вартість 1 ц зерна – 380 грн, розрахунково-нормативна вартість 1 ц соломи – 15 грн.

Завдання 30

1. Визначити загальну кількість ц/днів утримання продукції у холодильних установках:

2. Обчислити с/б 1ц/дня використання холодильних установок:

3. Розподіл витрат використання холодильних установок по об’єктах.

4.Визначити кореспонденцію рахунків

Вихідні дані:В витрати на утримання холодильних установок (оплата праці – 18852,46 грн, нарахування єдиного соціального внеску - ?, паливо – 3000 грн, запасні частини – 7600 грн, МШП – 1300 грн, амортизація основних засобів – 4680 грн, електроенергія – 10360 грн).

Використання холодильних установок:

- ферма: молоко – 1190 ц/днів, сепараторний пункт – 1450 ц/днів,

- магазин: ковбасні вироби – 150 ц/днів, молоко – 300 ц/днів, м'ясо ВРХ – 150 ц/днів;

- дитячий садок: масло – 125 ц/днів, молоко – 160 ц/днів, м'ясо ВРХ – 340 ц/днів.

 

АУДИТ

 

Завдання 1

1. Провести опис аналітичних процедур аудиту та обґрунтувати інформаційно-нормативну базу відповідних об’єктів аудиту.

2. Розробити робочі документи аудитора, щодо виявлених основних відхилень в бухгалтерському обліку, скоригувати дані проведеного аудиторського дослідження у Відомості виявлених відхилень в обліку.

Вихідні дані: В ході аудиторської перевірки Приватного акціонерного товариства «Хонда-Плюс» за період діяльності з 1 січня 2015 р. по 31 березня 2016 р. Аудиторська фірма ТОВ «Скарб-Аудит» проводила перевірку з 15 по 30 квітня 2016 року.

За результатами аудиторської перевірки розрахунків по податку на доходи фізичних осіб виявлено уточнення стосовно сукупного доходу працівника Хоменко В.Ф., з яким укладено договір на виконання підрядних робіт Цивільно-правового характеру на суму – 26900 грн, в т. ч. з нарахування та утримання єдиного соціального внеску та ПДФО. Відповідні розрахунки внесків та податку не відображені в обліку.

Крім того, за результатами аудиторської перевірки розрахунків з бюджетом по акцизному податку за 1 квартал п.р. визначена недонарахована сума по проданим алкогольним напоям звітного періоду 12405 грн, крім того визначені наслідки за не обліченою виручкою по даних алкогольних напоїв 32580 грн, в т.ч. ПДВ. Для дослідного підприємства рекомендувати уточнюючі дії в бухгалтерському обліку.

Завдання 2

1. Провести опис аналітичних процедур аудиту та обґрунтувати інформаційно-нормативну базу відповідних об’єктів аудиту.

2. Розробити робочі документи аудитора, щодо виявлених основних відхилень в бухгалтерському обліку, скоригувати дані проведеного аудиторського дослідження у Відомості виявлених відхилень в обліку.

Вихідні дані: В ході аудиторської перевірки Приватного акціонерного товариства «Хонда-Плюс» за період діяльності з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2015 р. Аудиторська фірма ТОВ «Скарб-Аудит» проводила перевірку з 15 по 30 квітня 2016 року.

За результатами аудиторської перевірки нерозподілених прибутків (непокритих збитків) в 3 кварталі 2015 р. недонарахована сума екологічного податку склала 4900,00 грн. Крім того фактично по даних податкового розрахунку ф. 1 ДФ сума до сплати податку на доходи фізичних осіб 38400,00 грн, а за даними платіжних доручень сплачено ПДФО в сумі 35900,00 грн. Для визнання фінансових санкцій додаткові умови: кількість податкових днів прострочення 195 к. дн., ставка НБУ – 12 %.

За результатами аудиторської перевірки розрахунків по ПДФО визначено: уточнення стосовно сукупного доходу працівника Іващенко В. Ф., з яким укладено договір на виконання підрядних робіт Цивільно-правового характеру на суму – 12800,00 грн, із відповідними нарахуваннями на дану суму. Відповідні розрахунки внесків та податку не відображені в обліку.

 

Завдання 3

1. Провести опис аналітичних процедур аудиту та обґрунтувати інформаційно-нормативну базу відповідних об’єктів аудиту.

2. Розробити робочі документи аудитора, щодо виявлених основних відхилень в бухгалтерському обліку, скоригувати дані проведеного аудиторського дослідження у Відомості виявлених відхилень в обліку.

Вихідні дані:В ході аудиторської перевірки Приватного акціонерного товариства «Хонда-Плюс» за період діяльності з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2015 р. Аудиторська фірма ТОВ «Скарб-Аудит» проводила перевірку з 15 по 30 квітня 2016 року.

За результатами аудиторської перевірки необоротних активів визначити суму відшкодування винною особою (як елемент незалежного контролю), якщо первісна вартість за даними інвентаризаційного опису «Нестачі основних засобів» - Офісного сейфу - становить 19600,00 грн, сума нарахованого зносу 13600,00 грн. (коефіцієнт інфляції за два місяці визнано І=1,21). Розрахувати податкове зобов’язання за фактом визнання суми нестачі та суму неподаткових платежів до бюджету.

Крім того, внесок учасника акціонерного товариства розглянуто до оцінки справедливої вартості внесеного активу основних засобів (станок токарний), як сума 72900,00 грн, та у відповідності до справедливої оцінки визнання активу сума обґрунтована 78300,00 грн. Здійснити уточнення в бухгалтерському обліку.

 

Завдання 4

1. Провести опис аналітичних процедур аудиту та обґрунтувати інформаційно-нормативну базу відповідних об’єктів аудиту.

2. Розробити робочі документи аудитора, щодо виявлених основних відхилень в бухгалтерському обліку, скоригувати дані проведеного аудиторського дослідження у Відомості виявлених відхилень в обліку.

Вихідні дані: В ході аудиторської перевірки Приватного акціонерного товариства «Хонда-Плюс» за період діяльності з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2015 р. Аудиторська фірма ТОВ «Скарб-Аудит» проводила перевірку з 15 по 30 квітня 2016 року.

За результатами аудиторської перевірки нерозподілених прибутків (непокритих збитків) в 4 кварталі 2015 р. недонарахована сума податку на прибуток склала 8960,00 грн. Крім того фактично по даних податкового розрахунку ф. 1 ДФ сума до сплати податку на доходи фізичних осіб 24700,00 грн, а за даними платіжних доручень сплачено ПДФО в сумі 22500,00 грн. Для визнання фінансових санкцій додаткові умови: кількість податкових днів прострочення 59 к. дн., ставка НБУ – 13,5%.

Внесок учасника акціонерного товариства розглянуто до оцінки справедливої вартості внесеного активу основних засобів (станок токарний), як сума 24300,00 грн, та у відповідності до ринкової оцінки визнання активу сума обґрунтована 29300,00 грн. Здійснити уточнення в бухгалтерському обліку.

 

Завдання 5

1. Провести опис аналітичних процедур аудиту та обґрунтувати інформаційно-нормативну базу відповідних об’єктів аудиту.

2. Розробити робочі документи аудитора, щодо виявлених основних відхилень в бухгалтерському обліку, скоригувати дані проведеного аудиторського дослідження у Відомості виявлених відхилень в обліку.

Вихідні дані: В ході аудиторської перевірки Приватного акціонерного товариства «Хонда-Плюс» за період діяльності з 1 січня 2015 р. по 31 березня 2016 р. Аудиторська фірма ТОВ «Скарб-Аудит» проводила перевірку з 15 по 30 квітня 2016 року.

За результатами аудиторської перевірки: на підприємстві при аудиті розрахунків за виплатами працівникам перевірка виявила в 3 кварталі 2015 року за даними підприємства віднесло суми нарахованих витрат по Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (згідно листів-непрацездатності за дослідний період) – 10060,00 грн, за даними аудитора сума повинна складати 15650,00 грн.

У ході операційного аудиту виявлено не відображення сум Єдиного внеску соціального страхування та ПДФО по даній операції. Різниця виявлена по працівнику Самсоненко Н.О. – 2850,00 грн, та відповідно Рудницька Л.Г. – 2740,00 грн. Визначити фінансові ризики.

 

Завдання 6

1. Провести опис аналітичних процедур аудиту та обґрунтувати інформаційно-нормативну базу відповідних об’єктів аудиту.

2. Розробити робочі документи аудитора, щодо виявлених основних відхилень в бухгалтерському обліку, скоригувати дані проведеного аудиторського дослідження у Відомості виявлених відхилень в обліку.

Вихідні дані: В ході аудиторської перевірки Приватного акціонерного товариства «Хонда-Плюс» за період діяльності з 1 січня 2015 р. по 31 березня 2016 р. Аудиторська фірма ТОВ «Скарб-Аудит» проводила перевірку з 15 по 30 квітня 2016 року.

За результатами аудиторської перевірки розрахунків з постачальниками та підрядниками виявлено контрагент ТОВ «Міраж», який не визнаний як суб’єкт підприємницької діяльності. Підприємством було здійснено проведення Дт 28 Кт 631 на суму 32050,00 грн, сума податкового кредиту з ПДВ – 6410,00 грн. Операції щодо придбання товарів на суму 24900,00 грн, крім того ПДВ визначають факт підроблення бухгалтерських документів, та рекомендують відповідні коригування в обліку.

Крім того, 5.03. п. р. від магазину «Форум-Плюс» працівник здав виручку в касу підприємства у сумі 9950,00 грн. В касі готівка була оприбуткована у розмірі 12850 грн. В ході встановлення факту внесення готівки на поточний рахунок банку сума склала у цей день 5700,00 грн, при визначеному ліміті каси 1200,00 грн (врахувати залишок по касі – 250,00 грн). Здійснити коригування записів обліку та розрахунок штрафних санкцій.

 

Завдання 7

1. Провести опис аналітичних процедур аудиту та обґрунтувати інформаційно-нормативну базу відповідних об’єктів аудиту.

2. Розробити робочі документи аудитора, щодо виявлених основних відхилень в бухгалтерському обліку, скоригувати дані проведеного аудиторського дослідження у Відомості виявлених відхилень в обліку.

Вихідні дані: В ході аудиторської перевірки Приватного акціонерного товариства «Хонда-Плюс» за період діяльності з 1 січня 2015 р. по 31 березня 2016 р. Аудиторська фірма ТОВ «Скарб-Аудит» проводила перевірку з 15 по 30 квітня 2016 року.

В ході перевірки даних служби внутрішнього контролю аудитором на підприємстві за даними бухгалтерського обліку виробничих запасів виявлено по документах складу № 4 на суму 26500,00 грн, а фактична наявність в результаті повторної перевірки – на суму 30880,00 грн.

За результатами аудиторської перевірки запасів підприємства виявлено відхилення в Інвентаризаційних описах 1-2 від 10.10.2015 р. та 15.10.2015 р.: сума лишків по товарах на складі № 2 складає 8450,00 грн, та сума нестачі по сировині встановлена 18750,00 грн. За даними уточнюючих коефіцієнтів загальний індекс інфляції = 1,23.

По даним інвентаризаційного опису № 5 по складу 3, необлічена готова продукція склала - 21800,00 грн.

Крім того визнана сума простроченої кредиторської заборгованості в складі доходів підприємства 14460,00 грн. (в т.ч. ПДВ), яка не відображена в обліку.

 

Завдання 8

1. Провести опис аналітичних процедур аудиту та обґрунтувати інформаційно-нормативну базу відповідних об’єктів аудиту.

2. Розробити робочі документи аудитора, щодо виявлених основних відхилень в бухгалтерському обліку, скоригувати дані проведеного аудиторського дослідження у Відомості виявлених відхилень в обліку.

Вихідні дані: В ході аудиторської перевірки Приватного акціонерного товариства «Хонда-Плюс» за період діяльності з 1 січня 2015 р. по 31 березня 2016 р. Аудиторська фірма ТОВ «Скарб-Аудит» проводила перевірку з 15 по 30 квітня 2016 року.

- За результатами аудиторської перевірки розрахунків з покупцями та замовниками: Підприємство отримало аванс в частині виконання договірних робіт в сумі 36940,00 грн, в т.ч. ПДВ – в серпні 2015 р. Не відображена дана операція по даних бухгалтерського та податкового обліку. По факту виконання робіт на Акті виконаних робіт № 11 від 19.12.2015 р. встановлена сума 62500,00 грн. Загальна сума податкового зобов’язання з ПДВ не відкоригована, відповідні записи неповно розкривають зміст операції: Дт 36 Кт 703 36940,00 грн.

Крім того, 5.02. п. р. від магазину «Форум-Плюс» працівник здав виручку в касу підприємства у сумі 19500,00 грн. В касі готівка була оприбуткована у розмірі 17850,00 грн. В ході встановлення факту внесення готівки на поточний рахунок банку сума склала у цей день 18300,00 грн, (при визначеному ліміті каси 500,00 грн).

 

Завдання 9

1. Провести опис аналітичних процедур аудиту та обґрунтувати інформаційно-нормативну базу відповідних об’єктів аудиту.

2. Розробити робочі документи аудитора, щодо виявлених основних відхилень в бухгалтерському обліку, скоригувати дані проведеного аудиторського дослідження у Відомості виявлених відхилень в обліку.

Вихідні дані: В ході аудиторської перевірки Приватного акціонерного товариства «Хонда-Плюс» за період діяльності з 1 січня 2015 р. по 31 березня 2016 р. Аудиторська фірма ТОВ «Скарб-Аудит» проводила перевірку з 15 по 30 квітня 2016 року.

За результатами аудиторської перевірки встановлено: по аудиторській перевірці слід ураховувати можливі типові порушення при веденні операцій з виробничої діяльності. Визначені відхилення щодо завищення витрат пов’язаних з амортизаційними відрахуваннями на суму 21650,00 грн. Завищення витрат, пов’язаних із благоустроєм міста на суму 7300,00 грн. Прояви відхилень в обліку визначають порушення, які за звітний період з 1 січня по 31 грудня 2015 р.

Крім того, в ході перевірки даних служби внутрішнього контролю аудитором на підприємстві за даними бухгалтерського обліку виробничих запасів (матеріалів с. г. призначення) виявлено по документах складу на суму 93600,00 грн., а фактична наявність в результаті перевірки – на суму 87920,00 грн. Загальний індекс інфляції встановлено 1,24. Визначити відхилення в бухгалтерському та податковому обліку.

 

Завдання 10

1. Провести опис аналітичних процедур аудиту та обґрунтувати інформаційно-нормативну базу відповідних об’єктів аудиту.

2. Розробити робочі документи аудитора, щодо виявлених основних відхилень в бухгалтерському обліку, скоригувати дані проведеного аудиторського дослідження у Відомості виявлених відхилень в обліку.

Вихідні дані: В ході аудиторської перевірки Приватного акціонерного товариства «Хонда-Плюс» за період діяльності з 1 січня 2015 р. по 31 березня 2016 р. Аудиторська фірма ТОВ «Скарб-Аудит» проводила перевірку з 15 по 30 квітня 2016 року.

За результатами аудиторської перевірки розрахунків по податку на доходи фізичних осіб уточнення стосовно сукупного доходу працівника Івченко В.Ф., з яким укладено договір на виконання підрядних робіт Цивільно-правового характеру на суму – 12560,00 грн, із відповідними нарахуваннями на дану суму. Відповідні розрахунки внесків та податку не відображені в обліку.

Крім того, за результатами аудиторської перевірки розрахунків за виплатами працівникам (період – жовтень 2015 р., працівник відділу збуту) визначена сума відхилення по Філоненко І.Г. в розрізі виплат відпускних – 34 к. дн. За даними підприємства визначена сума ФОП для розрахунку відпускних 22890,00 грн, за даними аудитора сума перерахована ФОП складає 29950,00 грн. Здійснити коригування сум щодо нарахованих та утриманих сум ЄВСС, ПДФО та суми до видачі працівника.

 

Завдання 11

1. Провести опис аналітичних процедур аудиту та обґрунтувати інформаційно-нормативну базу відповідних об’єктів аудиту.

2. Розробити робочі документи аудитора, щодо виявлених основних відхилень в бухгалтерському обліку, скоригувати дані проведеного аудиторського дослідження у Відомості виявлених відхилень в обліку.

Вихідні дані: В ході аудиторської перевірки Приватного акціонерного товариства «Призма-Плюс» за період діяльності з 1 січня 2015 р. по 31 березня 2016 р. Аудиторська фірма ТОВ «Скарб-Аудит» проводила перевірку з 15 по 30 квітня 2016 року.

За результатами аудиторської перевірки: Визначені відхилення щодо завищення витрат пов’язаних з собівартістю реалізованих товарів на суму 35200,00 грн. Завищення витрат, пов’язаних із рекламними акціями по товарах склали суму 12450,00 грн. Прояви відхилень в обліку визначають порушення, які скоєні втретє за звітний період.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.185.78 (0.028 с.)