СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ СПОРТУ ТА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ СПОРТУ ТА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Стаття 441

 

1. Сторони співпрацюють у галузі спорту та фізичної культури з метою сприяння розвитку здорового способу життя серед людей різного віку, просування соціальних функцій та освітніх цінностей спорту, а також боротьби із загрозами для спорту, такими як допінг, договірні матчі, расизм та насильство.

 

2. Співробітництво, зокрема, включає обмін інформацією та провідним досвідом за наступними напрямами:

a) популяризація фізичної культури і спорту через освітню систему у взаємодії з державними установами та недержавними організаціями;

b) заняття спортом та фізична культура як спосіб сприяння здоровому способу життя та загальному процвітанню;

c) підвищення рівня національної компетенції та удосконалення системи кваліфікацій у галузі спорту;

d) інтеграція людей з розумовими та фізичними вадами через заняття спортом;

e) боротьба із допінгом;

f) боротьбa з договірними матчами;

g) безпека під час великих міжнародних спортивних подій.

 

Стаття 442

 

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 25 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.


 

ГЛАВА 26

СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Стаття 443

Сторони заохочують співробітництво з питань громадянського суспільства з метою досягнення наступних цілей:

a) посилення контактів та взаємного обміну досвідом між всіма секторами громадянського суспільства в державах-членах ЄС та в Україні;

b) залучення організацій громадянського суспільства до реалізації даної Угоди, зокрема моніторинг її виконання, а також щодо розвитку двосторонніх відносин Україна – ЄС;

c) забезпечення кращої обізнаності та розуміння щодо України в державах-членах ЄС, зокрема її історію та культуру;

d) забезпечення кращої обізнаності та розуміння щодо Європейського Союзу в Україні, зокрема його базові цінності, функціонування та політику.

Стаття 444

Сторони сприяють діалогу та співробітництву між учасниками громадянського суспільства з обох сторін, як невід’ємної частини відносин між Україною та ЄС, шляхом:

a) посилення контактів та взаємного обміну досвідом між організаціями громадянського суспільства в державах-членах ЄС та в Україні, зокрема проведення професійних семінарів, підвищення кваліфікації тощо;

b) сприяння процесу інституційної розбудови та консолідації організацій громадянського суспільства, зокрема, серед іншого, лобістську діяльність, неформальне спілкування, візити та семінари тощо;

c) забезпечення інформованості українських представників щодо організації в рамках ЄС консультацій та діалогу між соціальними і громадськими партнерами з метою інтеграції громадянського суспільства до політичного процесу в Україні.

Стаття 445

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 26 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.


ГЛАВА 27

ТРАНСКОРДОННЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 446

 

Сторони сприяють взаєморозумінню та двосторонньому співробітництву у сфері регіональної політики щодо методів формування та реалізації регіональних політик, зокрема багаторівневе управління та партнерство з особливим наголосом на розвитку відсталих територій та територіальному співробітництву з метою створення каналів зв’язку та активізації обміну інформацією між національними, регіональними та місцевими органами влади, соціально-економічними утвореннями та представниками громадянського суспільства.

 

Стаття 447

 

Сторони підтримують та посилюють залучення місцевих та регіональних органів влади до транскордонного та регіонального співробітництва та відповідних управлінських структур з метою посилення співробітництва шляхом створення сприятливої законодавчої бази, підтримки та нарощування потенціалу розвитку, а також забезпечення зміцнення транскордонних та регіональних економічних зв’язків та ділового партнерства.

 

Стаття 448

 

Сторони зміцнюють та заохочують розвиток таких складових транскордонного та регіонального співробітництва, як, inter alia, транспорт, енергетика, комунікаційні мережі, культура, освіта, туризм, охорона здоров’я та інших сфер, охоплених цією Угодою, які містять елементи транскордонного та регіонального співробітництва. Сторони, зокрема, сприяють розвитку транскордонного співробітництва щодо модернізації, забезпечення обладнанням та координації роботи служб надання допомоги за умов надзвичайних ситуацій.

 

Стаття 449

 

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 27 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.


ГЛАВА 28

УЧАСТЬ В ПРОГРАМАХ ТА АГЕНТСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

Стаття 450

Україні надається можливість брати участь у роботі агентств ЄС, діяльність яких пов’язана з реалізацією цієї Угоди, а також інших агентств ЄС, якщо їхні установчі документи це дозволяють та відповідно до умов цих установчих документів. Україна укладатиме окремі угоди з ЄС з метою забезпечення своєї участі у кожному такому агентстві, зокрема розмір фінансового внеску.

 

Стаття 451

Україні надаватиметься можливість брати участь у всіх поточних та майбутніх програмах Союзу, відкритих для України згідно з відповідними положеннями, викладеними у цих програмах. Участь України у програмах Союзу відбуватиметься відповідно до положень, закріплених у Протоколі, що додається до Рамкової угоди між Європейським Союзом та Україною про загальні принципи участі України в програмах Союзу 2010 року, що додається.

 

Стаття 452

Сторона ЄС інформуватиме Україну, у разі створення нових агентств ЄС та нових програм ЄС, а також щодо змін в умовах участі у програмах ЄС та агентствах, зазначених у статтях 450 та 451 цієї Угоди.


РОЗДІЛ VI

ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ТА ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ З ШАХРАЙСТВОМ


РОЗДІЛ VI: ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ТА ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ З ШАХРАЙСТВОМ*

Стаття 453

Україна отримуватиме фінансову допомогу через відповідні механізми та інструменти фінансування ЄС. Фінансова допомога сприятиме досягненню цілей цієї Угоди та надаватиметься відповідно до наступних статей цієї Угоди.

Стаття 454

Основні принципи фінансової допомоги передбачені у відповідних регламентах ЄС щодо фінансових інструментів.

 

Стаття 455

Пріоритетні сфери надання фінансової допомоги ЄС, погоджені Сторонами, визначаються у відповідних індикативних програмах, що відображають погоджені пріоритети політики. Попередні обсяги допомоги, закріплені в цих індикативних програмах, враховують потреби України, галузеві спроможності та прогрес у здійсненні реформ.

Стаття 456

З метою забезпечення оптимального використання наявних ресурсів Сторони докладають зусиль, щоб допомога ЄС використовувалася у тісному співробітництві та координації з іншими країнами-донорами, організаціями – донорами та міжнародними фінансовими інституціями, та відповідно до міжнародних принципів надання ефективної допомоги.

 

Стаття 457

Основні правові, адміністративні та технічні засади фінансової допомоги встановлюються у рамках відповідних угод між Сторонами.

 

Стаття 458

Рада асоціації отримує інформацію про прогрес і застосування фінансової допомоги та її вплив на досягнення цілей цієї Угоди. З цією метою, компетентні органи Сторін на постійній та взаємній основі здійснюють відповідний моніторинг та оцінку інформації.

 

Стаття 459

1. Сторони здійснюють допомогу згідно з принципами належного фінансового управління та співпрацюють у сфері захисту фінансових інтересів України та ЄС, як визначено у Додатку XLII до цієї Угоди. Сторони вживають ефективні заходи з метою попередження та боротьби із шахрайством, корупцією та іншою нелегальною діяльністю, inter alia, шляхом взаємної адміністративної допомоги та спільної правової підтримки у сферах, охоплених даною Угодою.

 

 

2. З цією метою Україна також поступово приводитиме національне законодавство у відповідність з положеннями, викладеними у Додатку XLIII до цієї Угоди.

 

3. Додаток XLII до цієї Угоди поширюється на будь-яку майбутню угоду чи фінансовий документ, що укладається між Сторонами, а також будь-який інший фінансовий документ ЄС, з яким Україна може бути пов’язана, без упередженості до будь-яких інших додаткових положень, які охоплюють аудит, перевірки на місцях, інспекції, контроль та заходи протидії шахрайству, inter alia, такі як ті, що здійснюються Європейським офісом протидії шахрайству (OLAF) та Європейським судом аудиторів.

 

 


 

РОЗДІЛ VII

«ІНСТИТУЦІЙНІ, ЗАГАЛЬНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ»

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.01 с.)