Відносини з бізнес спільнотою 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відносини з бізнес спільнотою 

Сторони погоджуються:

(a) забезпечити, щоб їх відповідне законодавство та процедури були прозорими, а також загальнодоступними, наскільки це можливо за допомогою електронних засобів, разом з обґрунтуванням їх правомірності. Вони мають включати механізм консультацій та обґрунтований строк між публікацією нових або змінених положень та набранням ними чинності;

(b) щодо необхідності вчасних та постійних консультацій з торговельними представниками стосовно законодавчих пропозицій та процедур, що пов’язані з митними та торговельними питаннями. З цією метою кожна Сторона має встановити відповідні і постійні консультаційні механізми між адміністративними органами та бізнес спільнотою;

(c) зробити загальнодоступними відповідні повідомлення адміністративного характеру, зокрема вимоги агентства та процедури ввозу, години здійснення операцій та операційні процедури для митниць в портах і в прикордонних пунктах пропуску та контактні пункти для інформаційних запитів;

(d) сприяти співробітництву між операторами та відповідними адміністративними органами шляхом використання стабільних та загальнодоступних процедур таких як Меморандуми про взаєморозуміння, розроблених, зокрема, на основі тих, що оприлюднені ВМО;

(e) забезпечити, щоб їх відповідні митні та пов’язані з ними вимоги і процедури продовжували відповідати законним потребам торговельної спільноти, дотримуватися найкращих методів та залишатися якомога найменш обмежуючими торгівлю.

 

Стаття 78

Збори та платежі

Сторони заборонять адміністративні платежі, що мають вплив, еквівалентний ввізному (імпортному) або вивізному (експортному) миту та зборам.

Стосовно усіх платежів та зборів будь-якого характеру, накладених митними органами кожної Сторони, зокрема платежі та збори за завдання, які бере на себе інша інстанція від імені вищезазначених органів, на, або у зв’язку з імпортом чи експортом та без шкоди відповідним статтям Глави 1 «Національний режим та доступ товарів на ринки» Розділу IV цієї Угоди Сторони погоджуються, що:

(a) платежі та збори можуть бути накладені лише за послуги, надані за межами встановлених годин і в місцях інших ніж ті, які визначені митним законодавством, на запит декларанта у зв’язку з імпортом чи експортом, про який іде мова, або за будь-яку формальність, необхідну для здійснення такого імпорту або експорту;

(b) платежі та збори не можуть перевищувати вартість наданих послуг;

(c) платежі та збори не повинні розраховуватися на адвалорній основі;

(d) інформація щодо платежів та зборів має публікуватися. Ця інформація має включати обґрунтування для платежу або збору за надану послугу, відповідальний орган, платежі та збори, які будуть застосовуватися, та коли і яким чином має бути здійснений платіж.

Інформація щодо платежів та зборів має бути опублікованою через офіційно призначений засіб інформації, і де прийнятно і можливо, через офіційний вебсайт;

(e) нові або змінені платежі та збори не повинні накладатися доти, доки інформація про них не буде опублікована та знаходитиметься у широкому доступі.

 

Стаття 79

Митна оцінка

 

1. Угода про застосування статті VII ГАТТ-1994, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ, зокрема будь-які подальші зміни, регулюватиме митну оцінку товарів у торгівлі між Сторонами. Таким чином, її положення включено до цієї Угоди та вони є її невід’ємною частиною. Мінімальні митні вартості не будуть використовуватися.

 

2. Сторони співпрацюватимуть з метою досягнення спільного підходу до питань, що стосуються митної оцінки.

 

Стаття 80

Митне співробітництво

 

Сторони зміцнюватимуть співробітництво з метою забезпечення виконання цілей цієї Глави 5, досягаючи обґрунтованого балансу між спрощенням і сприянням торгівлі та ефективним контролем і безпекою. З цією метою Сторони застосовують, де доречно, Митні прототипи ЄС як керівний орієнтир.

З метою забезпечення відповідності з положеннями цієї Глави Сторони, зокрема будуть:

(а) обмінюватися інформацією щодо митного законодавства та процедур;

(b) розробляти спільні ініціативи щодо імпортних, експортних та транзитних процедур, а також здійснювати роботу, спрямовану на забезпечення ефективного обслуговування бізнес-спільноти;

(c) співпрацювати з питань автоматизації митних та інших торговельних процедур;

(d) обмінюватися, де прийнятно, за необхідністю відповідною інформацією та даними за умови дотримання конфіденційності чутливої інформації та захисту персональних даних;

(e) обмінюватися інформацією та/або вступати в консультації з метою вироблення, де можливо, спільних позицій в міжнародних організаціях з митної справи таких як СОТ, ВМО, ООН, Конференція Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку і Економічна комісія ООН для Європи;

(f) співпрацювати в плануванні і наданні технічної допомоги, зокрема для сприяння проведення реформ в митних питаннях та сприяння торгівлі згідно з відповідними положеннями цієї Угоди;

(g) обмінюватися кращими практиками з митних операцій, зокрема щодо впровадження прав інтелектуальної власності, особливо щодо контрафактної продукції;

(h) сприяти координації між усіма прикордонними агентствами як всередині, так і через кордони для полегшення процесу перетину кордонів і посилення контролю, беручи до уваги спільний контроль на кордоні, де це можливо і доречно;

(i) взаємно визнавати, де прийнятно і доцільно, уповноважених трейдерів та митні контролі. Рамки цього співробітництва, імплементація та практичні заходи повинні бути визначені Підкомітетом з питань митного співробітництва, передбаченим у статті 83 цієї Угоди.

 

Стаття 81

Взаємна адміністративна допомога з митних питань

 

Незважаючи на положення статті 80 цієї Угоди, адміністративні органи Сторін надають взаємну адміністративну допомогу з митних питань відповідно до положень, закріплених у Протоколі №2 до цієї Угоди щодо взаємної адміністративної допомоги з митних питань.

 

Стаття 82

Технічна допомога і розвиток потенціалу

 

Сторони співробітничають з метою надання технічної допомоги та розвитку потенціалу для запровадження режиму сприяння торгівлі та митних реформ.

 

 

Стаття 83

Підкомітет з питань митного співробітництва

 

Сторони створюють Пiдкомітет з питань митного співробітництва. Він звітуватиме перед Комітетом Асоціації в конфігурації відповідно до статті 465 (4) цієї Угоди. Функції Пiдкомітету з питань митного співробітництва включають проведення регулярних консультацій та моніторинг виконання і адміністрування цієї Глави, зокрема питання митного співробітництва, транскордонного митного співробітництва та менеджменту, технічної допомоги, правила походження товарів, сприяння торгівлі, а також взаємної адміністративної допомоги з митних питань.

 

Пiдкомітет з питань митного співробітництва буде, inter alia:

(a) стежити за належним застосуванням цієї Глави, а також Протоколів №1 та 2 до цієї Угоди;

(b) приймати рішення щодо заходів і практичних кроків стосовно імплементації цієї Глави і Протоколів №1 та 2 до цієї Угоди, в тому числі щодо обміну інформацією та даними, взаємного визнання митного контролю та програм торгового партнерства і взаємно узгоджених вигод;

(c) обмінюватися думками з будь-якого питання, що представляє взаємний інтерес, у тому числі щодо майбутніх заходів та ресурсів для них;

(d) надавати рекомендації, де це є необхідно; та

(e) приймати свої внутрішні правила і процедури.

 

Стаття 84

Наближення законодавства у митній сфері

 

Поступове наближення до митного законодавства ЄС, як це визначено в стандартах ЄС та міжнародних стандартах, здійснюватиметься згідно з Додатком XV до цієї Угоди.

 

ГЛАВА 6

ЗАСНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ТА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ

Частина І

Основні положення

Стаття 85

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.012 с.)