СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙСтаття 374

Сторони розвиватимуть та посилюватимуть наукове та технологічне співробітництво як з метою наукового розвитку як такого, так зміцнення свого наукового потенціалу для вирішення національних та глобальних викликів. Сторони докладатимуть зусиль для досягнення прогресу в набутті наукових та технологічних знань, важливих для забезпечення сталого економічного розвитку, шляхом розвитку дослідницьких потужностей та людського потенціалу. Накопичення та обмін науковою інформацією сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності Сторін шляхом розширення можливостей їх економіки щодо набуття та використання знань для комерціалізації нових продуктів та послуг. В кінцевому рахунку,Сторони розвиватимуть свій науковий потенціал з метою дотримання глобальної відповідальності та зобов’язань у таких сферах як охорона здоров’я, захист навколишнього середовища, зокрема зміни клімату та інші глобальні виклики.

 

Стаття 375

1. Співробітництво ураховуватиме діючі рамки співробітництва, встановлені Угодою про співробітництво у сфері науки і технологій між Україною та Європейським Співтовариством, а також мету України до поступового наближення до політики та права ЄС у сфері науки і технологій.

 

2. Співробітництво між Сторонами спрямовуватиметься на сприяння залученню України до Європейського дослідницького простору.

 

3. Таке співробітництво сприятиме Україні у підтримці реформування та реорганізації системи управління науковою сферою та дослідницьких установ (зокрема розвиток її потенціалу щодо розвитку науки і технологій) з метою сприяння розвитку конкурентоспроможної економіки та суспільства, що базується на знаннях.

Стаття 376

Співробітництво забезпечуватиметься, зокрема, шляхом:

a) обміну інформацією щодо політики Сторін у сфері науки та технологій;

b) участі у наступній Рамковій програмі Європейського Співтовариства (ЄС) з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»;

c) спільної реалізації наукових програм та дослідницької діяльності;

d) спільного дослідження діяльності, спрямованої на заохочення наукового прогресу, трансферу технологій та ноу-хау;

e) навчання шляхом реалізації програм обміну для дослідників та спеціалістів;

f) організації спільних заходів щодо наукового та технологічного розвитку;

g) вжиття заходів, спрямованих на розвиток сприятливих умов для проведення досліджень та впровадження нових технологій, а також належного захисту інтелектуальної власності результатів досліджень;

h) активізації регіонального та іншого міжнародного співробітництва, зокрема в Чорноморському контексті та в рамках багатосторонніх організацій, таких як Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та Групи 8 (G8), а також в контексті багатосторонніх угод, таких як Рамкова конвенція ООН про зміну клімату 1992 року ;

i) обміну досвідом у сфері управління науково-дослідними установами з метою розвитку та покращання їхніх спроможностей щодо здійснення та участі у наукових дослідженнях.

 

Стаття 377

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 9 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.

 

 


 

ГЛАВА 10

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Стаття 378

 

Сторони розвиватимуть та зміцнюватимуть співробітництво з питань політики у сфері промисловості та підприємництва, і, таким чином, поліпшуватимуть умови для підприємницької діяльності для всіх суб’єктів господарювання з особливою увагою до малих та середніх підприємств (МСП). Поглиблене співробітництво має покращити адміністративну структуру та нормативно-правову базу для українських і європейських суб’єктів господарювання в Україні та ЄС та повинно базуватися на політиці ЄС щодо розвитку малого і середнього підприємництва та промисловості з урахуванням визнаних на міжнародному рівні принципів та практики у цих сферах.

Стаття 379

 

З цією метою Сторони співпрацюють задля:

a) впровадження стратегій розвитку МСП, що базуватимуться на принципах Європейської хартії малих підприємств, та проведення моніторингу процесу імплементації шляхом щорічного звітування та діалогу. Таке співробітництво також передбачатиме особливу увагу до мікропідприємств та підприємств ремісницького типу, які є надзвичайно важливим елементом економіки України та ЄС;

b) створення кращих рамкових умов через обмін інформацією та передовим досвідом, і таким чином сприяння підвищенню конкурентоспроможності. Це співробітництво включатиме управління структурними змінами (реструктуризацією), а також управління в галузі охорони довкілля та енергетики, зокрема з питань енергоефективності та чистого виробництва;

c) спрощення та раціоналізації нормативно-правових актів та практики із окремим акцентом на обміні провідним досвідом з питань нормативно-правових методів, зокрема принципи ЄС;

d) сприяння розвитку інноваційної політики шляхом обміну інформацією та передовим досвідом щодо комерціалізації науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт (зокрема механізми підтримки започаткування підприємницької діяльності, пов’язаної з використанням технологій), кластерний розвиток та доступ до фінансових ресурсів;

e) сприяння розширенню контактів між приватними підприємствами України та ЄС та між цими підприємствами і органами влади України та ЄС;

f) підтримки вжиття заходів щодо стимулювання експорту в Україні;

g) сприяння модернізації та реструктуризації окремих галузей промисловості України та ЄС.

 

Стаття 380

 

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 10 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди. У ньому братимуть участь представники бізнесу України та ЄС.


 

ГЛАВА 11

СПІВРОБІТНИЦТВО У ВИДОБУВНІЙ ТА МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ

 

Стаття 381

Сторони розвиватимуть та поглиблюватимуть співробітництво у сфері видобувної промисловості та металургії з метою сприяння взаєморозумінню, покращанню умов для підприємництва, обміну інформацією та співробітництва щодо неенергетичних аспектів згаданих сфер, пов’язаних, зокрема, із видобутком руд металів та промислових мінералів. Це співробітництво відбуватиметься без впливу на статтю 339 цієї Угоди щодо вугілля.

 

Стаття 382

 

Для реалізації зазначеного Сторони співпрацюють з метою:

a) обміну інформацією стосовно становища їхніх видобувної та металургійної промисловостей;

b) обміну інформацією щодо перспектив розвитку видобувної та металургійної галузей промисловості України та ЄС стосовно споживання, виробництва та прогнозування розвитку ринків;

c) обміну інформацією стосовно заходів, яких вживають Сторони з метою прискорення процесу реструктуризації даних галузей;

d) обміну інформацією та передовим досвідом стосовно сталого розвитку видобувної та металургійної галузей промисловості в Україні та ЄС.


 

ГЛАВА 12

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

Стаття 383

 

Визнаючи важливість ефективної системи правил та практики їхньої реалізації у сфері фінансових послуг для становлення повноцінної ринкової економіки та з метою сприяння торговельному обміну між Сторонами, Сторони домовляються співпрацювати у сфері фінансових послуг відповідно до таких цілей:

a) підтримка процесу адаптації регулювання фінансових послуг до потреб відкритої ринкової економіки;

b) забезпечення ефективного та належного захисту інвесторів та інших споживачів фінансових послуг;

c) сприяння стабільності та цілісності світової фінансової системи;

d) підтримка співробітництва між різними учасниками фінансової системи, зокрема регуляторні та наглядові органи;

e) забезпечення незалежного та ефективного нагляду.

 

Стаття 384

1. Сторони заохочуватимуть співробітництво між відповідними регуляторними та наглядовими органами, зокрема обмін інформацією і досвідом щодо фінансових ринків та інші подібні заходи.

 

2. Особлива увага приділятиметься розвитку адміністративного потенціалу зазначених органів, зокрема через обмін персоналом та спільне навчання.

 

Стаття 385

 

Сторони сприятимуть поступовому наближенню до визнаних міжнародних стандартів щодо регулювання і нагляду у сфері фінансових послуг. Відповідні акти права ЄС у галузі фінансових послуг містяться у Главі 6 (Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами, електронна торгівля) Розділу IV (Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею) цієї Угоди.

 

Стаття 386

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 12 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.


ГЛАВА 13Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.008 с.)