Розділ 4 Злочини проти життя 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 4 Злочини проти життя 

? 154

В якій відповіді вказана ознака загального поняття вбивства?

=вчинення вперше;

+протиправність;

=використання зброї чи інших предметів, призначених для позбавлення життя;

=вчинення фізичною чи юридичною особою

=корисливий мотив;

 

 

? 155

В якій відповіді вказана ознака загального поняття вбивства?

=вчинення особою, яка наділена ознаками спеціального суб'єкта злочину.

=порушення встановленого законом порядку;

=вчинення з корисливих, хуліганських чи інших антисоціальних мотивів;

+винність;

=позбавлення власного або чужого життя ;

 

 

? 156

В якій відповіді вказана ознака загального поняття вбивства?

=здійснення щодо особи, яка не може прийняти заходи щодо самозбереження;

=вчинення щодо повнолітньої осудної особи;

+спрямованість проти життя іншої особи.

=раптовість;

=використання знарядь чи засобів, призначених чи спеціально пристосованих для

позбавлення життя;

 

 

? 157

Назвіть види умисного вбивства з пом'якшуючими ознаками:

+вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини;

=вбивство з необережності;

=вбивство з помсти;

=вбивство з образи;

=вбивство при перевищенні меж крайньої необхідності.


? 158

Який з перелічених нижче злочинів відноситься до злочинів, основним безпосереднім


об'єктом яких є життя особи?

+Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання ;

= Терористичний акт ;

= Порушення вимог законодавства про охорону праці

= Посягання на життя представника іноземної держави ;

= Посягання на життя державного чи громадського діяча ;

 

 

? 159

В якій відповіді правильно вказано, коли вбивство визнається закінченим злочином?

+незворотні зміни в організмі потерпілого, внаслідок яких повернення до життя

неможливе;

=припинення дихання й роботи серця;

=з моменту виникнення умислу на вбивство;

=з моменту вчинення дії або бездіяльності, спрямованої на позбавлення життя;

=поява трупних плям.

 

 

? 160

В якій відповіді названий суб'єкт злочину Доведення до самогубства (якщо самогубство

або замах на самогубство є наслідком жорстокого поводження з потерпілим)?

=особа, від якої потерпілий не був в матеріальній чи іншій залежності;

+суб'єкт загальний;

=службова особа;

=член сім'ї;

=чоловік або дружина.

 

 

? 161

В якій відповіді названий один із способів вчинення злочину Доведення до самогубства ?

=обман;

=підкуп;

+шантаж.

=звільнення з роботи;

=притягнення до юридичної відповідальності;

 

 

? 162

В якій відповіді названа ознака, що характеризує об'єктивну сторону кваліфікованого виду


злочину "Умисне вбивство"?

=вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини;

=вбивство, вчинене в стані сп'яніння;

=вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання;

=вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення

заходів, необхідних для затримання злочинця;

+вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

 

 

? 163

В якій відповіді названа ознака, що характеризує суб'єктивну сторону кваліфікованого виду

злочину "Умисне вбивство"?

=вбивство двох або більше осіб;


=вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

=вбивство через необережність.

=вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини;

+вбивство, вчинене з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;

 

 

? 164

Яка особа, що вчинила вбивство, може бути притягнута до кримінальної відповідальності за

кваліфікований (за ознакою спеціальної повторності) вид злочину Умисне вбивство ?

=жінка, яка раніше вчинила вбивство своєї новонародженої дитини;

+особа, яка має судимість за посягання на життя державного діяча;

=особа, яка раніше вчинила вбивство з необережності;

=особа, яка раніше, в день свого 14-річчя позбавила життя іншу особу;

=особа, яка раніше вчинила вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

 

 

? 165

Яка ознака не вказана в КК України як обов'язкова ознака кваліфікованого виду злочину

Умисне вбивство ?

=малолітньої дитини;

+використання зброї;

=жінки, яка завідомо для винного була в стані вагітності;

=вчинення на замовлення.

=вчинення з хуліганських мотивів;

 

 

? 166

Яка ознака не вказана в КК України як обов'язкова ознака кваліфікованого виду злочину

Умисне вбивство ?

+вчинення організованою групою;

=заручника;

=вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;

=вчинення з корисливих мотивів;

=вчинення за попередньою змовою групою осіб;

 

 

? 167

Яка ознака не вказана в КК України як обов'язкова ознака кваліфікованого виду злочину

Умисне вбивство ?

+використання отруйних чи сильнодіючих речовин;

=двох або більше осіб;

=поєднане із зґвалтуванням;

=особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або

громадського обов'язку.

=з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;

 

 

? 168

В якій відповіді названа ознака злочину "Погроза вбивством"?

=вчинення особою, яка раніше вчинила вбивство;

=вчинення особою, яка раніше вчинила тяжких злочин;

=використання зброї в ході погрози;

+якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози;


=неодноразовість погрози.

 

 

? 169

В якій відповіді названа кваліфікуюча ознака злочину "Вбивство через необережність"?

=внаслідок грубого порушення правил безпеки;

=відсутність ознак складів інших злочинів проти життя особи;

=вчинення особою, яка раніше вчинила такий злочин;

=внаслідок умисного порушення правил перестороги.

+двох або більше осіб;

 

 

? 170

Умисною формою вини характеризується ставлення винного до наслідків у вигляді смерті,

які названі як ознака основного чи кваліфікованого складу таких злочинів:

="Залишення в небезпеці";

="Ненадання допомоги хворому медичним працівником";

= "Умисне тяжке тілесне ушкодження";

+"Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків";

="Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним

працівником".

 

 

? 171

Які з нижчеперелічених ознак є кваліфікуючими ознаками вбивства через необережність:

=заручника;

=малолітньої дитини або жінки, яка за відомо для винного перебувала у стані вагітності.

=вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства,

передбаченого статтями 116-118 КК України;

+двох або більше осіб;

=поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті

неприродним способом;

 

 

? 172

У жодній із статей якого розділу Особливої частини КК України, смерть людини (людей) не

зазначено як наслідок основного чи кваліфікованого складу злочину:

="Злочини проти довкілля";

="Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту";

="Злочини проти безпеки виробництва";

+"Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем

та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку";

="Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку".

 

 

? 173

Які положення, що стосуються співвідношення норми про вбивство через необережність з

нормами з інших розділів Особливої частини КК України, у яких передбачені наслідки у

вигляді смерті людини, є правильними?

=норма про недбале зберігання зброї і норма про вбивство через необережність

співвідносяться як дві спеціальні;

=якщо порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

спричинило загибель людей, то вчинене потрібно кваліфікувати за сукупністю злочинів: за

статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою і


умисне вбивство.

+норма про вбивство через необережність з нормою про умисне тяжке тілесне

ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, співвідносяться як частина і ціле;

=якщо порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

спричинило загибель людей, то вчинене потрібно кваліфікувати за сукупністю злочинів: за

статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою і

вбивство через необережність;

=спеціальною відносно норми про вбивство через необережність є норма про умисне

вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання;

 

 

? 174

Які твердження, що стосуються суб’єктивної сторони злочинів, ознакою основного чи

кваліфікованого складу яких є смерть людини, правильні?

=у тих складах злочинів, суспільно небезпечні наслідки в яких полягають у настанні смерті,

що передбачені у інших, крім розділу ІІ „Злочини проти життя та здоров’я особи , розділах

Особливої частини КК України, суб’єктивна сторона злочину характеризується лише

необережною формою вини;

+не можна розглядати як умисне вбивство випадки, коли смерть потерпілого настала від

ушкодження, одержаного при падінні від поштовху чи удару, якщо винний не бажав або

свідомо не припускав настання таких наслідків;

=відношення винного до смерті потерпілого, як кваліфікуючої ознаки складу злочину

„Умисне тяжке тілесне ушкодження , характеризується як умисною, так і необережною

формою вини;

=у тих складах злочинів, суспільно небезпечні наслідки в яких полягають у настанні смерті,

що передбачені у інших, крім розділу ІІ „Злочини проти життя та здоров’я особи , розділах

Особливої частини КК України, суб’єктивна сторона злочину характеризується лише

умисною формою вини;

=відношення винного до смерті потерпілої у складі „Незаконне проведення аборту 

характеризується умисною формою вини.

 

 

? 175

Які твердження, що стосуються кваліфікуючих ознак умисного вбивства, є правильними?

=під раніше вчиненим умисним вбивством розуміються тільки вбивства, кваліфіковані за

ст.115 КК 2001 р. чи відповідними їй статтями 94 і 93 КК 1960 р;

+однією з кваліфікуючих ознак умисного вбивства є його вчинення за попередньою змовою

групою осіб;

=однією з кваліфікуючих ознак умисного вбивства є його вчинення злочинною

організацією;

+наявність розриву в часі при реалізації єдиного умислу на вбивство двох або більше осіб

значення для кваліфікації злочину як умисного вбивства двох або більше осіб не має.

=умисним вбивством двох або більше осіб є умисне позбавлення життя двох або більше

осіб, незалежно від того, коли виник умисел на вбивство другого з потерпілих;

 

 

? 176

Які твердження, що стосуються змісту пом’якшуючих ознак умисного вбивства, є

правильними?

=видами умисного вбивства з пом’якшуючими ознаками є: умисне вбивство, вчинене в

стані сильного душевного хвилювання; умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої

дитини; умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, або у разі перевищення

заходів, необхідних для затримання злочинця; вбивство через необережність;

=дії особи, яка разом з матір’ю новонародженої дитини виконувала об’єктивну сторону


вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини, потрібно кваліфікувати як дії співвиконавця

у вбивстві матір’ю своєї новонародженої дитини;

+у випадках, коли вбивство вчинено після того, як викликаний протизаконним

насильством, тяжкою образою або систематичним знущанням, стан сильного душевного

хвилювання минув, дії винного потрібно кваліфікувати за статтями КК, що передбачають

відповідальність за вчинення зазначеного злочину без пом’якшуючих ознак.

+потерпілим від злочину „Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного

хвилювання  може бути лише особа, яка вчинила щодо винного протизаконне насильство,

систематичне знущання або тяжку образу;

= потерпілим від злочину „Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного

хвилювання  може бути як особа, протизаконне насильство якої, вчинене щодо винного,

викликало у нього стан сильного душевного хвилювання, так і стороння особа;

 

 

? 177

Які твердження, що стосуються співвідношення норми про вбивство через необережність з

нормами з інших розділів Особливої частини КК України, у яких передбачені наслідки у

вигляді смерті особи, є правильними?

=норма про недбале зберігання зброї є загальною відносно норми про вбивство через

необережність;

=спеціальною відносно норми про вбивство через необережність є норма про умисне

вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання;

=всі відповіді правильні.

=якщо порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

спричинило загибель людей, то вчинене потрібно кваліфікувати за сукупністю злочинів: за

статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою і

вбивство через необережність;

+вчинення терористичного акту, що призвів до смерті людини відрізняється від умисного

вбивства, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб тим, що потерпілим від

терористичного акту є індивідуально невизначене коло осіб, а умисне вбивство спрямоване

на заподіяння шкоди конкретному потерпілому;

 

 

? 178

Які твердження, що стосуються суб’єктивної сторони злочинів, ознакою основного чи

кваліфікованого складу яких є смерть людини, правильні?

+відношення винного до загибелі людини, як кваліфікуючої ознаки складу злочину

„Терористичний акт , характеризується як умисною, так і необережною формою вини;

+відношення винного до смерті потерпілого, як кваліфікуючої ознаки складу злочину

„Умисне тяжке тілесне ушкодження , характеризується лише необережною формою вини;

=у тих складах злочинів, суспільно небезпечні наслідки в яких полягають у настанні смерті,

що передбачені у інших, крім розділу ІІ „Злочини проти життя та здоров’я людини , розділах

Особливої частини КК України, суб’єктивна сторона злочину характеризується лише

необережною формою вини;

=як умисне вбивство розглядаються випадки, коли смерть потерпілого настала від

ушкодження, одержаного при падінні від поштовху чи удару, якщо винний не бажав або

свідомо не припускав настання таких наслідків;

=відношення винного до смерті потерпілої у складі „Незаконне проведення аборту 

характеризується умисною формою вини.

 

 

? 179

Вкажіть відповіді, у яких вказані ознаки вбивства:

=суспільна шкідливість;


+протиправність;

+винність;

=всі відповіді правильні.

=умисність;

 

 

? 180

Вкажіть відповіді, у яких вказані ознаки загального поняття вбивства:

+винність (умисел або необережність);

=всі відповіді правильні.

+спрямованість проти життя іншої людини;

=корисливий мотив;

+протиправність;

 

 

? 181

Назвіть суб’єктивні ознаки основного складу умисного вбивства:

+вина у формі умислу;

=безпосередній об’єкт життя іншої людини;

=мета спричинити біль.

=наслідок у вигляді смерті;

+суб’єкт загальний;

 

 

? 182

Назвіть ознаки суб’єктивної сторони основного складу умисного вбивства:

=безпосередній об’єкт життя;

+вина у формі умислу;

=наслідок у вигляді смерті;

=мета спричинити біль.

=суб’єкт загальний;

 

 

? 183

Вкажіть, в яких відповідях названі види умисних вбивств, що виділяються за ступенем

суспільної небезпеки:

=кваліфікуючі;

+кваліфіковані;

=умисні;

+привілейовані;

+просте вбивство.

 

 

? 184

Вкажіть, в яких відповідях названі види вбивств, що виділяються за формою вини:

+умисне;

=кваліфіковані;

=просте вбивство.

+необережне;

=привілейовані;

 

 

? 185

Скільки статей КК України передбачають кримінальну відповідальність за привілейоване


вбивство? ___3____.

 

 

? 186

Назвіть види умисного вбивства з пом'якшуючими ознаками:

=умисне вбивство при перевищенні меж крайньої необхідності;

=умисне вбивство в стані афекту;

+умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання;

+умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини;

=вбивство через необережність;

=умисне вбивство на прохання потерпілої особи (евтаназія).

+умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони;

 

 

? 187

Назвіть види умисного вбивства з пом'якшуючими ознаками:

=умисне вбивство вчинене неосудною особою.

+умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання;

=вбивство через необережність;

=умисне вбивство, вчинене неповнолітньою особою;

+умисне вбивство у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця;

=умисне вбивство матір’ю своєї малолітньої дитини;

=вбивство при порушенні правил дорожнього руху;

 

 

? 188

Які з перелічених ознак відносяться до кваліфікуючих ознак умисного вбивства?

+малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;

=вбивство, вчинене злочинною організацією;

+двох або більше осіб;

+викраденої людини;

=вчинене з особливою зухвалістю;

=всі відповіді правильні.

=вбивство на прохання потерпілого;

 

 

? 189

Які з перелічених ознак відносяться до кваліфікуючих ознак умисного вбивства?

=з використанням сильнодіючих отруйних речовин;

=вбивство поєднане з розбоєм;

=вчинене загальнонебезпечним способом;

=неповнолітної дитини.

+з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості;

=з терористичною метою;

+з корисливих мотивів;

 

 

? 190

Які з перелічених ознак відносяться до кваліфікуючих ознак умисного вбивства?

+з метою приховати інший злочин;

+вчинене на замовлення;

=всі відповіді правильні.

=вчинене організованою групою осіб;

=поєднане із статевим розбещенням неповнолітнього;


+поєднане із зґвалтуванням;

=вбивство неповнолітнього;

 

 

? 191

Які з перелічених ознак не відносяться до кваліфікуючих ознак умисного вбивства?

=поєднане із задоволенням статевої пристрасті неприроднім способом;

=з корисливих мотивів;

=малолітньої дитини;

+поєднане із бандитизмом.

+з використанням сильнодіючих отруйних речовин;

+вчинене загальнонебезпечним способом;

=двох або більше осіб;

 

 

? 192

В якій відповіді названі ознаки, що характеризують об'єктивну сторону кваліфікованого виду

злочину "Умисне вбивство"?

=вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини;

=щоб приховати інший злочин або полегшити його вчинення.

+поєднане із згвалтуванням;

=вбивство, вчинене в стані сп'яніння;

+вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб:

=вбивство з корисливих мотивів;

=вбивство заручника;

 

 

? 193

У яких із вказаних злочинів ставлення до наслідку у вигляді смерті людини є умисним?

=Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою .

=„Умисне тяжке тілесне ушкодження ;

=„Залишення в небезпеці ;

=„Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним

працівником ;

=„Ненадання допомоги хворому медичним працівником ;

+„Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини ;

+Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного ;

 

 

? 194

У яких із вказаних злочинів ставлення до наслідку у вигляді смерті людини є умисним?

=„Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним

працівником ;

=Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у

вибухонебезпечних цехах .

=„Залишення в небезпеці ;

=„Умисне тяжке тілесне ушкодження ;

+„Геноцид ;

=Екоцид ;

+„Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною

з наданням правової допомоги  ;


? 195

У яких із вказаних злочинів ставлення до наслідку у вигляді смерті людини є умисним?

=„Побої і мордування ;

=„Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого ;

=Ненадання допомоги хворому медичним працівником ;

+„Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або

військовослужбовця  ;

=Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки .

+„Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного ;

=„Залишення в небезпеці ;

 

 

? 196

Ставленням винного до наслідку у вигляді смерті людини у „Порушенні правил ядерної або

радіаційної безпеки  може бути:

=як умисним так і необережним;

=ставлення до наслідку у вигляді смерті у цьому складі злочину лише прямий умисел;

=лише умисним;

=ставлення до наслідку у вигляді смерті у цьому складі злочину лише злочинна

самовпевненість.

+лише необережним;

 

 

? 197

У яких із вказаних злочинів ставлення до наслідку у вигляді смерті людини є необережним?

=„Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або

військовослужбовця ;

+Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки .

=„Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків ;

+Ненадання допомоги хворому медичним працівником ;

=„Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного ;

+„Порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатації транспорту особами, які

керують транспортними засобами ;

=„Посягання на життя державного чи громадського діяча ;

 

 

? 198

У яких із вказаних злочинів ставлення до наслідку у вигляді смерті людини є необережним?

=„Геноцид ;

+„Залишення в небезпеці ;

+Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у

вибухонебезпечних цехах .

=„Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження ;

=„Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною

з наданням правової допомоги  ;

+„Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним

працівником ;

=Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків ;

 

 

? 199

Ставленням винного до наслідку у вигляді смерті людини у складі „Умисних тяжких


тілесних ушкодженнях, що спричинили смерть потерпілого  може бути:

=лише умисним;

=ставлення до наслідку у вигляді смерті у цьому складі злочину лише прямий умисел;

=як умисним так і необережним;

=ставлення до наслідку у вигляді смерті у цьому складі злочину лише злочинна

самовпевненість.

+лише необережним;

 

 

? 200

У яких із вказаних злочинів ставлення до наслідку у вигляді смерті людини є необережним?

=„Посягання на життя державного чи громадського діяча ;

+умисне тяжке тілесні ушкодження, що спричинило смерть потерпілого;

=„Крадіжка ;

+„Ненадання допомоги хворому медичним працівником ;

=Умисне вбивство в стані сильного душевного хвилювання .

+„Залишення в небезпеці ;

 

 

? 201

За які з перелічених злочинів відповідальність настає лише з 16-річного віку:

=Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження .

+Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення

заходів, необхідних для затримання злочинця ;

=Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини ;

+Доведення до самогубства ;

=Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання ;

 

 

? 202

За які з перелічених злочинів відповідальність настає з 14-річного віку:

+Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини ;

=Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання ;

=Необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження ;

=Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення

заходів, необхідних для затримання злочинця ;

+Посягання на життя державного чи громадського діяча .

 

 

? 203

За які з перелічених злочинів відповідальність настає з 14-річного віку:

+Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини ;

+Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження .

=Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення

заходів, необхідних для затримання злочинця ;

+Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання ;

=Доведення до самогубства ;

 

 

? 204

Олена під час сварки зі своїм чоловіком Павлом сказала йому, що він не є батьком спільного

сина Василя і вона все їхнє спільне подружнє життя таємно зустрічається із справжнім

батьком дитини. Павло, перебуваючи в стані сильного душевного хвилювання, кинувся до

дружини Олени з ножем і заподіяв їй 48 колотих ран, від яких Олена померла.


Обмірковуючи все вчинене, Павло дочекався повернення зі школи 12 річного сина Василя і

задушив його. Дайте кримінально-правову оцінку діям Павла.

=умисне вбивство двох осіб, одна з яких є малолітньою, вчинене з особливою жорстокістю

(п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 115 КК України);

=за сукупністю злочинів як умисне вбивство двох осіб, одна з яких є малолітньою, вчинене

з особливою жорстокістю і умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного

хвилювання (п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 115, ст. 116 КК України);

+за сукупністю злочинів як умисне вбивство малолітнього і умисне вбивство, вчинене в

стані сильного душевного хвилювання (п. 2 ч. 2 ст. 115, ст. 116 КК України).

=умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК України);

=умисне вбивство двох осіб, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК

України кваліфікований склад);

 

 

? 205

Вкажіть умови, при наявності яких діяння повинно кваліфікуватися як умисне позбавлення

життя двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України):

=обидва вбивства повинні вчинюватися однаковим способом чи з використанням

однакових знарядь.

+наявність розриву в часі при реалізації єдиного умислу на вбивство двох або більше осіб

значення для кваліфікації не має;

=убивство охоплювалось єдиним умислом винного;

+винний керувався єдиним мотивом;

=розрив в часі унеможливлює кваліфікацію дії винного як умисне вбивство двох або

більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України);

 

 

? 206

У яких з перелічених злочинів основним безпосереднім об’єктом є життя особи?

=Залишення в небезпеці, що потягнуло смерть потерпілого ;

=Контрабанда ;

=„Шпигунство .

+Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення

заходів, необхідних для затримання злочинця ;

=Геноцид ;

 

 

? 207

Підставте відповідні цифри у вказану формулу і впишіть лише результат: А- Б + В, де А

особа вважається малолітньою до досягнення ____14_____ віку, Б кількість статей КК

України, в яких передбачена відповідальність за привілейовані вбивства 3, В21 найбільша

кількість днів, при наявності яких ще має місце умисне легке тілесне ушкодження, яке

спричинило короткочасний розлад здоров’я. ____32___.

 

 

? 208

Іван, маючи на меті вбити Марину, отруїв воду у криниці, яка знаходилася на подвір’ї

Марини. Марина і її сусідка Люба випили воду. Однак, завдяки вчасному наданню медичної

допомоги вони залишитися живими. На стаціонарному лікуванні дівчата перебували 26 днів.

Дії Івана відповідно до позиції Пленуму Верховного Суду України слід кваліфікувати як:

=умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України);

+за сукупністю злочинів як закінчений замах на умисне вбивство способом небезпечним

для життя багатьох осіб і умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 15 - п. 5 ч.

2 ст. 115, ч. 1 ст. 122 КК України);


=за сукупністю злочинів як умисне вбивство двох осіб, способом небезпечним для життя

багатьох осіб і умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122

КК України);

=закінчений замах на умисне вбивство двох осіб, способом небезпечним для життя

багатьох осіб (ч. 2 ст. 15 - п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України);

=за сукупністю злочинів як закінчений замах на умисне вбивство двох осіб, способом

небезпечним для життя багатьох осіб і умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 2

ст. 15 - п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122 КК України).

 

 

? 209

В якій відповіді названі кваліфікуючі ознаки "Умисного вбивства", виділені за об’єктом

злочину?

=вчинене на замовлення.

+заручника;

+двох або більше осіб;

=вчинене з особливою жорстокістю;

=вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;

+малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;

=матір’ю новонародженої дитини;

 

 

? 210

В якій відповіді названі кваліфікуючі ознаки "Умисного вбивства", виділені за суб’єктом

злочину?

+вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства,

передбаченого статтями 116-118 Кримінального Кодексу.

=малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;

=заручника;

=двох або більше осіб;

=матір’ю новонародженої дитини;

 

 

? 211

У липні Павло дізнався, що його брат Іван поширює інформацію, що він (Павло) є

представником сексуальних меншин. Ця звістка страшно обурила Павла, адже була

неправдивою. Він вирішив вбити брата Івана і свого найкращого товариша Миколу, який

нічого не зробив, щоб спростувати брехню. У вересні Павло вбив Івана, а у жовтні Миколу.

Як кваліфікувати дії Павла?

=умисне вбивство вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115

КК України);

=за сукупністю злочинів як умисне вбивство вчинене особою, яка раніше вчинила умисне

вбивство та умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (п. 13 ч. 2 ст.

115, ст. 116 КК України);

+умисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України);

=за сукупністю злочинів як умисне вбивство двох або більше осіб та умисне вбивство,

вчинене в стані сильного душевного хвилювання (п. 1 ч. 2 ст. 115, ст. 116 КК України).

=умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК України);

 

 

? 212

Які твердження, що стосуються кваліфікуючих ознак умисного вбивства є правильними?

+наявність розриву в часі при реалізації єдиного умислу на вбивство двох або більше осіб

значення для кваліфікації злочину за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК (як вбивство двох або більше осіб )


не має;

=розчленування трупа слід кваліфікувати як умисне вбивство з особливою жорстокістю;

+умисне вбивство з метою подальшого використання органів чи тканин людини в певних

корисливих цілях (для трансплантації, незаконної торгівлі тощо) слід кваліфікувати як

умисне вбивство з корисливих мотивів;

=умисне вбивство жінки, яка перебувала у стані вагітності кваліфікується за п. 2 ч. 2 ст. 115

КК України за умови, що винний міг побачити стан вагітності за зовнішніми ознаками;

=умисне вбивство з метою подальшого використання органів чи тканин людини в певних

корисливих цілях (для трансплантації, незаконної торгівлі тощо) слід кваліфікувати як

умисне вбивство з особливою жорстокістю.

 

 

? 213

Відповідальність за п. 8 ч. 2 ст. 115 КК за умисне вбивство особи чи її близького родича у

зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку настає, якщо,

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 362; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.52.135 (0.139 с.)