Розділ 16 Злочини проти громадського порядку таМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 16 Злочини проти громадського порядку таМоральності

 

? 973

В якій відповіді названий вид антигромадської діяльності, за втягнення у яку неповнолітніх

встановлена кримінальна відповідальність (в окремій кримінально-правовій нормі)?

=статева розбещеність;

=ухилення від навчання в загальноосвітній школі;

=порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю;

+злочинна діяльність;

=валютні махінації.

 

 

? 974

В якій відповіді правильно названі предмети, застосування чи спроба застосування яких є

ознакою особливо кваліфікованого виду хуліганства?

+предмети, спеціально пристосовані для нанесення тілесних ушкоджень;

=макети зброї;

=предмети, надані іншими особами;

=особливо небезпечні предмети.

=предмети, призначені для заподіяння шкоди іншим особам;

 

 

? 975

В якій відповіді правильно названі дії, за заклики до вчинення яких встановлена

відповідальність в окремій статті КК?

=групові дії;

=масові дії;

+дії, що загрожують громадському порядку.

=дії, пов'язані із заподіянням шкоди життю, здоров'ю чи власності інших осіб;

=загальнонебезпечні дії;

 

 

? 976

В якій відповіді правильно названа ознака суб'єкта злочину Втягнення неповнолітніх у

злочинну діяльність ?

=зменшена осудність.

=особа, в службовій або іншій залежності від якої перебував неповнолітній;

=батьки, або особи, які їх замінюють;

=особи, відповідальні за поведінку неповнолітнього;

+досягнення вісімнадцятирічного віку;

 

 

? 977

В якій відповіді названа дія за вчинення якої щодо порнографічних предметів не встановлена

кримінальна відповідальність за чинним законодавством?

+демонстрація іншим особам;

=виготовлення;

=розповсюдження.

=ввезення в Україну з метою збуту;


=збут;

 

 

? 978

В якій відповіді вказана ознака простого кримінально-караного хуліганства, яка прямо

названа в диспозиції відповідної статті КК:

=образливе приставання до громадян;

=злісне порушення громадського порядку;

=безпричинне порушення порядку поведінки в суспільстві.

=нецензурна лайка в громадських місцях;

+грубе порушення громадського порядку;

 

 

? 979

Заподіяння якої шкоди (вчинення якого злочину, передбаченого самостійною кримінально-

правовою нормою) не охоплюється складами простого, кваліфікованого та особливо

кваліфікованого хуліганства, а потребує кваліфікації за сукупністю норм?

+нанесення тілесного ушкодження, яке спричинило непоправне знівечення обличчя;

=опір члену громадського формування з охорони громадського порядку;

=нанесення легкого тілесного ушкодження, яке потягло короткочасний розлад здоров'я чи

незначну втрату працездатності;

=заподіяння побоїв;

=нанесення тілесного ушкодження, внаслідок якого настала стійка втрата працездатності у

розмірі 5%.

 

 

? 980

Заподіяння якої шкоди (вчинення якого злочину, передбаченого самостійною кримінально-

правовою нормою) не охоплюється складами простого, кваліфікованого та особливо

кваліфікованого хуліганства й потребує кваліфікації за сукупністю норм?

=нанесення тілесного ушкодження, внаслідок якого настала стійка втрата працездатності у

розмірі 5%.

=нанесення тілесного ушкодження, що потягло розлад здоров'я тривалістю 5 днів;

=нанесення удару;

=знищення чи пошкодження майна, вчинене без кваліфікуючих ознак.

+умисне знищення чи пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу;

 

 

? 981

В якій відповіді правильно, згідно з формулюванням, яке використане в диспозиції

відповідної статті Особливої частини КК названий предмет злочину проти громадського

порядку та моральності?

+твори, зображення або інші предмети порнографічного характеру;

=твори в яких в грубо-непристойній формі зображується статеве життя;

=кінофільми, відеофільми та інші твори, в яких зображаються сцени насильства та

жорстокості.

=фото-, кіно- та відеоматеріали антисоціального змісту;

=друкована та інша порнографічна продукція;

 

 

? 982

В якій відповіді правильно, згідно з формулюванням, яке використане в диспозиції

відповідної статті Особливої частини КК названий предмет злочину проти громадського

порядку та моральності?


=речі порнографічного призначення;

=друкована та інша продукція аморального змісту;

=кіно та відеопродукція, яка поширюється без відповідного дозволу;

+твори, що пропагують культ насильства і жорстокості.

=фото-, кіно- та відеоматеріали антисоціального змісту;

 

 

? 983

В якій відповіді наведене правильне положення, що стосується відповідальності за злочини

проти громадського порядку та моральності?

=хуліганство може бути вчинене лише на підприємствах, установах, вулицях, площах та

інших громадських місцях;

=втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність визнається закінченим злочином з

моменту вчинення неповнолітнім хоча б одного злочину.

=заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку і безпеці громадян,

кваліфікуються як злісне хуліганство;

=відповідальність за всі злочини проти громадського порядку та моральності настає по

досягненні 14-річного віку;

+опір, вчинений щодо особи, яка припиняє хуліганські дії, охоплюється складом

хуліганства;

 

 

? 984

В якій відповіді наведене правильне положення, що стосується відповідальності за злочини

проти громадського порядку та моральності?

=особлива зухвалість є ознакою особливо кваліфікованого виду хуліганства.

+зберігання без мети збуту порнографічних предметів не тягне кримінальної

відповідальності;

=відповідальність за всі злочини проти громадського порядку настає по досягненні 16-

річного віку;

=завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або

пошкодження об'єктів власності кваліфікується як злісне хуліганство;

=кримінальна відповідальність за просте хуліганство настає при наявності адміністративної

преюдиції за дрібне хуліганство;

 

 

? 985

В якій відповіді наведене правильне положення, що стосується відповідальності за злочини

проти громадського порядку та моральності?

=за зберігання кіно- і відеопродукції порнографічного характеру без мети збуту

встановлена кримінальна відповідальність;

=застосування або спроба застосування предметів, підібраних на місці злочину, які не були

спеціально пристосовані для заподіяння тілесних ушкоджень, може бути підставою для

кваліфікації скоєного як особливо кваліфікованого хуліганства;

+за заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, кримінальна

відповідальність передбачена в окремій статті КК.

=втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність може бути вчинене шляхом як дії, так і

бездіяльності;

=за повторне дрібне хуліганство за чинним КК передбачена кримінальна відповідальність;

 

 

? 986

В якій відповіді наведене правильне положення, що стосується відповідальності за злочини

проти громадського порядку та моральності?


=всі злочини проти громадського порядку та моральності мають матеріальні склади.

+втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність вчиняється лише умисно;

=застосування предметів, підібраних на місці злочину, хоча б вони і не були спеціально

пристосовані для заподіяння тілесних ушкоджень, може бути підставою для кваліфікації

скоєного як особливо злісного хуліганства;

=завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, кваліфікується як

хуліганство;

=кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами за чинним КК не

передбачена;

 

 

? 987

Способом вчинення яких злочинів у КК названо використання уразливого стану особи:

="Зґвалтування";

+"Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією";

="Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані".

="Залишення в небезпеці";

="Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом";

 

 

? 988

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки злочину, передбаченого ст.

293 КК України Групове порушення громадського порядку

=Всі наведені відповіді правильні;

+Суб’єктивна сторона у цьому складі злочину характеризується винятково прямим

умислом;

=Суб’єкт цього злочину спеціальний організатор групового порушення громадського

порядку;

+Суспільно небезпечне діяння у цьому складі злочину полягає у організації відповідних дій

або активній участі у них;

+Особливостями об’єктивної сторони у цьому злочині є грубе порушення громадського

порядку або суттєве порушення роботи транспорту, підприємства, установи, організації;

 

 

? 989

Учасник однієї із громадських організацій Руслан, невдоволений розподілом політичних сил

у органах місцевої влади, вирішив провести акцію протесту біля приватного будинку

міського голови. Він підшукав ще 15 осіб із складу громадської організації, проконсультував

кожного із них про їхню роль, оплатив проїзд групи до місця акції протесту, а також подбав

про технічне забезпечення самої акції. Прибувши на місце, учасники групи включили гучну

музику, вигукували різноманітні образливі гасла, перегородили дорогу поруч із будинком,

внаслідок чого було грубо порушено громадський порядок. Прокваліфікуйте дії Руслана:

=Виконавець злочину Масові заворушення ;

=Виконавець хуліганства вчиненого групою осіб;

=За ч. 3 ст. 27 КК України (організатор злочину) та ст. 293 КК України Групове

порушення громадського порядку ;

+Виконавець злочину Групове порушення громадського порядку ;

=За ч. 3 ст. 27 КК України (організатор злочину) та ч. 2 ст. 296 КК України Хуліганство ;

 

 

? 990

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки злочину, передбаченого ст.

294 КК України Масові заворушення ?

=Суспільно небезпечне діяння у цьому злочині характеризується не лише участю у масових


заворушеннях, а й у їх організації;

=Масові заворушення у цьому злочині це дії, що супроводжувалися насильством над

особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд,

насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї

або інших предметів, які використовувалися як зброя;

= Родовим об’єктом цього злочину є громадський порядок і моральність;

+сі наведені відповіді є правильними;

=На відміну від хуліганства вчиненого групою осіб, для учасників масових заворушенням

не характерний мотив неповаги до суспільства;

 

 

? 991

У якій (яких) відповідях правильно охарактеризовано ознаки складу злочину Хуліганство ?

=Суб’єктивна сторона хуліганства характеризується лише ознакою вини;

=Суспільно небезпечне діяння у основному складі хуліганства полягає у порушенні

громадського порядку, яке не є грубим;

=римінальну відповідальність за хуліганство не диференційовано з врахуванням ознак

потерпілого;

+Об’єктивною стороною хуліганства не охоплюється заподіяння середньої тяжкості

тілесного ушкодження;

+Суб’єкт хуліганства загальний;

 

 

? 992

У якій (яких) відповідях правильно охарактеризовано ознаки кваліфікованих складів злочину

Хуліганство ?

=Кваліфікованим видом хуліганства необхідно визнавати також вчинення винним опору

представникові влади, після припинення хуліганських дій;

=сі наведені відповіді правильні;

+Кваліфікованим видом хуліганства є вчинення його із застосування вогнепальної або

холодної зброї, яка хоч і не була заздалегідь заготовлена для вчинення хуліганських дій, але

була використана під час хуліганства за своїм призначенням;

+Не може бути оцінено як кваліфікований вид хуліганства опір громадянинові, який

хуліганських дій не припиняв, а лише намагався затримати особу винного після вчинення

дій, які грубо порушили громадський порядок;

+Кваліфікуючою ознакою хуліганства є вчинення його спеціальним суб’єктом особою,

яка була раніше засуджена за хуліганство;

 

 

? 993

У якій (яких) відповідях правильно охарактеризовано ознаки складу злочину Сутенерство

або втягнення особи в заняття проституцією ?

=Суспільно небезпечне діяння у цьому складі злочину може, зокрема, полягати у

систематичному наданні статевих послуг за плату;

=римінальну відповідальність за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією

не диференційовано за ознакою потерпілого;

+Поняття сутенерства, як суспільно небезпечного діяння роз’яснено в примітці до ст. 303

Сутенерство або втягнення особи в зайняття проституцією ;

+Примушування неповнолітньої особи до зайняття проституцією є кримінально караним

незалежно від способів примушування;

=Втягнення повнолітньої особи у зайняття проституцією є кримінально караним незалежно

від способів втягнення;


? 994

У якій (яких) відповідях правильно охарактеризовано ознаки складу злочину Втягнення

неповнолітніх у злочинну діяльність ?

+Спеціальним суб’єктом цього злочину може бути лише повнолітня особа;

=сі наведені відповіді є правильними;

+Під злочинною діяльністю необхідно розуміти, зокрема, вчинення неповнолітнім як

одного злочину так і декількох злочинів;

=Цей злочин може бути вчинений як з прямим так і з непрямим умислом;

=За ст. 304 КК України Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність необхідно,

зокрема, оцінювати залучення потерпілих у пияцтво, жебрацтво, проституцію, азартні ігри;

 

 

? 995

У якій (яких) відповідях правильно охарактеризовано ознаки злочинів окремих проти

громадського порядку і моральності?

+Систематичне надання статевих послуг за оплату не є злочином проти громадського

порядку і моральності;

+Групове порушення громадського порядку і хуліганство вчинене групою осіб

відрізняються за мотивом вчинення злочину;

=Масове знищення комах та плазунів за наявності всіх інших необхідних ознак необхідно

кваліфікувати як жорстоке поводження з тваринами;

+Групове порушення громадського порядку та масові заворушення відрізняються між

собою за ознакою можливості стихійного неконтрольованого збільшення учасників

відповідних дій;

=Всі наведені відповіді є правильними;

 

 

? 996

У якій (яких) відповідях правильно охарактеризовано ознаки злочинів проти громадського

порядку і моральності?

+рупове порушення громадського порядку і хуліганство вчинене групою осіб відрізняються

за мотивом вчинення злочину;

=Викрадення предметів, що знаходяться в місці поховання або на трупі похованого

підлягає кваліфікації як злочин проти власності;

=Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність є закінченим злочином з моменту

вчинення неповнолітнім закінченого злочинного посягання;

=Організація масових заворушень або групового порушення громадського порядку

потребує кваліфікації за статтею загальної частини, яка передбачає поняття організатора

злочину і за відповідними статтями розділу про злочини проти громадського порядку і

моральності, які передбачають скоєні діяння;

+Підбурювання до масових заворушень або групового порушення громадського порядку

потребує кваліфікації за статтею загальної частини, яка передбачає поняття підбурювача

злочину і за відповідними статтями розділу про злочини проти громадського порядку і

моральності, які передбачають скоєні діяння;

 

 

? 997

У якій (яких) відповідях правильно охарактеризовано співвідношення злочинів проти

громадського порядку і моральності з іншими злочинами?

+Ввезення в Україну порнографічної продукції у великих розмірах вчинене з

приховуванням від митного контролю слід додатково кваліфікувати як контрабанду;

=вивезення з України предметів, що пропагують культ насильства у великих розмірах поза

митним контролем не потребує кваліфікації за ст. 201 КК України Контрабанда ;

= Викрадення предметів, що знаходяться в місці поховання або на трупі похованого


підлягає кваліфікації як злочин проти власності;

=Незаконне полювання на тварин, що належать до хребетних із застосуванням жорстоких

методів не може бути оцінене як жорстоке поводження з тваринами;

+Опір працівнику правоохоронного органу після закінчення хуліганських дій, слід

додатково кваліфікувати як злочин проти авторитету органів державної влади, місцевого

самоврядування та об’єднань громадян;

 

 

Розділ 17 Злочини в сфері обігу наркотиків...

 

? 999

Назвіть орган, який затверджує перелік речовин, які відносяться до наркотичних засобів:

+Кабінет Міністрів України;

=Міністерство охорони здоров'я України;

=Міністерство внутрішніх справ України;

=Верховна Рада України;

=Генеральна прокуратура України.

 

 

? 1000

Назвіть орган, який затвердив акт на підставі якого визначаєтся кількісна категорія аналогів

наркотичних засобів, які знаходяться у незаконному обігу:

=Кабінет Міністрів України;

+Міністерство охорони здоров'я України;

=Генеральна прокуратура України.

=Верховна Рада України;

=Міністерство внутрішніх справ України;

 

 

? 1001

Вкажіть дії, в яких полягає збут наркотичних засобів:

=передача у заставу;

+використання як засобу платежу;

=виготовлення та вироблення.

=рафінування;

=купівля;

 

 

? 1002

Контрабанда наркотичних засобів полягає у їх переміщенні через митний кордон України

поза митним контролем або ____ (продовжіть):

+з приховуванням від митного контролю;

=всі наведені вище відповіді є правильними.

=неодноразово;

=у великих розмірах;

=вчинена за попередньою змовою групою осіб;

 

 

? 1003

Назвіть види предметів, контрабанда яких становить собою один із злочинів проти здоров'я

населення:

=всі вище названі предмети.

+прекурсори;

=медикаменти, які на сертифіковані в Україні;


=зброя;

=бойові припаси та вибухові речовини;

 

 

? 1004

За характером впливу на організм психотропні речовини поділяються на:

=прості та складні;

=дешеві та дорогі;

=шкідливі для організму людини та нешкідливі.

=промислового та кустарного виготовлення;

+звичайні та особливо небезпечні;

 

 

? 1005

Кримінальне законодавство встановлює відповідальність за такі дії, внаслідок яких

"створюються" наркотичні засоби:

+виробництво, виготовлення;

=придбання.

=вирощування;

=ввезення в Україну без належного дозволу;

=контрабанда;

 

 

? 1006

Заповніть пропущені слова з формулювання, яке міститься в КК: "Особа, яка добровільно

здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і ____ або сприяла розкриттю

злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності

за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,

пересилання".

=відбула призначене за це покарання;

+вказала джерело їх придбання;

=відмовилася від їх подальшого вживання;

=погодилася пройти курс лікування;

=повідомила про обставини набуття таких предметів.

 

 

? 1007

Ганна посіяла коноплі в кількості 275 рослин. За посів ще якої найменшої кількості конопель

вона підлягала б кримінальній відповідальності за кваліфікований вид злочину "Посів або

вирощування снотворного маку чи конопель"? ____225___

 

 

? 1008

Кримінальна відповідальність встановлена за посів або вирощування таких рослин:

=картоплі;

=генетично модифікованих сортів рослин.

=олійного маку, конопель, наркотиковмісних коренеплодів;

+снотворного маку чи конопель;

=тютюну;

 

 

? 1009

Кримінальна відповідальність встановлена за незаконне введення будь якими способом в

організм іншої особи проти її волі таких предметів:


=сильнодійних речовин;

=лікарських препаратів.

=алкогольних напоїв;

=алкогольних напоїв кустарного виробництва;

+аналогів наркотичних засобів або психотропних речовин;

 

 

? 1010

Кримінальна відповідальність за незаконне вживання наркотичних засобів у місцях, що

призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях

масового перебування громадян встановлена за умови, що такі дії вчиняються:

=у присутності малолітніх осіб;

+публічно;

=з особливою зухвалістю;

=незважаючи на заперечення присутніх осіб;

=неодноразово.

 

 

? 1011

Заповніть пропущені слова з формулювання, яке є в КК: "____ ____ місць для незаконного

вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх

аналогів, а також надання приміщення з цією метою"

=пособництво утримуванню.

+організація або утримання;

=надання засобів або;

=незаконна ліквідація;

=протидія функціонуванню;

 

 

? 1012

За незаконну видачу рецепта на право придбання яких предметів встановлена кримінальна

відповідальність в окремій статті КК?

=допінга;

=вибухових пристроїв.

=лікарських засобів;

=сильнодійних речовин;

+психотропних речовин;

 

 

? 1013

Кримінальну відповідальність тягне надання приміщень для вживання:

=психотропних речовин;

+в усіх вказаних вище відповідях правильно вказані предмети, за надання приміщень, для

вживання яких встановлена кримінальна відповідальність.

=аналогів наркотичних засобів або психотропних речовин;

=лікарських або інших засобів, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами;

=наркотичних засобів;

 

 

? 1014

Способом заволодіння прекурсорами шляхом шахрайства є:

+зловживання довірою;

=насильство;

=таємне заволодіння;


=використання службового становища;

=погроза.

 

 

? 1015

За незаконну видачу якого документа на право придбання наркотичних засобів або

психотропних речовин передбачена кримінальна відповідальність в окремій статті КК?

=довідки.

+рецепта;

=коносамента;

=відомості;

=накладної;

 

 

? 1016

Заповніть пропущені слова з формулювання, яке є в КК: "Організація або утримання місць

для ____ ____ ____ наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також

надання приміщення з цією метою"

=знищення;

=лікування;

=розподілу чи організації транспортування;

+незаконного вживання, виробництва чи виготовлення;

=зловживання.

 

 

? 1017

Кримінальна відповідальність встановлена за публічне або вчинене групою осіб незаконне

вживання ____ ____ ____(вкажіть чого саме) у місцях, що призначені для проведення

навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування

громадян.

+наркотичних засобів.

=аналогів психотропних речовин;

=спиртних напоїв тамошнього вироблення;

=алкогольних напоїв;

=допінгу;

 

 

? 1018

Гнат вирощував 865 рослин снотворного маку. На скільки кількість рослин перевищує

найменшу, при наявності якої настає кримінальна відповідальність за кваліфікований вид

злочину "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель"? 365 _______

 

 

? 1019

Заповніть пропущені слова з формулювання, яке міститься в КК: "Особа, яка добровільно

здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх

придбання або ____, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне їх

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання":

=дала згоду на лікування від наркотичної залежності;

=зберігала їх для власного споживання.

=повідомила про осіб, спільно з якими вживала наркотики;

+сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом;

=знищила такі предмети;


? 1020

Назвіть орган, який затверджує перелік речовин, які відносяться до прекурсорів:

+Кабінет Міністрів України;

=Верховна Рада України;

=Генеральна прокуратура України.

=Міністерство внутрішніх справ України;

=Міністерство охорони здоров'я України;

 

 

? 1021

Назвіть орган, який затвердив акт на підставі якого визначається кількісна категорія

психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу:

+Міністерство охорони здоров'я України;

=Генеральна прокуратура України.

=Міністерство внутрішніх справ України;

=Кабінет Міністрів України;

=Верховна Рада України;

 

 

? 1022

За спонукання до застосування допінгу яких осіб встановлена кримінальна відповідальність?

+неповнолітніх;

=спортсменам;

=жінок та дівчат;

=будь-яких осіб.

=які не дали згоди на таке застосування;

 

 

? 1023

За спонукання неповнолітніх до застосування якої речовини встановлена кримінальна

відповідальність?

=сильнодійних;

=отруйних;

=алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

+допінгу;

=мікробіологічних та біологічних агентів та токсинів;

 

 

? 1024

Кримінальна відповідальність за порушення правил, встановлених з метою запобігання

епідемічним та іншим заразним захворюванням і боротьби з ними, настає, якщо такі дії…

(вкажіть їх наслідки):

=викликали пандемію.

=потягли захворювання хоча б однієї особи;

+спричинили або могли спричинити поширення цих захворювань;

=викликали епідемію або епізоотію;

=викликали загибель людей;

 

 

? 1025

За які дії з радіоактивно забрудненими продуктами харчування чи іншою продукцією

встановлена кримінальна відповідальність в окремій статті КК?

=залучення неповнолітніх для заготівлі таких предметів;

=придбання, в тому числі купівлю, обмін;


=реалізацію таких предметів з метою наживи;

+заготівля, перероблення або збут;

=неповідомлення про перевищення встановленого мінімального рівня радіоактивних

речовин у продуктах харчування.

 

 

? 1026

За заготівлю, перероблення або збут яких радіоактивно забруднених предметів встановлена

кримінальну відповідальність в окремій статті КК?

=металолому;

=товарів народного споживання;

=предметів широкого вжитку;

+продуктів харчування чи іншої продукції;

=будь-яких предметів.

 

 

? 1027

За порушення правил поводження з якими мікробіологічними або іншими біологічними

речовинами встановлена кримінальна відповідальність в окремій статті КК:

=які шкідливі для здоров'я людей;

+агентами та токсинами;

=які не є складовими живих організмів;

=які здатні до неконтрольованого поширення;

=генетично модифікованими.

 

 

? 1028

За порушення правил поводження з якими агентами чи токсинами передбачена кримінальна

відповідальність в окремій статті КК?

=які перебувають у власності окремих фізичних чи юридичних осіб.

=шкідливими для живих ресурсів;

+мікробіологічними або іншими біологічними;

=генетично модифікованими;

=здатними поширюватися в атмосфері;

 

 

? 1029

Зміст медичної ознаки психотропних речовин полягає в тому, що:

=здатність викликати захворювання на наркоманію;

+здатність викликати стан одурманювання;

=всі відповіді правильні.

=немедичне вживання цієї речовини охоплює значні масштаби і набуває соціальної

значимості;

=вони включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

 

? 1030

Зміст юридичної ознаки наркотичних засобів полягає в тому, що:

=всі відповіді правильні.

=здатність викликати захворювання на наркоманію;

=немедичне вживання цієї речовини охоплює значні масштаби і набуває соціальної

значимості;

=здатність впливати на центральну нервову систему;


+вони включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 

 

? 1031

Зміст хімічної ознаки аналогів полягає в тому, що:

=здатність викликати захворювання на грип;

=всі відповіді правильні.

=вони включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

=немедичне вживання цієї речовини охоплює значні масштаби і набуває соціальної

значимості;

+за властивостями та структурою такі речовини подібні до наркотичних засобів та

психотропних речовин;

 

 

? 1032

Зміст юридичної ознаки аналогів полягає в тому, що:

=немедичне вживання цієї речовини охоплює значні масштаби і набуває соціальної

значимості;

=за властивостями та структурою такі речовини подібні до наркотичних засобів та

психотропних речовин;

+вони включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

=вони не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

=держава обмежує обіг цих речовин.

 

 

? 1033

Які з відповідей, що стосуються кримінальної відповідальності за Незаконне виробництво,

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів,

психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту є правильними:

+незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи

пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у невеликих

розмірах без мети збуту є адміністративним правопорушенням.

+злочином вказані дії є тоді, коли вони вчинені щодо наркотичних засобів, психотропних

речовин або їх аналогів у значних розмірах;

=злочином вказані дії є тоді, коли вони вчинені щодо наркотичних засобів, психотропних

речовин або їх аналогів у невеликих розмірах;

=наявність у діях особи складу злочину залежить від того чи винний хворіє на наркоманію;

=кількісна категорія наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів немає

жодного значення для визнання діяння злочином;

 

 

? 1034

Незаконним придбанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи

прекурсорів необхідно вважати їх:

+купівлю, обмін на інші товари або речі, прийняття як плати за виконану роботу чи надані

послуги, позики, подарунка або сплати боргу;

=викрадення або заволодіння ними шляхом обману;

+привласнення знайденого;

+збирання залишків наркотиковмісних рослин на пожнивних земельних площах після

зняття з них охорони;

=всі відповіді правильні.


? 1035

Незаконним придбанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи

прекурсорів необхідно вважати їх:

=збирання залишків наркотиковмісних рослин на земельних ділянках громадян, а також

збирання таких дикорослих рослин чи їх частин на пустирях;

=збирання залишків наркотиковмісних рослин на пожнивних земельних площах після

зняття з них охорони;

=купівлю, обмін на інші товари або речі;

+всі відповіді правильні.

=прийняття як плату за виконану роботу чи надані послуги, позику, подарунок або сплата

боргу;

 

 

? 1036

Які положення, що стосуються поняття незаконного зберігання наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, є правильними?

+відповідальність за незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх

аналогів чи прекурсорів настає незалежно від його тривалості;

=зберіганням визнається лише зберігання особою наркотичних засобів, психотропних

речовин, їх аналогів чи прекурсорів при собі;

+зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів

вважається закінченим злочином з моменту, коли такі засоби фактично почали перебувати у

володінні винного.

+для визнання дій винного зберіганням немає значення, де особа тримає наркотичні засоби,

психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори: при собі, у будь-якому приміщенні,

сховищі чи в іншому місці;

=зберіганням визПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.013 с.)