Розділ 10 Злочини проти власності 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 10 Злочини проти власності



 

? 577

Заповніть пропуск: У статтях 185-191, 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається

злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в _250______ і більше разів

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину

[крадіжки, грабежу..].

 

 

? 578

Заповніть пропуск: У статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу в особливо великих

розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в

_____600__ і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент


вчинення злочину [крадіжки, грабежу..].

 

 

? 579

В якій відповіді (в яких відповідях) правильно названий момент закінчення окремих видів

злочинів проти власності?

=вимагання закінчене з моменту застосування насильства до потерпілого;

=розбій закінчений з моменту заподіяння тілесних ушкоджень;

=заподіяння майнової, моральної чи іншої шкоди потерпілому.

+коли винний вилучив майно і має реальну можливість розпорядитися викраденим;

=вилучення майна з відання особи, яка охороняє його;

 

 

? 580

В якій відповіді названа одна із ознак загального поняття розкрадання чужого майна:

+вчинення одним із способів, передбачених у законі як спосіб розкрадання;


=мета особистої наживи.

=заподіяння майнової шкоди;

=вчинення повнолітньою особою;

=відсутність згоди особи, яка охороняє майно, на його вилучення;

 

 

? 581

Який з цих злочинів вчинюється спеціальним суб'єктом?

=вимагання;

=розбій;

=грабіж;

+розтрата.

=крадіжка;

 

 

? 582

Скільки видів крадіжки (за розміром - вартістю викраденого) передбачає чинний КК

України? ___4____

 

 

? 583

Викрадення чужого майна, вчинене яким із способів, не може кваліфікуватися як дрібне,

незалежно від розміру викраденого?

=привласнення.

=розтрата

+грабіж;

=шахрайство;

=крадіжка;

 

 

? 584

Викрадення чужого майна, вчинене яким із способів, не може кваліфікуватися як дрібне,

незалежно від розміру викраденого?

=розтрата.

+розбій;

=крадіжка;

=шахрайство;


=привласнення;

 

 

? 585

Викрадення чужого майна вчинене яким із способів, не може кваліфікуватися як дрібне,

незалежно від розміру викраденого?

=шахрайство;

=привласнення.

=зловживання довірою;

+вимагання;

=обман;

 

 

? 586

Андрій та Микола спільно викрали майно на суму, що еквівалентна 1000 неоп. мін. доходів

громадян. Викрадене поділили порівну. На скільки вартість викраденого перевищує суму,

достатню для того, щоб це розкрадання визнати вчиненим у особливо великому розмірі?


____400___

 

 

? 587

Володимир та Петро спільно викрали майно на суму, що еквівалентна 700 неоп. мін. доходів

громадян, викрадене поділили порівну. На скільки вартість викраденого перевищує суму,

достатню для того, щоб це розкрадання визнати вчиненим у великому розмірі ? ___450____

 

 

? 588

Степан та Гаврило спільно викрали державне майно на суму, що еквівалентна 20,2 неоп. мін.

доходів громадян, викрадене поділили порівну. На скільки вартість викраденого перевищує

суму, достатню для того, щоб ці дії становили собою кримінально каране діяння? ___20____

 

 

? 589

В якій відповіді вказано правильне положення, яке стосується моменту закінчення

розкрадання чужого майна?

+розбій є закінченим з моменту нападу, поєднаного з застосуванням насильства, що є

небезпечним для життя чи здоровя особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування

такого насильства;

=вимагання вважається закінченим з моменту реалізації погрози.

=розкрадання є закінченим тоді, коли винний заволодів чужим майном;

=грабіж є закінченим злочином з моменту застосування насильства, ще не є небезпечним

для життя чи здоров'я потерпілого;

=крадіжка з проникненням у приміщення чи інше сховище вважається закінченою з

моменту доступу у вказане місце;

 

 

? 590

В якій відповіді вказано правильне положення, яке стосується моменту закінчення

розкрадання чужого майна?

=грабіж є закінченим злочином з моменту погрози насильством, що не є небезпечним для

життя чи здоров'я потерпілого.

+розкрадання з охоронюваної території, за загальним правилом, вважається закінченим з

моменту винесення (вивезення) майна за межі охоронюваної території;

=крадіжка з проникненням у приміщення чи інше сховище вважається закінченою з


моменту зламу замків, подолання інших перешкод;

=шахрайство вважається закінченим з моменту застосування обману;

=привласнення є закінченим з моменту отримання майна під звіт;

 

 

? 591

В якій відповіді вказано правильне положення, яке стосується моменту закінчення

розкрадання чужого майна?

=грабіж є закінченим злочином з моменту застосування насильства, що не є небезпечним

для життя чи здоров'я потерпілого.

=розбій закінчений з моменту фактичного заволодіння чужим майном

+розкрадання майна, яке може бути використане, спожите без винесення його за межі

охоронюваної території, визнається закінченим з моменту отримання можливості його

використати, спожити;

=шахрайство вважається закінченим злочином з моменту виникнення відносин довіри,

зловживання кою буде використане для заволодіння чужим майном;

=крадіжка з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище вважається закінченою з

моменту отримання доступу до майна, яке знаходиться у вказаних місцях;

 

 

? 592

В якій відповіді вказано неправильне положення, яке стосується моменту закінчення

розкрадання чужого майна?

+крадіжка з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище вважається закінченою з

моменту доступу у вказане місце;

=момент закінчення шахрайства визначається за загальним правилом встановлення

моменту закінчення розкрадання.

=вимагання закінчене з моменту доведення до потерпілого вимоги майнового характеру,

яка супроводжується погрозою;

=розбій є закінченим з моменту нападу, поєднаного із застосуванням відповідного

насильства;

=розкрадання з охоронюваної території вважається за загальним правилом закінченим з

моменту винесення (вивезення) майна за межі охоронюваної території.

 

 

? 593

В якій відповіді вказано неправильне положення, яке стосуються моменту закінчення

розкрадання чужого майна?

=момент закінчення шахрайства визначається за загальним правилом встановлення

моменту закінчення розкрадання.

+всі форми розкрадання вважаються закінченими злочинами тоді, коли винний заволодів

чужим майном;

+розкрадання з охоронюваної території вважається закінченим не раніше моменту

переміщення (винесення, вивезення) майна за межі охоронюваної території.

=розбій є закінченим з моменту нападу, поєднаного із застосуванням відповідного

насильства;

=розкрадання майна, яке може бути використане, спожите без винесення його за межі

охоронюваної території, визнається закінченим з моменту отримання можливості його

використати, спожити;

 

 

? 594

Вкажіть кількість видів розкрадання чужого майна (які виділяються з врахуванням розміру


розкрадання), за яке встановлена адміністративна та кримінальна відповідальність ___5____

 

 

? 595

Вкажіть величину (цифрою), яка пропущена у наведеному фрагменті з закону: Викрадення

чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення

правопорушення не перевищує __0,2_____ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

 

? 596

Який злочин визначений в КК України як відкрите викрадення чужого майна ?

+грабіж.

=вимагання;

=заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем;

=шахрайство;

=розбій;

 

 

? 597

В якій відповіді названий передбачений КК України вид розкрадання чужого майна?

=в невеликому розмірі;

=грабіж;

=в розмірі, що перевищує середньомісячну заробітну плату;

=малозначне;

+у великому розмірі.

 

 

? 598

В якій відповіді названа одна з форм розкрадання чужого майна:

=вилучення;

=спричинення майнової шкоди шляхом обману або зловживання довір'ям;

=викрадення;

+грабіж;

=шахрування.

 

 

? 599

В диспозиції статті про розкрадання чужого майна, вчиненого яким способом, суспільно

небезпечне діяння назване в кримінальному законі терміном напад :

=вимагання;

+розбій;

=грабіж без насильства;

=крадіжка з проникненням в житло, інше приміщення чи сховище.

=насильницький грабіж;

 

 

? 600

В якій відповіді дано визначення способу (форми) розкрадання чужого майна?

=це ознака об'єктивної сторони розкрадання, яка характеризує вчинене діяння та суспільно

небезпечні наслідки і використовується при визначенні моменту закінчення розкрадання.

=це вартість (розмір) викраденого чужого майна;

=це сукупність дій, завдяки яким викрадене майно передається третім особам за вибором

розкрадача;

+це сукупність дій, прийомів, операцій, із застосуванням яких відбувається вилучення


майна з чужого володіння та звернення його на користь окремих осіб;

=це сукупність прийомів, операцій по приховуванню вчиненого розкрадання;

 

 

? 601

Способами (формами) розкрадання чужого майна є крадіжка, вимагання, шахрайство та ще

_____5__ способів (напишіть цифрою).

 

 

? 602

Терміном заволодіння в диспозиції відповідної статті КК характеризується розкрадання

чужого майна, вчинене в такий спосіб:

+шахрайство;

=грабіж;

=крадіжка;

=розбій;

=привласнення;

 

 

? 603

Погроза заподіяти шкоду якій особі, передбачена нормою про вимагання чужого майна?

=працівникам підприємства, установи, організації, якій належить майно;

=будь-якій особі;

=наближеним до особи, яка відає майном чи охороняє його;

+близьким родичам особи, у віданні чи під охороною якої перебуває майно;

=керівнику підприємства, установи, організації, якій належить майно;

 

 

? 604

Погроза заподіяти шкоду якій особі, передбачена нормою про вимагання чужого майна?

+особі, під охороною якої перебуває майно;

=працівникам підприємства, якому належить майно;

=наближеним до особи, яка відає майном чи охороняє його;

=службовій особі, яка наділена правом оперативно-господарського управляння майном;

=особі, яка перешкоджає заволодінню майном;

 

 

? 605

Погроза заподіянням якої шкоди є способом вимагання чужого майна?

=виїхати за кордон

=розголошення відомостей, які негативно характеризують діяльність юридичної особи, що

є власником цього майна;

=всі відповіді правильні.

=нападу на адміністрацію підприємства, установи, організації, якій належить майно;

+розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці;

 

 

? 606

В якій відповіді назване насильство, яке охоплюється складом грабежу?

=заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;

=насильство, що носило характер мордування;

=застосування електричного струму;

+заподіяння легкого тілесного ушкодження, що не призвело до короткочасного розладу

здоров‰я або незначної втрати працездатності;


=здушування шиї, що не призвело до втрати свідомості потерпілим.

 

 

? 607

В якій відповіді названий один із предметів злочину Вимагання ?

=інформація, що становить комерційну таємницю;

=ділова репутація власника майна.

+право на майно;

=послуги немайнового характеру;

=державна таємниця;

 

 

? 608

В якій відповіді названа ознака об‰єктивної сторони грабежу?

=розтрата;

=обман;

=насильство, що є небезпечним для життя або здоров‰я;

=погроза насильством над близькими особи у віданні або під охороною якої перебуває

майно;

+відкрите викрадення.

 

 

? 609

В якій відповіді названий один із способів шахрайства?

=самоуправство.

=насильство, що не є небезпечним для життя або здоров‰я потерпілого;

=погроза;

=розтрата майна;

+зловживання довірою;

 

 

? 610

В якій відповіді названий спосіб вимагання :

+погроза насильством;

=обман;

=зловживання довір‰ям;

=напад.

=розтрата майна;

 

 

? 611

В якій відповіді названі ознаки об‰єктивної сторони розбою?

+застосування насильства, що є небезпечним для життя або здоров‰я;

=агресія;

=відкрите викрадення.

=погроза насильством над близькими особи у віданні або під охороною якої перебуває

майно;

=розтрата;

 

 

? 612

В якій відповіді названий спосіб розкрадання, для характеристики якого в диспозиції

відповідної статті КК використовується термін "викрадення"?

+крадіжка;


=шахрайство;

=розбій;

=привласнення.

=вимагання;

 

 

? 613

В якій відповіді названий спосіб розкрадання, для характеристики якого в диспозиції

відповідної статті КК використовується термін "викрадення"?

=розбій;

=шахрайство.

=розтрата;

+грабіж;

=привласнення;

 

 

? 614

Назвіть номер відповіді, в якій вказані ознаки, за наявності яких викрадення майна

визнається вчиненим таємно, а скоєне кваліфікується як крадіжка?

=заволодіння майном відбувається внаслідок обману.

=майно отримується за документами, належними іншій особі;

=майно вилучається "ривком", завдяки використанню елементу раптовості;

=майно вилучається в присутності сторонніх осіб, які, на думку винного, побояться

втрутитися у події;

+за вилученням майна ніхто не спостерігав, воно вчинене непомітно для інших осіб;

 

 

? 615

Назвіть номер відповіді, в якій вказані ознаки, за наявності яких викрадення майна

визнається вчиненим таємно, а скоєне кваліфікується як крадіжка?

+винний вважав, що діє непомітно для інших, хоча насправді його дії спостерігалися

сторонніми особами.

=майно вилучається з використанням усної погрози заподіяти майнову шкоду потерпілому,

у випадку непередавання майна;

=майно отримується за підробленими документами;

=майно вилучається завдяки використанню технічних пристроїв;

=предметом посягання виступає малоцінне майно;

 

 

? 616

Назвіть номер відповіді, в якій вказані ознаки, за наявності яких викрадення майна

визнається вчиненим таємно, а скоєне кваліфікується як крадіжка?

=майно вилучається вночі;

=майно, яке вилучається, передане на зберігання іншій особі;

+майно вилучається в присутності осіб, які вважають, що вилучення майна відбувається на

законних підставах й на таку ілюзію правомірності своїх дій розраховував винний;

=заволодіння майном відбувається з використанням погрози розголошення відомостей, які

ганьблять потерпілого.

=вилучення майна відбувається неодноразово, в невеликих розмірах;

 

 

? 617

Назвіть номер відповіді, в якій вказані ознаки, за наявності яких викрадення майна

визнається вчиненим таємно, а скоєне кваліфікується як крадіжка?


=майно вилучається в присутності малолітнього, який усвідомлює факт викрадення майна,

але не може перешкодити цьому в зв'язку з віком.

+майно вилучається у відсутності власника чи законного володільця або інших осіб;

=заволодіння майном здійснюється особою, якій воно передане під охорону;

=майно вилучається для тимчасового використання;

=насильство, яке застосовується для заволодіння майном, не є небезпечним для здоров'я

потерпілого;

 

 

? 618

Назвіть номер відповіді, в якій вказані ознаки, за наявності яких викрадення майна

визнається вчиненим відкрито, а скоєне кваліфікується як грабіж?

=за вилученням майна ніхто не спостерігав, воно вчинене непомітно для інших осіб;

+майно вилучається в присутності сторонніх осіб, які, на думку винного, побояться

втрутитися у події;

=майно вилучається в присутності малолітнього, який через свій вік не усвідомлює факт

протиправного вилучення майна;

=майно вилучається в присутності осіб, які вважають, що вилучення майна відбувається на

законних підставах й на таку ілюзію правомірності своїх дій розраховував винний;

=винний вважав, що діє непомітно для інших, хоча насправді його дії спостерігалися

сторонніми особами;

 

 

? 619

Назвіть номер відповіді, в якій вказані ознаки, за наявності яких викрадення майна

визнається вчиненим відкрито, а скоєне кваліфікується як грабіж?

=предметом злочину виступає особливо цінне майно.

=майно отримується в малолітньої дитини, яка не розуміє значення дій, які вчинює

(наприклад, обмінює велосипед на цукерку);

=винний вважав, що діє непомітно для інших, хоча насправді його дії спостерігалися

сторонніми особами;

=майно отримується за документами, належними іншій особі.

+майно вилучається "ривком", завдяки використанню елементу раптовості;

 

 

? 620

Ознакою складу якого злочину проти власності є вимога вчинення будь-яких дій майнового

характеру)?

="Умисне знищення або пошкодження майна";

="Шахрайство;

+"Вимагання".

="Крадіжка";

="Розбій";

 

 

? 621

Предметом якого злочину проти власності є право на майно?

=крадіжки;

=розбою;

=умисного знищення або пошкодження майна.

+шахрайство;

=грабежу;


? 622

Предметом якого злочину проти власності є право на майно?

=умисного знищення або пошкодження майна.

=грабежу;

+вимагання;

=розбою;

=крадіжки;

 

 

? 623

Заподіяння якого насильства охоплюється кваліфікованим складом грабежу ?

=яке потягло розлад здоров'я тривалістю 21 день;

=яке потягло стійку втрату працездатності в розмірі 5%;

+яке виразилося в нанесенні побоїв;

=яке потягло стійку втрату працездатності в розмірі 25%;

=яке потягло розлад здоров'я тривалістю 7 днів;

 

 

? 624

Заподіяння якого насильства охоплюється кваліфікованим складом грабежу ?

=яке потягло розлад здоров'я тривалістю 36 днів

=яке виразилося в скиданні на ходу з поїзда;

+яке виразилося в зв'язуванні;

=яке потягло розлад здоров'я тривалістю 21 день;

=яке потягло розлад здоров'я тривалістю 7 днів;

 

 

? 625

Заподіяння якого насильства не охоплюється простим та кваліфікованим складом розбою?

=яке потягло стійку втрату працездатності в розмірі 15%;

=яке потягло стійку втрату працездатності в розмірі 5%;

=яке потягло розлад здоров'я тривалістю 7 днів;

=яке потягло розлад здоров'я тривалістю 21 день;

+яке виразилося в нанесенні побоїв.

 

 

? 626

Заподіяння якого насильства охоплюється кваліфікованим складом грабежу ?

+яке потягло розлад здоров'я тривалістю 6 днів;

=яке потягло розлад здоров'я тривалістю 7 днів;

=яке потягло значну стійку втрату працездатності в розмірі 15%;

=яке потягло незначну втрату працездатності в розмірі 5%;

=яке потягло розлад здоров'я тривалістю 21 день.

 

 

? 627

Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або

зловживання довірою настає:

=при спричиненні шкоди систематично;

=якщо заподіяна шкода не є великою.

=при спричиненні шкоди неодноразово;

=якщо особа протягом року притягалася до адміністративної відповідальності за такі дії;

+за відсутності ознак шахрайства;


? 628

Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або

зловживання довірою настає:

=якщо на цьому наполягає потерпілий;

+якщо заподіяна шкода є значною.

=у разі спричиненні шкоди протягом тривалого часу;

=у разі спричинення шкоди групою осіб;

=за відсутності ознак інших злочинів проти власності;

 

 

? 629

Суб'єктом злочину Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою

є:

+фізична осудна особа, що досягла 16-річного віку;

=службова особа;

=юридична особа.

=фізична осудна особа, що досягла 14-річного віку;

=особа, на яку покладені обов'язки зі зберігання або охорони майна;

 

 

? 630

За привласнення якого майна, що випадково опинилося у винного, передбачена кримінальна

відповідальність:

=майна, яке належить суб'єктам права державної або колективної власності незалежно від

того, чи є воно цінним;

=будь-якого державного майна;

+чужого майна, що має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність;

=будь-якого державного, колективного чи приватного майна;

=майна, власник якого відсутній.

 

 

? 631

За привласнення якого знайденого майна передбачена кримінальна відповідальність:

+скарбу, який має особиву історичну цінність;

=чужого майна, викраденого іншою особою, про що було відомо винному;

=будь-якого чужого майна;

=корисних копалин;

=майна, належного громадянам України, іноземним громадянам, особам без громадянства.

 

 

? 632

За привласнення, (яке не пов'язане з розкраданням), якого чужого майна, встановлена

кримінальна відповідальність:

=переданого у відання.

=отриманого в подарунок;

+знайденого;

=викраденого;

=отриманого під звіт;

 

 

? 633

За привласнення, (яке не пов'язане з розкраданням), якого чужого майна, встановлена

кримінальна відповідальність:

=ввіреного винному.


=переданого для перевезення;

=отриманого на зберігання;

+такого, що випадково опинилось у особи;

=отриманого для тимчасового користування;

 

 

? 634

Який з вказаних злочинів відноситься до злочинів проти власності, що не пов'язані з

вилученням майна з чужого володіння?

= Шахрайство ;

+ Порушення обов'язків щодо охорони майна ;

= Службова недбалість .

+Умисне знищення або пошкодження майна ;

= Знищення або пошкодження лісових масивів ;

 

 

? 635

В якій відповіді названий спосіб вчинення Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або

зловживання довірою ?

=погроза застосування насильства, що не є небезпечним для життя і здоров'я потерпілого

=пошкодження майна;

=розголошення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких;

=знищення майна;

+обман;

 

 

? 636

В якій відповіді названий спосіб вчинення Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або

зловживання довірою ?

=знецінення майна;

=насильство, що не є небезпечним для життя і здоров'я потерпілого

+зловживання довірою;

=погроза розголошення відомостей, які потерпілий прагне зберегти в таємниці;

=розтрата;

 

 

? 637

Вкажіть кількість форм вини, з якими можуть вчинюватися злочини проти власності ___2____

 

 

? 638

Вкажіть кількість способів, якими може бути вчинене дрібне викрадення чужого майна

_____4__

 

 

? 639

Вкажіть кількість передбачених чинним КК способів розкрадання майна (крім розбою і

вимагання) ____6___

 

 

? 640

Вкажіть кількість злочинів проти власності, кваліфікуючою ознакою яких є проникнення в

житло, інше приміщення чи сховище ___3____


? 641

Який (-і) з вказаних злочинів відноси(-я)ться до злочинів проти власності, що не містять

ознак розкрадання (не полягають у вилученні майна з чужого володіння)?

= Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобовязань";

+ Погроза знищення майна ;

+"Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї".

= Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим

становищем ;

= Вимагання ;

 

 

? 642

Який з вказаних злочинів відноситься до злочинів проти власності, що не містять ознак

розкрадання (не полягають у вилученні майна з чужого володіння)?

= Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобовязань;

="Шантаж".

= Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим

становищем ;

= Вимагання ;

+ Погроза знищення майна ;

 

 

? 643

Який із вказаних злочинів проти власності може вчинятися з необережності?

+ Порушення обов'язків щодо охорони майна ;

= Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом ;

= Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою .

= Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї ;

= Крадіжка ;

 

 

? 644

У якій відповіді наведене положення, яке відповідає чинному законодавству?

=самовільне використання електричної енергії кваліфікується як крадіжка чужого майна;

=за самовільне використання електричної енергії кримінальна відповідальність не

передбачена.

=самовільне використання електричної енергії становить собою один із способів

заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою;

=самовільне використання електричної енергії, якщо це пов'язано з обманом чи

зловживанням довірою, оцінюється як шахрайство.

+викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання становить собою

самостійний склад злочину (передбачене окремою статтею Особливої частини КК);

 

 

? 645

У якій відповіді наведене положення, яке відповідає чинному законодавству?

=самовільне використання теплової енергії становить собою один із способів заподіяння

майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою;

=самовільне використання теплової енергії, якщо це пов'язано з обманом чи зловживанням

довірою, оцінюється як шахрайство.

+викрадення теплової енергії шляхом її самовільного використання становить собою

самостійний склад злочину (передбачене окремою статтею Особливої частини КК);

=за самовільне використання теплової енергії кримінальна відповідальність не

передбачена;


=самовільне використання теплової енергії кваліфікується як крадіжка чужого майна.

 

 

? 646

У якій відповіді названий один із передбачених КК спосіб викрадення електричної енергії

шляхом її самовільного використання?

+внаслідок умисного пошкодження приладів обліку;

=таємний;

=підкуп;

=обман представників енергопостачаючої організації.

=відкритий;

 

 

? 647

Кримінальна відповідальність за викрадення електричної або теплової енергії настає, якщо..

=особа відмовляється відшкодувати завдані збитки;

=це потягло перебої в енергопостачанні інших споживачів.

+такими діями завдано значної шкоди;

=винний протягом року притягався до адміністративної відповідальності за такі ж дії;

=це вчинено неодноразово;

 

 

? 648

У якій відповіді наведене положення, яке відповідає чинному законодавству?

=розмір шкоди, завданої викрадення електричної або теплової енергії шляхом її

самовільного використання визначається на основі положень Загальної частини КК;

=жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

+розмір шкоди, завданої викраденням електричної або теплової енергії шляхом її

самовільного використання визначено самим законодавцем у примітці до відповідної статті

Особливої частини КК;

=розмір шкоди, завданої викрадення електричної або теплової енергії шляхом її

самовільного використання, не має кримінально-правового значення;

=розмір шкоди, завданої викрадення електричної або теплової енергії шляхом її

самовільного використання визначається за згодою сторін;

 

 

? 649

Кримінальна відповідальність за порушення обов'язків щодо охорони майна настає:

=при спричиненні шкоди систематично;

=при відсутності ознак розкрадання;

=якщо особа протягом року притягалася до відповідальності за такі дії;

+якщо це спричинило тяжкі наслідки для власника майна.

=при спричиненні шкоди неодноразово;

 

 

? 650

Кримінальна відповідальність за необережне знищення або пошкодження майна настає:

=у разі неодноразового заподіяння шкоди;

+якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей.

=за відсутності ознак розкрадання;

=у разі систематичного заподіяння шкоди;

=якщо особа протягом року притягалася до відповідальності за такі дії;


? 651

В якій відповіді названа одна з кваліфікуючих ознак злочину Умисне знищення або

пошкодження майна ?

=загальнопоширений спосіб.

=проникнення в приміщення чи інше сховище;

+підпал, що є загальнонебезпечним;

=знищення майна казенних підприємств;

=проникнення в житло;

 

 

? 652

Кримінальна відповідальність за простий вид злочину Умисне знищення або пошкодження

майна настає:

=коли посягання вчинене в ході викрадення чужого майна;

=якщо вчинене неодноразово.

+якщо заподіяна шкода у великих розмірах;

=коли це посягання поєднане з проникненням в житло;

=якщо воно вчинене загальнонебезпечним способом;

 

 

? 653

Заподіяння якого насильства не охоплюється кваліфікованим складом грабежу ?

=яке виразилося в ударі ломом по голові, скиданні на ходу з поїзда;

=яке виразилося в позбавленні волі, вчиненому способом, небезпечним для життя або

здоров'я потерпілого;

=яке потягло стійку втрату працездатності в розмірі 5%;

+всі названі вище.

=яке потягло стійку втрату працездатності в розмірі 13%;

 

 

? 654

"Проникнення у житло, інше приміщення чи сховище" є кваліфікуючою (особливо

кваліфікуючою) ознакою вилучення майна, вчиненого такими способами

=розкрадання шляхом зловживання службовим становищем;

=розтрата;

=привласнення;

=вимагання;

+=крадіжка;

 

 

? 655

"Проникнення у житло, інше приміщення чи сховище" є кваліфікуючою (особливо

кваліфікуючою) ознакою вилучення майна, вчиненого такими способами

+грабіж;

=заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.

=вимагання;

=шахрайство;

=розтрата;

 

 

? 656

В якій відповіді правильно названі кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки крадіжки:

=вилучення особливо цінного майна.

=відкритий спосіб викрадення;


+великий розмір;

=використання технічних засобів;

=таємність викрадення;

 

 

? 657

У якій (-их) із наведених нижче тверджень правильно охарактеризовано предмет злочинів




Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.124.74 (0.182 с.)