Розділ 6 Злочини проти безпеки особи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 6 Злочини проти безпеки особи 

? 326

Зараження венеричною хворобою тягне кримінальну відповідальність лише в тому випадку,

якщо воно вчинене:

=особою, попередженою про кримінальну відповідальність за поширення венеричної

хвороби;

=неодноразово;

=з метою помсти.

=стосовно жінки, яка за відомо для винного знаходиться у стані вагітності;

+особою, яка знала про наявність у неї цієї хвороби;

 

 

? 327

Яке з наведених тверджень є правильним?

+за ухилення від лікування венеричної хвороби кримінальна відповідальність не

встановлена;

=кримінальна відповідальність встановлена за завідоме поставлення іншої особи в

небезпеку зараження венеричною хворобою лише через статеві зносини;

=в КК є перелік венеричних хвороб, за зараження якими встановлена кримінальна

відповідальність;

=встановлена кримінальна відповідальність будь-якого суб'єкта за розголошення

відомостей про захворювання іншої особи венеричною хворобою;

=зараження венеричною хворобою є однією з ознак тілесного ушкодження.

 

 

? 328

Яке з наведених тверджень є правильним?

+проведення операції штучного переривання вагітності без згоди жінки кваліфікується як


умисне тяжке тілесне ушкодження;

=в КК як способи примушування жінки до вчинення аборту названі насильство, погроза,


розголошення відомостей, які ганьблять потерпілу;

=при кваліфікації незаконного проведення аборту враховується вік потерпілої;

=ставлення до кваліфікуючих ознак незаконного проведення аборту виражається в прямому

або непрямому умислі.

=незаконне проведення лікарем аборту не тягне кримінальної відповідальності;

 

 

? 329

Яке з наведених тверджень є правильним?

+кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці настає й тоді, коли реальна шкода

потерпілому не заподіяна;

=ненадання допомоги близьким родичам не тягне кримінальної відповідальності;

=ставлення до кваліфікуючих ознак залишення в небезпеці виражається в прямому або

непрямому умислі;

=за ненадання допомоги хворому медичним працівником кримінальну відповідальність

несуть лише лікарі незалежно від того, чи перебувають вони при виконанні трудових чи

службових обов'язків.

=кримінальна відповідальність за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному

для житті стані, настає лише тоді, якщо внаслідок цього сталася смерть потерпілого;

 

 

? 330

В яких відповідях вказані суб'єкти простого виду злочину Незаконне проведення аборту ?

=особа, яка не має медичної освіти;

=медична сестра;


=акушер;

=особа, яка не має належної підготовки.

+особа, яка не має спеціальної медичної освіти;

 

 

? 331

Які з нижчеперелічених злочинів характеризуються умисним відношенням винного до

наслідків у вигляді смерті людини

= „Ненадання допомоги хворому медичним працівником ;

=„Залишення в небезпеці ;

=„Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним

працівником .

= „Умисне тяжке тілесне ушкодження ;

+„Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною

з наданням правової допомоги .

 

 

? 332

Які з нижчеперелічених злочинів характеризуються умисним ставленням винного до

наслідків у вигляді смерті людини, що є ознакою основного чи кваліфікованого складу

відповідного злочину?

=„Умисне тяжке тілесне ушкодження , що спричинило смерть потерпілого;

+„Посягання на життя державного чи громадського діяча ;

+„Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або

військовослужбовця .

+„Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного ;


=„Залишення в небезпеці , що спричинило смерть потерпілого;

 

 

? 333

Які з нижчеперелічених злочинів характеризуються необережним ставленням винного до

наслідків у вигляді смерті людини?

=„Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків ;

+„Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки ;

=„Посягання на життя державного чи громадського діяча  ;

=„Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або

військовослужбовця .

=„Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного ;

 

 

? 334

Які з нижчеперелічених злочинів характеризуються необережним ставленням винного до

наслідків у вигляді смерті людини?

=„Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків ;

+„Порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатації транспорту особами, які

керують транспортними засобами .

=„Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного ;

=„Посягання на життя державного чи громадського діяча ;

=„Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або

військовослужбовця ;

 

 

? 335

Які з нижчеперелічених злочинів характеризуються необережним ставленням винного до

наслідків у вигляді смерті людини?

+„Забруднення атмосферного повітря ;

=„Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або

військовослужбовця .

=„Посягання на життя державного чи громадського діяча ;

=„Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків ;

=„Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного ;

 

 

? 336

Яке(-і) з наведених тверджень, що стосує(-ю)ться злочинів, суспільно небезпечні наслідки

яких полягають у настанні смерті людини (людей), є правильними?

=у тих складах злочинів, суспільно небезпечні наслідки в яких полягають у настанні смерті,

що передбачені в інших, крім розділу ІІ „Злочини проти життя та здоров’я особи , розділах

Особливої частини КК України, життя особи виступає основним безпосереднім об’єктом;

=відповідальність за злочини, суспільно небезпечні наслідки в яких полягають у настанні

смерті, передбачена лише статтями розділу ІІ Особливої частини КК України „Злочини

проти життя та здоров’я особи ;

+у тих складах злочинів, суспільно небезпечні наслідки в яких полягають у настанні смерті,

що передбачені в інших, крім розділу ІІ „Злочини проти життя та здоров’я особи , розділах

Особливої частини КК України, життя особи виступає додатковим безпосереднім об’єктом.

=злочини, суспільно небезпечні наслідки в яких полягають у настанні смерті, що

передбачені у інших, крім розділу ІІ „Злочини проти життя та здоров’я особи , розділах


Особливої частини КК України, характеризуються лише необережною формою вини;

=відповідальність за злочини, у яких суспільно небезпечні наслідки у вигляді смерті

виступають ознакою основного чи кваліфікованого складу злочину, передбачена статтями

всіх розділів Особливої частини КК України;

 

 

? 337

Які положення, що стосуються ознак складу злочину „Залишення в небезпеці  є

правильними?

=настання смерті залишеного в небезпеці потерпілого потрібно кваліфікувати за

сукупністю злочинів, як: „Залишення в небезпеці  за ч.1 ст.135 та „Вбивство через

необережність  за ч.1 ст.119;

=суб’єкт „Залишення в небезпеці  як і „Ненадання допомоги особі, яка перебуває в

небезпечному для життя стані  загальний;

=спеціальним суб’єктом складу злочину „Залишення в небезпеці  є медичний, або

фармацевтичний працівник.

=залишення в небезпеці новонародженого його матір’ю, за її умисного відношення до

настання наслідків у вигляді смерті потерпілого, становить кваліфікований склад злочину

„Залишення в небезпеці  (ч.2 ст.135 КК);

+однією з ознак потерпілого у складі „Залишення в небезпеці  є те, що він перебуває в

небезпечному для життя стані і позбавлений можливості вжити заходів до самозбереження

через хворобу;

 

 

? 338

Які положення, що стосуються співвідношення складів злочинів, що ставлять в небезпеку

життя чи здоров’я особи, є правильними?

+настання смерті залишеного в небезпеці потерпілого потрібно кваліфікувати як:

залишення в небезпеці, що спричинило смерть потерпілого за ч.3 ст.135 без посилання на ч.1

ст.119 „Вбивство через необережність;

=настання смерті залишеного в небезпеці потерпілого потрібно кваліфікувати за

сукупністю злочинів, як: „Залишення в небезпеці  за ч.1 ст.135 та „Вбивство через

необережність  за ч.1 ст.119;

=суб’єктом складу злочину „Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило

зараження особи вірусом імунодефіциту людини або іншої невиліковної інфекційної

хвороби  є особа, яка знала про те, що вона є носієм відповідного вірусу.

=норма про „Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоровя дітей  на

відміну від норми про „Залишення в небезпеці  застосовується тоді, коли потерпілий на

момент вчинення суспільно небезпечного діяння винним перебував у небезпечному для

життя стані і був позбавлений можливості вжити заходів до самозбереження;

=склад злочину „Залишення в небезпеці  відрізняється від складу злочину „Ненадання

допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані  за ознаками потерпілого;

 

 

? 339

Які положення, що стосуються співвідношення складів злочинів „Насильницьке донорство 

та „Умисне тяжке тілесне ушкодження , є правильними?

+однією з ознак, що відрізняють „Насильницьке донорство  від „Умисного тяжкого

тілесного ушкодження  є те, що забраний у потерпілого об’єм крові не призвів до

небезпечної для життя втрати крові потерпілим;

=зміст кваліфікуючої ознаки насильницького донорства вчинення його щодо особи, яка

перебувала в безпорадному стані, тотожний змісту однієї з ознак тяжкого тілесного

ушкодження небезпечність для життя в момент заподіяння;

=і насильницьке донорство і умисне тяжке тілесне ушкодження характеризуються тим, що


кожному з цих складів злочинів властива ознака небезпечність для життя в момент

заподіяння.

=умисне тяжке тілесне ушкодження так само, як і насильницьке донорство може вчинятись

шляхом зловживання довірою;

=умисне тяжке тілесне ушкодження так само, як і насильницьке донорство може вчинятись

шляхом обману;

 

 

? 340

Які положення, що стосуються співвідношення складів злочинів „Ненадання допомоги

хворому медичним працівником  і „Неналежне виконання медичним або фармацевтичним

працівником своїх професійних обов’язків , є неправильними?

+названі склади злочинів можна відрізнити за ознаками спеціального суб’єкта, яким у

складі „Ненадання допомоги хворому медичним працівником  є особа, яка не має

спеціальної медичної освіти, а у складі „Неналежне виконання професійних обов’язків

медичним або фармацевтичним працівником  особа, яка має вищу медичну освіту і

відповідну спеціалізацію.

=названі склади злочинів неможливо відрізнити за фактом настання суспільно небезпечних

наслідків у вигляді тяжких наслідків для потерпілого, бо в першому з названих складів

злочинів ці наслідки названі як ознака кваліфікованого складу злочину, а в другому як

ознака основного складу злочину;

=названі склади злочинів можна відрізнити за ознаками потерпілого, яким у складі

„Ненадання допомоги хворому медичним працівником  є особа, яка перебуває в

небезпечному для життя стані, а у складі „Неналежне виконання професійних обов’язків

медичним або фармацевтичним працівником  особа, яка не перебуває в небезпечному для

життя стані;

=у названих складах злочинів збігається зміст суспільно небезпечного діяння: ненадання

допомоги хворому суб’єктом злочину і невиконання суб’єктом злочину своїх професійних

обов’язків;

=у названих складах злочинів збігаються ознаки спеціального суб’єкта, в частині

медичного працівника;

 

 

? 341

Які положення, що стосуються ознак складу злочину „Зараження вірусом імунодефіциту

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби , є правильними?

=відповідальність за зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої

невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, настає лише тоді,

коли у потерпілого з’явилися клінічні прояви хвороби, збудником якої її заразили;

+відповідальність за свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для

життя людини, настає тоді, коли потерпіла особа не стала носієм відповідного вірусу;

=спеціальним суб’єктом „Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної

інфекційної хвороби  є медичний або фармацевтичний працівник, які самі не є носіями

відповідних інфекцій.

=вчинити зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної

інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, може лише особа, яка знала про

те, що вона є носієм цього вірусу;

=відповідальність за свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для

життя людини, настає лише тоді, коли потерпілий захворів на відповідну хворобу;


? 342

Які положення, що стосуються ознак складу злочину „Порушення встановленого законом

порядку трансплантації органів або тканин людини , є правильними?

+суб’єкт порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин

людини спеціальний;

=суб’єкт порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин

людини загальний;

=способом вилучення у людини її органів або тканин з метою їх трансплантації є

насильство;

=кримінальну відповідальність тягне торгівля органами або тканинами будь-якого

біологічного походження.

=торгівля органами або тканинами людини завжди тягне кримінальну відповідальність;

 

 

? 343

Які положення, що стосуються кваліфікації „Порушення встановленого законом порядку

трансплантації органів або тканин людини , є правильними?

=вилучення у людини її органів або тканин з метою їх трансплантації, вчинене шляхом

насильства, за наявності усіх необхідних ознак кваліфікується як насильницьке донорство за

відповідною частиною ст.144 КК України.

= вилучення у людини її органів або тканин з метою їх трансплантації, вчинене шляхом

насильства, за наявності усіх необхідних ознак кваліфікується як порушення встановленого

законом порядку трансплантації органів або тканин людини за відповідною частиною ст.143

КК України;

=диференціація відповідальності за вчинення злочину „Порушення встановленого законом

порядку трансплантації органів або тканин людини  не ставиться в залежність від

особливостей потерпілого;

=вбивство особи з метою вилучення її органів або тканин для подальшої їх трансплантації,

кваліфікується як „Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або

тканин людини  за ч.2 ст.143 КК України;

+вилучення у людини її органів або тканин з метою їх трансплантації, вчинене шляхом

обману, за наявності усіх необхідних ознак кваліфікується як порушення встановленого

законом порядку трансплантації органів або тканин людини за відповідною частиною ст.143

КК України;

 

 

? 344

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину Зараження

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби ?

=Суб’єктивна сторона усіх складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України Зараження

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби

характеризується умисною виною;

=Об’єктивна сторона усіх складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України Зараження

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби , містить такий

суспільно небезпечний наслідок як зараження потерпілого відповідним вірусом;

+Ст. 130 КК України Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної

інфекційної хвороби містить три основних і один кваліфікований склади злочину.

=Об’єктом складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України Зараження вірусом

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби є здоров’я особи;

=Суб’єктом усіх складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України Зараження вірусом

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби є спеціальний суб’єкт:

особа, яка знала про наявність у неї цієї хвороби;


? 345

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину Зараження

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби ?

=Суб’єктивна сторона усіх складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України Зараження

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби

характеризується необережною виною;

+Знаряддя є обов’язковою ознакою усіх складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України

Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби ;

+Основним безпосереднім об’єктом кваліфікованого складу злочину, передбаченого ст. 130

КК України Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної

хвороби є безпека особи.

+Суб’єкт складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 130 КК України Зараження вірусом

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби - спеціальний: особа, яка

знала, що вона є носієм цього вірусу;

=Усі наведені відповіді є правильними;

 

 

? 346

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину Зараження

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби ?

=Знаряддям складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України Зараження вірусом

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби є лише вірус

імунодефіциту людини;

+Знаряддям складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України Зараження вірусом

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби є, зокрема, вірус

невиліковної інфекційної хвороби, небезпечної для життя людини;

=Знаряддя не є ознакою складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України Зараження

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби ;

+Засіб не є ознакою складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України Зараження

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби ;

=Знаряддям складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України Зараження вірусом

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби є предмети, якими вірус

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, небезпечної для життя

людини, безпосередньо потрапляє в організм потерпілого;

 

 

? 347

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину Зараження

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби ?

=Свідоме поставлення в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої

невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини може бути вчинене

лише спеціальним суб’єктом;

+Суб’єкт умисного зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної

інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини загальний;

+Родовим об’єктом складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України Зараження

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби є життя і

здоров’я особи;

=Суб’єктивна сторона складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України Зараження

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби

характеризується мотивом призвести до зараження потерпілого вірусом імунодефіциту

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини;

=Суспільно небезпечне діяння усіх складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України

Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби


полягає у зараженні потерпілого цим вірусом.

 

 

? 348

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину Зараження

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби ?

=Суб’єктивна сторона усіх складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України Зараження

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби

характеризується умисною виною;

=Усі наведені відповіді є неправильними;

+Основним безпосереднім об’єктом кваліфікованого складу злочину, передбаченого ст. 130

КК України Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної

хвороби є безпека особи.

=Знаряддя не є ознакою складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України Зараження

вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби ;

+Родовим об’єктом складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України Зараження вірусом

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби є життя і здоровя особи;

 

 

? 349

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину Неналежне

виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби ?

+Родовим об’єктом складу злочину, передбаченого ст. 131 КК України Неналежне

виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби є життя і здоровя особи;

=Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 131 КК України Неналежне виконання професійних

обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої

невиліковної інфекційної хвороби загальний;

=Суб’єктивна сторона злочину передбаченого ст. 131 КК України Неналежне виконання

професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи

іншої невиліковної інфекційної хвороби характеризується умисною формою вини;

+Кримінальну відповідальність за злочин, передбаченого ст. 131 КК України Неналежне

виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби , диференційовано за ознакою

потерпілого;

=Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 131 КК України Неналежне

виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби містить лише такі ознаки, як суспільно

небезпечне діяння та суспільно небезпечний наслідок;

 

 

? 350

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину Неналежне

виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби ?

+Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 131 КК України Неналежне виконання професійних

обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої

невиліковної інфекційної хвороби спеціальний;

=Основним безпосереднім об’єктом складу злочину, передбаченого ст. 131 КК України

Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби є життя і здоровя особи;

=Спеціальним суб’єктом злочину передбаченого ст. 131 КК України Неналежне

виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту


людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби є медичний, фармацевтичний або

інший, уповноважений дотримуватися відповідних правил працівник;

+Суб’єктивна сторона злочину передбаченого ст. 131 КК України Неналежне виконання

професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи

іншої невиліковної інфекційної хвороби характеризується необережною формою вини;

=Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 131 КК України Неналежне

виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби містить лише такі ознаки, як суспільно

небезпечне діяння та знаряддя злочину;

 

 

? 351

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину Зараження

венеричною хворобою ?

=Суб’єкт Зараження венеричною хворобою загальний;

+Основним безпосереднім об’єктом зараження венеричною хворобою є безпека особи;

=Потерпілий не є ознакою жодного із складів злочинів, передбачених ст. 133 КК України

Зараження венеричною хворобою

=Усі наведені відповіді правильні;

=Суб’єктивна сторона злочину Зараження венеричною хворобою характеризується

необережною формою вини;

 

 

? 352

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину Незаконне

проведення аборту ?

=Додатковим обов’язковим об’єктом незаконного проведення аборту є життя ненародженої

дитини;

=Суспільно небезпечним наслідком незаконного проведення аборту є смерть плоду;

=Суб’єкт усіх складів злочинів, передбачених ст. 134 КК України Незаконне проведення

аборту - спеціальний;

=Кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту диференційовано за

ознакою потерпілого від злочину;

+ Особа, яка має спеціальну медичну освіту не може бути суб’єктом злочину

передбаченого ч. 1 ст. 134 Незаконне проведення аборту

 

 

? 353

Яка (які) із відповідей є правильною?

=Проведення операції переривання вагітності, вчинене медичним працівником, який не має

спеціальної медичної освіти необхідно кваліфікувати за ст. 138 КК України Незаконна

лікувальна діяльність ;

=Жодна із наведених відповідей не є правильною;

+Незаконне проведення аборту особою, яка має спеціальну медичну освіту не тягне

кримінальної відповідальності, якщо це не спричинило суспільно небезпечних наслідків;

+Проведення аборту всупереч волі потерпілої особи кваліфікується як Умисне тяжке

тілесне ушкодження ;

= Проведення аборту у неповнолітньої потерпілої потребує додаткової кваліфікації за ст.

137 КК України Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоровя дітей

 

 

? 354

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину Залишення в

небезпеці ?


=Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 135 КК України Залишення в небезпеці , загальний;

=Потерпілий не є ознакою жодного із складів злочинів, передбачених ст. 135 КК України

Залишення в небезпеці ;

+Суб’єктивна сторона основного складу злочину, передбаченого ст. 135 КК України

Залишення в небезпеці характеризується умисною формою вини;

+Об’єктивна сторона основного складу злочину, передбаченого ст. 135 КК України

Залишення в небезпеці не містить суспільно небезпечних наслідків;

=Основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 135 КК України

Залишення в небезпеці є життя особи;

 

 

? 355

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину Залишення в

небезпеці ?

=Усі наведені відповіді правильні;

+Однією із ознак потерпілого від злочину, передбаченого ст. 135 КК України Залишення в

небезпеці є небезпечний для життя стан особи;

+Основним безпосереднім об’єктом складу злочину, передбаченого ст. 135 КК України

Залишення в небезпеці є безпека особи;

=Об’єктивна сторона основного складу злочину, передбаченого ст. 135 КК України

Залишення в небезпеці характеризується суспільно небезпечним діянням, суспільно

небезпечними наслідками та причиновим звязком;

+Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 135 КК України Залишення в небезпеці -

спеціальний;

 

 

? 356

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину,

передбаченого ст. 135 КК України Залишення в небезпеці ?

= Особливо кваліфікований вид залишення в небезпеці не містить ознаки суспільно

небезпечних наслідків;

+Однією із ознак суб’єкта складу злочину, передбаченого ст. 135 КК України Залишення в

небезпеці є обов’язок піклуватися про потерпілого;

+Однією із ознак суб’єкта складу злочину, передбаченого ст. 135 КК України Залишення в

небезпеці є поставлення потерпілого в небезпечний для здоровя стан;

=Кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці виключається у разі, якщо винний

мав можливість надати допомогу потерпілому;

=Всі відповіді правильні.

 

 

? 357

Яка (які) із відповідей є правильною?

+Залишення в небезпеці малолітнього, як і ненадання допомоги малолітньому, який

перебуває в небезпечному для життя стані, тягне кримінальну відповідальність за сам факт

ненадання допомоги відповідним суб’єктом;

=Всі відповіді правильні.

=Основний склад злочину залишення в небезпеці, за конструкцією обєктивної сторони,

належить до злочинів з матеріальним складом;

=Ненадання допомоги особі яка перебуває в небезпечному для життя стані, вчинене

медичним працівником, кваліфікується як залишення в небезпеці, оскільки медичний

працівник зобов’язаний надавати допомогу, будь-якій особі яка її потребує, перебуваючи в

небезпечному для життя стані;

+Склади злочинів залишення в небезпеці і ненадання допомоги особі, що перебуває в


небезпечному для життя стані відрізняються, зокрема, за ознаками суб’єкта злочину;

 

 

? 358

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину,

передбаченого ст. 136 КК України Ненадання допомоги особі, яка перебуває в

небезпечному для життя стані ?

=Суб’єктивна сторона основного складу злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває

в небезпечному для життя стані характеризується умисною формою вини;

+Кримінальну відповідальність за ненадання допомоги особі, яка перебуває в

небезпечному для життя стані диференційовано, зокрема, за ознакою потерпілого;

=Основним безпосереднім об’єктом складу злочину, передбаченого ст. 136 КК України

Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані є життя особи;

=Об’єктивна сторона усіх складів злочинів, передбачених ст. 136 КК України Ненадання

допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані включає суспільно

небезпечні наслідки;

+Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 136 КК України Ненадання допомоги особі, яка

перебуває в небезпечному для життя стані загальний;

 

 

? 359

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину,

передбаченого ст. 137 КК України Неналежне виконання обов’язків, щодо охорони життя

та здоров’я дітей ?

+Потерпілим від злочину, передбаченого ст. 137 КК України Неналежне виконання

обов’язків, щодо охорони життя та здоров’я дітей є неповнолітня особа;

=Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 137 КК України Неналежне виконання обов’язків,

щодо охорони життя та здоров’я дітей загальний;

=Безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 137 КК України Неналежне

виконання обов’язків, щодо охорони життя та здоров’я дітей є безпечна для життя і

здоров’я дитини діяльність навчально-виховних установ;

+Об’єктивна сторона усіх складів злочинів, передбачених ст. 137 КК України Неналежне

виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей характеризується настанням

суспільно небезпечних наслідків;

=Кримінальну відповідальність за злочину, передбаченого ст. 137 КК України Неналежне

виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей диференційовано за ознакою

потерпілого;

 

 

? 360

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину,

передбаченого ст. 138 КК України Незаконна лікувальна діяльність ?

= Спеціальним суб’єктом злочину, передбаченого ст. 138 КК України Незаконна

лікувальна діяльність є винятково особа, яка не має медичної освіти;

+ Суспільно небезпечним діянням у складі злочину, передбаченого ст. 138 КК України

Незаконна лікувальна діяльність є заняття лікувальною діяльністю без спеціального

дозволу;

+Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 138 КК України Незаконна лікувальна діяльність

не може бути особа, яка не має спеціального дозволу, проте має належну медичну освіту, для

зайняття відповідним видом медичної діяльності;

=Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 138 КК України Незаконна лікувальна

діяльність характеризується умисною формою вини;

= Кримінальну відповідальність за незаконну лікувальну діяльність диференційовано за
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.124.74 (0.139 с.)