Розділ 5 Злочини проти здоров’я 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 5 Злочини проти здоров’я 

? 259

Які з нижченазваних наслідків виступають кваліфікуючою чи особливо кваліфікуючою

ознакою злочинів проти здоров'я?

=насильство.

+смерть потерпілого;

=шкода здоров'ю людей;

=загибель людей;

=нещасні випадки з людьми;

 

 

? 260

В якій відповіді названа ознака об'єктивної сторони злочину Побої і мордування ?

=систематичність;

=незначна втрата працездатності.

+вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю;

=розлад здоров'я тривалістю до 6 днів;

=неодноразовість;

 

 

? 261

В якій відповіді, названі види тілесних ушкоджень, виділені за ступенем тяжкості?

=мордування;

=насильство, що не є небезпечним для життя в момент заподіяння;

=катування.

=побої;

+тяжке тілесне ушкодження;

 

 

? 262

В якій відповіді, названі види тілесних ушкоджень, виділені за ступенем тяжкості?

=завдання удару;

=мордування;

+легке тілесне ушкодження, без наслідків у вигляді короткочасного розладу здоров'я або

втрати працездатності.

=погроза вбивством;

=вчинення насильницьких дій, що завдали фізичного болю;


? 263

Кваліфікуючою ознакою якого із злочинів проти здоров'я особи названо в КК смерть

потерпілого?

+умисне тяжке тілесне ушкодження;

=зґвалтування;

=умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

=доведення до самогубства;

=незаконна лікувальна діяльність;

 

 

? 264

За заподіяння якої шкоди при перевищені меж необхідної оборони встановлена

відповідальність в КК України?

=доведення до самогубства.

=мордування;

=будь-яких тілесних ушкоджень;

+смерті (вбивства);

=побоїв;

 

 

? 265

За заподіяння якої шкоди при перевищені меж необхідної оборони встановлена

відповідальність в КК України?

=катування;

=середньої тяжкості тілесних ушкоджень;

=вбивства через необережність.

=знищення чи пошкодження майна.

+тяжких тілесних ушкоджень;

 

 

? 266

Тілесне ушкодження якого ступеня тяжкості визначається залежно від ступеня втрати

працездатності?

+тяжке тілесне ушкодження;

=мордування;

=зараження венеричною хворобою;

=жодне тілесне ушкодження.

=побої;

 

 

? 267

Тілесне ушкодження якого ступеня тяжкості визначається залежно від ступеня втрати

працездатності?

=легке тілесне ушкодження без наслідків у вигляді короткочасного розладу здоров'я або

незначної втрати працездатності;

=катування;

=будь-яке тілесне ушкодження.

+середньої тяжкості тілесне ушкодження;

=погроза вбивством;

 

 

? 268

Тілесне ушкодження якого ступеня тяжкості визначається залежно від ступеня втрати

працездатності?


=зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби;

=незаконна лікувальна діяльність;

+легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну

втрату працездатності.

=незаконне проведення аборту;

=насильницьке донорство;

 

 

? 269

Тілесне ушкодження якого ступеня тяжкості визначається залежно від тривалості розладу

здоров'я?

=тяжке тілесне ушкодження;

=побої;

=жодне тілесне ушкодження.

=мордування;

+легке тілесне ушкодження без наслідків в вигляді короткочасного розладу здоров'я або

незначної втрати працездатності;

 

 

? 270

Тілесне ушкодження якого ступеня тяжкості визначається залежно від тривалості розладу

здоров'я?

=погроза вбивством;

+середньої тяжкості тілесне ушкодження;

=катування;

=будь-яке тілесне ушкодження.

=тяжке тілесне ушкодження;

 

 

? 271

Тілесне ушкодження якого ступеня тяжкості визначається залежно від тривалості розладу

здоров'я?

=незаконна лікувальна діяльність;

=насильницьке донорство;

=зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби;

+легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну

втрату працездатності.

=незаконне проведення аборту;

 

 

? 272

За який вид тілесних ушкоджень, передбачена відповідальність в КК України?

=необережне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне при перевищенні меж необхідної

оборони;

=умисне легке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання;

=побої і мордування;

=необережне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я

або незначну втрату працездатності;

+необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження;

 

 

? 273

За який вид тілесних ушкоджень, передбачена відповідальність в КК України?

=необережне легке тілесне ушкодження;


=умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного

хвилювання.

=катування;

+умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання;

=необережне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у разі перевищення заходів, необхідних

для затримання злочинця;

 

 

? 274

Вкажіть найбільшу тривалість розладу здоров'я, за якої має місце легке тілесне ушкодження,

без наслідків у вигляді короткочасного розладу здоров'я або незначної втрати працездатності

(у днях) ____6___.

 

 

? 275

Вкажіть найменшу тривалість розладу здоров'я, за якої має місце легке тілесне ушкодження,

що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності ____7___.

 

 

? 276

Вкажіть найбільшу тривалість розладу здоров'я, за якої ще має місце легке тілесне

ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату

працездатності ___21____.

 

 

? 277

Вкажіть найбільшу втрату працездатності (в процентах) за якої ще має місце легке тілесне

ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату

працездатності ______9_.

 

 

? 278

Вкажіть найменшу втрату працездатності (в процентах) за якої має місце середньої тяжкості

тілесне ушкодження __10_____.

 

 

? 279

Вкажіть найменшу тривалість розладу здоров'я, яка є ознакою середньої тяжкості тілесного

ушкодження ____22___.

 

 

? 280

В якій відповіді вказана мета, яка є обов'язковою ознакою складу злочину "Катування"?

=залякування;

=покарати за дії, які скоїв потерпілий;

+всі наведені вище відповіді правильні.

=отримати відомості або визнання;

=примусити потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі;

 

 

? 281

Складом злочину "Катування" не охоплюється..

=заподіяння сильного фізичного болю з метою покарати потерпілого за дії, які він скоїв;

+всі відповіді неправильні.


=нанесення побоїв з метою отримати відомості або визнання;

=заподіяння фізичного страждання з метою покарати потерпілого за дії, у скоєнні яких він

підозрюється;

=примушування слідчим давати показання на допиті із застосуванням насильства;

 

 

? 282

Складом злочину "Катування" охоплюється вчинення таких дій (з відповідною метою)..

+заподіяння фізичного страждання з метою покарати потерпілого за дії, у скоєнні яких він

підозрюється;

+заподіяння сильного фізичного болю з метою покарати потерпілого за дії, які він скоїв;

=вчинення всіх вказаних вище дій.

=нанесення побоїв з метою отримати свідчення або визнання;

=заподіяння морального страждання з метою залякування потерпілого або інших осіб;

 

 

? 283

Який із вказаних злочинів вчиняється з метою залякування потерпілого (метою, яка названа

як обов'язкова ознака відповідного складу злочину)?

=погроза вбивством;

=доведення до самогубства;

+умисне завдання удару, побоїв, або вчинення інших насильницьких дій;

=жодна із вказаних вище відповідей не є правильною;

=умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини;

 

 

? 284

Назвіть кваліфікуючі ознаки умисного тяжкого тілесного ушкодження:

=вчинене з корисливих мотивів;

=вчинене щодо двох або більше осіб;

+вчинене на замовлення.

=заподіяне у разі перевищення меж необхідної оборони;

=заподіяне у стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок

протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого.

 

 

? 285

Які з наведених положень, що стосуються кваліфікуючих ознак злочинів проти здоров'я є

правильними?

=у складі умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого,

суб'єктивне ставлення винного до наслідків своїх дій характеризується умисною формою

вини;

=під "іншими тяжкими наслідками" як кваліфікуючою ознакою деяких злочинів проти

здоров'я треба розуміти заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній чи кільком особам,

середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом чи більше особам, значних матеріальних

збитків, а так само тривалий простій підприємств, цехів або їх виробничих дільниць;

+чинне законодавство передбачає кваліфікований вид злочину „Умисне середньої тяжкості

тілесне ушкодження .

+у складі умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого,

суб'єктивне ставлення винного до настання смерті полягає в необережності;

=кваліфікуючою ознакою всіх злочинів проти здоров’я особи є заподіяння потерпілому

смерті з необережності;


? 286

Які з наведених положень, що стосуються кваліфікуючих ознак злочинів проти здоров'я є

правильними?

+чинне законодавство передбачає кваліфікований вид злочину Умисне середньої тяжкості

тілесне ушкодження .

=під "іншими тяжкими наслідками" як кваліфікуючою ознакою деяких злочинів проти

здоров'я треба розуміти заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній чи кільком особам,

середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом чи більше особам, значних матеріальних

збитків, а так само тривалий простій підприємств, цехів або їх виробничих дільниць;

=при умисному тяжкому тілесному ушкодженні, яке спричинило смерть потерпілого,

суб'єктивне ставлення винного до наслідків своїх дій характеризується умисною формою

вини;

=кваліфікуючою ознакою всіх злочинів проти здоров’я особи є заподіяння потерпілому

смерті з необережності;

=у жодному із складів злочинів проти здоров’я смерть потерпілого не названа як

кваліфікуюча ознака.

 

 

? 287

Які з наведених положень, що стосуються злочинів проти здоров'я є правильними?

=залежно від ступеня втрати працездатності визначаються тяжкі тілесні ушкодження і

середньої тяжкості тілесні ушкодження.

=побої - це такий особливий вид тілесних ушкоджень, який характеризується заподіянням

багаторазових ударів;

=короткочасним належить вважати розлад здоров'я тривалістю понад 3 тижні (понад 21

день);

=відсутність небезпеки для життя і здоров'я є ознакою середньої тяжкості тілесного

ушкодження;

+під насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, слід розуміти

заподіяння легкого тілесного ушкодження, що не спричинило короткочасного розладу

здоров’я або незначної втрати працездатності, а також вчинення інших насильницьких дій

(нанесення ударів, побоїв, обмеження чи незаконне позбавлення волі) за умови, що вони не

були небезпечними для життя чи здоров'я в момент заподіяння;

 

 

? 288

В якому випадку заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження тягне кримінальну

відповідальність?

+умисне легке тілесне ушкодження не спричинило короткочасного розладу здоров'я;

+умисне легке тілесне ушкодження спричинило незначну втрату працездатності;

=легке тілесне ушкодження, заподіяне умисно при перевищенні заходів, необхідних для

затримання злочинця;

+умисне легке тілесне ушкодження, що не спричинило короткочасного розладу здоров'я

або незначної втрати працездатності

= легке тілесне ушкодження заподіяне з необережності;

 

 

? 289

В якому випадку заподіяння легкого тілесного ушкодження тягне кримінальну

відповідальність?

=легке тілесне ушкодження заподіяне необережно;

+умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило незначну втрату працездатності;

=умисне легке тілесне ушкодження, заподіяне при перевищенні меж необхідної оборони;

=всі відповіді правильні


+умисне легке тілесне ушкодження заподіяне вперше;

 

 

? 290

В якому випадку заподіяння легкого тілесного ушкодження тягне кримінальну

відповідальність?

=необережне легке тілесне ушкодження заподіяне близьким родичем потерпілого;

=умисне легке тілесне ушкодження заподіяне в стані сильного душевного хвилювання.

+умисне легке тілесне ушкодження не спричинило наслідків у вигляді короткочасного

розладу здоров’я або незначної стійкої втрати працездатності;

+якщо легке тілесне ушкодження заподіяне вперше;

+умисне легке тілесне ушкодження спричинило незначну втрату працездатності;

 

 

? 291

Які положення, що стосуються змісту ознак тілесних ушкоджень, є правильними?

+розміри стійкої (постійної) втрати загальної працездатності при ушкодженнях, як ознаки

тілесних ушкоджень, встановлюються після наслідку ушкодження, що визначився, на

підставі об’єктивних даних з урахуванням документів, якими керуються у своїй роботі

МСЕК;

=переривання вагітності враховується як ознака тяжкого тілесного ушкодження тоді, коли

строк вагітності перевищує 12 тижнів;

=ушкодженням, небезпечним для життя в момент заподіяння є не загрозливі для життя

ушкодження, що належать до тяжких за кінцевим результатом та наслідками;

+побої не є різновидом тілесних ушкоджень.

=під стійкою втратою працездатності належить розуміти таку тимчасову втрату функції в

розмірі 33% і більше;

 

 

? 292

Які положення, що стосуються змісту ознак тілесних ушкоджень, є правильними?

=під розладом здоров’я, пов’язаним зі стійкою втратою працездатності слід розуміти

розлад здоров’я, пов’язаний із стійкою втратою загальної чи професійної працездатності не

менш ніж на одну третину;

+під втратою руки чи ноги слід розуміти ампутацію на рівні не нижче ліктьового чи

колінного суглобів;

+небезпечними для життя є ушкодження, що в момент заподіяння (завдання) чи в

клінічному перебігу через різні проміжки часу спричиняють загрозливі для життя явища, і

які без надання медичної допомоги, за звичайним своїм перебігом, закінчуються чи можуть

закінчитися смертю;

+заїкання не слід розуміти як втрату мовлення;

=тяжким тілесним ушкодженням є знівечення обличчя, яке можна відновити лише зі

спливом терміну понад 21 день.

 

 

? 293

Які положення, що стосуються змісту ознак тілесних ушкоджень, є неправильними?

=заїкання не слід розуміти як втрату мовлення;

=тяжким тілесним ушкодженням є переривання вагітності не залежно від її тривалості.

=небезпечними для життя є ушкодження, що в момент заподіяння (завдання) чи в

клінічному перебігу через різні проміжки часу спричиняють загрозливі для життя явища, і

які без надання медичної допомоги, за звичайним своїм перебігом, закінчуються чи можуть

закінчитися смертю;

+під втратою руки чи ноги слід розуміти ампутацію на рівні нижче ліктьового чи колінного


суглобів;

+під розладом здоров’я, пов’язаним зі стійкою втратою працездатності слід розуміти

розлад здоров’я, пов’язаний із стійкою втратою загальної чи професійної працездатності не

менш ніж на одну третину;

 

 

? 294

Підставте відповідні цифри у вказану формулу і впишіть лише результат: А + Б + В, де А

кількість видів тілесних ушкоджень за формою вини; Б кількість негативних ознак

середньої тяжкості тілесного ушкодження; В мінімальний розмір втрати працездатності

при заподіянні середньої тяжкості тілесного ушкодження. _14______.

 

 

? 295

Підставте відповідні цифри у вказану формулу і впишіть лише результат:А + Б - В, де А

кількість видів необережних тілесних ушкоджень (за ступенем тяжкості), за які передбачена

кримінальна відповідальність; Б максимальна тривалість розладу здоров’я при заподіянні

легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я; В кількість

ознак тяжкого тілесного ушкодження. __17_____.

 

 

? 296

Підставте відповідні цифри у вказану формулу і впишіть лише результат: В- А + Б, де А

кількість ознак середньої тяжкості тілесного ушкодження; Б кількість видів тілесних

ушкоджень, заподіяних при перевищенні меж необхідної оборони, за які передбачена

кримінальна відповідальність (за ступенем тяжкості); В мінімальна тривалість розладу

здоров’я при заподіянні середньої тяжкості тілесного ушкодження. _19______.

 

 

? 297

Вкажіть види складів умисних тяжких тілесних ушкоджень, виділені за ступенем суспільної

небезпеки:

=тяжке;

=легке.

+простий;

+привілейований;

+кваліфікований;

=особливо кваліфіковане;

=середньої тяжкості;

 

 

? 298

Вкажіть види умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень, виділені за ступенем

суспільної небезпеки:

+просте;

=особливо кваліфіковане;

=легке.

=середньої тяжкості;

=привілейоване;

=тяжке;

+кваліфіковане;


? 299

Вкажіть види необережних тяжких тілесних ушкоджень, виділені за ступенем суспільної

небезпеки:

=особливо кваліфіковане;

=привілейоване;

=легке.

=кваліфіковане;

+просте;

 

 

? 300

Вкажіть види умисних тілесних ушкоджень, виділені за ступенем тяжкості:

+середньої тяжкості;

=кваліфіковане;

+тяжке;

=особливо кваліфіковане;

=привілейоване;

+легке.

=просте;

 

 

? 301

Вкажіть види необережних тілесних ушкоджень, виділені за ступенем тяжкості:

=привілейоване;

+середньої тяжкості;

=легке.

=кваліфіковане;

=особливо кваліфіковане;

+тяжке;

=просте;

 

 

? 302

Вкажіть, заподіяння яких з перелічених видів тілесних ушкоджень тягне кримінальну

відповідальність?

=умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного

хвилювання;

=необережне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я

або незначну втрату працездатності;

=необережне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне при перевищенні меж необхідної

оборони;

=умисне легке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання;

+необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження;

=необережне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного

хвилювання.

+умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне при перевищенні меж необхідної оборони;

 

 

? 303

Вкажіть, заподіяння яких з перелічених видів тілесних ушкоджень тягне кримінальну

відповідальність?

=умисне легке тілесне ушкодження, заподіяне при перевищенні меж необхідної оборони.

=удари;

+умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання;


=тілесне ушкодження середньої тяжкості при перевищенні меж необхідної оборони;

=необережне легке тілесне ушкодження;

+умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне при перевищенні меж необхідної оборони;

=умисне легке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання;

 

 

? 304

За які з перелічених злочинів відповідальність настає з 14-річного віку:

+Умисне тяжке тілесне ушкодження ;

=Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання ;

+Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження ;

=Катування .

+Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого ;

 

 

? 305

За які з перелічених злочинів відповідальність настає лише з 16-річного віку:

+Умисне легке тілесне ушкодження ;

=Умисне тяжке тілесне ушкодження ;

=Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження .

=Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого ;

+Побої і мордування ;

 

 

? 306

За які з перелічених злочинів відповідальність настає з 14-річного віку:

+Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене з метою залякування потерпілого ;

+Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження .

=Необережне тяжке тілесне ушкодження ;

=Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання ;

=Умисне тяжке тілесне ушкодження при перевищенні меж необхідної оборони ;

 

 

? 307

Яке (-і) з положень, що стосуються кримінальної відповідальності за Катування  є

правильним (-и)?

=суб’єкт катування спеціальний службова особа;

=Катування  може вчинятися з прямим або непрямим умислом;

+Катування  може вчинятися лише з прямим умислом;

+метою вчинення Катування  може бути дискримінація потерпілого або інших осіб;

+мета є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складу Катування .

 

 

? 308

Яке (-і) з положень, що стосуються кримінальної відповідальності за Катування  є

правильним (-и)?

=кваліфікованим складом Катування  охоплюється умисне вбивство потерпілої особи;

+суб’єкт катування загальний;

=діяння у складі Катування  може проявитися лише у бездіяльності;

=Катування  може вчинятися з прямим або непрямим умислом;

+мета є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складу Катування .


? 309

Для розмежування умисного вбивства від умисного заподіяння тяжкого тілесного

ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК) слід враховувати:

=причини припинення злочинних дій;

=знаряддя вчинення злочину;

=кількість, характер і локалізацію поранень та інших тілесних ушкоджень;

=спосіб вчинення злочину;

+всі вказані обставини в сукупності.

 

 

? 310

Які положення, що стосуються змісту ознак тілесних ушкоджень, є правильними?

=всі відповіді правильні.

=під розладом здоров’я, пов’язаним зі стійкою втратою працездатності слід розуміти

розлад здоров’я, пов’язаний із стійкою втратою загальної чи професійної працездатності не

менш ніж на одну третину;

=під втратою язика (мовлення) треба розуміти заїкання;

+під втратою слуху треба розуміти повну стійку глухоту на обидва вуха або такий

необоротний стан, коли потерпілий не чує розмовної мови на відстані три - п’ять сантиметрів

від вушної раковини;

+тяжким тілесним ушкодженням є переривання вагітності незалежно від її тривалості;

 

 

? 311

Які положення, що стосуються змісту ознак тілесних ушкоджень, є не правильними?

=небезпечними для життя є ушкодження, що в момент заподіяння (завдання) чи в

клінічному перебігу через різні проміжки часу спричиняють загрозливі для життя явища, і

які без надання медичної допомоги, за звичайним своїм перебігом, закінчуються чи можуть

закінчитися смертю;

=тяжким тілесним ушкодженням є переривання вагітності не залежно від її тривалості.

+під розладом здоров’я, пов’язаним зі стійкою втратою працездатності слід розуміти

розлад здоров’я, пов’язаний із стійкою втратою загальної чи професійної працездатності не

менш ніж на одну третину;

=під втратою слуху треба розуміти повну стійку глухоту на обидва вуха або такий

необоротний стан, коли потерпілий не чує розмовної мови на відстані три - п’ять сантиметрів

від вушної раковини;

+під втратою язика (мовлення) треба розуміти заїкання;

 

 

? 312

В якій відповіді правильно названо одну з негативних ознак середньої тяжкості тілесного

ушкодження?

=це ушкодження, яке не спричинило незначної стійкої втрати працездатності;

=це ушкодження, яке не спричинило втрату органу, але призвело до втрати органом його

функцій;

+це ушкодження, яке не спричинило переривання вагітності;

=це ушкодження, яке не є небезпечним для життя і здоров’я в момент заподіяння;

=це ушкодження, яке спричинило тривалий розлад здоров’я (понад 21 день).

 

 

? 313

В якій відповіді правильно названо одну з негативних ознак середньої тяжкості тілесного

ушкодження?

=це ушкодження, яке не є небезпечним для життя і здоров’я в момент заподіяння;


+це ушкодження, яке не спричинило втрату органу чи його функцій;

=це ушкодження, яке спричинило переривання вагітності;

=це ушкодження, яке спричинило тривалий розлад здоров’я (понад 21 день).

=це ушкодження, яке спричинило незначну стійку втрату працездатності;

 

 

? 314

В якій відповіді правильно названо позитивну ознаку середньої тяжкості тілесного

ушкодження?

=обов’язковою ознакою основного складу середньої тяжкості тілесних ушкоджень є мета

залякування потерпілого.

+значна стійка втрата працездатності менше як на одну третину;

=втрата професійної працездатності менш як на одну третину;

=тривалий розлад здоров’я (21 день і більше);

=відсутність небезпеки для життя в момент заподіяння;

 

 

? 315

В якій відповіді правильно названо позитивну ознаку середньої тяжкості тілесного

ушкодження?

+тривалий розлад здоров’я (понад 3 тижні);

=тривалий розлад здоров’я (21 день і більше);

=відсутність небезпеки для життя в момент заподіяння;

=стійка втрата працездатності більш як на одну третину;

=мета - залякування потерпілого.

 

 

? 316

Які з перелічених відповідей, що стосуються середньої тяжкості тілесних ушкоджень є

правильними?

+для притягнення особи до кримінальної відповідальності за заподіяння середньої тяжкості

тілесних ушкоджень у діях винного повинні бути встановлені всі негативні ознаки і хоча б

одна із позитивних ознак середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

=суб’єктом всіх складів злочинів, що передбачають кримінальну відповідальність за

заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень є фізична осудна особа, що досягнула 14-

річного віку;

+в чинному КК не передбачено кримінальної відповідальності за заподіяння середньої

тяжкості тілесних ушкоджень у стані сильного душевного хвилювання;

=для притягнення особи до кримінальної відповідальності за заподіяння середньої тяжкості

тілесних ушкоджень у діях винного повинні бути встановлені всі негативні і позитивні

ознаки середньої тяжкості тілесних ушкоджень;

+в чинному КК вичерпно названо ознаки середньої тяжкості тілесного ушкодження;

 

 

? 317

Які з перелічених відповідей, що стосуються тяжких тілесних ушкоджень є правильними?

=для притягнення винного до кримінальної відповідальності за заподіяння умисного

тяжкого тілесного ушкодження необхідно встановити хоча б дві ознаки цих тілесних

ушкоджень, передбачені у диспозиції відповідної статті КК;

=кримінальна відповідальність за заподіяння умисних і необережних тяжких тілесних

ушкоджень настає з 14-річного віку;

+в чинному КК вичерпно названо ознаки тяжкого тілесного ушкодження;

=в чинному КК дано визначення тілесного ушкодження;

+для притягнення винного до кримінальної відповідальності за заподіяння умисного


тяжкого тілесного ушкодження необхідно встановити хоча б одну ознаку цих тілесних

ушкоджень, передбачену у диспозиції відповідної статті КК.

 

 

? 318

Виконайте відповідні арифметичні дії і вкажіть лише результат: А+Б+В, де А - кількість

видів умисних тяжких тілесних ушкоджень, виділених за ступенем суспільної небезпеки; Б -

вік, з якого настає кримінальна відповідальність за заподіяння необережних тяжких тілесних

ушкоджень; В - кількість ознак тяжкого тілесного ушкодження. ____25___.

 

 

? 319

Виконайте відповідні арифметичні дії і вкажіть лише результат: А+Б+В, де А - кількість

видів легких тілесних ушкоджень, за які передбачена кримінальна відповідальність; Б - вік, з

якого настає кримінальна відповідальність за заподіяння умисних тяжких тілесних

ушкоджень; В - кількість ознак середньої тяжкості тілесного ушкодження. __20_____.

 

 

? 320

Виконайте відповідні арифметичні дії і вкажіть лише результат: А+Б+С, де А - кількість

форм вини, з якими може вчинюватися легке тілесне ушкодження; Б - вік, з якого настає

кримінальна відповідальність за заподіяння умисних легких тілесних ушкоджень; В -

максимальна тривалість розладу здоров’я при заподіяння умисного легкого тілесного

ушкодження із наслідками. __38_____.

 

 

? 321

Виконайте відповідні арифметичні дії і вкажіть лише результат: А+Б+В, де А - кількість

форм вини, з якими може вчинюватися середньої тяжкості тілесне ушкодження; Б - вік, з

якого настає кримінальна відповідальність за катування; В - мінімальна тривалість розладу

здоров’я при заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження із наслідками. __25_____.

 

 

? 322

Вкажіть, при конструюванні яких із перелічених складів злочинів законодавець використав

негативну ознаку складу злочину?

+"Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження";

+"Побої і мордування";

="Катування";

="Умисне легке тілесне ушкодження".

="Умисне тяжке тілесне ушкодження";

 

 

? 323

Вкажіть відповіді, які правильно характеризують підстави кримінальної відповідальності за

заподіяння тілесних ушкоджень:

+для встановлення наявності тяжкого тілесного ушкодження необхідно виявити хоча б

одну із ознак тяжкого тілесного ушкодження, передбачену у ст. 121 КК.

=зміст ознак тяжкого тілесного ушкодження розкрито у відповідній Постанові Пленуму

Верховного Суду України;

=розлад здоров’я визначається у відсотках, а втрата працездатності - в днях;

=обов’язковою ознакою кожного тяжкого тілесного ушкодження є встановлення

небезпечності для життя в момент заподіяння;


+тривалість розладу здоров’я визначається в днях, а втрата працездатності - у відсотках;

 

 

? 324

Яке з наведених положень неправильно характеризує умови настання кримінальної

відповідальності за незаконне проведення дослідів над людиною?

=створення небезпеки для життя чи здоров’я особи внаслідок проведення незаконних

дослідів є підставою для кваліфікації дій винного за відповідною частиною ст. 142 КК

України „Незаконне проведення дослідів над людиною  за наявності усіх інших ознак складу

цього злочину;

+незаконне проведення клінічних випробувань лікарських засобів над людиною, за

наявності інших ознак складу злочину слід кваліфікувати за відповідною частиною ст. 142

КК України „Незаконне проведення дослідів над людиною ;

+створення небезпеки для життя чи здоров’я особи внаслідок проведення незаконних

дослідів не може бути підставою для кваліфікації дій винного за відповідною частиною ст.

142 КК України „Незаконне проведення дослідів над людиною , оскільки склад злочину,

передбачений цією статтею є матеріальним;

=смерть особи внаслідок проведення над нею незаконних дослідів, підлягає кваліфікації за

сукупністю статей 119 КК України „Вбивство через необережність  та ч. 1 ст. 142

„Незаконне проведення дослідів над людиною .

=незаконне проведення клінічних випробувань лікарських засобів над людиною, за

наявності інших ознак складу злочину, слід кваліфікувати за ст.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 159; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.014 с.)