Розділ 8 Злочини проти статевої свободи та статевої 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 8 Злочини проти статевої свободи та статевоїНедоторканості

 

? 425

Яке з наведених тверджень є правильним?

=мужолозтво є кримінально караним тоді, коли мають місце добровільні дії повнолітніх

осіб.

=добровільні статеві зносини з особою жіночої статі віком до 16 років є згвалтуванням;

+складом зґвалтування охоплюється заподіяння потерпілій особі побоїв, легкого тілесного

ушкодження;

=потерпілою від злочину "Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості" є

лише особа жіночої статі;

=виконавцем зґвалтування може бути особа лише чоловічої статі, а співвиконавцем - і

жінка;

 

 

? 426

Спеціальним суб'єктом якого злочину є "особа, від якої чоловік чи жінка матеріально або

службово залежні"?

="Статеві зносини з особою, що не досягла статевої зрілості";

+"Примушування до вступу в статевий зв'язок";

="Розбещення неповнолітніх".

="Зґвалтування";

="Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом";

 

 

? 427

За вчинення розпусних дій щодо якої особи встановлена кримінальна відповідальність?

=матеріально або службово залежної;

+яка не досягла шістнадцятирічного віку;

=малолітньої;

=особи жіночої статі;

=неповнолітньої;

 

 

? 428

В якій відповіді названа шкода, яка не охоплюється поняттям особливо тяжких наслідків


зґвалтування?

=смерть;

+середньої тяжкості тілесне ушкодження;

=самогубство;

=вчинення зґвалтування повторно;

=безпліддя.

 

 

? 429

В якій відповіді названа шкода, яка не охоплюється поняттям особливо тяжких наслідків

зґвалтування?

=вчинення зґвалтування групою осіб;

=смерть;


=безпліддя.

+спроба самогубства;

=самогубство;

 

 

? 430

В якій відповіді названий один із передбачених законом способів вчинення злочину

"Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом"?

=використання отруйних чи сильнодіючих речовин.

+використання безпорадного стану потерпілої особи;

=знищення чи пошкодження майна;

=поширення чи погроза поширення відомостей, що ганьблять потерпілу особу;

=погроза знищення чи пошкодження майна;

 

 

? 431

В якій відповіді названий один із передбачених законом способів вчинення злочину

"Зґвалтування"?

+використання безпорадного стану потерпілої особи;

=поширення відомостей, що ганьблять потерпілу особу;

=погроза поширити відомості, що ганьблять потерпілу особу чи близьких родичів;

=погроза знищення чи пошкодження майна;

=знищення чи пошкодження майна;

 

 

? 432

Способом якого із злочинів проти статевої свободи чи статевої недоторканності є погроза


знищення, пошкодження чи вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких

родичів?

="Зґвалтування";

="Розбещення неповнолітніх".

="Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом";

+"Примушування до вступу в статевий зв'язок";

="Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості";

 

 

? 433

Об'єктивна сторона злочину "Розбещення неповнолітніх" в КК полягає в таких діяннях:

=статеві зносини;

+вчинення розпусних дій.

=примушування до вступу в статевий зв'язок;

=задоволення статевої пристрасті неприродним способом;

=використання неповнолітніх для створення фільмів порнографічного змісту;

 

 

? 434

Які положення, що стосуються змісту кваліфікуючих ознак зґвалтування, є правильними?

=особливо тяжкими наслідками зґвалтування може бути заподіяння потерпілій особі

середньої тяжкості тілесного ушкодження;

=умисне вбивство потерпілої особи в ході зґвалтування охоплюється поняттям "особливо

тяжкі наслідки зґвалтування".

=зґвалтування, вчинене групою осіб може мати місце й тоді, коли лише один учасник такої

групи, наділений ознаками загального суб'єкта злочину;

=відповідальність за особливо тяжкі наслідки зґвалтування настає лише тоді, коли винний


передбачав їх настання;

+якщо винний без значної перерви у часі, діючи з єдиним умислом, вчинив два або більше

статеві акти з однією і тією самою потерпілою особою, то його дії не можуть розглядатися як

зґвалтування, вчинене повторно;

 

 

? 435

Які положення, що стосуються змісту кваліфікуючих ознак зґвалтування, є правильними?

=вбивство потерпілої особи через необережність, вчинене в ході зґвалтування, не

охоплюється поняттям "особливо тяжкі наслідки зґвалтування" і потребує кваліфікації за

сукупністю, як "Зґвалтування" та "Вбивство через необережність".

+відповідальність за особливо тяжкі наслідки зґвалтування настає як тоді, коли винний

передбачав їх можливість, так і коли він міг і повинен був їх передбачити;

=для визнання зґвалтування, вчиненим групою осіб, потрібно встановити наявність

попередньої змови між учасниками такої групи;

=особливо тяжкими наслідками зґвалтування може бути заподіяння потерпілій особі легких

тілесних ушкоджень, що спричинило короткочасний розлад здоровя або незначну стійку

втрату працездатності;

=така кваліфікуюча ознака зґвалтування, як зґвалтування неповнолітньої ставиться у вину

винній особі, незалежно від того, чи він знав, чи міг допускати, що вчиняє статевий акт з

неповнолітньою особою.

 

 

? 436

Які положення, що стосуються змісту ознак основних складів злочинів проти статевої

свободи та статевої недоторканості, є правильними:

=способом насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, як і

всіх інших злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи, є погроза

знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких

родичів або розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичів";

+усі склади злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості характеризуються

умисною формою вини;

=способом зґвалтування, як і всіх інших злочинів проти статевої свободи і статевої

недоторканості особи, є знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої

(потерпілого) чи її (його) близьких родичів або розголошення відомостей, що ганьблять її

(його) чи близьких родичів";

=корисливий мотив є ознакою, що властива всім складам злочинів проти статевої свободи;

=недосягнення потерпілою особою статевої зрілості є обов'язковою ознакою потерпілого у

всіх основних складах злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

 

 

? 437

Мета названа як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони таких злочинів проти статевої

свободи та статевої недоторканості особи:

=Зґвалтування ;

=Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості ;

=Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом ;

+мета не є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони жодного із злочинів проти статевої

свободи та статевої недоторканості особи.

=Примушування до вступу в статевий зв’язок ;

 

 

? 438

Мотив названий як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони таких злочинів проти статевої


свободи та статевої недоторканості особи:

=Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом ;

=Примушування до вступу в статевий зв’язок ;

+мотив не є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони жодного із злочинів проти

статевої свободи та статевої недоторканості особи.

=Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості ;

=Зґвалтування ;

 

 

? 439

Які положення, що стосуються складів злочинів проти статевої свободи та статевої

недоторканості особи, є правильними?

=вбивство потерпілої особи через необережність, вчинене в ході зґвалтування, не

охоплюється поняттям „особливо тяжкі наслідки зґвалтування  і потребує кваліфікації за

сукупністю, як „Зґвалтування  та „Вбивство через необережність ;

=відповідальність за особливо тяжкі наслідки зґвалтування настає лише тоді, коли винний

передбачав їх настання;

+до особливо тяжких наслідків зґвалтування не відносяться тілесні ушкодження середньої

тяжкості;

+відповідальність за особливо тяжкі наслідки зґвалтування настає як тоді, коли винний

передбачав їх можливість, так і коли він міг і повинен був їх передбачити.

=виконавцем зґвалтування може бути особа лише чоловічої статі, а співвиконавцем - і

жінка;

 

 

? 440

Які положення, що стосуються складів злочинів проти статевої свободи та статевої

недоторканості особи, є правильними?

=мужолозтво є кримінально караним тоді, коли мають місце добровільні дії повнолітніх

осіб;

=для визнання зґвалтування вчиненим групою осіб, потрібно встановити наявність

попередньої змови між учасниками такої групи;

=добровільні статеві зносини з особою жіночої статі віком до 16 років є зґвалтуванням;

=зґвалтування і насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом

відрізняються за способом вчинення злочину;

+особливо тяжкими наслідками зґвалтування не може бути визнано заподіяння потерпілій

особі середньої тяжкості тілесного ушкодження.

 

 

? 441

Які положення, що стосуються складів злочинів проти статевої свободи та статевої

недоторканості особи, є правильними?

=особливо тяжкими наслідками зґвалтування може бути заподіяння потерпілій особі легких

тілесних ушкоджень, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну стійку

втрату працездатності;

+потерпілою від злочину Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості  може

бути особа жіночої або чоловічої статі;

+основним складом зґвалтування охоплюється заподіяння потерпілій особі побоїв, легких

тілесних ушкоджень;

=одним із способів зґвалтування є розголошення відомостей, що ганьблять потерпілу

(потерпілого) чи її (його) близьких родичів.

=одним із способів зґвалтування є знищення, пошкодження або вилучення майна

потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів;


? 442

Які положення, що стосуються складів злочинів проти статевої свободи та статевої

недоторканості особи, є правильними?

+одним із способів примушування до вступу в статевий зв’язок, передбаченого ч. 2 ст. 154

КК, є погроза знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її

(його) близьких родичів;

=вступ у статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості і 14-річного віку, за

видимої добровільності з її боку і яка, при цьому, не усвідомлювала характеру і значення дій,

що з нею вчинялися, слід кваліфікувати як статеві зносини з особою, яка не досягла статевої

зрілості;

=кваліфікуюча ознака Насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним

способом , як вчинення відповідних дій з малолітньою, ставиться у вину винній особі,

незалежно від того, чи він знав, чи міг допускати, що вчиняє статевий акт з малолітньою

особою;

=особливо тяжким наслідком зґвалтування є умисне заподіяння смерті потерпілій особі;

+якщо винний без значної перерви у часі, діючи з єдиним умислом, вчинив два або більше

статеві акти з однією і тією самою потерпілою особою, то його дії не можуть розглядатися як

зґвалтування, вчинене повторно.

 

 

? 443

В якій відповіді названа шкода, яка охоплюється поняттям особливо тяжких наслідків

зґвалтування?

+самогубство;

=спроба самогубства;

=поставлення в небезпеку зараження венеричною хворобою.

=побої;

+тяжке тілесне ушкодження за ознакою втрати органу або його функцій;

 

 

? 444

В якій відповіді названа шкода, яка охоплюється поняттям особливо тяжких наслідків

зґвалтування?

=всі відповіді правильні.

+безпліддя;

+тяжке тілесне ушкодження за ознакою втрати органу або його функцій;

=поставлення в небезпеку зараження інфекційною невиліковною хворобою;

=легкі тілесні ушкодження, які спричинили короткочасний розлад здоров’я;

 

 

? 445

В якій відповіді названа шкода, яка не охоплюється поняттям особливо тяжких наслідків

зґвалтування?

=тяжке тілесне ушкодження за ознакою за ознакою переривання вагітності;

=тяжке тілесне ушкодження за ознакою втрати органу або його функцій;

=безпліддя;

+поставлення в небезпеку зараження інфекційною невиліковною хворобою;

+поставлення в небезпеку зараження венеричною хворобою.

 

 

? 446

Основним безпосереднім об’єктом якого із названих нижче злочинів може бути статева

свобода?

=статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості;


=розбещення неповнолітніх;

+примушування до вступу в статевий зв’язок.

+насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом;

+зґвалтування;

 

 

? 447

Основним безпосереднім об’єктом якого із названих нижче злочинів може бути статева

свобода?

=статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості;

=збут неповнолітнім предметів порнографічного характеру;

+зґвалтування;

=розбещення неповнолітніх;

+примушування до вступу в статевий зв’язок.

 

 

? 448

Основним безпосереднім об’єктом якого із названих нижче злочинів може бути статева

свобода?

=сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

=розбещення неповнолітніх;

+зґвалтування;

=статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості;

+насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом;

 

 

? 449

Основним безпосереднім об’єктом якого із названих нижче злочинів може бути статева

недоторканність?

+статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості;

=насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом;

+розбещення неповнолітніх;

+зґвалтування малолітньої особи;

=примушування до вступу в статевий зв’язок.

 

 

? 450

Основним безпосереднім об’єктом якого із названих нижче злочинів може бути статева

свобода?

+примушування до вступу в статевий зв’язок.

+зґвалтування;

+насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом;

=статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості;

=створення або утримання місць розпусти і звідництво;

 

 

? 451

В яких з наведених нижче відповідей правильно названо ознаки об’єктивної сторони

зґвалтування?

+застосування фізичного насильства до потерпілої особи;

=погроза знищення або пошкодження майна, що належить потерпілій особі чи її близьким

родичам;

=погроза розголошення відомостей, які потерпіла особа бажає зберегти в таємниці.

+погроза застосування фізичного насильства до потерпілої особи;


+погроза негайного застосування фізичного насильства до близьких родичів потерпілої

особи;

 

 

? 452

В яких з наведених нижче відповідей неправильно названо ознаки об’єктивної сторони

зґвалтування?

=погроза застосування фізичного насильства до потерпілої особи;

+погроза розголошення відомостей, які потерпіла особа бажає зберегти в таємниці.

+погроза знищення або пошкодження майна, що належить потерпілій особі чи її близьким

родичам;

=застосування фізичного насильства до потерпілої особи;

=погроза негайного застосування фізичного насильства до близьких родичів потерпілої

особи;

 

 

? 453

В яких з наведених нижче відповідей неправильно названо ознаки об’єктивної сторони

зґвалтування?

=погроза негайного застосування фізичного насильства до близьких родичів потерпілої

особи;

=всі відповіді правильні.

=погроза застосування фізичного насильства до потерпілої особи;

=застосування фізичного насильства до потерпілої особи;

+погроза знищення або пошкодження майна, що належить потерпілій особі чи її близьким

родичам;

 

 

? 454

В яких з наведених нижче відповідей неправильно названо ознаки об’єктивної сторони

зґвалтування?

=погроза застосування фізичного насильства до потерпілої особи;

=застосування фізичного насильства до потерпілої особи;

=всі відповіді є правильні.

=погроза негайного застосування фізичного насильства до близьких родичів потерпілої

особи;

+погроза знищення або пошкодження майна, що належить потерпілій особі чи її близьким

родичам;

 

 

? 455

Як кваліфікувати насильницьке задоволення статевої пристрасті і умисне вбивство

потерпілої особи одразу після цього?

+жодна з наведених вище відповідей не є правильною.

=за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України „Умисне вбивство  (поєднане із зґвалтуванням або

насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом);

=за ч. 3 ст. 153 КК України „Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним

способом  (за ознакою особливо тяжких наслідків);

=за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України „Умисне вбивство  (поєднане із зґвалтуванням або

насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом) і за ч. 1 ст. 152 КК

України „Зґвалтування  (за ознакою неприродного способу);

=за ч. 1 ст. 152 КК України „Зґвалтування  (основний склад цього злочину) і ч. 4 ст. 152 КК

України „Зґвалтування  (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки);


? 456

Які з наведених положень, що стосуються особливо тяжких наслідків зґвалтування є

правильними?

=переривання вагітності не є особливо тяжким наслідком зґвалтування;

=створення небезпеки для життя потерпілої від зґвалтування особи слід кваліфікувати за ч.

4 ст. 152 КК України „Зґвалтування (за ознакою спричинення особливо тяжких наслідків) та

за відповідною частиною ст. 121 КК України „Умисне тяжке тілесне ушкодження ;

=наявність будь-якої із ознак тяжкого тілесного ушкодження, як наслідку зґвалтування

виключає кваліфікацію дій винного за ст. 121 КК України „Умисне тяжке тілесне

ушкодження ;

=створення небезпеки для життя потерпілої від зґвалтування особи слід кваліфікувати за ч.

4 ст. 152 КК України „Зґвалтування  (за ознакою спричинення особливо тяжких наслідків);

+зараження вірусом імунодефіциту людини є особливо тяжким наслідком зґвалтування.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 198; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.175.255 (0.061 с.)