Розділ 9 Злочини проти виборчих та інших прав 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 9 Злочини проти виборчих та інших прав 

? 458

У якій відповіді правильно названо один із способів вчинення простого виду (основного

складу )злочину "Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у

референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного

спостерігача"?

+обман;

=розголошення відомостей, які ганьблять кандидата в депутати;

=агітація до офіційного початку передвиборної кампанії.

=використання коштів, здобутих злочинним шляхом;

=погроза фальсифікації результатів виборів;

 

 

? 459

У якій відповіді правильно названо один із способів вчинення простого виду (основного

складу )злочину "Перешкодження здійсненню виборчого права або права брати участь у

референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного

спостерігача"?

=використання коштів, здобутих злочинним шляхом;

=використання службового становища;

=агітація до офіційного початку передвиборної кампанії.

=погроза компрометації кандидата у депутати;

+підкуп;

 

 

? 460

У якій відповіді правильно названо один із способів вчинення простого виду (основного

складу )злочину "Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у


референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного

спостерігача"?

=використання коштів чи інших засобів, отриманих з-за кордону;

+примушування.

=розголошення відомостей, які ганьблять кандидата в депутати;

=агітація по офіційного початку передвиборної кампанії

=використання коштів, здобутих злочинним шляхом;


? 461

Способи вчинення злочину "Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати

участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності

офіційного спостерігача" у відповідній статті Особливої частини КК..

=взагалі не вказані;

=вказані шляхом відсилки до нормативно-правових актів законодавства про вибори.

=вказані шляхом т.зв. відкритого переліку;

=позначено шляхом відсилки до іншої статті Особливої частини КК;

+перелічені вичерпно;

 

 

? 462

За перешкоджання діяльності яких осіб, органів встановлена відповідальність у статті

Особливої частини КК "Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь

у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного

спостерігача"?

+іншого суб’єкта виборчого процесу;

=особи, уповноваженої на використання коштів виборчого фонду;


=керівника навчального закладу, в приміщенні якого проводяться вибори;

=представника засобів масової інформації;

=всі наведені вище відповіді правильні.

 

 

? 463

Особи, органи за перешкоджання діяльності яких встановлена відповідальність у статті

Особливої частини КК "Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь

у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного

спостерігача" у диспозиції відповідної статті..

=позначено шляхом відсилки до іншої статті Особливої частини КК;

=вказані шляхом т.зв. відкритого переліку;

+перелічені вичерпно;

=вказані шляхом відсилки до нормативно-правових актів законодавства про вибори.

=взагалі не вказані;

 

 

? 464

Які діяння охоплюються поняттям "фальсифікація виборчих документів"?

=жодна з наведених відповідей не є правильною.

+всі вище наведені відповіді є правильними;

=незаконне виготовлення виборчих бюлетенів, бланків відкріпних посвідчень, бюлетенів

для голосування на референдумі;

=використання завідомо незаконно виготовлених виборчих бюлетенів, бланків відкріпних

посвідчень, бюлетенів для голосування на референдумі;

=незаконне зберігання виборчих бюлетенів, бланків відкріпних посвідчень, бюлетенів для

голосування на референдумі;

 

 

? 465

Діяння, що охоплюються поняттям "фальсифікація виборчих документів" в диспозиції

відповідної статті Особливої частини КК..

=вказані шляхом т.зв. відкритого переліку;

+перелічені вичерпно;

=вказані шляхом відсилки до нормативно-правових актів законодавства про вибори.

=взагалі не вказані;


=позначено шляхом відсилки до іншої статті Особливої частини КК;

 

 

? 466

Документи, незаконне виготовлення, зберігання чи використання яких є ознакою складу

злочину "Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація

підсумків голосування" в диспозиції відповідної статті Особливої частини КК..

=вказані шляхом відсилки до нормативно-правових актів законодавства про вибори.

+перелічені вичерпно;

=вказані шляхом т.зв. відкритого переліку;

=позначено шляхом відсилки до іншої статті Особливої частини КК;

=взагалі не вказані;

 

 

? 467

У якій відповіді правильно вказано вид документа, незаконне виготовлення, зберігання чи

використання якого є ознакою складу злочину "Фальсифікація виборчих документів,

документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування"?

+виборчі бюлетені.

=постанова ЦВК про оголошення результатів виборів у загальнонаціональному виборчому

окрузі;

=протокол підрахунку голосів на виборчій дільниці;

=будь-який виборчий документ чи документ референдуму;

=будь-який виборчий документ;

 

 

? 468

У якій відповіді правильно вказано вид документа, незаконне виготовлення, зберігання чи

використання якого є ознакою складу злочину "Фальсифікація виборчих документів,

документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування"?

+бланки відкріпних посвідчень;

=документи про перерахування коштів до виборчого фонду політичной партії;

=будь-який виборчий документ чи документ референдуму.

=постанова ЦВК про оголошення результатів виборів у загальнонаціональному виборчому

окрузі;

=протокол підрахунку голосів на виборчій дільниці;

 

 

? 469

У якій відповіді правильно вказано вид документа, незаконне виготовлення, зберігання чи

використання якого є ознакою складу злочину "Фальсифікація виборчих документів,

документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування"?

=підписні листи;

=будь-який документ референдуму.

=протокол зборів з ініціювання референдуму;

=протокол підрахунку голосів на дільниці з проведення референдуму;

+бюлетень для голосування на референдумі;

 

 

? 470

Суб'єктом складу злочину, передбаченого ст. 158 КК України "Фальсифікація виборчих

документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування", який

вчиняється шляхом підробки виборчих документів виступає..

=член виборчої комісії;


=член комісії з референдуму;

=кандидат;

=уповноважений представник кандидата;

+всі особи, вказані вище.

 

 

? 471

Суб'єктом складу злочину "Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи

фальсифікація підсумків голосування", який вчиняється шляхом підробки виборчих

документів виступає..

=кандидат;

=член виборчої комісії;

=уповноважений представник кандидата;

=член комісії з референдуму;

+будь-яка особа, з числа вказаних вище.

 

 

? 472

Суб'єкт складу злочину "Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи

фальсифікація підсумків голосування", який вчиняється шляхом підробки виборчих

документів..

=виборча комісія.

+особа, вказана у диспозиції відповідної статті Особливої частини КК (т.зв. спеціальний

конкретний суб'єкт);

=лише службова особа;

=особа, яка не є службовою (приватна);

=загальний;

 

 

? 473

Поняттям "фальсифікація виборчих документів" охоплюється виконання при вчиненні

злочину "Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація

підсумків голосування", таких діянь..

=підробка виборчих документів;

=використання завідомо підроблених виборчих документів;

=викрадення чи приховування виборчого бюлетеня;

=незаконна передача іншій особі виборчого бюлетеня виборцем;

+всіх, вказаних у вище наведених відповідях.

 

 

? 474

Поняттям "фальсифікація виборчих документів" охоплюється виконання при вчиненні

злочину "Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація

підсумків голосування", таких діянь..

=викрадення виборчого бюлетеня;

+всіх, вказаних в вище наведених відповідях.

=приховування виборчого бюлетеня;

=жодного названого у вище наведених відповідях;

=незаконне знищення чи псування скриньки з бюлетенями;

 

 

? 475

Поняттям "фальсифікація виборчих документів" охоплюється виконання при вчиненні

злочину "Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація


підсумків голосування", такого діяння..

=підписання протоколу комісії з референдуму після остаточного підрахунку голосів;

=складання уточненого протоколу засідання виборчої комісії;

=підписання виборчого протоколу після остаточного підрахунку голосів;

+включення неврахованих виборчих бюлетенів до числа бюлетенів, використаних при

голосуванні;

=внесення застережень до протоколу виборчої комісії одним із її членів.

 

 

? 476

В якій відповіді правильно (відповідно із формулюванням, яке наведене в диспозиції статті

КК) названий предмет одного із злочинів проти виборчих прав громадян?

=політична платформа;

+виборчі документи.

=конфіденційна інформація;

=грошові кошти;

=важливі особисті документи кандидата в народні депутати;

 

 

? 477

Порушення якої таємниці становить собою один із злочинів проти виборчих прав громадян?

=особистого життя;

=пов'язаної з підготовкою і проведенням виборів;

=комерційної;

=службової.

+таємниці голосування під час референдуму;

 

 

? 478

В якій відповіді правильно названий спеціальний суб'єкт одного із злочинів проти виборчих

прав громадян?

+довірена особа кандидата в депутати.

=Президент України;

=кандидат юридичних наук;

=керівник місцевого органу виконавчої влади;

+член ініціативної групи референдуму;

 

 

? 479

В якій відповіді правильно (відповідно із формулюванням, яке наведене в диспозиції статті

КК) названий один із способів вчинення злочину Порушення законодавства про

референдум ?

=погроза пошкодження або знищення майна;

+підкуп;

=розголошення відомостей, які ганьблять кандидата в депутати;

=недобросовісна агітація.

=дифамація;

 

 

? 480

Кримінально каране порушення таємниці голосування полягає в:

=забороні оголошення результатів виборів на виборчій дільниці чи у виборчому окрузі.

=розголошенні змісту відповіді виборця, який взяв участь в екзіт-полі;

+розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або


референдумі;

=проведенні голосування без обладнання кабін чи кімнат для заповнення бюлетеня;

=використанні непрозорих скриньок для бюлетенів;

 

 

? 481

Кримінально каране порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата,

політичної партії (блоку) полягає в:

=відмові оплатити наданий ефірний час;

+передачі грошових коштів або матеріальних цінностей на безоплатній основі;

=поширенні агітаційних матеріалів оплачених з виборчого фонду;

=передача матеріальних цінностей за завищеними розцінками;

=жодна із вище наведених відповідей не є правильною.

 

 

? 482

Обов'язковою ознакою простого виду (основного складу) якого злочину є "обман", "підкуп"?

="Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій,

громадських організацій";

="Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або

ставлення до релігії";

+"Порушення законодавства про референдум";

="Порушення недоторканності житла";

=всіх названих вище злочинів.

 

 

? 483

Обов'язковою ознакою простого виду (основного складу) якого злочину є "обман", "підкуп"?

="Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку"

=жодного з вказаних вище злочинів.

="Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів";

="Порушення таємниці голосування";

+"Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі,

роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача";

 

 

? 484

В якій відповіді правильно вказано перешкоджання законній діяльності якого об'єднання

громадян становить собою один із злочинів проти прав політичних прав громадян?

+професійних спілок.

=молодіжних організацій;

=творчих спілок;

=спілок ветеранів війни і праці;

=об'єднань за інтересами;

 

 

? 485

Обов`язковою ознакою якого складу злочину, передбаченого розділом Особливої частини

КК Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і

громадянина виступають "особисті мотиви"?

+ Грубе порушення законодавства про працю ;

= Порушення авторського права і суміжних прав ;

= Перешкоджання законній діяльності профспілок ;

= Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат ;


= Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку ;

 

 

? 486

В якій відповіді названа особа, яка є "працівником" - потерпілим від злочину "Грубе

порушення законодавства про працю"?

=особа, яка шукає роботу;

=особа, яка займається індивідуальним підприємництвом;

=безробітний.

+працівник, який працює за строковим трудовим договором;

=громадянин, який займається творчою діяльністю;

 

 

? 487

У якій відповіді названо один з предметів злочинного порушення авторського права і

суміжних прав:

=гроші у безготівкой формі;

+комп'ютерна програма;

=честь і гідність;

=рухоме майно;

=відомості, які становлять таємницю.

 

 

? 488

Кримінальна відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав настає,

якщо..

=шкода не може бути відшкодована у цивільно-правовому порядку;

=відповідні дії вчинені неодноразово;

+це завдало матеріальної шкоди у значному, великому чи особливо великому розмірі.

=плагіат виявлено у творі, виготовленому типографським способом;

=автор помер і не може особисто відстояти свої права;

 

 

? 489

Суспільно небезпечне діяння при порушенні авторських і суміжних прав може полягати у..

=ознайомленні зі змістом твору без згоди автора;

=зверненні на свою користь авторської винагороди, належної співавтору;

+незаконному розповсюдженні творів науки, літератури і мистецтва;

=безпідставній критиці положень, які містяться у чужому науковому творі;

=викраденні фонограм, відеограм.

 

 

? 490

Предметом злочинного порушення прав на об'єкти промислової власності є..

+сорт рослини;

=нерухоме майно;

=гроші (готівка);

=відомості, які становлять комерційну таємницю.

=ділова репутація;

 

 

? 491

Кримінальна відповідальність за порушення права на винахід, корисну модель, промисловий

зв'язок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію


(об'єкти промислової власності) настає, якщо..

=це порушення є злісним

=автор в силу будь-яких причин не може особисто відстояти свої права;

=відповідні дії вчинені неодноразово;

=шкода не може бути відшкодована у цивільно-правовому порядку;

+це завдало матеріальної шкоди у значному, великому чи особливо великому розмірі.

 

 

? 492

У якій відповіді вказане діяння, яке є ознакою об'єктивної сторони злочинного порушення

права на об'єкти промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зв'язок,

топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію)?

=знищення чи пошкодження промислового зразка.

+незаконне використання;

=ознайомлення зі змістом відповідного об'єкта без згоди автора;

=безпідставна критика положень, які містяться у чужому науковому творі;

=звернення на свою користь чужої авторської винагороди;

 

 

? 493

Суб'єкт простого виду (основного складу )злочинного порушення права на об'єкти

промислової власності..

+загальний;

=співавтор;

=іноземець або особа без громадянства.

=працівник патентної установи;

=спеціальний;

 

 

? 494

Яке з наведених тверджень є правильним?

=кримінально караним є навіть одноразове ухилення від сплати аліментів;

=в КК не передбачені кваліфіковані види злочину Ухилення від сплати аліментів на

утримання дітей ;

=зловживання опікунськими правами і залишення підопічних дітей без нагляду і допомоги

ніколи не тягне кримінальну відповідальність, в тому числі і якщо внаслідок цих дій

заподіяна шкода здоров'ю дітей.

+кримінальна відповідальність за ухилення батьків від утримування повнолітніх

працездатних дітей за чинним законодавством не встановлена;

=суб'єктом злочину "Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків" є

лише рідні діти;

 

 

? 495

Злісне ухилення батьків від утримання повнолітніх дітей тягне кримінальну

відповідальність, якщо ці діти:

=рідні.

=є студентами;

=навчаються або підвищують кваліфікацію з відривом від виробництва;

=не досягли 23-річного віку;

+непрацездатні;


? 496

Злісне ухилення батьків від утримання дітей, що перебувають на їх утриманні, тягне

кримінальну відповідальність, якщо ці діти:

+неповнолітні;

=навчаються;

=працездатні;

=підлягають призову на військову службу;

=є особами жіночої статі.

 

 

? 497

Злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей тягне

кримінальну відповідальність, якщо (назвіть ознаку, яка прямо вказана у диспозиції

відповідної статті КК):

=діти є рідними або усиновленими;

+ці діти перебувають на їх утриманні;

=батьки не позбавлені батьківських прав;

=діти перебувають в державних установах інтернатського типу.

=раніше батьки надавали грошові кошти на їх утримання;

 

 

? 498

Ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей тягне кримінальну

відповідальність, якщо:

+ухилення є злісним;

=кошти на утримання не надаються протягом місяця, або більш тривалого строку;

=діти не відмовилися від батьківського утримання;

=ухилення вчинене вперше;

=всі відповіді правильні.

 

 

? 499

Суб'єктом злочину "Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків" є:

=особи, які спільно проживають;

=особи, що знаходяться в близьких родинних стосунках;

=будь-які особи.

=особи, які спільно проживають та ведуть сумісне господарство;

+діти (рідні або усиновлені);

 

 

? 500

Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання батьків тягне

кримінальну відповідальність, якщо ці батьки:

=не досягли пенсійного віку;

+непрацездатні;

=не працюють;

=рідні.

=є студентами;

 

 

? 501

Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання батьків тягне

кримінальну відповідальність, якщо ці батьки:

=не мають інших дітей, які б могли надати допомогу.


=не працюють;

=не мають засобів до існування;

=звільненні з роботи;

+непрацездатні;

 

 

? 502

Злісне ухилення від сплати коштів на утримання батьків тягне кримінальну відповідальність,

якщо..

=діти є рідними;

+обов'язок сплачувати такі кошти встановлений рішенням суду;

=батьки не перебувають на утриманні в державних установах.

=раніше діти надавали грошові кошти на їх утримання;

=батьки не позбавлені батьківських прав;

 

 

? 503

Ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання батьків тягне

кримінальну відповідальність, якщо..

+ухилення є злісним;

=особа не звільнена судом від утримання своїх батьків.

=ухилення вчинене вперше;

=діти не відмовилися від утримання батьків;

=кошти на утримання не надаються протягом місяця, або більш тривалого строку;

 

 

? 504

Склад злочину Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у

референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного

спостерігача  може вчинятися таким способом:

=зловживання довірою кандидата в депутати;

+підкуп;

=погроза застосування обману;

=знищення належного кандидату в депутати майна.

=погроза застосування фізичного насильства;

 

 

? 505

Основний склад злочину Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати

участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності

офіційного спостерігача  може вчинятися таким способом:

=пошкодження належного кандидату в депутати майна;

=використання безпорадного стану кандидата в депутати;

+примушування.

=розголошення відомостей, які ганьблять кандидата в депутати;

=використання уразливого стану кандидата в депутати;

 

 

? 506

Основний склад злочину Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати

участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності

офіційного спостерігача  може вчинятися таким способом:

=пошкодження майна, яке знаходилося у віданні кандидата в депутати;

+обман.


=знищення належного кандидату в депутати майна;

=розголошення відомостей, які ганьблять кандидата в депутати;

=використання службового становища;

 

 

? 507

В якій відповіді неправильно названо предмет злочину Фальсифікація виборчих документів,

документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування  (відповідно із

формулюванням, яке наведене в диспозиції статті КК)?

=виборчі документи;

=бюлетені для голосування на референдумі;

+важливі особисті документи кандидата в народні депутати;

=документи референдуму.

=бланки відкріпних посвідчень;

 

 

? 508

В якій відповіді правильно названо предмет злочину Фальсифікація виборчих документів,

документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування  (відповідно із

формулюванням, яке наведене в диспозиції статті КК)?

=виборчі документи;

=бланки відкріпних посвідчень;

+всі відповіді є правильними.

=документи референдуму;

=бюлетені для голосування на референдумі;

 

 

? 509

Суб’єктом основного складу злочину Порушення таємниці голосування  є:

=лише громадянин України;

+суб’єкт злочину загальний;

=лише іноземець;

=суб’єкт злочину спеціальний - член виборчої комісії або комісії з референдуму чи інша

службова особа.

=лише службова особа;

 

 

? 510

За конструкцією об’єктивної сторони Перешкоджання здійсненню виборчого права або

права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи

діяльності офіційного спостерігача  відноситься до:

+формальних складів злочинів;

=матеріальних складів злочинів;

=привілейованих складів злочинів;

=жодна з відповідей не є правильною.

=спеціальних складів злочинів;

 

 

? 511

Кримінально каране порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата,

політичної партії (блоку) полягає в:

+передачі грошових коштів або матеріальних цінностей на безоплатній основі;

=жодна із вище наведених відповідей не є правильною.

=відмові оплатити наданий ефірний час;


=поширенні агітаційних матеріалів оплачених з виборчого фонду;

=передача матеріальних цінностей за завищеними розцінками;

 

 

? 512

Обов’язковою ознакою простого виду (основного складу) якого злочину є "обман", "підкуп",

примушування ?

=Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму .

="Порушення недоторканності житла";

+"Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі,

роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача";

="Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій,

громадських організацій";

="Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або

ставлення до релігії";

 

 

? 513

Обов’язковими ознаками об’єктивної сторони складу злочину Порушення таємниці

голосування  є:

=знаряддя вчинення злочину.

+суспільно-небезпечне діяння;

=суспільно-небезпечні наслідки;

=місце вчинення злочину;

+час вчинення злочину;

 

 

? 514

Громадянин Ізраїлю Ізмайлович перерахував у виборчий фонд партії Рух вперед 

добровільний внесок у розмірі 500 мінімальних розмірів заробітної плати. На скільки

вказаний розмір перевищує мінімальний розмір, достатній для того, щоб дії Ізмайловича

кваліфікувати як Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата,

політичної партії (блоку)? _____100__.

 

 

? 515

Громадянин Туреччини Султанов перерахував у виборчий фонд партії За правильний вибір 

добровільний внесок у розмірі 200 мінімальних розмірів заробітної плати. Скільки

мінімальних розмірів заробітної плати не вистачає для того, щоб дії Султанова кваліфікувати

як Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії

(блоку)? ___200____.

 

 

? 516

Яке з перелічених діянь не є злочином проти виборчих прав громадян відповідно до КК

України?

=всі перелічені діяння є злочинами проти виборчих прав громадян відповідно до КК

України.

=порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку);

=фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків

голосування;

=незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму;

+порушення присяги членом виборчої комісії;


? 517

Як кваліфікувати незаконну передачу іншій особі виборчого бюлетеня виборцем?

=Порушення таємниці голосування .

="Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії

(блоку)";

="Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або

релігійних переконань";

+"Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація

підсумків голосування";

="Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі,

роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача";

 

 

? 518

Як кваліфікувати умисне надання членом виборчої комісії чи комісії з референдуму

громадянину можливості проголосувати за іншу особу чи проголосувати більше ніж один раз

у ході голосування або надання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на

референдумі особі, яка не включена до списку виборців (громадян, які мають право брати

участь у референдумі) на відповідній виборчій дільниці (дільниці з референдуму), або

надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на

референдумі)?

="Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або

релігійних переконань";

+"Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація

підсумків голосування";

=Порушення таємниці голосування .

="Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії

(блоку)";

="Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі,

роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача";

 

 

? 519

Які з відповідей, що стосуються кримінальної відповідальності за Порушення

рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних

переконань   є правильними?

=у диспозиції ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової,

національної належності або релігійних переконань  ) дано вичерпний перелік ознак, за

якими може бути порушено рівноправність громадян;

=Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або

релігійних переконань   відноситься до тривалих злочинів.

=основний порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної

належності або ставлення до релігії відноситься до матеріальних складів злочинів;

+основний склад злочину порушення рівноправності громадян залежно від їх расової,

національної належності або ставлення до релігії відноситься до формальних складів

злочинів;

=настання загибелі людей внаслідок порушення рівноправності громадян залежно від їх

расової, національної належності або релігійних переконань завжди охоплюється ст. 161 КК

України і не потребує додаткової кваліфікації за іншими статтями КК України;

 

 

? 520

Обов`язковою ознакою суб’єктивної сторони якого складу злочину проти виборчих,

трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина виступають особисті


мотиви ?

=Порушення таємниці голосування ;

=Порушення авторського права і суміжних прав .

=Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат ;

+Грубе порушення законодавства про працю ;

=Перешкоджання законній діяльності профспілок ;

 

 

? 521

Незаконне звільнення працівника з роботи тягне кримінальну відповідальність, лише у тому

випадку, коли воно:

=незаконне звільнення проведене із особливо злісним порушенням прав працівника.

=незаконно звільнено вагітну жінку;

=вчинене повторно;

=незаконно звільнено неповнолітню особу;

+незаконне звільнення вчинено з особистих мотивів;

 

 

? 522

Суб`єктом основних складів яких злочинів проти трудових прав і свобод людини і

громадянина, відповідно до положень КК України є службова особа:

=Грубе порушення законодавства про працю ;

=Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії

(блоку) ;

=Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів .

+Грубе порушення угоди про працю ;

=Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку ;

 

 

? 523

Суб`єктом основних складів яких злочинів проти трудових прав і свобод людини і

громадянина, відповідно до положень КК України є керівник підприємства, установи або

організації незалежно від форми власності:

+Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат ;

=Грубе порушення угоди про працю ;

=Грубе порушення законодавства про працю .

=Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку ;

=Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів ;

 

 

? 524

Способом вчинення якого злочину проти трудових прав і свобод людини і громадянина,

відповідно до положень КК України названо обман, зловживання довірою:

=Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку ;

=Грубе порушення законодавства про працю ;

=Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів .
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.175.255 (0.187 с.)