ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 2 Основи кримінально-правової кваліфікаціїРозділ 7 Злочини проти волі

 

? 388

В одній із статей Особливої частини КК України встановлена відповідальність за незаконне

позбавлення волі або ____ (вкажіть відповідь, в якій правильно назване пропущене діяння):

=інше посягання на свободу пересування;

+викрадення людини.

=інше обмеження особистої свободи;

=зв'язування чи поміщення в закрите приміщення;

=взяття під варту;

 

 

? 389

В якій відповіді правильно вказано, за підміну якої дитини встановлена кримінальна

відповідальність?

=щодо якої встановлена опіка;

=яка перебуває на лікуванні;

+чужої.

=малолітньої;

=неповнолітньої;

 

 

? 390

В якій відповіді правильно вказано мета захоплення заручників, яка названа в диспозиції

відповідної статті КК України?

+спонукання родичів затриманого, державної або іншої установи, підприємства чи

організації, фізичної чи службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої

дії як умови звільнення заручника;


=отримання матеріальної чи іншої вигоди.

=вчинення протиправних дій як умови звільнення заручника;

=отримання викупу;

=заподіяння шкоди організації, установі, підприємству чи окремими особам;

 

 

? 391

В якій відповіді правильно вказано, за експлуатацію яких дітей встановлена кримінальна

відповідальність за чинним КК України?

=неповнолітніх;

=чужих;

+які не досягли віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування.

=непрацездатних;

=своїх;

 

 

? 392

В якій відповіді правильно вказано, яким чином здійснюється кримінально-карана

експлуатація дітей?

=внаслідок залучення до праці за наймом малолітніх дітей.

=завдяки зверненню на свою користь належного дітям заробітку;

=через протиправне безоплатне використання їх майна;

+шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку;

=способом використання прав опікуна чи піклувальника з метою наживи;

 

 

? 393

За незаконне поміщення в психіатричний заклад якої особи встановлена кримінальна

відповідальність?

=малолітньої дитини;

+завідомо психічно здорової особи;

=особи, щодо якої встановлене піклування;

=іноземця чи особи без громадянства.

=особи, яка не страдає душевною хворобою;

 

 

? 394

Яке з наведених тверджень є правильним?

=при здійсненні безвідкладної госпіталізації осіб, які за своїм психічним станом становлять

безпосередню небезпеку для себе або оточуючих, має бути отримана згода законних

представників такої особи.

=місцем вчинення злочину "Незаконне поміщення в психіатричну лікарню" можуть бути

також амбулаторії та диспансери психіатричного профілю;

+в КК України кримінальна відповідальність за захоплення заручників диференційована в

тому числі з врахуванням особи потерпілого;

=умисне вбивство заручника охоплюється кваліфікованим складом "Захоплення

заручників" і не потребує кваліфікації за сукупністю з іншими статтями Особливої частини

КК;

=потерпілим від злочину "Незаконне позбавлення волі" є лише повнолітня особа;

 

 

? 395

В статті про який злочин проти волі особи "діти", чи "малолітні", чи "неповнолітні" не

названі як потерпілі?


= Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини ;

= Захоплення заручників ;

= Підміна дитини ;

="Незаконне" позбавлення волі або викрадення людини";

+всі наведені вище відповіді неправильні (ознакою складу кожного з вказаних злочинів

виступає відповідний потерпілий).

 

 

? 396

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини здійснюється з метою.. (яка є

обов'язковою ознакою складу відповідного злочину)

=сексуальною;

=наживи;

=корисливою;

=заволодіння людиною;

+експлуатації.

 

 

? 397

Використання "уразливого стану особи" є ознакою складу такого злочину:

=усіх вказаних вище;

=жодна із вказаних відповідей не є правильною.

=насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом;

=зґвалтування;

+торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини;

 

 

? 398

Спонукання родичів до вчинення чи утримання будь-якої дії є ознакою складу такого

злочину:

+захоплення заручників;

=експлуатація дітей.

=торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини;

=підміна дитини;

=незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

 

 

? 399

Спонукання державної установи до вчинення чи утримання будь-якої дії є ознакою складу

такого злочину:

+захоплення заручників;

=підміна дитини;

=експлуатація дітей.

=торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини;

=незаконне поміщення в психіатричний заклад;

 

 

? 400

Як здійснюється експлуатація дітей, яка є ознакою складу відповідного злочину:

=способом спонукання до сексуальних стосунків;

=через втягнення у жебрацтво;

+шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку;

=завдяки залученню до праці в домашньому господарстві батьків;


=всі наведені вище відповіді є правильними.

 

 

? 401

Переміщення людини в інше місце всупереч її волі є ознакою складу такого злочину:

=торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини;

+викрадення людини;

=експлуатація дітей.

=підміна дитини;

=захоплення заручників;

 

 

? 402

Вчинення яких діянь охоплюється поняттям "експлуатація людини"?

+використання у порнобізнесі;

=незаконне позбавлення волі;

=викрадення людини;

=незаконне поміщення до психіатричного закладу.

=будь-яких;

 

 

? 403

Вчинення яких діянь охоплюється поняттям "експлуатація людини"?

+всіх, вказаних вище.

=залучення в боргову кабалу;

=рабство;

=примусова праця;

=використання в порнобізнесі;

 

 

? 404

Вчинення яких діянь охоплюється поняттям "експлуатація людини"?

=використання у збройних конфліктах;

+всіх, вказаних вище.

=проведення дослідів над людиною без її згоди;

=втягнення у злочинну діяльність;

=примусова вагітність;

 

 

? 405

Поняття "експлуатація людини" розкрите в КК..

=через наведення вичерпного переліку діянь, які ним охоплюються;

=взагалі не розкривається;

=способом "від зворотнього" - через вказівку на діяння, які цим поняттям не охоплюються.

+шляхом приблизного (відкритого) переліку відповідних діянь;

=завдяки формулюванню істотних, необхідних та достатніх ознак цього поняття;

 

 

? 406

Поняття "уразливого стану особи" розкрите в КК..

+завдяки формулюванню істотних, необхідних та достатніх ознак цього поняття;

=шляхом приблизного (відкритого) переліку відповідних діянь;

=способом "від зворотнього" - через вказівку на діяння, які цим поняттям не охоплюються.

=взагалі не розкривається;


=через наведення вичерпного переліку діянь, які ним охоплюються;

 

 

? 407

Використання "уразливого стану особи" виступає у КК..

=кваліфікуючою ознакою складу вказаного вище злочину;

+однією з обов'язкових ознак простого виду (основного складу) злочину "Торгівля людьми

або інша незаконна угода щодо людини";

=не відіграє жодного правового значення;

=враховується при компенсації завданої цим злочином шкоди.

=обставиною, за наявності якої виключається кримінальна відповідальність за вказаний

злочин;

 

 

? 408

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину,

передбаченого ст. 147 КК України Захоплення заручників ?

=Суб’єктивна сторона захоплення заручників характеризується виключно корисливим

мотивом;

=Потерпілим від злочину захоплення заручників може бути як фізична так і юридична

особа;

+Метою захоплення заручників не може бути пред’явлення до заручника будь-якої вимоги,

як умови його звільнення;

=Жодна з наведених відповідей не є правильною;

=Спосіб захоплення заручників полягає у захопленні потерпілого або його утриманні;

 

 

? 409

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину,

передбаченого ст. 147 КК України Захоплення заручників ?

=Основним безпосереднім об’єктом складу злочину захоплення заручників є гідність

особи;

=Суб’єктом захоплення заручників не можуть бути близькі родичі потерпілого;

= Необережне заподіяння смерті потерпілому у зв’язку із захопленням або триманням його

як заручника потребує додаткової кваліфікації за ст. 119 КК України Вбивство через

необережність ;

+Жодна з наведених відповідей не є правильною;

=Суспільно небезпечні наслідки захоплення заручників лежать поза межами основного чи

кваліфікованого складів злочинів, передбачених ст. 147 КК України Захоплення

заручників ;

 

 

? 410

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину,

передбаченого ст. 149 КК України Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо

людини

+Переміщення людини за її волею без мети подальшої експлуатації не є злочином проти

волі особи;

=Переміщення людини за її волею без мети подальшої експлуатації є злочином проти волі

особи;

=Усі наведені відповіді є правильними;

=Здійснення незаконної угоди щодо неповнолітнього потерпілого підлягає кваліфікації за

ст. 149 КК України Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини незалежно

способів вчинення цього діяння;


+Вербування неповнолітнього потерпілого з метою експлуатації підлягає кваліфікації за ст.

149 КК України Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини незалежно

способів вчинення цього діяння;

 

 

? 411

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину,

передбаченого ст. 149 КК України Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо

людини

= суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 149 КК України Торгівля людьми або

інша незаконна угода щодо людини характеризується виключно корисливим мотивом;

+ кримінальну відповідальність за торгівлю людьми диференційовано в тому числі і за

віковою ознакою потерпілого;

=мета завжди є обовязковою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 149 КК України

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

+переміщення неповнолітнього потерпілого з метою експлуатації підлягає кваліфікації за

ст. 149 КК України Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини незалежно

способів вчинення цього діяння;

+способами кримінально караного вербування, переміщення, переховування, передачі або

одержання повнолітньої людини з метою експлуатації можуть бути лише обман, шантаж чи

використання уразливого стану;

 

 

? 412

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину,

передбаченого ст. 149 КК України Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо

людини

+Переміщення людини за її волею без мети подальшої експлуатації не є злочином проти

волі особи;

=Здійснення незаконної угоди щодо потерпілого з метою вилучення у нього органів або

тканин повністю охоплюється ознаками злочину, передбаченого ст. 143 КК України

Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини і

кваліфікації за ст. 149 Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини не

потребує;

+Кримінальну відповідальність за торгівлю людьми диференційовано в тому числі і за

віковою ознакою потерпілого;

=Жодна з наведених відповідей не є правильною;

=Суб’єктивна сторона основного складу злочину, передбаченого ст. 149 КК України

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини , характеризується як умислом

так і необережністю;

 

 

? 413

У якій (яких) із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складу злочину,

передбаченого ст. 150 КК України Експлуатація дітей

+Експлуатація дітей здійснюється шляхом використання праці дитини;

=Використання дитячої праці в шкідливому виробництві з метою отримання прибутку

потребує кваліфікації як експлуатація дітей незалежно від віку потерпілого;

=Всі наведені відповіді є правильними;

=Потерпілим від цього злочину є будь-яка особа, яка не досягла 18-річного віку;

=Експлуатація дітей характеризується корисливою метою (отримання прибутку);


? 414

В яких злочинах проти волі, честі та гідності особи мета виступає обов’язковою ознакою

суб’єктивної сторони злочину?

=Незаконне поміщення в психіатричний заклад ;

+Захоплення заручників ;

=Зґвалтування ;

=Підміна дитини .

=Експлуатація дітей ;

 

 

? 415

В яких злочинах проти волі, честі та гідності особи мотив виступає обов’язковою ознакою

суб’єктивної сторони злочину?

=Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини ;

=Незаконне позбавлення волі або викрадення людини  (основний склад злочину).

+Підміна дитини ;

=Незаконне поміщення в психіатричний заклад ;

=Захоплення заручників ;

 

 

? 416

Як кваліфікувати підміну своєї мертвої дитини на чужу живу, вчинену з корисливих

мотивів?

=як закінчений замах на Торгівлю людьми або іншу незаконну угод щодо людини  (ч. 2

ст. 15 ст. 149 КК України);

=у діях винного немає складу злочину.

=як закінчений замах на Підміну дитини  (ч. 2 ст. 15 ст. 148 КК України);

=як Торгівлю людьми або іншу незаконну угод щодо людини  (ст. 149 КК України);

+як Підміна дитини  (ст. 148 КК України);

 

 

? 417

Як кваліфікувати підміну чужої живої дитини на свою мертву, вчинену з корисливих

мотивів?

+як Підміна дитини  (ст. 148 КК України);

=як Торгівлю людьми або іншу незаконну угод щодо людини  (ст. 149 КК України);

=у діях винного немає складу злочину.

=як закінчений замах на Підміну дитини  (ч. 2 ст. 15 ст. 148 КК України);

=як закінчений замах на Торгівлю людьми або іншу незаконну угод щодо людини  (ч. 2

ст. 15 ст. 149 КК України);

 

 

? 418

Яке з наведених положень правильно характеризує умови настання кримінальної

відповідальності за позбавлення волі або викрадення людини?

=захоплення потерпілого як заручника не охоплює собою викрадення людини і тому

потребує додаткової кваліфікації за ст. 146 КК України „Незаконне позбавлення волі або

викрадення людини ;

=склад злочину, передбаченого ст. 146 КК України „Незаконне позбавлення волі або

викрадення людини , є формальним, тому кримінальна відповідальність за готування чи

замах на цей злочин виключається.

+якщо винний мав на меті утримувати потерпілого в стані позбавлення волі протягом

тривалого часу, але з причин, що не залежали від його волі не реалізував свій злочинний

намір, скоєне слід кваліфікувати як замах на злочин, передбачений ч. 2 ст. 146 КК України


„Незаконне позбавлення волі або викрадення людини ;

=стадії готування у незаконному позбавленні волі або викраденні людини не має;

=таке суспільно небезпечне діяння, як незаконне позбавлення волі може бути кваліфіковане

за ст. 146 КК України „Незаконне позбавлення волі або викрадення людини  лише у разі,

якщо ці дії полягали у незаконному позбавленні потерпілого волі, як виду кримінального

покарання;

 

 

? 419

Яке з наведених положень неправильно характеризує умови настання кримінальної

відповідальності за позбавлення волі або викрадення людини?

+таке суспільно небезпечне діяння, як незаконне позбавлення волі може бути кваліфіковане

за ст. 146 КК України „Незаконне позбавлення волі або викрадення людини  лише у разі,

якщо ці дії полягали у незаконному позбавленні потерпілого волі, як виду кримінального

покарання;

=якщо винний мав на меті утримувати потерпілого в стані позбавлення волі протягом

тривалого часу, але з причин, що не залежали від його волі не реалізував свій злочинний

намір, скоєне слід кваліфікувати як замах на злочин, передбачений ч. 2 ст. 146 КК України

„Незаконне позбавлення волі або викрадення людини ;

= позбавлення волі є формальним складом злочину;

+захоплення потерпілого як заручника не охоплює собою викрадення людини і тому

потребує додаткової кваліфікації за ст. 146 КК України „Незаконне позбавлення волі або

викрадення людини ;

+склад злочину, передбаченого ст. 146 КК України „Незаконне позбавлення волі або

викрадення людини , є формальним, тому кримінальна відповідальність за готування чи

замах на цей злочин виключається.

 

 

? 420

Яке з наведених положень правильно характеризує умови настання кримінальної

відповідальності за захоплення заручників?

=захоплення заручників визнається закінченим злочином з моменту висунення відповідної

вимоги як умови звільнення заручника;

=відповідна частина ст. 147 КК України „Захоплення заручників  може бути інкримінована

лише особі, яка скоїла це діяння з корисливих мотивів;

=захоплення потерпілого як заручника не охоплює собою викрадення людини і тому

потребує додаткової кваліфікації за ст. 146 КК України „Незаконне позбавлення волі або

викрадення людини ;

=умисне вбивство заручника особою, яка в момент захоплення потерпілого як заручника,

усвідомлювала, що позбавить життя заручника незалежно від того чи будуть виконані (не

виконані) її вимоги, потребує кваліфікації лише за п. 3 ч. 2 ст. 115 КК України „Умисне

вбивство  (вбивство заручника або викраденої людини);

+необережне заподіяння смерті заручнику, особою, причетною до його захоплення або

тримання, не потребує додаткової кваліфікації за ч. 1 ст. 119 КК України „ Вбивство через

необережність .

 

 

? 421

Яке з наведених положень неправильно характеризує умови настання кримінальної

відповідальності за захоплення заручників?

+умисне вбивство заручника особою, яка в момент захоплення потерпілого як заручника,

усвідомлювала, що позбавить життя заручника незалежно від того чи будуть виконані (не

виконані) її вимоги, потребує кваліфікації лише за п. 3 ч. 2 ст. 115 КК України „Умисне

вбивство  (вбивство заручника або викраденої людини);


=захоплення потерпілого як заручника охоплює собою викрадення людини і тому не

потребує додаткової кваліфікації за ст. 146 КК України „Незаконне позбавлення волі або

викрадення людини ;

=необережне заподіяння смерті заручнику, особою, причетною до його захоплення або

тримання, не потребує додаткової кваліфікації за ч. 1 ст. 119 КК України „ Вбивство через

необережність .

+захоплення заручників визнається закінченим злочином з моменту висунення відповідної

вимоги як умови звільнення заручника;

+відповідна частина ст. 147 КК України „Захоплення заручників  може бути інкримінована

лише особі, яка скоїла це діяння з корисливих мотивів;

 

 

? 422

Яке з наведених положень правильно характеризує умови настання кримінальної

відповідальності за торгівлю людьми чи іншу незаконну угоду щодо людини?

+альтернативно названими способами складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК

України „Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини  є шантаж, обман або

використання уразливого стану потерпілої особи;

=кримінальна відповідальність за передачу або одержання повнолітньої особи з метою її

експлуатації настає лише у разі застосування до потерпілого обману, шантажу чи

використання його безпорадного стану;

=добровільна згода потерпілої особи на укладення незаконної угоди щодо неї з метою її

експлуатації виключає кримінальну відповідальність винного за ст. 149 КК України

„Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини ;

+передача або одержання малолітнього потерпілого з метою експлуатації способом

відмінним від шантажу, обману чи використання уразливого стану потерпілої особи тягне

кримінальну відповідальність за відповідною частиною ст. 149 КК України „Торгівля

людьми або інша незаконна угода щодо людини .

=вербування малолітнього потерпілого з метою експлуатації способом відмінним від

шантажу, обману чи використання уразливого стану потерпілої особи не тягне кримінальної

відповідальності за ст. 149 КК України „Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо

людини ;

 

 

? 423

Яке з наведених положень неправильно характеризує умови настання кримінальної

відповідальності за торгівлю людьми чи іншу незаконну угоду щодо людини?

=альтернативно названими способами складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК

України „Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини  є шантаж, обман або

використання уразливого стану потерпілої особи;

=передача або одержання малолітнього потерпілого з метою експлуатації способом

відмінним від шантажу, обману чи використання уразливого стану потерпілої особи тягне

кримінальну відповідальність за відповідною частиною ст. 149 КК України „Торгівля

людьми або інша незаконна угода щодо людини .

+кримінальна відповідальність за передачу або одержання повнолітньої особи з метою її

експлуатації настає лише у разі застосування до потерпілого обману, шантажу чи

використання його безпорадного стану;

+вербування малолітнього потерпілого з метою експлуатації способом відмінним від

шантажу, обману чи використання уразливого стану потерпілої особи не тягне кримінальної

відповідальності за ст. 149 КК України „Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо

людини ;

+добровільна згода потерпілої особи на укладення незаконної угоди щодо неї з метою її

експлуатації виключає кримінальну відповідальність винного за ст. 149 КК України


„Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини ;

 

 

Недоторканості

 

? 425

Яке з наведених тверджень є правильним?

=мужолозтво є кримінально караним тоді, коли мають місце добровільні дії повнолітніх

осіб.

=добровільні статеві зносини з особою жіночої статі віком до 16 років є згвалтуванням;

+складом зґвалтування охоплюється заподіяння потерпілій особі побоїв, легкого тілесного

ушкодження;

=потерпілою від злочину "Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості" є

лише особа жіночої статі;

=виконавцем зґвалтування може бути особа лише чоловічої статі, а співвиконавцем - і

жінка;

 

 

? 426

Спеціальним суб'єктом якого злочину є "особа, від якої чоловік чи жінка матеріально або

службово залежні"?

="Статеві зносини з особою, що не досягла статевої зрілості";

+"Примушування до вступу в статевий зв'язок";

="Розбещення неповнолітніх".

="Зґвалтування";

="Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом";

 

 

? 427

За вчинення розпусних дій щодо якої особи встановлена кримінальна відповідальність?

=матеріально або службово залежної;

+яка не досягла шістнадцятирічного віку;

=малолітньої;

=особи жіночої статі;

=неповнолітньої;

 

 

? 428

В якій відповіді названа шкода, яка не охоплюється поняттям особливо тяжких наслідків

зґвалтування?

=смерть;

+середньої тяжкості тілесне ушкодження;

=самогубство;

=вчинення зґвалтування повторно;

=безпліддя.

 

 

? 429

В якій відповіді названа шкода, яка не охоплюється поняттям особливо тяжких наслідків

зґвалтування?

=вчинення зґвалтування групою осіб;

=смерть;


=безпліддя.

+спроба самогубства;

=самогубство;

 

 

? 430

В якій відповіді названий один із передбачених законом способів вчинення злочину

"Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом"?

=використання отруйних чи сильнодіючих речовин.

+використання безпорадного стану потерпілої особи;

=знищення чи пошкодження майна;

=поширення чи погроза поширення відомостей, що ганьблять потерпілу особу;

=погроза знищення чи пошкодження майна;

 

 

? 431

В якій відповіді названий один із передбачених законом способів вчинення злочину

"Зґвалтування"?

+використання безпорадного стану потерпілої особи;

=поширення відомостей, що ганьблять потерпілу особу;

=погроза поширити відомості, що ганьблять потерпілу особу чи близьких родичів;

=погроза знищення чи пошкодження майна;

=знищення чи пошкодження майна;

 

 

? 432

Способом якого із злочинів проти статевої свободи чи статевої недоторканності є погроза

знищення, пошкодження чи вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких

родичів?

="Зґвалтування";

="Розбещення неповнолітніх".

="Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом";

+"Примушування до вступу в статевий зв'язок";

="Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості";

 

 

? 433

Об'єктивна сторона злочину "Розбещення неповнолітніх" в КК полягає в таких діяннях:

=статеві зносини;

+вчинення розпусних дій.

=примушування до вступу в статевий зв'язок;

=задоволення статевої пристрасті неприродним способом;

=використання неповнолітніх для створення фільмів порнографічного змісту;

 

 

? 434

Які положення, що стосуються змісту кваліфікуючих ознак зґвалтування, є правильними?

=особливо тяжкими наслідками зґвалтування може бути заподіяння потерпілій особі

середньої тяжкості тілесного ушкодження;

=умисне вбивство потерпілої особи в ході зґвалтування охоплюється поняттям "особливо

тяжкі наслідки зґвалтування".

=зґвалтування, вчинене групою осіб може мати місце й тоді, коли лише один учасник такої

групи, наділений ознаками загального суб'єкта злочину;

=відповідальність за особливо тяжкі наслідки зґвалтування настає лише тоді, коли винний


передбачав їх настання;

+якщо винний без значної перерви у часі, діючи з єдиним умислом, вчинив два або більше

статеві акти з однією і тією самою потерпілою особою, то його дії не можуть розглядатися як

зґвалтування, вчинене повторно;

 

 

? 435

Які положення, що стосуються змісту кваліфікуючих ознак зґвалтування, є правильними?

=вбивство потерпілої особи через необережність, вчинене в ході зґвалтування, не

охоплюється поняттям "особливо тяжкі наслідки зґвалтування" і потребує кваліфікації за

сукупністю, як "Зґвалтування" та "Вбивство через необережність".

+відповідальність за особливо тяжкі наслідки зґвалтування настає як тоді, коли винний

передбачав їх можливість, так і коли він міг і повинен був їх передбачити;

=для визнання зґвалтування, вчиненим групою осіб, потрібно встановити наявність

попередньої змови між учасниками такої групи;

=особливо тяжкими наслідками зґвалтування може бути заподіяння потерпілій особі легких

тілесних ушкоджень, що спричинило короткочасний розлад здоровя або незначну стійку

втрату працездатності;

=така кваліфікуюча ознака зґвалтування, як зґвалтування неповнолітньої ставиться у вину

винній особі, незалежно від того, чи він знав, чи міг допускати, що вчиняє статевий акт з

неповнолітньою особою.

 

 

? 436

Які положення, що стосуються змісту ознак основних складів злочинів проти статевої

свободи та статевої недоторканості, є правильними:

=способом насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, як і

всіх інших злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи, є погроза

знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких

родичів або розголошення відомостей, що ганьблять її (його) чи близьких родичів";

+усі склади злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості характеризуються

умисною формою вини;

=способом зґвалтування, як і всіх інших злочинів проти статевої свободи і статевої

недоторканості особи, є знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої

(потерпілого) чи її (його) близьких родичів або розголошення відомостей, що ганьблять її

(його) чи близьких родичів";

=корисливий мотив є ознакою, що властива всім складам злочинів проти статевої свободи;

=недосягнення потерпілою особою статевої зрілості є обов'язковою ознакою потерпілого у

всіх основних складах злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

 

 

? 437

Мета названа як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони таких злочинів проти статевої

свободи та статевої недоторканості особи:

=Зґвалтування ;

=Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості ;

=Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом ;

+мета не є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони жодного із злочинів проти статевої

свободи та статевої недоторканості особи.

=Примушування до вступу в статевий зв’язок ;

 

 

? 438

Мотив названий як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони таких злочинів проти статевої


свободи та статевої недоторканості особи:

=Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом ;

=Примушування до вступу в статевий зв’язок ;

+мотив не є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони жодного із злочинів проти

статевої свободи та статевої недоторканості особи.

=Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості ;

=Зґвалтування ;

 

 

? 439

Які положення, що стосуються складів злочинів проти статевої свободи та статевої

недоторканості особи, є правильними?

=вбивство потерпілої особи через необережність, вчинене в ході зґвалтування, не

охоплюється поняттям „особливо тяжкі наслідки зґвалтування  і потребує кваліфікації за

сукупністю, як „Зґвалтування  та „Вбивство через необережність ;

=відповідальність за особливо тяжкі наслідки зґвалтування настає лише тоді, коли винний

передбачав їх настання;

+до особливо тяжких наслідків зґвалтування не відносяться тілесні ушкодження середньої

тяжкості;

+відповідальність за особливо тяжкі наслідки зґвалтування настає як тоді, коли винний

передбачав їх можливість, так і коли він міг і повинен був їх передбачити.

=виконавцем зґвалтування може бути особа лише чоловічої статі, а співвиконавцем - і

жінка;

 

 

? 440

Які положення, що стосуються складів злочинів проти статевої свободи та статевої

недоторканості особи, є правильними?

=мужолозтво є кримінально караним тоді, коли мають місце добровільні дії повнолітніх

осіб;

=для визнання зґвалтування вчиненим групою осіб, потрібно встановити наявність

попередньої змови між учасниками такої групи;

=добровільні статеві зносини з особою жіночої статі віком до 16 років є зґвалтуванням;

=зґвалтування і насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом

відрізняються за способом вчинення злочину;

+особливо тяжкими наслідками зґвалтування не може бути визнано заподіяння потерпілій

особі середньої тяжкості тілесного ушкодження.

 

 

? 441

Які положення, що стосуються складів злочинів проти статевої свободи та статевої

недоторканості особи, є правильними?

=особливо тяжкими наслідками зґвалтування може бути заподіяння потерпілій особі легких

тілесних ушкоджень, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну стійку

втрату працездатності;

+потерпілою від злочину Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості  може

бути особа жіночої або чоловічої статі;

+основним складом зґвалтування охоплюється заподіяння потерпілій особі побоїв, легких

тілесних ушкоджень;

=одним із способів зґвалтування є розголошення відомостей, що ганьблять потерпілу

(потерпілого) чи її (його) близьких родичів.

=одним із способів зґвалтування є знищення, пошкодження або вилучення майна

потерпілої (потерпілого) чи її (його) близьких родичів;


? 442

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.096 с.)