Розділ 14 Злочини проти безпеки виробництваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 14 Злочини проти безпеки виробництва 

? 917

В якій відповіді суб'єкт злочину Порушення вимог законодавства про охорону праці

названий відповідно до тексту закону?

=особа, на яку в установленому порядку покладені обов'язки по забезпеченню дотримання

правил техніки безпеки та промислової санітарії;

+службова особа підприємства, установи, організації або громадянин суб'єкт

підприємницької діяльності;

=суб'єкт загальний;

=працівник підприємства, установи, організації.

=директор або головний інженер підприємства;


? 918

В якій відповіді правильно вказано суб'єкта злочину Порушення вимог законодавства про

охорону праці ?

=власник підприємства, установи або організації;

=працедавець;

+громадянин - суб'єкт підприємницької діяльності;

=особа, уповноважена засновником або власником суб'єкта підприємницької діяльності;

=працівник.

 

 

? 919

У разі заподіяння шкоди якому потерпілому настає кримінальна відповідальність за злочин

"Порушення вимог законодавства про охорону праці"?

=хлопчика, який приніс обід мамі на роботі;

=екскурсанту;

+слідчому, який прибув на підприємство в зв'язку з розслідуванням вчиненого там

розкрадання;

=громадянину, який вирішив пройти через територію підприємства, щоб скоротити собі

шлях.

=громадянину, який прибув на підприємство для отримання виготовленого на його

замовлення виробу;

 

 

? 920

Яке з наведених положень, правильно характеризує умови відповідальності за злочин

Порушення вимог законодавства про охорону праці ?

=випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних будівельних машин, що

використовуються як транспортні засоби, або інше грубе порушення правил їх експлуатації,

які забезпечують безпеку руху, вчинене особою, відповідальною за технічний стан або

експлуатацію цих засобів слід кваліфікувати за статтею КК Порушення вимог

законодавства про охорону праці ;

=основний склад злочину Порушення вимог законодавства про охорону праці є

формальним.

=відповідальність за вказаною статтею КК настає за порушення загальних і спеціальних

правил безпеки проведення будь-яких робіт;

+порушення службовою особою вимог законодавчих актів про охорону праці, що заподіяло

майнову шкоду підприємству, організації або окремим громадянам не утворює складу

злочину передбаченого статтею Особливої частини КК Порушення вимог законодавства

про охорону праці ;

=нормою про названий злочин охоплюється порушення спеціальних правил безпеки на

вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах;

 

 

? 921

Яке з наведених положень, правильно характеризує умови відповідальності за посягання,

передбачені розділом КК "Злочини проти безпеки виробництва"?

+відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною

небезпекою передбачена окремою статтею цього розділу;

=порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки не становить собою

злочину, передбаченого розділом Х Особливої частини КК;

=статтями вказаного розділу передбачені як формальні, так і матеріальні склади злочинів;

=за необережне порушення вимог законодавства про охорону праці кримінальна

відповідальність не встановлена;


=всі наведені вище відповіді неправильні.

 

 

? 922

В якій відповіді вказано неправильне положення, яке характеризує умови відповідальності за

посягання, передбачені розділом Х КК "Злочини проти безпеки виробництва"?

=всі кваліфіковані склади злочинів, передбачені статтями розділу Х Особливої частини КК,

характеризуються однаковими кваліфікуючими ознаками;

=в усіх статтях вказаного розділу передбачені матеріальні склади злочинів;

=за жоден із злочинів, передбачених вказаним розділом КК, не встановлено понижений вік,

з якого може наставати кримінальна відповідальність;

=розділ КК "Злочини проти безпеки виробництва" є одним із найменших в Особливій

частині і складається з п'яти статей.

+загроза загибелі людей або інших тяжких наслідків є ознакою матеріального складу

злочину;

 

 

? 923

За заподіяння якої за характером шкоди настає відповідальність за статтями розділу

"Злочини проти безпеки виробництва":

=процесуальної;

=честі і гідності особи;

+здоров’ю.

=моральної;

=майнової;

 

 

? 924

У якій відповіді вказані правильні відповіді, що стосуються злочинів проти безпеки

виробництва:

+всі злочини проти безпеки виробництва є злочинами з матеріальним складом;

+всі злочини проти безпеки виробництва є злочинами зі складною формою вини;

=усі наведені відповіді є правильними.

=потерпілим від усіх злочинів проти безпеки виробництва є особа, яка пов’язана із

виробництвом;

=спеціальним суб’єктом всіх злочинів проти безпеки виробництва є лише службова особа;

 

 

? 925

У якій відповіді вказані правильні відповіді, що стосуються злочинів проти безпеки

виробництва:

=потерпілим від усіх злочинів проти безпеки виробництва є особа, яка пов’язана із

виробництвом так і особа, яка з ним не пов’язана;

=суб’єкт всіх злочинів проти безпеки виробництва загальний;

=ставлення винного до наслідків у злочинах проти безпеки виробництва може бути як

усминим так і необережним;

=всі злочини проти безпеки виробництва є злочинами з формальним складом;

+жодна з наведених відповідей не є правильною.

 

 

? 926

У яких відповідях правильно охарактеризовано ознаки складу Порушення вимог

законодавства про охорону праці ?

=потерпілим від цього складу злочину є лише службова особа підприємства, установи,


організації або громадянин-суб’єкт підприємницької діяльності;

=кримінальна відповідальність за Порушення вимог законодавства про охорону праці

настає у разі створення загрози життю потерпілого;

=основним безпосереднім об’єктом цього злочину є життя осіб, що задіяні у виробництві;

+суб’єкт цього складу злочину спеціальний;

=жодна з відповідей не є правильною.

 

 

? 927

У яких відповідях правильно охарактеризовано ознаки складу Порушення правил ядерної

або радіаційної безпеки ?

+за конструкцією об’єктивної сторони цей склад злочину належить до матеріальних

складів злочинів;

=родовим об’єктом цього складу злочину є громадська безпека;

+ставлення винного до наслідку у вигляді загибелі людей може бути лише необережним;

+за повнотою викладення законодавчого матеріалу аналізована кримінально-правова норма

належить до норм із банкетною диспозицією;

=всі відповіді правильні.

 

 

? 928

. У яких відповідях правильно охарактеризовано ознаки складу Порушення правил безпеки

під час виконання робіт з підвищеною небезпекою ?

=ставлення винного до наслідку у вигляді загибелі людей може бути як умисним так і

необережним;

=за конструкцією об’єктивної сторони цей склад злочину належить до формальних складів

злочинів;

+родовим об’єктом цього складу злочину є безпека виробництва;

=жодна з відповідей не є правильною.

=суб’єкт цього складу злочину загальний;

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.009 с.)