ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 3 Злочини проти основ національної безпеки 

? 117

У якій із відповідей правильно названо злочини, що відносяться до злочинів проти основ

національної безпеки України?

+ Диверсія ;

= Приховування валютної виручки ;

= Дезертирство ;

= Порушення законодавства про бюджетну систему України ;

= Розголошення державної таємниці

 

 

? 118

Суб'єктом основних складів яких злочинів проти основ національної безпеки України є

службова особа?

= Державна зрада ;

= Розголошення державної таємниці ;

= Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України ;

= Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на

захоплення державної влади ;

+жодного зі злочинів проти основ національної безпеки України.

 

 

? 119

Які з нижчевказаних осіб можуть бути визнані потерпілими від злочину "Посягання на життя

державного чи громадського діяча"?

=Голова Антимонопольного комітету України;

=Начальник Головної Державної Податкової Адміністрації України;

=суддя обласного, Київського та Севастопольського міських судів;

=суддя військового суду Західного регіону України;

+Прем'єр-міністр України.

 

 

? 120

Які з нижчевказаних осіб названі в законі як потерпілі від злочину "Посягання на життя

державного чи громадського діяча":

=суддя обласного суду;

=прокурор м.Києва;

=Голова Служби Безпеки України;

+Голова Конституційного суду України;

=голова обласної ради.

 

 

? 121

В яких з вказаних статей про злочини проти основ національної безпеки передбачена

відповідальність за спричинення шкоди конкретному виду потерпілих?

="Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України";

="Шпигунство";

+"Посягання на життя державного чи громадського діяча".

="Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на

захоплення державної влади";


="Державна зрада";

 

 

? 122

Які з вказаних осіб підпадають під ознаки суб'єкта злочину "Шпигунство"?

=громадянин України, який постійно проживає за межами України;

=дипломатичний представник України в іноземній державі;

=військовослужбовець Збройних Сил України.

+іноземець, який постійно проживає на території України;

=громадянин України, який постійно проживає на території України;

 

 

? 123

Які діяння охоплюються поняттям "посягання на життя"?

=погроза вчинити вбивство;

+закінчене вбивство;

=виявлення умислу на вчинення вбивства відповідних осіб.

=реальна погроза вчинити вбивство;

=готування до вбивства;

 

 

? 124

Які з нижчевказаних осіб можуть бути суб'єктами злочину "Державна зрада"?

=іноземний громадянин, який постійно проживає на території України;

=особа без громадянства, яка постійно проживає на території України;

+громадянин України, який перебуває у службовому відрядженні за кордоном;

=іноземний громадянин, який перебуває в Україні в туристичній поїздці.

=іноземний громадянин - почесний консул України в іноземній державі;

 

 

? 125

За які посягання на державних діячів не передбачена кримінальна відповідальність в окремій

статті Особливої частини КК?

=незаконний вплив у будь-якій формі;

=закінчене вбивство;

+образа у зв'язку з державною діяльністю;

=замах на вбивство;

=погроза вбивством.

 

 

? 126

Які дії становлять собою ознаки злочину "Державна зрада"?

=посягання на життя державного чи громадського діяча;

=втеча за кордон;

=диверсія;

=відмова повернутися з-за кордону в Україну;

+перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту;

 

 

? 127

Які дії не становлять собою ознаки злочину "Державна зрада"?

=перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту;

+найманство;

=надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України;


=шпигунство;

=надання представникам іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності

проти України.

 

 

? 128

Яким з вказаних ознак повинні відповідати певні відомості для того, щоб бути визнаними

державною таємницею?

=вони стосуються кадрового забезпечення державних установ України;

=вони поміщені у секретні закодовані файли комп'ютера;

=вони підлягають таємному зберіганню у державній установі;

=такі відомості мають грошову оцінку;

+включені до "Зводу відомостей, що становлять державну таємницю".

 

 

? 129

У якій із відповідей вказана одна із ознак, яким повинні відповідати певні відомості для того,

щоб бути визнаними державною таємницею?

=для користування ними особа повинна мати спеціальний допуск;

=їх використання іноземною державою, іноземною організацією чи іх представниками

може завдати шкоди інтересам України;

=є відомостями, які ганьблять Україну чи її вищих службових осіб.

+мотивованим рішенням Державного експерта з питань державної таємниці визнані

державною таємницею;

=містять в собі конфіденційну інформацію, яку Президент України бажає зберегти в

таємниці;

 

 

? 130

Посягання на життя  включає в себе:

=погрозу вчинити вбивство;

=готування до вбивства;

=всі відповіді правильні.

=погроза вчинити вбивство;

+закінчене вбивство;

 

 

? 131

Під посяганням на життя  слід розуміти:

=погроза вчинити вбивство;

=всі відповіді правильні.

+закінчене вбивство;

+замах на вбивство;

=готування до вбивства;

 

 

? 132

Вкажіть форми державної зради, які передбачені у диспозиції відповідної статті КК України:

=розголошення державної таємниці;

=контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів;

=незаконна передача валютних цінностей за кордон;

+шпигунство;

=втрата документів, що містять державну таємницю.


? 133

Вкажіть форми державної зради, які передбачені у диспозиції відповідної статті КК України:

=диверсія;

+шпигунство;

+надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в

проведенні підривної діяльності проти України;

=посягання на життя державного чи громадського діяча.

+перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту;

 

 

? 134

Які дії не вказані у диспозиції відповідної статті КК як форми державної зради?

=надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в

проведенні підривної діяльності проти України;

=шпигунство;

+диверсія;

+посягання на життя державного чи громадського діяча.

=перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту;

 

 

? 135

Безпосереднім об’єктом складу злочину Державної зради  є:

=надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в

проведенні підривної діяльності проти України;

=громадянин України;

=перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту;

+суверенітет, територіальна цілісність та недоторканність, обороноздатність, державна,

економічна чи інформаційна безпека України;

=умисел.

 

 

? 136

Як кваліфікувати незакінчений замах на вбивство Голови Конституційного Суду України,

вчинене у зв’язку із його державною діяльністю?

=як незакінчений замах на умисне вбивство особи у зв’язку виконанням цією особою свого

службового обов’язку (ч. 3 ст. 15 - п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України);

+як посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК України);

=як умисне вбивство особи у зв’язку виконанням цією особою свого службового обов’язку

(п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України);

=як незакінчений замах на посягання на життя державного чи громадського діяча (ч. 3 ст.

15 - ст. 112 КК України);

=як незакінчений замах на посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у

зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя (ч. 3 ст. 15 - ст. 379 КК

України).

 

 

? 137

В якій відповіді названі ознаки предмета шпигунства?

+мають гриф секретності;

=перехід на бік ворога у умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту;

=такі відомості мають грошову оцінку;

+включені до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю .

=надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в


проведенні підривної діяльності проти України;

 

 

? 138

В якій відповіді вказані суб’єктивні ознаки Диверсії ?

+суб’єкт загальний.

+спеціальна мета - ослаблення держави;

=вчинення вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на зруйнування або пошкодження

об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення;

+вина у формі умислу;

=вчинення вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей,

заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю;

 

 

? 139

В якій відповіді вказані ознаки суб’єктивної сторони складу злочину Диверсія ?

=вчинення вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей,

заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю;

+спеціальна мета - ослаблення держави;

+вина у формі умислу;

=вчинення вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на зруйнування або пошкодження

об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення;

=суб’єкт загальний.

 

 

? 140

Виберіть відповіді, у яких вказані особи, що можуть виступати потерпілими у складі злочину

Посягання на життя державного чи громадського діяча :

=Голова Верховної Ради АРК;

=Голова апеляційного суду Харківської області.

+Голова Верховної Ради України;

=Голова Львівської обласної державної адміністрації;

+Голова Верховного Суду України;

 

 

? 141

Виберіть відповіді, у яких вказані особи, що можуть виступати потерпілими у складі злочину

Посягання на життя державного чи громадського діяча :

=Голова політичної партії Партія пенсіонерів України ;

+всі відповіді є правильними.

=Голова Національного банку України;

=Голова Рахункової палати;

=Голова Верховної Ради України;

 

 

? 142

Виберіть відповіді, у яких вказані особи, що можуть виступати потерпілими у складі злочину

Посягання на життя державного чи громадського діяча :

=Президент громадської асоціації захисту прав громадян;

+Генеральний прокурор України;

+міністр Кабінету Міністрів України.

=Голова Львівської обласної державної адміністрації;

+Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;


? 143

В якій відповіді вказані ознаки об’єктивної сторони складу злочину Диверсія ?

+вчинення вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на зруйнування або пошкодження

об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення;

=спеціальна мета - ослаблення держави;

+вчинення вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей,

заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю;

=суб’єкт загальний.

=вина у формі умислу;

 

 

? 144

Змову про вчинення дій, здійснених з метою насильницької зміни чи повалення

конституційного ладу або захоплення державної влади слід кваліфікувати як:

=як замах на вчинення Державної зради .

=як замах на вчинення злочину Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення

конституційного ладу або на захоплення державної влади ;

=як замах на вчинення Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України ;

+як закінчений злочин - Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення

конституційного ладу або на захоплення державної влади ;

=як закінчений злочин Посягання на територіальну цілісність і недоторканність

України ;

 

 

? 145

Громадянин України Євген працював агентом іноземної розвідки. У Донецьку він створив

організацію Разом з Росією . Метою діяльності організації було від’єднання східної

України і входження її в склад Російської Федерації. Євген разом зі своїми прибічниками

розробили детальний план діяльності і почали залучати до організації прихильників їхньої

ідеї. Учасники організації і сам Євген розповсюджували по території східної України

матеріали із закликами до відокремлення. Інші учасники організації не знали, що Євген є

агентом іноземної розвідки. Дії учасника організації слід кваліфікувати як:

+Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України  (ст. 110 КК України);

=за сукупністю злочинів як Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення

конституційного ладу або на захоплення державної влади  і Державна зрада  (ст. 109 та

111 КК України);

=за сукупністю злочинів як Посягання на територіальну цілісність і недоторканність

України  і Державна зрада  (ст. 110 та 111 КК України).

=Державна зрада  (ст. 111 КК України);

=Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на

захоплення державної влади  (ст. 109 КК України);

 

 

? 146

В якій відповіді вказані ознаки суб’єктивної сторони складу злочину Шпигунство ?

=передача іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що

становлять державну таємницю;

=збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам

відомостей, що становлять державну таємницю;

+спеціальна мета у одній із форм цього складу злочину - передача відомостей, що

становлять державну таємницю іноземній державі, іноземній організації або їх

представникам;

=іноземець або особа без громадянства.


+вина у формі умислу;

 

 

? 147

Диверсія  може вчинятися ..

=з прямим або непрямим умислом;

=лише зі злочинної самовпевненості;

=лише з непрямим умислом;

+лише з прямим умислом;

=лише зі злочинної недбалості.

=зі злочинною самовпевненістю або злочинною недбалістю;

 

 

? 148

Шпигунство  може вчинятися ..

=лише зі злочинної самовпевненості;

+лише з прямим умислом;

=лише зі злочинної недбалості.

=лише з непрямим умислом;

=зі злочинною самовпевненістю або злочинною недбалістю;

=з прямим або непрямим умислом;

 

 

? 149

Які із злочинів не належать до злочинів проти основ національної безпеки України?

=Шпигунство ;

=Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України ;

+Розголошення державної таємниці .

+Дезертирство ;

=Диверсія ;

 

 

? 150

Які із злочинів належать до злочинів проти основ національної безпеки України?

+Шпигунство ;

=Розголошення державної таємниці .

=Дезертирство ;

+Диверсія ;

=Контрабанда ;

 

 

? 151

Які з перелічених положень є правильними?

=розділ "Злочини проти основ національної безпеки України" міститься одразу після

розділу "Злочини проти життя та здоров’я особи";

=розділ "Злочини проти основ національної безпеки України " є найменшим розділом

Особливої частини КК;

=розділ "Злочини проти основ національної безпеки України " передбачає кримінальну

відповідальність за умисні діяння і необережні діяння;

+розділ "Злочини проти основ національної безпеки України " передбачає кримінальну

відповідальність лише за умисні діяння;

=суб’єкт всіх складів злочинів, передбачених у розділі "Злочини проти основ національної

безпеки" - спеціальний.


? 152

Які з перелічених положень є правильними?

=за жоден зі складів злочинів, передбачених у розділі "Злочини проти основ національної

безпеки України " відповідальність не настає з 14-річного віку;

=норми, що передбачають кримінальну відповідальність за шпигунство і державну зраду

конкурують як частина і ціле;

=жодна із статей розділу "Злочини проти основ національної безпеки України " не містить

підстав для звільнення від кримінальної відповідальності;

+розділ "Злочини проти основ національної безпеки України " містить склади злочинів

(склад злочину), за які (-ий) кримінальна відповідальність настає з 14-річного віку;

+суб’єкт деяких складів злочинів, передбачених у розділі "Злочини проти основ

національної безпеки України " - загальний.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.033 с.)