Розділ 21 Злочини проти правосуддяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 21 Злочини проти правосуддя
? 1212

Наслідки ухилення від відбування виправних робіт передбачені:

=статтею розділу Злочини проти порядку управління ;

=у Загальній частини КК;

+статтею розділу Злочини проти правосуддя ;

=чинний КК не передбачає відповідної норми.

=статтею розділу Злочини проти основ національної безпеки ;

 

 

? 1213

Які з наведених положень є правильними?

=кримінальна відповідальність за всі злочини проти правосуддя настає з 14-річного віку;

+норма, яка передбачає відповідальність за посягання на життя судді, народного засідателя

чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю міститься у розділі Злочини проти правосуддя ;

=потерпілий не підлягає кримінальній відповідальності за завідомо неправдиве показання;

=всі злочини проти правосуддя вчиняються лише спеціальними суб'єктами

=судді не підлягають кримінальній відповідальності за статтями розділу Злочини проти

правосуддя ;

 

 

? 1214

Які з наведених положень є правильними?

=Генеральний прокурор України не підлягає кримінальній відповідальності оскільки

користується недоторканністю;

=суб'єктом злочинів проти правосуддя не може бути службова особа - працівник органів

дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду;

=постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови з

необережності чинним КК передбачено як один із злочинів проти правосуддя;

+жодне з наведених вище положень не є правильним.

=чинний КК не встановлює відповідальності за необережні посягання проти правосуддя;

 

 

? 1215

Які з наведених положень є правильними?

+жодне з наведених вище положень не є правильним.

=чинний КК встановлює відповідальність лише за умисні посягання проти правосуддя;

=суб'єктом злочинів проти правосуддя може бути лише службова особа - працівник органів

дізнання, попереднього розслідування, прокуратури, суду;

=погроза щодо судді в зв'язку із здійсненням суддею правосуддя кваліфікується за чинним

КК як злочин проти особи;

=суддя Верховного Суду України не підлягає кримінальній відповідальності оскільки

користується імунітетом від кримінального переслідування;

 

 

? 1216

Яку мету втручання в діяльність судових органів передбачає відповідна стаття КК?

=змінити характер поведінки судді;

=образи судді або народного засідателя;

=перешкодити проведенню судового засідання.

+добитися винесення неправосудного рішення;

=відомстити за винесене рішення;


? 1217

Яку мету втручання в діяльність судових органів передбачає відповідна стаття КК?

=змінити характер поведінки судді;

=перегляду винесеного вироку, рішення, ухвали або постанови в касаційному порядку, або

в порядку нагляду;

+перешкодити виконанню суддею службових обов'язків;

=добитися перегляду винесеного рішення в касаційному порядку;

=перешкодити проведенню судового засідання.

 

 

? 1218

В якій відповіді вказаний, орган, завідомо неправдиве повідомлення якому про вчинений

злочин не становить злочину Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину ?

=прокурор;

+редакція газети.

=слідчий;

=суд;

=орган дізнання;

 

 

? 1219

Хто не підлягає кримінальній відповідальності за відмову від давання показань чи від

виконання покладених на них обов'язків?

=експерт;

+потерпілий;

=всі особи, вказані вище.

=свідок;

=перекладач

 

 

? 1220

Погроза заподіянням якої шкоди є ознакою злочину Погроза або насильство щодо судді,

народного засідателя и присяжного ?

=розголошенням відомостей, які ганьблять суддю;

=злісною непокорою

=розголошенням відомостей про грошові вклади судді в установах банків;

+насильством;

=розголошенням даних попереднього слідства або дізнання;

 

 

? 1221

Яка особа не підлягає кримінальній відповідальності за злочин Втеча з місця позбавлення

волі або з-під варти ?

=особа, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі за злочин, що не становить

великої суспільної небезпеки;

+особа, яка незаконно позбавлена волі;

=особа, яка перебуває в попередньому ув'язненні;

=особа, яка відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі;

=2. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби.

=особа, якій за злісне ухилення від відбування покарання у вигляді виправних робіт без

позбавлення волі, воно було замінене покаранням у вигляді позбавлення волі;

 

 

Розділ 22 Військові злочини


? 1223

Хто є суб'єктом військових злочинів?

=військовополонений неприятельської армії;

=військовослужбовець Служби безпеки України;

=військовозобов'язаний під час проходження перевірних зборів;

=військовослужбовець Збройних Сил України під час перебування в полоні у неприятеля;

+всі вказані вище особи.

 

 

? 1224

Хто не є суб'єктом військових злочинів?

=всі вказані вище особи.

+особа з числа начальницького складу установи по виконанню кримінальних покарань;

=військовополонений неприятельської армії;

=військовозобов'язаний під час проходження перевірних зборів;

=військовослужбовець Збройних Сил України під час перебування в полоні у неприятеля;

 

 

? 1225

Хто є суб'єктом військових злочинів?

+ніхто з вказаних осіб.

=призовник;

=особа з числа рядового складу міліції;

=робітник Збройних Сил України;

=працівник відомчої (воєнізованої) охорони;

 

 

? 1226

Якими ознаками повинен характеризуватися військовослужбовець як суб'єкт військових

злочинів?

=вік особи відповідає вимогам до військовослужбовця відповідної статі, посади,

військового звання;

+всіма, вказаними вище.

=особа проходить один із видів військової чи прирівняної до неї служби у відповідних

військових формуваннях;

=відсутні передбачені законом підстави, за наявності яких особа не може бути призвана або

залучена до військової служби чи підлягає звільненню з неї;

=особа є громадянином України;

 

 

? 1227

Якими ознаками повинен характеризуватися військовозобов'язаний як суб'єкт військових

злочинів?

=особа зарахована до запасу;

=особа не досягла граничного віку перебування в запасі;

=відсутні передбачені законом перепони для призову особи на збори;

+всіма, вказаними вище.

=особа призвана на навчальні чи перевірні збори з відривом від виробництва;

 

 

? 1228

В якій відповіді названо військовий злочин, який вчиняється з необережності?

= Непокора ;

+ Порушення правил водіння або експлуатації машин ;


= Самовільне залишення військової частини або місця служби ;

= Погроза або насильство щодо начальника ;

= Бездіяльність військової влади .

 

 

? 1229

В якій відповіді названо військовий злочин, який вчиняється з необережності?

= Погане поводження з військовополоненими ;

= Добровільна здача в полон ;

= Добровільна здача в полон ;

+ Недбале ставлення до військової служби .

= Мародерство ;

 

 

? 1230

В якій відповіді названо військовий злочин, обов'язковою ознакою об'єктивної сторони якого

є його вчинення на полі бою ?

= Добровільна здача в полон ;

= Невиконання наказу .

= Залишення гинучого військового корабля ;

= Здача або залишення ворогові засобів ведення війни ;

+Мародерство ;

 

 

? 1231

В якій відповіді названий злочин, що не відноситься до військових?

= Невиконання наказу ;

= Порушення правил польотів або підготовки до них .

= Самовільне залишення військової частини або місця служби ;

= Ухилення від військової служби шляхом самоскалічення або іншим способом ;

+Порушення правил використання повітряного простору ;

 

 

? 1232

В якій відповіді названий злочин, що не відноситься до військових?

+ Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань ;

= Погане поводження з військовополоненими .

= Насильство над населенням у районі воєнних дій ;

= Порушення правил кораблеводіння ;

= Мародерство ;

 

 

? 1233

Вкажіть відповідь, в якій наведене правильне положення, що стосується відповідальності за

військові злочини:

=військовими злочинами визнаються злочини, справи про які розглядають військові суди;

=суб'єктом військових злочинів виступають особи з числа рядового і начальницького

складу міліції;

=для притягнення до кримінальної відповідальності за військовий злочин генерала або

адмірала потрібна згода Верховної Ради України;

=серед військових злочинів є такі, справи про які порушуються не інакше, як за скаргою

потерпілого;

+військовими злочинами визнаються передбачені розділом Військові злочини злочини


проти встановленого порядку несення військової служби, вчинені військовослужбовцями;

 

 

? 1234

Вкажіть відповідь, в якій наведене правильне положення, що стосується відповідальності за

військові злочини:

=на військові злочини не поширюються положення Загальної частини КК.

+співучасть у військових злочинах осіб, не наділених ознаками спеціального суб'єкта

військового злочину тягне відповідальність за відповідними статтями розділу Особливої

частини КК Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові

злочини) ;

=на військові злочини не поширюється строк давності притягнення до кримінальної

відповідальності

=за військові злочини, вчинені в умовах воєнного стану, може бути призначена смертна

кара;

=кримінальна відповідальність за військові злочини передбачена спеціальним Військово-

кримінальним кодексом;

 

 

? 1235

Вкажіть відповідь, в якій наведене правильне положення, що стосується відповідальності за

військові злочини:

=військові злочини можуть бути вчинені лише умисно;

=військовими злочинами визнаються злочини, справи про які розглядають військові суди;

+за статтями розділу Особливої частини КК Злочини проти встановленого порядку

несення військової служби (військові злочини) несуть відповідальність особи, визначені

законом;

=допризовник може бути суб'єктом військового злочину.

=крадіжка військового майна не є військовим злочином;

 

 

? 1236

Вкажіть відповідь, в якій наведене правильне положення, що стосується відповідальності за

військові злочини:

+співучасть у військових злочинах осіб, не наділених ознаками спеціального суб'єкта

військового злочину тягне відповідальність за відповідними статтями глави Особливої

частини КК Військові злочини ;

=кримінальна відповідальність за військові злочини передбачена спеціальним Військово-

кримінальним кодексом;

=всі військові злочини відносяться до тяжких або особливо тяжких;

=після повного відбуття покарання за військовий злочин особа вважається такою, що не

має судимості;

=покарання, призначене за вчинення військового злочину, виконується незалежно від

строку давності виконання обвинувального вироку.

 

 

? 1237

Вкажіть відповідь, в якій наведене правильне положення, що стосується відповідальності за

військові злочини:

=цивільна особа не може виступати організатором військового злочину;

=особи, наділені ознаками суб'єкта військових злочинів, не можуть бути виконавцями цих

посягань;

=цивільна особа не може виступати пособником військових злочинів;

=кримінальна відповідальність за військові злочини настає лише при вчиненні відповідних


дій у військовий час.

+особи, не наділені ознаками суб'єкта військових злочинів, не можуть бути виконавцями

цих посягань;

 

 

? 1238

У якій із відповідей правильно охарактеризовано ознаки складів військових злочинів?

=Жодна з наведених відповідей не є правильною;

=Особи, які не є суб’єктами військових злочинів не можуть нести відповідальність за

статтями розділу про військові злочини, як співучасники;

=Кримінальний кодекс України не містить поняття військового злочину;

+Військовозобов’язаний не може бути суб’єктом військових злочинів, крім випадків

вчинення відповідного суспільно небезпечного діяння під час проходження ним навчальних

(перевірних) або спеціальних зборів;

=Родовим об’єктом військових злочинів є національна безпека України;

 

 

? 1239

У якій із відповідей правильно охарактеризовано співвідношення окремих військових

злочинів між собою та з іншими злочинами?

+Непокора на відміну від невиконання наказу є злочином із формальним складом;

+Кваліфікуючими ознаками непокори і невиконання наказу є вчинення цих діянь в умовах

воєнного стану чи в бойовій обстановці;

=Склад злочину „Невиконання наказу  не містить негативної ознаки;

+Під непокорою слід розуміти відкриту відмову виконати наказ або умисне невиконання

наказу;

=Всі наведені відповіді є правильними;

 

 

? 1240

У якій із відповідей правильно охарактеризовано співвідношення окремих військових

злочинів між собою та з іншими злочинами?

+Під опором начальнику слід розуміти активну фізичну протидію виконанню начальником

своїх службових обов’язків;

=Жодна з наведених відповідей не є правильною;

+Потерпілим від злочину опір начальникові на відміну від погрози або насильства щодо

начальника визнається також і особа, яка виконує покладені на неї обов’язки з військової

служби;

=Умисне вбивство військовослужбовцем начальника поєднане із опором, потребує

додаткової кваліфікації за відповідною частиною ст. 115 КК України „Умисне вбивство ;

=Опір начальникові на відміну від насильства щодо начальника не може бути вчинений із

застосуванням побоїв чи заподіяння начальнику тілесних ушкоджень;

 

 

? 1241

У якій із відповідей правильно охарактеризовано співвідношення окремих військових

злочинів між собою та з іншими злочинами?

=Суб’єкт дезертирства як і самовільного залишення військової частини або місця служби

загальний;

+Самовільне залишення військової частини або місця служби відрізняється від

дезертирства, зокрема, за ознакою мети вчинення злочину;

+На відміну від самовільного залишення військової частини або місця служби, для

дезертирства строки нез’явлення на військову службу винним значення не мають;

=Дезертирство як і самовільне залишення військової частини або місця служби є


злочинами із матеріальним складом;

=Кваліфікуючою ознакою самовільного залишення місця служби та дезертирства є зокрема

вчинення таких дій із зброєю;

 

 

? 1242

У якій із відповідей правильно охарактеризовано співвідношення окремих військових

злочинів між собою та з іншими злочинами?

=Суб’єкт військового злочину за умисне знищення військового майна несе відповідальність

за відповідною статтею розділу про військові злочини, а за необережне знищення

військового майна за статтями розділу про злочини проти власності;

=Розкрадання військовослужбовцем військового майна потребує кваліфікації за

відповідними статтями розділу про злочини проти власності;

=Втрата або зіпсування виданого для особистого користування військового майна, вчинене

військовослужбовцем строкової служби, внаслідок порушення правил зберігання, потребує

кваліфікації, як необережне знищення або пошкодження військового майна;

+Вартість умисно знищеного чи пошкодженого військового майна не є ознакою суспільно

небезпечних наслідків злочину „Умисне знищення або пошкодження військового майна ;

=Жодна з наведених відповідей не є правильною;

 

 

? 1243

У якій із відповідей правильно охарактеризовано співвідношення окремих військових

злочинів між собою та з іншими злочинами?

+Необережне знищення військового майна за наявності всіх необхідних ознак визнається

злочинним лише у разі заподіяння шкоди у великому розмірі;

=Жодна з наведених відповідей не є правильною;

=Співучасники розкрадання військового майна, котрі не є субєктами військових злочинів

несуть кримінальну відповідальність за співучасть у відповідному злочині проти власності,

залежно від форми розкрадання;

=Заволодіння військовим майном шляхом шахрайства, вчинене суб’єктом військових

злочинів потребує кваліфікації як „Шахрайство ;

=Розкрадання суб’єктом військового злочину вогнепальної зброї, потребує кваліфікації як

злочин проти громадської безпеки, незалежно від того чи є ця зброя військовим майном чи

ні;

 

 

? 1244

У якій із відповідей правильно охарактеризовано співвідношення окремих військових

злочинів між собою та з іншими злочинами?

+Розкрадання суб’єктом військового злочину вогнепальної зброї, потребує кваліфікації за

статтями розділу про злочини проти громадської безпеки, якщо ця зброя не є військовим

майном;

=Порушення правил кораблеводіння, що спричинило знищення (загибель) військового

корабля потребує кваліфікації як необережне знищення або пошкодження військового

майна;

=Продаж військовослужбовцем строкової служби виданого йому для особистого

користування військового майна слід кваліфікувати як „Привласнення, розтрату майна або

заволодіння ним шляхом зловживання своїм службовим становищем ;

=Всі наведені відповіді є правильними;

+Порушення суб’єктом військового злочину правил водіння бойової техніки, що

спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження не підлягає кваліфікації за статтями

розділу про злочини проти безпеки руху або експлуатації транспорту;


? 1245

У якій із відповідей правильно охарактеризовано співвідношення окремих військових

злочинів між собою та з іншими злочинами?

=Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень потребує

кваліфікації як злочин у сфері службової діяльності;

=Протизаконне відібрання майна під приводом воєнної необхідності вчинене

військовослужбовцем щодо населення в районі воєнних кваліфікується як розкрадання

військового майна;

+Розголошення військовослужбовцем відомостей військового характеру, що становлять

державну таємницю є злочином проти основ національної безпеки за наявності всіх ознак

державної зради;

=Самовільне залишення поля бою під час бою, вчинена суб’єктом військового злочину

кваліфікується як самовільне залишення військової частини або місця служби, або як

дезертирство за наявності спеціальної мети;

+Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених завжди

кваліфікується як злочин проти власності, якщо ці дії одноособово вчинені особою, яка не є

суб’єктом військового злочину;

 

 

? 1246

У якій із відповідей правильно охарактеризовано співвідношення окремих військових

злочинів між собою та з іншими злочинами?

+Непокора на відміну від невиконання наказу є злочином із формальним складом;

=Співучасники розкрадання військового майна, котрі не є суб’єктами військових злочинів

несуть кримінальну відповідальність за співучасть у відповідному злочині проти власності,

залежно від форми розкрадання;

=Умисне вбивство військовослужбовцем начальника поєднане із опором, потребує

додаткової кваліфікації за відповідною частиною ст. 115 КК України „Умисне вбивство ;

+Порушення суб’єктом військового злочину правил водіння бойової техніки, що

спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження не підлягає кваліфікації за статтями

розділу про злочини проти безпеки руху або експлуатації транспорту;

= Продаж військовослужбовцем строкової служби виданого йому для особистого

користування військового майна слід кваліфікувати як „Привласнення, розтрату майна або

заволодіння ним шляхом зловживання своїм службовим становищем ;

 

 

? 1247

У якій із відповідей правильно охарактеризовано співвідношення окремих військових

злочинів між собою та з іншими злочинами?

=Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень потребує

кваліфікації як злочин у сфері службової діяльності;

=Заволодіння військовим майном шляхом шахрайства, вчинене суб’єктом військових

злочинів потребує кваліфікації як „Шахрайство ;

+Потерпілим від злочину опір начальникові на відміну від погрози або насильства щодо

начальника визнається також і особа, яка виконує покладені на неї обов’язки з військової

служби;

=Порушення правил кораблеводіння, що спричинило знищення (загибель) військового

корабля потребує кваліфікації як необережне знищення або пошкодження військового

майна;

+Самовільне залишення військової частини або місця служби відрізняється від

дезертирства, зокрема, за ознакою мети вчинення злочину;

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.01 с.)