Розділ 11 Господарські злочини 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 11 Господарські злочини 

? 702

В якій відповіді названі предмети, за вчинення дій щодо яких не встановлена кримінальна

відповідальність в статті "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання,

ввезення в Україну з метою збуту, або збут підроблених грошей, державних цінних паперів

білетів державної лотереї?

+компенсаційні сертифікати за знецінені заощадження в установах "Ощадбанку".

=білети державної лотереї;


=облігації державних внутрішніх позик;

=металеві українські монети;

=іноземна валюта в металевих монетах;

 

 

? 703

В якій відповіді названі предмети, за вчинення дій щодо яких встановлена кримінальна

відповідальність у статті "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання,

ввезення в Україну з метою збуту, або збут підроблених грошей, державних цінних паперів

білетів державної лотереї?

=акції ЗАО "Спритник";

=металеві жетони для оплати розмов у телефонах-автоматах;

+іноземна валюта в металевих монетах;

=залізничні квитки;

=виписки з реєстру власників цінних паперів, які підтверджують право на певну частку в

майні господарського товариства.

 

 

? 704

В якій відповіді назване діяння, за вчинення якого щодо підроблених державних цінних


паперів встановлена кримінальна відповідальність в окремій статті Особливої частини КК

України?

=дарування;

+ввезення в Україну.

=вивезення з України;

=видача органам влади;

=неповідомлення про осіб, які володіють підробленими державними цінними паперами;

 

 

? 705

Незаконні дії з якими документами не становлять собою один зі злочинів у сфері

господарської діяльності?

=платіжні картки;

=документи на переказ;

=засоби доступу до банківських рахунків.

+посвідчення працівника банку;

=банківська ідентифікаційна картка;

 

 

? 706

Які з названих злочинів є злочинами у сфері господарської діяльності:

=Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма; -Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків;

+Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок;

=Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

=Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів.

 

? 707

В якій відповіді наведене положення, яке стосується поняття контрабанди?

=жодна з відповідей не є правильною.

=незаконне ввезення цінностей та інших предметів в Україну становить собою


контрабанду;


+контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон України поза митним

контролем;

=контрабандою визнається переміщення культурних цінностей через державний кордон

України без належного дозволу;

=контрабанда - це ухилення від сплати митних платежів;

 

 

? 708

Що може бути визнане предметом складу злочину "Контрабанда"?

=товари у великих розмірах;

=історичні цінності;

=стратегічно важливі сировинні товари.

+отруйні, сильнодіючі речовини;

=аналоги психотропних речовин;

 

 

? 709

Назвіть злочини у сфері господарської діяльності, основний склад яких формальний.

= Контрабанда

= Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених,

одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок ;

= Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом ;

= Шахрайство з фінансовими ресурсами ;

+всі перелічені злочини.

 

 

? 710

Назвіть злочини у сфері господарської діяльності, основний склад яких матеріальний.

= Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) ;

= Доведення до банкрутсва ;

= Маніпулювання на фондовому ринку ;

+всі перелічені злочини.

= Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів

 

 

? 711

Кримінальна відповідальність, за які з названих злочинів у сфері господарської діяльності

недиференційована?

= Зайняття гральним бізнесом ;

= Контрабанда ;

= Фіктивне підприємництво ;

+ Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної

продукції ;

= Протидія законній господарській діяльності ;

 

 

? 712

Здоров’я особи є додатковим або факультативним безпосереднім об’єктом в таких (основних

чи кваліфікованих) складах злочинів у сфері господарської діяльності:

+ Протидія законній господарській діяльності ;

= Контрабанда ;

= Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування .

= Зайняття гральним бізнесом ;


= Фіктивне підприємництво ;

 

 

? 713

Кримінальна відповідальність, за які з названих злочинів у сфері господарської діяльності

диференційована?

= Протидія законній господарській діяльності ;

= Контрабанда ;

= Фіктивне підприємництво ;

= Зайняття гральним бізнесом ;

+ всі перелічені злочини.

 

 

? 714

Суб’єкт, яких з названих злочинів у сфері господарської діяльності загальний?

= Фіктивне підприємництво ;

= Контрабанда ;

+ всіх перелічених злочинів.

= Протидія законній господарській діяльності ;

= Зайняття гральним бізнесом ;

 

 

? 715

Які з названих злочинів є злочинами у сфері господарської діяльності:

=Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання

інформації;

=Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи

організації;

=Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних

речовин, їх аналогів або прекурсорів.

+Зайняття гральним бізнесом;

=Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

 

 

? 716

Кримінальна відповідальність за простий вид злочину "Ухилення від сплати податків, зборів,

інших обов'язкових платежів" настає, якщо суми податків, зборів і інших обов'язкових

платежів в ___1000____ і більше разів перевищують установлений законодавством

неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

 

 

? 717

Під незаконним переміщенням предметів поза митним контролем під час вчинення

"Контрабанди" потрібно розуміти

+поза часом здійснення митного оформлення;

=переміщення з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників);

=переміщення шляхом подання до митного органу як підстави для переміщення предметів

підроблених документів;

=переміщення шляхом надання одним товарам вигляду інших;

=переміщення з використанням засобів чи способів, що утруднюють виявлення предметів

контрабанди.


? 718

Які дії не відносяться до незаконного переміщення предметів із приховуванням від митного

контролю під час вчинення "Контрабанди":

=переміщення предметів контрабанди шляхом подання до митного органу України як

підстави для переміщення предметів підроблених документів;

=переміщення предметів контрабанди з використанням спеціально виготовлених сховищ

(тайників);

=переміщення з використанням засобів чи способів, що утруднюють виявлення предметів

контрабанди.

=переміщення предметів контрабанди шляхом надання одним предметам вигляду інших;

+переміщення предметів контрабанди через митний кордон України поза зонами митного

контролю;

 

 

? 719

Які з названих злочинів є злочинами у сфері господарської діяльності:

=Фальшиве банкрутство;

+Доведення до банкрутства;

=Приховування стійкої фінансової неспроможності;

=Приховування банкрутства.

=Незаконні дії у разі банкрутства;

 

 

? 720

За які дії щодо небезпечної продукції встановлена кримінальна відповідальність в одній із

статей розділу КК "Злочини у сфері господарської діяльності"?

=обмін.

=придбання;

+випуск на ринок України;

=зберігання;

=виготовлення;

 

 

? 721

За введення в обіг на ринку України небезпечної продукції кримінальна відповідальність

встановлена, якщо:

+ці дії вчинені у великих розмірах;

=недоброякісна продукція становить собою товари народного споживання;

=такі дії вчинені особою, раніше судимою за аналогічний злочин;

=такі дії вчинюються неодноразово;

=внаслідок споживання недоброякісної продукції настала загибель людей чи інші тяжкі

наслідки.

 

 

? 722

Зміст ознак, якого складу злочину у сфері господарської діяльності може деталізуватися в

кримінальному законі іншої держави?

+Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ;

= Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті ;

= Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму ;

= Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків ;

= Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування,


кваліфікованого зазначення походження товару .

 

 

? 723

Яке з наведених тверджень є правильним?

=розголошення комерційної таємниці є необережним злочином;

+кримінальна відповідальність за незаконне використання знаку для товарів і послуг,

фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару пов'язується із

заподіянням матеріальної шкоди у значному розмірі;

=деякі основні склади злочинів у сфері господарської діяльності є необережними;

=розділ про злочини у сфері господарської діяльності не містить норм з бланкетними

диспозиціями.

=ухилення від сплати податків вважається злочином у разі, коли сума коштів, що не

надійшла у відповідний бюджет становить 1000 і більше гривень;

 

 

? 724

В якій відповіді правильно вказана мета, з якою вчиняється злочин "Фіктивне

підприємництво"?

=отримання доходу;

=набуття зовні легальних джерел доходів;

=отримання прибутку в великому розмірі;

=легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом;

+прикриття незаконної діяльності.

 

 

? 725

Які з наведених положень є правильними?

=необережне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної

продукції є кримінально-караним незалежно від наслідків;

=вартість небезпечної продукції в складі злочину умисне введення в обіг на ринку України

(випуск на ринок України) небезпечної продукції значення для кваліфікації немає;

=умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної

продукції є злочином з матеріальним складом;

=всі відповіді є правильними.

+умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної

продукції є злочином у тому випадку, коли такі дії вчинені у великих розмірах;

 

 

? 726

Шахрайство з фінансовими ресурсами це:

=викрадення чужих фінансових ресурсів шляхом обману;

=порушення вимог антимонопольного законодавства;

=підробка фінансових документів чи використання таких документів;

+надання завідомо неправдивої інформації з метою одержання субсидій, субвенцій,

дотацій, кредитів чи пільг щодо податків.

=заволодіння чужим майном внаслідок зловживання довірою;

 

 

? 727

Яке з наведених тверджень є неправильним?

=суб’єкт в складі злочину Приховування інформації про діяльність емітента спеціальний

службова особа емітента;

=у розділі VII Особливої частини КК України Злочини у сфері господарської діяльності ,


крім забороняючи, є ще й роз’яснюючі та заохочувальні норми;

+розділ VII Особливої частини КК України Злочини у сфері господарської діяльності не

містить заохочувальних норм.

=розголошення комерційної або банківської таємниці умисний злочин;

=умисне введення в обіг небезпечної продукції є злочином, якщо такі дії вчинені у великих

розмірах;

 

 

? 728

Суб’єкт, яких з названих злочинів у сфері господарської діяльності спеціальний?

= Приховування інформації про діяльність емітента

= Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів ;

= Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ;

= Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів ;

+всіх перелічених злочинів.

 

 

? 729

Погроза у основному складі злочину "Протидія законній господарській діяльності" може

полягати у:

=погрозі вбивством.

=погрозі обмежити права, свободи або законні інтересів потерпілого;

=погрозі розголосити відомості, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в

таємниці;

=погрозі обмежити законні інтереси близьких родичів потерпілого

+погрозі застосування насильства до потерпілого чи його близьких осіб;

 

 

? 730

В якій відповіді наведене правильне положення, що стосується "Злочинів у сфері

господарської діяльності"?

=одержання пільг щодо податків у всіх випадках кваліфікується як "Шахрайство з

фінансовими ресурсами";

=одержання пільг щодо податків у всіх випадках кваліфікується як "Ухилення від сплати

податків, зборів, інших обов'язкових платежів".

+збільшення розміру неоподатковуваного мінімуму (податкової соціальної пільги), яка

відбулася після того, як ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів

досягло стадії закінченого злочину, не впливає на кваліфікацію;

+предметом контрабанди з-поміж іншого є культурні цінності, отруйні, сильнодіючі,

вибухові речовини, зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових

припасів до неї) незалежно від розмірів;

=здійснення операцій з активами, які перебувають у податковій заставі, без письмової

згоди податкового органу, що вчинене підприємцем фізичною особою, який

зареєстрований відповідно до закону і здійснює господарську діяльність, кваліфікується за

відповідною частиною ст.364 КК України як зловживання владою або службовим

становищем;

 

 

? 731

Які положення, що стосуються кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності, є

правильними?

=як ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів за відповідною

частиною ст.212 КК України, кваліфікується здійснення службовою особою операцій з


активами, що перебувають у податковій заставі, без письмової згоди податкового органу;

=всі відповіді правильні ".

=здійснення операцій з активами, які перебувають у податковій заставі, без письмової

згоди податкового органу, що вчинене підприємцем фізичною особою, який

зареєстрований відповідно до закону і здійснює господарську діяльність, кваліфікується за

відповідною частиною ст.364 КК України як зловживання владою або службовим

становищем;

+дії керівників підприємств, установ, організацій, які віддали підлеглим службовим особам

наказ, вказівку, розпорядження підписати, чи подати до податкових органів недостовірні

(фальсифіковані) звіти або сплатити податки не в повному обсязі, якщо підлеглі службові

особи виконали такі незаконні наказ, вказівку чи розпорядження, мають кваліфікуватися за

відповідною частиною ст.212 КК як дії виконавців цього злочину, вчинені за попередньою

змовою групою осіб;

+збільшення розміру неоподатковуваного мінімуму (податкової соціальної пільги), яка

відбулася після того, як ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів

досягло стадії закінченого злочину, не впливає на кваліфікацію;

 

 

? 732

Які положення, що стосуються кваліфікації злочину "Легалізація (відмивання) доходів,

одержаних злочинним шляхом", є правильними?

+кримінальна відповідальність за ст.209 КК України "Легалізація (відмивання) доходів,

одержаних злочинним шляхом" настає у тих випадках, коли особа, котра вчинила предикатне

діяння, була звільнена від кримінальної відповідальності в установленому законодавством

порядку, а одержані внаслідок зазначеного діяння кошти стали предметом легалізації;

=предметом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом можуть бути

лише кошти або інше майно, що були одержані внаслідок вчинення предикатного діяння,

передбаченого п.1 примітки до ст.209 КК, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, що надійшли лише з території України.

+кримінальна відповідальність за відповідною частиною ст.209 КК України "Легалізація

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" настає у разі вчинення дій,

спрямованих на приховання незаконного походження коштів або іншого майна, здобутих

злочинним шляхом;

=всі відповіді правильні;

=настає кримінальна відповідальність за ст.209 КК України "Легалізація (відмивання)

доходів, одержаних злочинним шляхом" за використання коштів або іншого майна,

одержаних внаслідок вчинення предикатного діяння, при здійсненні незаконної (в тому числі

злочинної) діяльності за умови, що цим коштам не надається легального статусу;

 

 

? 733

Які положення, що стосуються ознак складу злочину "Легалізація (відмивання) доходів,

одержаних злочинним шляхом" (ст.209 КК України), є правильними?

=момент закінчення основного складу злочину "Легалізація (відмивання) доходів,

одержаних злочинним шляхом", відповідальність за який передбачена ч.1 ст.209 КК України

пов'язується із отриманням доходу у великому розмірі.

=предметом легалізації є кошти або інше майно, одержані службовою особою внаслідок

здійснення нею без письмового узгодження з податковим органом операцій з активами, що

перебувають у податковій заставі і в подальшому використовуються суб'єктом

господарювання;

+під використанням коштів або іншого майна, одержаних внаслідок вчинення

предикатного діяння, для здійснення господарської діяльності слід розуміти їх використання

у процесі легального виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, торгівлі

суб'єктами господарювання, зареєстрованими як такі в установленому законом порядку;


+предметом легалізації не є придбані законно за межами України, але контрабандно ввезені

в Україну культурні цінності;

+одержаними внаслідок предикатного діяння не можуть вважатися кошти, не сплачені як

податки, збори, інші обов'язкові платежі;

 

 

? 734

В якій відповіді наведено правильне положення, що стосується "Злочинів у сфері

господарської діяльності"?

=всі відповіді правильні.

=одержання пільг щодо податків у всіх випадках кваліфікується як "Ухилення від сплати

податків, зборів, інших обов'язкових платежів".

+виключення в тексту КК України ст. 203 Зайняття забороненими видами господарської

діяльності не призвело до повної декриміналізації передбачених нею діянь;

=одержання пільг щодо податків у всіх випадках кваліфікується як "Шахрайство з

фінансовими ресурсами", яке завдало великої матеріальної шкоди;

=предметом контрабанди є історичні та культурні цінності, отруйні, сильнодіючі або

вибухові речовини, зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових

припасів до неї) лише у великих розмірах;

 

 

? 735

Які кошти чи майно можуть бути визнані предметом легалізації (відмивання) доходів,

одержаних злочинним шляхом?

=кошти, отримані в результаті незаконного обігу наркотичних засобів.

=кошти або інше майно, одержані службовою особою внаслідок здійснення нею без

письмового узгодження з податковим органом операцій з активами, що перебувають у

податковій заставі і в подальшому використовуються суб'єктом господарювання;

=придбані законно за межами України, але контрабандно ввезені в Україну культурні

цінності;

=кошти, не сплачені як податки, збори, інші обов'язкові платежі;

+кошти, отримані в результаті торгівлі людьми;

 

 

? 736

Які з наведених положень є правильними?

+відповідно до позиції Верховного Суду України заволодіння особою внаслідок збуту

підроблених грошей чужим майном додаткової кваліфікації за статтями, які передбачають

відповідальність за розкрадання цього майна, не потребує.

=виготовлення підроблених грошей чи державних цінних паперів може бути кваліфіковано

за ст.199 КК України Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання,

ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів

чи білетів державної лотереї незалежно від мети вчинення таких дій;

=у разі збуту іноземної валюти, в якій підроблено лише цифровий номінал купюри, дії

особи, котра її збула, слід кваліфікувати за ст. 199 КК України Виготовлення, зберігання,

придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут

підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї ;

=збут підроблених грошей чи державних цінних паперів - це умисна або необережна форма

їх відчуження: використання як засобу платежу, продаж, розмін, обмін, дарування, передача

в борг і в рахунок покриття боргу, програш в азартних іграх тощо;

+у тих випадках, коли очевидна невідповідність грошового знака чи державного цінного

папера справжнім виключає їх участь в обігу, а інші обставини справи також свідчать про те,

що умисел винної особи був спрямований лише на обман окремих громадян з метою


заволодіння їх майном, такі дії мають кваліфікуватись як шахрайство;

 

 

? 737

Які з наведених положень є правильними?

=організація незаконних пунктів прийому, збуту та схову металобрухту становить

адміністративне правопорушення;

+збирання та реалізація побутового брухту чорних та кольорових металів не є кримінально-

караною;

=здійснення без державної реєстрації та без ліцензії операцій з прийому та заготівлі,

металобрухту чорних та кольорових металів становить злочин, передбачений ст. 202 КК

України Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання

фінансових послуг ;

+здійснення без державної реєстрації та без ліцензії операцій з прийому та заготівлі,

металобрухту чорних та кольорових металів становить злочин, передбачений ст. 213 КК

України Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом .

=здійснення без державної реєстрації та без ліцензії операцій з прийому та заготівлі,

металобрухту чорних та кольорових металів декриміналізовано узв’язку з виключенням з КК

України ст. 203 Зайняття забороненими видами господарської діяльності ;

 

 

? 738

У примітках до яких статей про злочини у сфері господарської діяльності роз'яснено розмір

суспільно небезпечних наслідків як ознаки закріпленого лише у цій статті складу злочину:

=всі відповіді правильні.

="Контрабанда";

="Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з

метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної

лотереї";

="Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками, та іншими засобами

доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення";

+"Фіктивне підприємництво" (кваліфікований склад);

 

 

? 739

У примітках до яких статей про злочини у сфері господарської діяльності роз'яснено розмір

суспільно небезпечних наслідків, як ознаки закріпленого у цій статті складу злочину та

складів злочинів, передбачених іншими прямо названими у відповідній примітці статтями:

+"Доведення до банкрутства".

="Маніпулювання на фондовому ринку";

="Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом";

="Контрабанда";

="Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з

метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної

лотереї";

 

 

? 740

У примітках до яких статей про злочини у сфері господарської діяльності роз'яснено розмір

предмета, як ознаки закріпленого у цій статті складу злочину:

="Контрабанда";

="Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з

метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної

лотереї";


+"Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання

кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням ";

="Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками, та іншими засобами

доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення";

="Доведення до банкрутства".

 

 

? 741

Кваліфікованим складом злочину "Протидія законній господарській діяльності" охоплюється

і не потребує додаткової кваліфікації

=реалізація погрози розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі

бажають зберегти в таємниці;

=реалізація погрози обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого чи його

близьких родичів;

+реалізація погрози застосування насильства, що не є небезпечним для життя і здоров'я

потерпілого чи його близьких осіб;

=реалізація погрози вбивства.

+реалізація погрози пошкодження чи знищення майна потерпілого чи його близьких осіб,

вчинене способом, який не є загальнонебезпечний;

 

 

? 742

Погроза в основному та кваліфікованому складах "Протидії законній господарській

діяльності" може полягати у

+погрозі пошкодженням чи знищенням майна потерпілого чи його близьких осіб;

+погрозі застосування насильства до потерпілого чи його близьких осіб;

=погрозі розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають

зберегти в таємниці;

+погрозі вбивством.

=погрозі обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого чи його близьких

родичів;

 

 

? 743

Катерина, працюючи секретарем ТзОВ "Світязь" на прохання директора цього підприємства

внесла у баланс ТзОВ "Світязь" завідомо неправдиві відомості з метою зменшення розміру

податку на прибуток. Баланс був зданий у ДПІ і підприємство фактично не сплатило податок

на прибуток у розмірі 703 тис. грн. Дайте оцінку діям Катерини.

+пособник у вчиненні злочину "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових

платежів)";

=виконавець злочину "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів";

=дії слід кваліфікувати за сукупністю злочинів як "Ухилення від сплати податків, зборів

(обов'язкових платежів)" і "Шахрайство з фінансовими ресурсами".

=виконавець злочину "Шахрайство з фінансовими ресурсами";

=пособник у вчиненні злочину "Шахрайство з фінансовими ресурсами";

 

 

? 744

Під незаконним переміщенням предметів поза митним контролем під час вчинення

контрабанди потрібно розуміти:

+поза часом здійснення митного оформлення;

=переміщення з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників);

+переміщення через митний кордон України поза зонами митного контролю;

+з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання


посадовими ососбами митного органу своїм службовим становищем;

=переміщення з використанням засобів чи способів, що утруднюють виявлення предметів

контрабанди.

 

 

? 745

Предметами "Контрабанди" є:

+отруйні, сильнодіючі, вибухові речовини;

=наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори;

=всі відповіді правильні.

=будь-які товари не залежно від розміру;

+зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї);

 

 

? 746

До предметів контрабанди як "Злочину в сфері господарської діяльності" не відносяться:

=жодна з відповідей не є правильною.

+гладкоствольна мисливська зброя та бойові припаси до неї;

+товари у великому розмірі;

=отруйні, сильнодіючі, вибухові речовини;

+наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори;

 

 

? 747

Максим домалював на однодоларовій купюрі нуля. Скориставшись тим, що на вулиці

сутеніло і торгівля на ринку вже припинялася, а також невіглаством продавця, придбав на ці

ніби-то 10 доларів у Ганни курку. Дайте кримінально-правову оцінку діям Максима.

=дії Максима слід кваліфікувати за сукупністю як виготовлення підроблених грошей з

метою збуту та збут підроблених грошей за ч. 1 ст. 199 Виготовлення, зберігання,

придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут

підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї КК України та

шахрайство за ч. 1 ст. 190 Шахрайство КК України;

+у діях Максима нема складу злочину;

=дії Максима слід кваліфікувати як виготовлення підроблених грошей з метою збуту та

збут підроблених грошей за ч. 1 ст. 199 Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення,

пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних

цінних паперів чи білетів державної лотереї КК України;

=дії Максима слід кваліфікувати за сукупністю як виготовлення підроблених грошей з

метою збуту за ч. 1 ст. 199 Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання,

ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів

чи білетів державної лотереї КК України та шахрайство за ч. 1 ст. 190 Шахрайство КК

України;

=Максим вчинив шахрайство (ст. 190 КК України).

 

 

? 748

Як кваліфікувати вчинені службовою особою підприємства, установи, організації незалежно

від форми власності, без згоди податкового органу, незаконні операції з активами, які

перебувають в податковій заставі?

=за сукупністю злочинів "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових

платежів" і "Зловживання владою або службовим становищем" (ст. 212 і ст. 364 КК України).

="Шахрайство з фінансовими ресурсами" (ст. 222 КК України);

=за сукупністю злочинів "Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових

платежів" і "Шахрайство з фінансовими ресурсами"(ст. 212 і ст. 222 КК України).


+"Зловживання владою або службовим становищем" (ст. 364 КК України) за наявності всіх

ознак складу злочину;

="Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)" (ст. 212 КК України);

 

 

? 749

Під незаконним переміщенням предметів із приховуванням від митного контролю під час

вчинення "Контрабанди" потрібно розуміти:

+переміщення шляхом надання одним предметам вигляду інших;

+переміщення з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників);

=переміщення через митний кордон України поза зонами митного контролю;

+переміщення з використанням засобів чи способів, що утруднюють виявлення предметів

контрабанди.

=поза часом здійснення митного оформлення;

 

 

? 750

В якій відповіді названі предмети, за вчинення дій щодо яких встановлена кримінальна

відповідальність в статті "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання,

ввезення в Україну з метою збуту, або збут підроблених грошей, державних цінних паперів,

білетів державної лотереї"?

+білети державної лотереї "Лото-Забава";

+національна валюта у вигляді монет;

=німецькі марки, які вилучені з обігу;

=акції ВАТ "Електрон";

+казначейські зобов'язання України.

 

 

? 751

В якій відповіді названі предмети, за вчинення дій щодо яких не встановлена кримінальна

відповідальність в статті "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання,

ввезення в Україну з метою збуту, або збут підроблених грошей, державних цінних паперів,

білетів державної лотереї?

=національна валюта у вигляді монет;

+платіжні картки;

=білети державної лотереї "Національна лотерея";

=казначейські зобов'язання України;

+розрахункові чеки.

 

 

? 752

В якій відповіді названі предмети, за вчинення дій щодо яких не встановлена кримінальна

відповідальність в статті "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання,

ввезення в Україну з метою збуту, або збут підроблених грошей, державних цінних паперів,

білетів державної лотереї"?

+акції ВАТ "Стірол";

+платіжні картки;

=англійські фунти;

=російські рублі.

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 229; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.52.135 (0.138 с.)