Розділ 12 Злочини проти довкілля 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 12 Злочини проти довкілля 

? 801

Який із злочинів проти довкілля може бути вчинений з необережності?

="Незаконне полювання";

="Незаконна порубка лісу";

="Приховування або перекручування відомостей про екологічний стан або захворюваність

населення".

="Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом";

+"Порушення правил охорони вод";

 

 

? 802

Вкажіть вік, після досягнення якого настає кримінальна відповідальність за Знищення або

пошкодження об’єктів рослинного світу (ст. 245 КК) вогнем або іншим

загальнонебезпечним способом, що спричинило тяжкі наслідки __16_____

 

 

? 803

Дем'ян з використанням електрошокового пристрою займався добуванням ссавців, які

постійно чи переважно проживають у воді (видр, бобрів). Ознаки об'єктивної сторони якого


злочину є в його діях?

="Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом";

="Порушення законодавства про континентальний шельф України;

="Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів.

="Порушення правил охорони вод";

+"Незаконне полювання";

 

 

? 804

Кваліфікуючою ознакою якого злочину проти довкілля є використання транспортних


засобів?

="Порушення ветеринарних правил".

="Незаконна порубка лісу";

="Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом";

="Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів";

+"Незаконне полювання";

 

 

? 805

Степан систематично ловив рибу в ставку, де колективне сільськогосподарське підприємство

розводило промислове стадо коропів. Дайте оцінку його діям:

=заподіяна майнова шкода шляхом обману чи зловживанням довірою;

=вчинено привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у

неї;

=такі дії не містять складу злочину.

+здійснена крадіжка чужого майна;

=має місце незаконне заняття рибним промислом;

 

 

? 806

Інспектор рибоохорони Павло вилучив у браконьєрів рибу і привласнив її. В його діях має

місце:

+заволодіння чужим (державним) майном шляхом зловживання службовим становищем;

=привласнення знайденого чужого майна;

=крадіжка чужого майна;

=зловживання службовим становищем.

=незаконне заняття рибним промислом;

 

 

? 807

Дільничний інспектор міліції вилучив у браконьєра шкіру видри, однак здати її в дохід

держави не зміг, оскільки цю шкіру у нього викрав Дем'ян (знаючи про її походження).

Дайте оцінку діям Дем'яна:


=заподіяна майнова шкода шляхом обману чи зловживанням довірою;

=здійснена крадіжка чужого (державного) майна;

+вчинено привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у

неї;

=відбулося придбання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом.

=має місце незаконне полювання;

 

 

? 808

Які дії охоплюються поняттям "порубка лісу"?

=лише спилювання;


=лише зрубування;

=лише викорчовування;

+всі вказані вище.

=лише випалювання;

 

 

? 809

Які дії охоплюються поняттям "полювання"?

=перебування з мисливським спорядженням, зброєю на території мисливських угідь.

=придбання мисливського пса;

+вистежування з метою добування;

=поїздка до місця полювання;

=підготовка набоїв, спорядження;

 

 

? 810

За приховування якої інформації встановлена відповідальність у одній із статей розділу

"Злочини проти довкілля"?

=відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави.

=медичної інформації, яка призначена для пацієнта;

=конфіденційної інформації про особу;

+відомостей про екологічний, в тому числі радіаційний, стан, який пов'язаний із

забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів і

продовольчої сировини;

=інформації про стан предметів побуту;

 

 

? 811

За приховування якої інформації встановлена відповідальність у одній із статей розділу

"Злочини проти довкілля"?

=медичної інформації, яка призначена для пацієнта;

=конфіденційної інформації про особу;

=відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави.

=інформації про стан предметів побуту;

=відомостей про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною

небезпекою;

 

 

? 812

За приховування якої інформації встановлена відповідальність у одній із статей розділу

"Злочини проти довкілля"?

=конфіденційної інформації про особу;

=медичної інформації, яка призначена для пацієнта;

+відомостей про такий, що негативно впливає на здоровя людей, рослинний та тваринний

світ;

=відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави.

=інформації про стан предметів побуту;

 

 

? 813

В якій відповіді вказано правильне положення, що стосується "Незаконної порубки лісу"?

+незаконна порубка дерев і чагарників у заповідниках або на територіях та обєктах

природно-заповідного фонду або в інших особливо охоронюваних лісах є кримінально

караною, незалежно від розміру завданої шкоди;


=кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу може наставати лише за умови,

що такі дії завдали значної шкоди;

+відповідальність за незаконну порубку дерев і чагарників у лісах, захисних та інших

лісових насадженнях тягне кримінальну відповідальність, якщо воно заподіяло істотну

шкоду.

=кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу може наставати лише за умови,

що такі дії завдали шкоди у великому розмірі;

=істотна шкода при незаконній порубці лісу дорівнює 1000 неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян;

 

 

? 814

До водних живих ресурсів як предмета злочину "Незаконне зайняття рибним, звіриним або

іншим водним добувним промислом" відносяться

=всі відповіді правильні.

=морський прибій;

=хутрові тварини: бобри, видри

+дельфіни, раки, краби;

=водоплавні птахи;

 

 

? 815

Назвіть склад злочину проти довкілля, у якому територія, взята під охорону держави, та

об'єкти природно-заповідного фонду, що є ознакою основного або кваліфікованого складу

злочину, виступають предметом складу злочину:

="Незаконна порубка лісу";

+"Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів

природно-заповідного фонду";

="Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу ".

="Порушення правил охорони або використання надр";

="Незаконне полювання";

 

 

? 816

Назвіть склади злочинів проти довкілля, у яких заповідники, території та об'єкти природно-

заповідного фонду, що є ознакою основного або кваліфікованого складу злочину,

виступають місцем вчинення злочину:

="Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів

природно-заповідного фонду";

="Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу ".

+"Незаконне полювання";

="Забруднення моря";

+"Порушення правил охорони або використання надр";

 

 

? 817

Які положення, що стосуються кваліфікації злочинів проти довкілля, вчинених службовою

особою з використанням свого службового становища, є правильними:

+у випадку притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину,

передбаченого ст.252 КК України "Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під

охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду", службовою особою з

використанням свого службового становища вчинене кваліфікується за сукупністю: за

відповідною частиною ст.252 КК України та за відповідною частиною ст.364 КК України

"Зловживання владою або службовим становищем";


=суб'єктом злочину "Порушення ветеринарних правил" у КК названо службову особу, яка

вчиняє злочин з використанням свого службового становища;

=вчинення злочину, передбаченого ст.237 КК України "Невжиття заходів щодо ліквідації

наслідків екологічного забруднення" особою, на яку покладено відповідний обов'язок,

кваліфікується за сукупністю ст.237 КК України та відповідною частиною ст.364 КК України

"Зловживання владою або службовим становищем".

=у випадку вчинення незаконного полювання службовою особою з використанням

службового становища, має місце сукупність злочинів, передбачених відповідною частиною

ст.248 КК України "Незаконне полювання" та відповідною частиною ст.364 КК України

"Зловживання владою або службовим становищем";

=у випадку притягнення до кримінальної відповідальності за ст.238 КК України

"Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність

населення" службової особи, яка вчинила його з використанням службового становища,

вчинене кваліфікується за сукупністю: за відповідною частиною ст.238 КК України та за

відповідною частиною ст.364 КК України "Зловживання владою або службовим

становищем";

 

 

? 818

Які положення, що стосуються кваліфікації злочинів проти довкілля, є неправильними?

=кримінальна відповідальність за полювання, незаконність якого полягала в порушенні

встановлених правил, настає лише за умови заподіяння істотної шкоди;

+порубка дерев і чагарників на територіях, не віднесених до лісового фонду тягне

відповідальність за ст.246 КК України "Незаконна порубка лісу";

+незаконний вилов чи відстріл хутрових тварин (видр, бобрів, ондатр тощо) кваліфікується

за відповідною частиною ст.249 КК України "Незаконне зайняття рибним, звіриним або

іншим водним добувним промислом".

=за незаконне полювання на птахів, занесених до Червоної книги України, кримінальна

відповідальність настає незалежно від того, чи мали місце шкідливі наслідки;

=за незаконне полювання в заповідниках чи на інших територіях та об'єктах природно-

заповідного фонду кримінальна відповідальність настає незалежно від того, чи мали місце

шкідливі наслідки;

 

 

? 819

Назвіть злочини проти довкілля, конститутивною або кваліфікуючою ознакою яких у КК не

названий спосіб вчинення злочину:

="Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом";

+"Порушення законодавства про захист рослин";

="Незаконне полювання";

="Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави та об'єктів

природно-заповідного фонду".

="Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу ";

 

 

? 820

Назвіть склади злочинів проти довкілля, конститутивною або кваліфікуючою ознакою яких

не названо у КК загибель людей:

="Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність

населення";

="Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення";

="Забруднення або псування земель";

+"Незаконне полювання";


+"Безгосподарське використання земель".

 

 

? 821

Ознакою основного складу, якого злочину проти довкілля (відповідно до КК) є наслідки у

вигляді створення реальної небезпеки для природних об'єктів:

="Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом";

="Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів

природно-заповідного фонду";

="Порушення ветеринарних правил";

+"Забруднення або псування земель".

="Порушення законодавства про захист рослин";

 

 

? 822

Ознакою основного складу якого злочину проти довкілля у КК названо наслідки у вигляді

заподіяння реальної шкоди об'єктам природи:

="Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність

населення";

="Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів";

="Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля".

="Порушення правил охорони або використання надр";

+"Порушення правил екологічної безпеки";

 

 

? 823

Які положення, що стосуються службової особи як суб'єкта злочинів проти довкілля, є

правильними:

+службова особа названа як спеціальний суб'єкт злочину у основному чи кваліфікованому

складах таких злочинів, як "Приховування або перекручення відомостей про екологічний

стан або захворюваність населення", "Незаконне полювання";

=службова особа названа як спеціальний суб'єкт злочину в диспозиціях статей

"Забруднення атмосферного повітря"; "Порушення правил охорони вод".

=кримінальна відповідальність за "Незаконне полювання" за ознаками суб'єкта не

диференційована;

=службова особа названа як спеціальний суб'єкт злочину в диспозиціях статей "Порушення

правил екологічної безпеки"; "Забруднення або псування земель";

=суб'єкт злочинів: "Незаконна порубка лісу", "Знищення або пошкодження об’єктів

рослинного світу " спеціальний;

 

 

? 824

В якій відповіді вказано правильне положення, що стосується "Незаконної порубки лісу"?

=кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу може наставати лише за умови,

що такі дії завдали значної шкоди;

=кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу може наставати лише за умови,

що такі дії завдали шкоди у великому розмірі;

+незаконна порубка дерев і чагарників у заповідниках або на територіях та об'єктах

природно-заповідного фонду або в інших особливо охоронюваних лісах є кримінально

караною, незалежно від розміру завданої шкоди;

=істотна шкода при незаконній порубці лісу дорівнює 1000 неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян;

+незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях


тягне кримінальну відповідальність, якщо вона заподіяла істотну шкоду.

 

 

? 825

В якій відповіді вказано правильне положення, що стосується "Незаконної порубки лісу"?

=кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу може наставати лише за умови,

що такі дії завдали значної шкоди;

=кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу може наставати лише за умови,

що такі дії завдали істотної шкоди, незалежно від місця, де вчинено порубку;

=кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу може наставати лише за умови,

що такі дії завдали шкоди у великому розмірі;

+ незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях

тягне кримінальну відповідальність, якщо вона заподіяла істотну шкоду.

=істотна шкода при незаконній порубці лісу дорівнює 1000 неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян;

 

 

? 826

До водних живих ресурсів під час незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним

добувним промислом відносяться

=водоплаваючі птахи;

+дельфіни, раки, краби;

=видри, ондатри;

+рибна молодь (мальки);

+креветки, кальмари.

 

 

? 827

В якій відповіді вказано правильне положення, що стосується "Незаконного полювання"?

=кримінальна відповідальність за порушення правил полювання може наставати лише за

умови, що такі дії завдали значної шкоди;

+незаконне полювання в заповідниках тягне кримінальну відповідальність незалежно від

розміру заподіяної шкоди;

=кримінальна відповідальність за порушення правил полювання може наставати лише за

умови, що такі дії завдали шкоди у великому розмірі;

=істотна шкода при порушенні правил полювання дорівнює 1000 неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян.

=кримінальна відповідальність за незаконне полювання на звірів, птахів чи інші види

тваринного світу, що занесені до Червоної книги України, тягне кримінальну

відповідальність за ст. 248 "Незаконне полювання" лише за умови заподіяння істотної

шкоди;

 

 

? 828

Порубка це:

=всі відповіді є правильними.

+викорчовування видалення з корінням;

+пошкодження дерева до ступеня припинення росту;

=відпилювання сухих гілок дерева;

+повне відокремлення деревостану від кореня будь-яким способом (спилювання,

зрубування, повалення);


? 829

Під промислом у злочині "Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним

промислом" слід розуміти:

=поняття "промисел" визначається окремо у кожному випадку, виходячи із обставин

справи;

+один акт добування риби, водних тварин, так і неодноразове вчинення таких дій;

=три акти добування риби, тварин чи рослин, так і неодноразове вчинення таких дій;

=два акти добування риби, тварин чи рослин, так і неодноразове вчинення таких дій;

=зміст цього поняття визначається залежно від експертного висновку.

 

 

? 830

Як кваліфікувати порушення правил екологічної безпеки під час експлуатації підприємства,

якщо це спричинило завідомо для винного екологічну катастрофу у формі епіфітотії?

=за ст. 251 КК України „Порушення ветеринарних правил ;

+за ст. 113 КК України „Диверсія , якщо скоєне було вчинене з метою ослаблення держави;

=за ст. 247 КК України „Порушення законодавства про захист рослин ;

=за ст. 236 КК України „Порушення правил екологічної безпеки ;

=за сукупністю статей 251 та 113 КК України.

 

 

? 831

Як кваліфікувати порушення правил екологічної безпеки під час експлуатації підприємства,

якщо це могло спричинити загибель людей чи інші тяжкі наслідки, але не спричинило їх?

=як замах на злочин, передбачений ст. 236 КК України „Порушення правил екологічної

безпеки ;

+за замах на злочин, передбачений ст. 113 КК України „Диверсія , якщо скоєне було

вчинене з метою ослаблення держави;

=за ст. 237 КК України „Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного

забруднення ;

+склад злочину відсутній, якщо винний ставивися до наслідків злочинно недбало;

+склад злочину відсутній, якщо винний ставився до наслідків злочинно самовпевнено.

 

 

? 832

Як кваліфікувати введення в експлуатацію споруд без систем захисту довкілля, якщо це

спричинило загибель людей?

=за ч. 2 ст. 253 „Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля , якщо

цей наслідок настав через умисне ставлення винного;

+за ч. 2 ст. 253 „Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля , якщо

цей наслідок настав через необережність;

+як умисне вбивство двох і більше осіб у разі умисного ставлення до наслідку;

=як вбивство через необережність у разі необережного ставлення до наслідку;

=за ст. 236 КК України „Порушення правил екологічної безпеки .

 

 

? 833

Назвіть ознаки спеціального суб’єкта злочину передбаченого ч.2 ст. 249 КК України

„Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом ^

=службова особа;

=особа, яка вчинила цей злочин повторно;

=суб’єкт цього злочину загальний;

=працівник лісової охорони.


+особа, яка була раніше засуджена за вчинення цього злочину;

 

 

? 834

Назвіть ознаки спеціального суб’єкта злочину передбаченого ч.3 ст. 240 КК України

„Порушення правил охорони або використання надр 

=особа, яка була раніше засуджена за вчинення цього злочину;

=суб’єкт цього злочину загальний;

=всі відповіді правильні.

=лише службова особа;

+особа, яка вчинила цей злочин повторно;

 

 

? 835

Як кваліфікувати порушення правил екологічної безпеки під час ліквідації підприємства,

якщо це спричинило завідомо для винного екологічну катастрофу у формі епізоотії?

=за ст. 251 КК України „Порушення ветеринарних правил ;

=за ст. 236 КК України „Порушення правил екологічної безпеки ;

=за ст. 237 КК України „Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного

забруднення ;

=за сукупністю статей 237 та 113 КК України.

+за ст. 113 КК України „Диверсія , якщо скоєне було вчинене з метою ослаблення держави;

 

 

? 836

Як кваліфікувати порушення правил екологічної безпеки під час експлуатації підприємства,

якщо це могло спричинити загибель людей чи інші тяжкі наслідки, але не спричинило їх?

=за ст. 237 КК України „Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного

забруднення ;

=як замах на злочин, передбачений ст. 236 КК України „Порушення правил екологічної

безпеки ;

+склад злочину відсутній, якщо винний ставивися до наслідків злочинно недбало;

=склад злочину відсутній, якщо винний ставився до наслідків з прямим умислом.

=за ст. 113 КК України „Диверсія , якщо скоєне було вчинене з метою ослаблення держави;

 

 

? 837

Як кваліфікувати відокремлення стовбуру від кореня дерева, яке є об’єктом природно-

заповідного фонду, вчинене шляхом випалювання

+за ч. 1 ст. 252 КК України „Умисне знищення або пошкодження територій взятих під

охорону держави, та обєктів природно-заповідного фонду , якщо це не створило небезпеки

для людей;

=за ст. 246 КК України „Незаконна порубка лісу ;

=за ст. 247 КК України „Порушення законодавства про захист рослин .

=за ст. 194 КК України „Умисне знищення або пошкодження майна ;

=за ст. 245 КК України „Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу ;

 

 

? 838

Як кваліфікувати незаконну порубку дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях,

що не належать до заповідників або територій чи об’єктів природно-заповідного фонду чи

інших особливо охоронюваних лісів, якщо це не спричинило істотної шкоди?

+склад злочину проти довкілля відсутній;

=за ст. 245 КК України „Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу  ;


=за ст. 246 КК України „Незаконна порубка лісу .

=таке діяння слід визнати малозначним;

=як замах на „Незаконну порубку лісу ;

 

 

? 839

Які з наведених положень правильно характеризують злочин, передбачений ст. 236

Порушення правил екологічної безпеки КК України?

=цей злочин може бути вчинений лише із з визначеною метою спричинення екологічного

забруднення чи інших тяжких наслідків;

+обов’язковою ознакою цього злочину виступає обстановка його вчинення (проектування,

розміщення, будівництво, реконструкція, введення в експлуатацію, експлуатація та

ліквідація підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів);

=ставлення винного до суспільно небезпечних наслідків вчинення цього злочину може

характеризуватися як умислом, так і необережністю;

+загибель людей виступає одним із суспільно небезпечних наслідків вчинення цього

злочину.

=суб’єктом цього злочину є фізична осудна особа, яка досягла шістнадцятирічного віку;

 

 

? 840

Які з наведених положень неправильно характеризують злочин, передбачений ст. 238

Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність

населення КК України?

=суб’єкт цього злочину спеціальний службова особа;

=предметом цього злочину можуть виступати відомості про радіаційний стан, який

негативно впливає на здоров’я людей, рослинний та тваринний світ;

=його кваліфікуючою ознакою є вчинення злочину повторно;

+усі відповіді є правильними.

=не утворюють предмет цього злочину відомості про екологічний стан, який хоча і

пов’язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових

продуктів та продовольчої сировини, проте негативно не впливає на здоров’я людей,

рослинний та тваринний світ;

 

 

? 841

У яких відповідях правильно вказані суспільно небезпечні наслідки складів злочинів,

передбачених ст. 241 Забруднення атмосферного повітря ?, вказані у тексті КК?

=погіршення екологічної ситуації;

+небезпека для здоров’я людей;

+небезпека для довкілля;

=усі відповіді є правильними.

+загибель людей або інші тяжкі наслідки;

 

 

? 842

Порубка дерев та чагарників (ст. 246 Незаконна порубка лісу КК України) вважається

незаконною у випадках її здійснення:

=з порушенням установлених у дозволі строків порубки, а так само строків заготівлі чи

вивезення сировини;

=без відповідного дозволу;

=не на призначених ділянках чи понад встановлену кількість;

=за дозволом, виданим із порушенням чинного законодавства;


+в усіх названих вище випадках.

 

 

? 843

Предметом злочину, передбаченого ст. 245 Знищення або пошкодження об’єктів

рослинного світу КК України визнаються:

=захисні смуги вздовж міських вулиць, ліній електропередач;

=території ботанічних садів, вкриті чагарниками;

+лісові насадження (захисні смуги) вздовж залізниць;

+стерня на землях сільськогосподарського призначення;

+зелені насадження навколо населених пунктів.

 

 

? 844

Які із наведених положень, що стосуються кримінальної відповідальності за злочини проти

довкілля є правильними?

+незаконне полювання вважається вчиненим із використанням транспортних засобів у

випадку, коли такий засіб використовувався для добування звірів та птахів;

+до полювання прирівнюється перебування на польових дорогах загального користування

із продукцією полювання;

=до полювання прирівнюється перебування із собаками будь-яких порід у межах

мисливських угідь;

=незаконна порубка лісу на територіях природно-заповідного фонду вважається закінченою

з моменту заподіяння такими діями істотної шкоди.

+порубка дерев та чагарників не віднесених до лісового фонду, у залежності від обставин

справи, можуть кваліфікуватися як крадіжка чи самоправство;

 

 

? 845

Які із наведених положень, що стосуються кримінальної відповідальності за злочини проти

довкілля є правильними?

+одним із суспільно небезпечних наслідків безгосподарського використання земель є

виведення земель із сільськогосподарського обороту;

=кримінально-правові норми, передбачені ст. 194 Умисне знищення або пошкодження

майна та ст. 248 Незаконне полювання конкурують як загальна та спеціальна;

=розмежувальною ознакою складів злочинів, передбачених ст. 248 Незаконне полювання

та ст. 249 Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом є

суспільно небезпечне діяння та спосіб його вчинення;

=жодна із відповідей не є правильною.

=дії службових осіб, які, використовуючи своє службове становище, незаконно полюють у

заповідниках слід кваліфікувати за сукупністю злочинів: ч. 1 ст. 248 Незаконне полювання

та відповідною частиною ст. 364 Зловживання владою або службовим становищем КК

України;

 

 

? 846

Предметом злочину, передбаченого ст. 249 Незаконне зайняття рибним, звіриним або

іншим водним добувним промислом не визнаються:

=дельфіни;

=риби різних порід;

=креветки, краби, кальмари.

+водоплаваючі птахи;

+хутрові тварини;


? 847

Які із наведених положень, що стосуються кримінальної відповідальності за злочини проти

довкілля є правильними?

=розділ VIII Злочини проти довкілля Особливої частини містить статті, якими

передбачено умови звільнення від кримінальної відповідальності при позитивній

посткримінальній поведінці;

=розділ VIII Злочини проти довкілля Особливої частини не містить кримінально-

правових норм, що конкурують між собою як загальна та спеціальна;

=склад злочину, передбачений ст. 254 Безгосподарське використання земель КК України

за конструкцією об’єктивної сторони належить до формальних;

+склад злочину, передбачений ст. 250 Проведення вибухових робіт з порушенням правил

охорони рибних запасів КК України за конструкцією об’єктивної сторони належить до

формальних.

+ст. 243 Забруднення моря КК України містить кілька основних складів злочину;

 

 

? 848

Які із наведених положень, що стосуються кримінальної відповідальності за злочини проти

довкілля є правильними?

= предметом незаконного полювання можуть виступати свійські птахи, що перебувають у

невільних умовах;

=заволодіння деревами, зрубаними та підготовленими до складування або вивезення не

тягне кримінальної відповідальності;

=предметом незаконного полювання не можуть виступати птахи, що перебувають у

напіввільних умовах;

+жодна із наведених відповідей не є правильною.

=знищення вогнем великої кількості дерев у міському парку слід кваліфікувати за

відповідною частиною ст. 245 Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу КК

України;

 

 

? 849

До полювання прирівнюється перебування осіб:

+у межах мисливських угідь із продукцією полювання;

+у межах мисливських угідь з капканами та іншими знаряддями добування звірів та птахів;

=на дорогах загального користування з ловчими звірами чи птахами;

+із зібраною розчохленою стрілецькою зброєю на лісових дорогах загального

користування;

=усі відповіді є правильними;

 

 

? 850

Які із наведених положень, що стосуються кримінальної відповідальності за злочини проти

довкілля є правильними?

=розділ VIII Злочини проти довкілля Особливої частини не містить статей, які

передбачають формальні склади злочинів;

=кримінальна відповідальність за незаконне полювання диференціюється у залежності від

ознак предмета злочину.

=кримінальна відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним

добувним промислом не диференціюється у залежності від способу вчинення злочину;

+кримінальна відповідальність за незаконне полювання диференціюється у залежності від

способу вчинення злочину;

=розділ VIII Злочини проти довкілля Особливої частини не містить статей про злочини,


обов’язковою ознакою об’єктивної сторони яких є місце вчинення злочину;

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 243; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.175.255 (0.15 с.)