Розділ 13 Злочини проти громадської безпекиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 13 Злочини проти громадської безпеки 

? 852

Не підлягають звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення злочину

"Створення злочинної організації" на підставі статті Особливої частини КК (в зв'язку з

позитивною посткримінальною поведінкою) такі особи:

=особи, причетні до діяльності злочинної організації;

+керівник злочинної організації;

+організатор злочинної організації;

=будь-які учасники злочинної організації;

=особи, які здійснюють матеріально-технічне або фінансове забезпечення такої організації.

 

 

? 853

Не підлягають звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення злочину

"Створення злочинної організації" на підставі статті Особливої частини КК (в зв'язку з

позитивною посткримінальною поведінкою) такі особи:

=особи, які приймають участь у нападах, вчинюваних злочинною організацією;

=повнолітні особи;

+керівник злочинної організації.

=ініціатор створення злочинної організації;

=особи, які сприяють зустрічі (сходці) представників злочинних організацій;

 

 

? 854

Вкажіть вид злочинної організації, обов'язковою ознакою якої є озброєність.

+банда;

=злочинне угрупування в місцях позбавлення волі;

=терористична організація;

=незаконне воєнізоване формування;

=жодна із вище наведених відповідей не є правильною.

 

 

? 855

Назвіть злочин, визначення якого наведене далі: "____, тобто застосування зброї, вчинення

вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або

заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були

вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації

воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи

вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого

самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними

особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших

поглядів винного.."

=диверсія;

=бандитизм;

=жодна із вище наведених відповідей не є правильною

+терористичний акт;

=створення злочинної організації;


? 856

Звільняється від кримінальної відповідальності за умови позитивної посткримінальної

поведінки за злочин "Створення терористичної групи чи терористичної організації" особа:

=якщо її дії не становлять великої суспільної небезпеки;

=за умови відвернення шкідливих наслідків терористичного акту;

=яка щиро розкаялася і повністю відшкодувала заподіяну своїми діями шкоду.

+якщо в її діях немає складу іншого злочину;

+крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації;

 

 

? 857

В якій відповіді названо діяння, за вчинення якого щодо вогнепальної зброї встановлена

кримінальна відповідальність:

=прийняття у спадщину;

+виготовлення;

=несвоєчасна перереєстрації зброї;

=неповідомлення органам влади про достовірно відомі факти незаконного зберігання зброї;

+зберігання;

 

 

? 858

В якій відповіді названо діяння, за вчинення якого із вогнепальною зброєю встановлена

кримінальна відповідальність:

=неповідомлення органам влади про достовірно відомі факти незаконного ремонту зброї;

+носіння;

=заповідання;

=недбале ставлення;

=порушення правил обліку зброї.

 

 

? 859

В якій відповіді названо діяння, за вчинення якого щодо холодної зброї встановлена

кримінальна відповідальність:

=зберігання;

+збут;

=знищення;

=неповідомлення органам влади про достовірно відомі факти незаконного зберігання зброї;

+носіння;

 

 

? 860

В якій відповіді названо діяння, за вчинення якого щодо холодної зброї не встановлена

кримінальна відповідальність:

+придбання;

=збут.

=виготовлення;

=носіння;

=ремонт;

 

 

? 861

В якій відповіді вказаний предмет, за незаконне зберігання якого встановлена кримінальна

відповідальність:

=інші предмети, спеціально пристосовані для заподіяння тілесних ушкоджень;


=мисливська гладкоствольна зброя;

+нарізна вогнепальна зброя;

=кинжали, фінські ножі;

=сигнальні боєприпаси.

 

 

? 862

В якій відповіді вказаний предмет, за незаконне зберігання якого встановлена кримінальна

відповідальність:

=кастети, нунчаки;

=макети зброї;

+вибухові речовини;

=газова зброя.

=імітаційні боєприпаси;

 

 

? 863

Предметом якого із злочинів проти громадської безпеки виступає гладкоствольна

мисливська зброя:

+"Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів";

="Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами";

="Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових

речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або

зловживання службовим становищем";

="Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення".

="Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами";

 

 

? 864

Способом вчинення якого злочину проти громадської безпеки в законі названо використання

уразливого стану особи:

+Втягнення у вчинення терористичного акту;

=Терористичний акт;

=Сприяння вчиненню терористичного акту;

=Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини;

=Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення.

 

 

? 865

Яке з наведених положень, що стосуються змісту ознак складів злочинів, предметом яких є

вогнепальна зброя, правильне?

=незаконним зберіганням вогнепальної зброї слід вважати умисні дії, які полягають у

володінні без відповідного дозволу або із простроченням його дії будь-яким із зазначених

предметів, що знаходиться при особі;

+незаконним придбанням вогнепальної зброї слід вважати умисні дії, пов'язані з їх

набуттям шляхом купівлі, обміну, привласнення знайденого, одержання як подарунок, на

відшкодування боргу тощо;

=незаконним придбанням вогнепальної зброї слід вважати умисні дії, пов'язані з їх

набуттям шляхом викрадення, привласнення, вимагання або заволодіння шляхом шахрайства

чи зловживання службовим становищем;

=незаконним придбанням вогнепальної зброї слід вважати умисні дії, пов'язані з їх

набуттям шляхом купівлі, обміну, привласнення знайденого, одержання як подарунок, на

відшкодування боргу, викрадення, привласнення, вимагання або заволодіння шляхом

шахрайства чи зловживання службовим становищем;


+заволодіння вогнепальною зброєю шляхом крадіжки чи грабежу не слід кваліфікувати як

відповідний злочин проти власності.

 

 

? 866

В яких відповідях названо діяння, що потрібно розуміти під ремонтом холодної,

вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів або вибухових

пристроїв:

+усунення дефектів зброї;

=несвоєчасна перереєстрації зброї;

=перероблення будівельного пістолета у зброю, придатну до стрільби;

=перероблення мисливської (у тому числі гладкоствольної) рушниці в обріз;

=це умисні, вчинені без відповідного дозволу дії по переміщенню зброї безпосередньо при

собі;

 

 

? 867

Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення закінченого злочину за умови

позитивної посткримінальної поведінки передбачено в Особливій частині КК за такі злочини

проти громадської безпеки:

="Терористичний акт";

="Публічні заклики до вчинення терористичного акту";

="Втягнення у вчинення терористичного акту";

="Сприяння вчиненню терористичного акту"

+"Створення терористичної групи чи терористичної організації".

 

 

? 868

Не застосовується звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення закінченого

злочину за такі злочини проти громадської безпеки:

="Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

="Створення злочинної організації";

+"Бандитизм";

="Створення терористичної групи чи терори стичної організації";

="Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань";

 

 

? 869

Предметом якого із злочинів проти громадської безпеки не є нарізна мисливська зброя:

="Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів";

="Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами";

+"Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами";

="Бандитизм".

="Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових

речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або

зловживання службовим становищем";

 

 

? 870

Як слід кваліфікувати таємне викрадення завідомо несправної вогнепальної зброї

(наприклад, учбової) і приведення її у придатний до використання за призначенням стан

+за сукупністю злочинів як крадіжку за відповідною частиною ст.185 КК України

"Крадіжка" та незаконне виготовлення вогнепальної зброї за ч.1 ст.263 КК України;

=як ремонт вогнепальної зброї за ч.1 ст.263 КК України.


=як "Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів,

вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства

або зловживання службовим становищем" за ч.1 ст.262 КК України;

=як виготовлення вогнепальної зброї, що передбачене ч.1 ст.263 КК України "Незаконне

поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами";

=як "Крадіжку" за ч.1 ст.185 КК України;

 

 

? 871

Яке з наведених положень, що стосуються кваліфікації співучасті у бандитизмі, є

неправильним?

=особа, яка вчинила заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам банди, що була злочинною

організацією, за умови усвідомлення цього факту, є виконавцем злочину, передбаченого

ст.256 КК України "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної

діяльності";

+особа, яка не була членом банди, але брала участь у вчинюваному бандою нападі,

усвідомлюючи, що напад вчиняє банда, є співвиконавцем "Створення злочинної організації";

+особа, яка не була членом банди, але брала участь у вчинюваному бандою нападі,

усвідомлюючи, що напад вчиняє банда, співучасником бандитизму визнаватися не може.

=особа, яка не була членом банди, і не усвідомлювала факту її існування, але своїми діями

будь-яким чином сприяла банді у вчиненні нападу, є співучасником того злочину, який

охоплювався її умислом;

=особа, яка не була членом банди, не брала безпосередньої участі у вчинюваному бандою

нападі, але, усвідомлюючи, що напад вчиняє банда, лише будь-яким чином сприяла цьому

нападу, є пособником бандитизму;

 

 

? 872

Яке з наведених положень, що стосуються звільнення від кримінальної відповідальності за

злочини проти громадської безпеки, є правильним?

=звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка перебувала у складі не

передбачених законом воєнізованих або збройних формувань за вчинення у складі таких

формувань нападів на підприємства, установи, організації, якщо вона добровільно вийшла з

такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи органи

місцевого самоврядування;

=звільняється від кримінальної відповідальності за "Терористичний акт" особа, крім

організатора і керівника, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про діяльність

такої групи чи організації, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у

зв'язку з діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину;

+звільняється від кримінальної відповідальності за участь у терористичній групі чи

терористичній організації особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи

терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну

терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку

із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого

злочину;

=звільняється від кримінальної відповідальності за "Бандитизм" особа, яка добровільно

повідомила правоохоронний орган про діяльність банди, сприяла її припиненню або

розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку з організацією і нападами банди, якщо в її діях немає

складу іншого злочину;

=звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила викрадення,

привласнення вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи

радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства, якщо вона добровільно

здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини чи радіоактивні матеріали;


? 873

Яке з наведених положень, що стосуються диференціації кримінальної відповідальності

організаторів, керівників та учасників злочинної організації, є неправильним?

+особа, яка сприяла зустрічі (сходці) представників злочинних організацій для розроблення

планів і умов спільного вчинення злочинів, є пособником злочину "Створення злочинної

організації";

=звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення тих злочинів проти

громадської безпеки, щодо яких законом передбачено таке звільнення, підлягають лише

учасники відповідних організацій, крім організаторів та керівників;

=організатор злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності за всі злочини,

вчинені злочинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом;

=учасники злочинної організації підлягають кримінальній відповідальності за злочини, у

підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у

злочині кожен з них;

=особа, яка сприяла зустрічі (сходці) представників злочинних організацій для розроблення

планів і умов матеріального забезпечення злочинної діяльності, є виконавцем

(співвиконавцем) злочину "Створення злочинної організації".

 

 

? 874

Які положення, що стосуються змісту ознак злочинної організації, є правильними?

+стійкість злочинної організації полягає у її здатності забезпечити стабільність і безпеку

свого функціонування, тобто ефективно протидіяти, як внутрішнім, так і зовнішнім

факторам, що можуть їх дезорганізувати;

+метою створення злочинної організації є вчинення таких злочинів, як наприклад,

контрабанда;

=метою створення злочинної організації є вчинення таких злочинів, як, наприклад,

крадіжка;

=ієрархічність злочинної організації полягає у повній автономії кожного з учасників такої

організації;

=створеною злочинна організація є з моменту підбору співучасників для вчинення одного

злочину.

 

 

? 875

Яке з наведених положень, що стосуються кваліфікації співучасті у злочині "Створення

злочинної організації", є неправильним?

=заздалегідь не обіцяне здійснення дій щодо створення умов, які сприяють злочинній

діяльності учасників злочинної організації, вчинене особою, яка усвідомлювала, що надає

сприяння злочинній організації, кваліфікується як виконавська діяльність у злочині

"Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності";

+особа, яка, не будучи учасником злочинної організації, брала участь у злочинах що

вчиняються злочинною організацією, усвідомлюючи факт існування злочинної організації,

несе відповідальність як пособник злочину "Створення злочинної організації".

=особа, яка організувала зустріч (сходку) представників злочинних організацій для

розроблення планів і умов матеріального забезпечення злочинної діяльності є виконавцем

(співвиконавцем) злочину "Створення злочинної організації";

=заздалегідь обіцяне сприяння учасникам злочинної організації шляхом надання

приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв,

цінних паперів, вчинене особою, яка, не будучи учасником злочинної організації,

усвідомлювала, що надає сприяння злочинній організації, кваліфікується як пособництво у

злочині "Створення злочинної організації";

=особа, яка, не будучи членом злочинної організації, брала участь у злочині, вчинюваною

такою організацією, але не усвідомлювала самого факту існування злочинної організації,


несе відповідальність за співучасть у злочині, що охоплювався її умислом;

 

 

? 876

Яке з наведених положень, що стосуються кваліфікації співучасті та причетності щодо

злочину "Бандитизм", є неправильним?

=заздалегідь не обіцяне укриття злочинної діяльності банди, що не була злочинною

організацією, вчинене особою, котра усвідомлювала цей факт, кваліфікується як

"Приховування злочину";

=за ст.257 КК України "Бандитизм" як виконавці несуть відповідальність як особи, котрі

були учасниками банди, так і особи, які не будучи членами банди, брали участь у

вчинюваних бандою нападах, усвідомлюючи, що напади вчиняє саме банда;

+заздалегідь обіцяне або заздалегідь не обіцяне укриття злочинної діяльності банди,

вчинене членом банди кваліфікується за ст.256 КК України "Сприяння учасникам злочинних

організацій та укриття їх злочинної діяльності".

=особи, які не були членами банди і не усвідомлювали факту її існування, але своїми діями

будь-яким чином сприяли банді у вчиненні нападу, несуть відповідальність за співучасть у

злочині, що охоплювався їх умислом;

+заздалегідь обіцяне сприяння учасникам банди, яка була злочинною організацією, шляхом

надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних

пристроїв, грошей, цінних паперів, вчинене особою, яка усвідомлювала факт існування

банди як злочинної організації, кваліфікується за статтею 256 КК України "Сприяння

учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності";

 

 

? 877

Як слід кваліфікувати таємне викрадення завідомо несправної вогнепальної зброї

(наприклад, учбової) і приведення її у придатний до використання за призначенням стан?

=як ремонт вогнепальної зброї за ч.1 ст.263 КК України.

=як "Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів,

вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства

або зловживання службовим становищем" за ч.1 ст.262 КК України;

=як "Крадіжку" за ч.1 ст.185 КК України;

=як виготовлення вогнепальної зброї, що передбачене ч.1 ст.263 КК України "Незаконне

поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами";

+за сукупністю злочинів як крадіжку за відповідною частиною ст.185 КК України

"Крадіжка" та незаконне виготовлення вогнепальної зброї за ч.1 ст.263 КК України;

 

 

? 878

В якій відповідях названо діяння, за вчинення якого щодо вогнепальної зброї встановлена

кримінальна відповідальність:

+зберігання;

+виготовлення.

=прийняття у спадщину;

+носіння;

=знищення;

 

 

? 879

В яких відповідях названо діяння, за вчинення якого щодо холодної зброї встановлена

кримінальна відповідальність:

+виготовлення.

=знищення;


=несвоєчасна перереєстрації зброї;

=зберігання;

+носіння;

 

 

? 880

Яке з наведених положень неправильне?

=заволодіння вогнепальною зброєю шляхом крадіжки чи грабежу не слід кваліфікувати як

відповідний злочин проти власності.

+незаконним зберіганням вогнепальної зброї слід вважати умисні дії, які полягають у

володінні без відповідного дозволу або із простроченням його дії будь-яким із зазначених

предметів, що знаходиться при особі, а не в обраному нею місці;

=незаконним придбанням вогнепальної зброї слід вважати умисні дії, пов'язані з їх

набуттям шляхом купівлі, обміну, привласнення знайденого, одержання як подарунок, на

відшкодування боргу тощо;

+незаконним придбанням вогнепальної зброї слід вважати умисні дії, пов'язані з їх

набуттям шляхом купівлі, обміну, привласнення знайденого, одержання як подарунок, на

відшкодування боргу, викрадення, привласнення, вимагання або заволодіння шляхом

шахрайства чи зловживання службовим становищем;

+незаконним придбанням вогнепальної зброї слід вважати умисні дії, пов'язані з їх

набуттям шляхом викрадення, привласнення, вимагання або заволодіння шляхом шахрайства

чи зловживання службовим становищем;

 

 

? 881

Під незаконним виготовленням холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної

мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв потрібно

розуміти:

+всі відповіді є правильними.

=дії по створенню холодної, вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської),

бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв;

=перероблення мисливської (у тому числі гладкоствольної) рушниці в обріз;

=їх перероблення внаслідок чого вони набувають відповідних характерних властивостей;

=перероблення будівельного пістолета у зброю, придатну до стрільби;

 

 

? 882

Яке з наведених положень правильне?

+незаконним зберіганням вогнепальної зброї слід вважати умисні дії, які полягають у

володінні без відповідного дозволу або із простроченням його дії будь-яким із зазначених

предметів, що знаходиться не при особі, а в обраному нею місці;

=незаконним придбанням вогнепальної зброї слід вважати умисні дії, пов'язані з їх

набуттям шляхом купівлі, обміну, привласнення знайденого, одержання як подарунок, на

відшкодування боргу, викрадення, привласнення, вимагання або заволодіння шляхом

шахрайства чи зловживання службовим становищем;

+незаконним придбанням вогнепальної зброї слід вважати умисні дії, пов'язані з їх

набуттям шляхом купівлі, обміну, привласнення знайденого, одержання як подарунок, на

відшкодування боргу тощо;

+заволодіння вогнепальною зброєю шляхом крадіжки чи грабежу не слід кваліфікувати як

відповідний злочин проти власності.

=незаконним придбанням вогнепальної зброї слід вважати умисні дії, пов'язані з їх

набуттям шляхом викрадення, привласнення, вимагання або заволодіння шляхом шахрайства

чи зловживання службовим становищем;


? 883

В яких відповідях названо діяння, що потрібно розуміти під ремонтом холодної,

вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів або вибухових

пристроїв:

+налагодження нормального функцірнування різних частин;

=перероблення мисливської (у тому числі гладкоствольної) рушниці в обріз.

+заміна або реставрація зношених чи непридатних з інших причин частин;

+усунення дефектів зброї;

=несвоєчасна перереєстрації зброї;

 

 

? 884

В яких відповідях названо діяння, що не охоплюються поняттям "ремонтом холодної,

вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів або вибухових

пристроїв":

=усунення дефектів зброї.

+перероблення мисливської (у тому числі гладкоствольної) рушниці в обріз;

+перероблення будівельного пістолета у зброю, придатну до стрільби;

=заміна або реставрація зношених чи непридатних з інших причин частин;

=налагодження нормального функціонування різних частин і механізмів зброї;

 

 

? 885

Яке з наведених положень, що стосуються змісту ознак складів злочинів, предметом яких є

вогнепальна зброя, правильне?

=заволодіння вогнепальною зброєю шляхом крадіжки чи грабежу слід кваліфікувати як

відповідний злочин проти власності.

=незаконним придбанням вогнепальної зброї слід вважати умисні дії, пов'язані з їх

набуттям шляхом викрадення, привласнення, вимагання або заволодіння шляхом шахрайства

чи зловживання службовим становищем;

+незаконним зберіганням вогнепальної зброї слід вважати умисні дії, які полягають у

володінні без відповідного дозволу або із простроченням його дії будь-яким із зазначених

предметів, що знаходиться не при особі, а в обраному місці;

+незаконним придбанням вогнепальної зброї слід вважати умисні дії, пов'язані з їх

набуттям шляхом купівлі, обміну, привласнення знайденого, одержання як подарунок, на

відшкодування боргу тощо;

=незаконним придбанням вогнепальної зброї слід вважати умисні дії, пов'язані з їх

набуттям шляхом купівлі, обміну, привласнення знайденого, одержання як подарунок, на

відшкодування боргу, викрадення, привласнення, вимагання або заволодіння шляхом

шахрайства чи зловживання службовим становищем;

 

 

? 886

Назвіть злочин (злочини) проти громадської безпеки, який (які) характеризуються

необережною формою вини:

= Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності ;

+Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів ;

= Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки

+ Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки ;

= Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ;

 

 

? 887

Назвіть злочин (злочини) проти громадської безпеки, суб’єктом якого (яких) може бути


особа, яка досягла 14-річного віку:

= Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки ;

= Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

= Створення злочинної організації ;

+ Терористичний акт ;

+ Бандитизм ;

 

 

? 888

Назвіть злочин (злочини) проти громадської безпеки, за вчинення якого (яких) передбачено

спеціальні підстави (умови) звільнення від кримінальної відповідальності:

= Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових

речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або

зловживання службовим становищем ;

= Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами ;

+ Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ;

+ Створення терористичної групи чи терористичної організації ;

+Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань .

 

 

? 889

Ознаками зовнішньої стійкості злочинної організації, згідно з роз’ясненнями Пленуму

Верховного Суду України, можуть бути:

=єдині для всіх учасників злочинної організації правила поведінки;

=наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його

досягнення;

+створення нелегальних (тіньових) страхових фондів;

+наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному

середовищу

+встановлення корупційних зв’язків в органах влади;

 

 

? 890

Назвіть злочин (злочини) проти громадської безпеки, обов’язковою ознакою суб’єктивної

сторони простого складу якого (яких) є мета вчинення злочину:

+ Сприяння вчиненню терористичного акту ;

= Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи

пошкодження об’єктів власності ;

= Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини ;

+ Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали ;

+ Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для

оточення

 

 

? 891

Назвіть форму (форми) бандитизму:

=створення банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих

осіб;

=матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності банди;

=організація озброєної банди з метою захоплення підприємств, установ, організацій чи

окремих осіб

+участь у вчинюваному озброєною бандою нападі;

=керівництво озброєною бандою;


? 892

Назвіть форму (форми) бандитизму:

+організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на

окремих осіб;

=фінансування банди;

=втягнення особи у вчинення озброєною бандою нападу;

+участь в озброєній банді;

=участь у вчинюваному бандою нападі

 

 

? 893

Назвіть злочин (злочини) проти громадської безпеки, способом вчинення якого (яких) є

використання уразливого стану особи:

= Публічні заклики до вчинення терористичного акту

= Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини ;

= Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами

або радіоактивними матеріалами ;

+ Втягнення у вчинення терористичного акту ;

= Терористичний акт ;

 

 

? 894

Назвіть мету як ознаку суб’єктивної сторони злочину Терористичний акт :

=спричинення значного забруднення довкілля

+провокація воєнного конфлікту;

=захоплення службових осіб органів державної влади чи органів місцевого

самоврядування;

=спричинення загибелі людей;

+залякування населення;

 

 

? 895

Назвіть мету як ознаку суб’єктивної сторони злочину Терористичний акт :

+провокація міжнародного ускладнення

=порушення громадського порядку;

=ослаблення держави;

+привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів

терориста;

=спричинення шкоди здоров’ю людей;

 

 

? 896

Створення (організація) яких злочинних об’єднань становить злочин проти громадської

безпеки?

+терористичної організації

+озброєної банди;

=організованої групи;

+терористичної групи;

=не передбачених законами України військових підрозділів;

 

 

? 897

Створення (організація) яких злочинних об’єднань становить злочин проти громадської

безпеки?


+не передбачених законами України воєнізованих формувань;

+не передбачених законами України збройних формувань;

+злочинної організації;

=злочинної групи;

=організованого угруповання

 

 

? 898

Підставами (умовами) звільнення особи від кримінальної відповідальності за створення не

передбачених законами України воєнізованих або збройних формувань чи участь у їх

діяльності є:

=особа добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або

вибухові пристрої, що були на озброєнні у збройного формування;

+особа повідомила про існування воєнізованого або збройного формування органи

державної влади чи органи місцевого самоврядування

=особа активно сприяла припиненню та розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку із

створенням або діяльністю воєнізованого або збройного формування;

+особа добровільно вийшла з воєнізованого або збройного формування;

=особа не є організатором чи керівником воєнізованого або збройного формування;

 

 

? 899

Назвіть предмет злочину Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або

вибуховими речовинами :

+бойові припаси;

+холодна зброя;

=радіоактивні матеріали

=гладкоствольна мисливська зброя;

+вибухові пристрої;

 

 

? 900

Які з наведених дій не є ознакою об’єктивної сторони складу злочину незаконного

поводження з холодною зброєю?

+зберігання;

=носіння

=виготовлення;

=ремонт;

+придбання;

 

 

? 901

Поняття терористичної організації визначено:

=судовою практикою

=в теорії кримінального права;

=в постанові Пленуму Верховного Суду України Про практику розгляду кримінальних

справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями ;

=в Кримінальному кодексі України;

+у Законі України Про боротьбу з тероризмом ;

 

 

? 902

Назвіть форму (форми) вчинення злочину Сприяння вчиненню терористичного акту :

=переміщення особи з метою вчинення терористичного акту;


+озброєння особи з метою вчинення терористичного акту

=переховування особи з метою вчинення терористичного акту;

+навчання особи з метою вчинення терористичного акту;

+вербування особи з метою вчинення терористичного акту;

 

 

? 903

Організаційна структура військового типу воєнізованих формувань, згідно з приміткою до

статті 260 КК України, має такі ознаки:

=проведення бойової підготовки;

=підконтрольність та підзвітність;

+пПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.014 с.)