Розділ 18 Злочини проти авторитету органівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 18 Злочини проти авторитету органів 

? 1041

В якій відповіді вказана одна з обов'язкових ознак суб'єкта всіх злочинів проти авторитету

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян? ____

=адміністративна преюдиція.

+осудність;

=наявність громадянства України;

=відсутність статусу службової особи;

=досягнення повноліття;

 

 

? 1042

Вкажіть кількість форм вини, з якими вчинюються злочини проти авторитету органів

державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян ___1____


? 1043

Скільки статей про злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого

самоврядування та об'єднань громадян містять примітки, в яких розкривається зміст окремих

кримінально-правових термінів?

+примітку містить єдина стаття цього розділу у ній роз'яснено поняття значного розміру

незаконної винагороди, одержаної працівником державного підприємства, установи,

організації, який не є службовою особою;

=дві статті у примітках роз'яснюються поняття опору та самоправства;

=жодна із статей цього розділу не містить приміток;

=всі статті цього розділу містять примітки.

=три статті у примітках роз'яснюються поняття опору, самоправства та посягання на

життя;

 

 

? 1044

Стосовно скількох злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого

самоврядування та об'єднань громадян в Особливій частині чинного КК передбачено

звільнення від кримінальної відповідальності за позитивній посткримінальній поведінці?

=звільнення передбачене щодо всіх злочинів, відповідальність за які встановлена у

відповідному розділі Особливої частини КК;

=звільнення передбачене щодо п'яти злочинів;

+статті цього розділу не передбачають вказаного виду звільнення від кримінальної

відповідальності;

=жодна з наведених відповідей не є правильною.

=звільнення передбачене щодо двох злочинів;

 

 

? 1045

Назвіть державні символи України за наругу над якими встановлена відповідальність в КК

України:

=кримінальна відповідальність встановлена за наругу над будь-якими символами держави.

=офіційно встановлені чи проголошувані;

=Державна Печатка, Штандарт Президента;

+Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України;

=які перебувають або проголошуються на території державних установ та організацій;

 

 

? 1046

Заповніть пропущене слово з законодавчого формулювання: "____ наруга над Державним

Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України"6

=Зухвала;

+Публічна;

=Неодноразова.

=Тривала;

=Особливо зухвала;

 

 

? 1047

Назвіть державні символи іноземної держави за наругу над якими встановлена

відповідальність в КК України:

=державний прапор, державний герб, державний гімн;

=символи держави, з якою Україна підтримує дружні відносини;

=предметом відповідного злочину може бути будь-який державний символ іноземної

держави.


+офіційно встановлений чи піднятий прапор чи герб іноземної держави;

=державний прапор та державний герб, який перебуває на території дипломатичного

представництва іноземної держави;

 

 

? 1048

Продовжіть формулювання однієї із статей КК: "Підняття Державного Прапора України на

річковому або морському судні ____"

+без права на цей Прапор.

=без належного дозволу;

=яке належить іноземній державі;

=вчинене особою, яка протягом року була піддана адміністративному стягненню за такі ж

дії;

=яке приписане до портів України;

 

 

? 1049

За вчинення опору яким потерпілим встановлена кримінальна відповідальність:

=батькам, або особам, які їх замінюють.

=підлеглому;

=громадянину України;

=іноземцеві;

+військовослужбовцеві;

 

 

? 1050

Кримінальна відповідальність за опір працівникові правоохоронного органу встановлена,

якщо відповідні дії вчинені:

=неодноразово;

=з особливою зухвалістю;

=групою осіб;

=особою, яка протягом року притягалася до адміністративної відповідальності за такі ж дії.

+під час виконання ним службових обов'язків;

 

 

? 1051

В окремих статтях розділу КК "Злочини проти авторитету органів державної влади, органів

місцевого самоврядування та об'єднань громадян" встановлена відповідальність за втручання

в діяльність таких осіб:

=які здійснюють керівні функції;

+працівника правоохоронного органу;

=які призначені на посади.

=які є громадянами України;

=які займають виборні посади;

 

 

? 1052

За яку погрозу щодо працівника правоохоронного органу встановлена кримінальна

відповідальність:

+знищенням або пошкодженням майна.;

=розголошенням відомостей, які ганьблять потерпілого;

=будь-яку;

=повідомленням інформації, яку працівник правоохоронного органу бажає зберегти в

таємниці;


=доведення до самогубства.

 

 

? 1053

Як громадського діяча в статтях Особливої частини КК названо:

=Президента України;

=будь-яку особу, яка виконує важливі громадські функції.

+керівника політичної партії України;

=керівника офіційно зареєстрованого об'єднання громадян;

=Президента України та членів Уряду України;

 

 

? 1054

В одній із статей розділу КК "Злочини проти авторитету органів державної влади, органів

місцевого самоврядування та об'єднань громадян" встановлена відповідальність за умисне

знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу чи

(вкажіть, яким ще особам)

+його близьким родичам;

=громадським помічникам працівників правоохоронних органів.

=особам, які сприяють здійсненню правосуддя;

=активістам громадських організацій;

=особам, близьким до працівника правоохоронного органу;

 

 

? 1055

Перешкоджання діяльності народного депутата України як кримінально каране посягання

полягає, зокрема, у:

=розголошенні інформації, яку народний депутат бажає зберегти в таємниці;

=повідомленні відомостей, які ганьблять народного депутата чи його близьких;

+невиконанні законних вимог народного депутата України;

=вчиненні дій, проти яких виступає народний депутат.

=заподіянні тілесних ушкоджень;

 

 

? 1056

Кримінальна відповідальність за однією із статей розділу КК Злочини проти авторитету

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян що

передбачає погрозу або насильство щодо службової особи, настає, якщо такі дії вчинені з

метою:

=жодна із наведених вище відповідей не є правильною.

=помсти;

=сприяння виконанню службовою особою своїх обов'язків;

=отримання незаконної винагороди;

+зміни характеру діяльності службової особи в інтересах того, хто погрожує;

 

 

? 1057

За які дії, що вчиняються щодо майна, належного працівникові правоохоронного органу, у

зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, встановлена кримінальна

відповідальність:

=жодна із наведених вище відповідей не є правильною.

=збут;

=придбання;

+знищення або пошкодження;


=використання як предмета хабара;

 

 

? 1058

В окремій статті КК встановлена кримінальна відповідальність за погрозу щодо працівника

правоохоронного органу :

=звільненням з посади;

=притягненням до кримінальної відповідальності;

=розголошенням відомостей, які така особа бажає зберегти в таємниці;

=заподіянням будь-якої шкоди.

+вбивством;

 

 

? 1059

Кримінальна відповідальність за опір члену громадського формування з охорони

громадського порядку встановлена, якщо відповідні дії вчинені під час:

+виконання службових обов'язків;

=присічення злочинів;

=виконання цією особою покладених на неї обов'язків щодо охорони громадського

порядку;

=припинення правопорушень;

=жодна з вище наведених відповідей не є правильною.

 

 

? 1060

Кримінальна відповідальність встановлена за незаконне перешкоджання організації або

проведенню:

=зборів трудового колективу;

=сходок злочинних організацій.

=провокації хабара;

=навчання або підвищення кваліфікації суддів;

+демонстрацій;

 

 

? 1061

Погроза заподіянням шкоди здоров'ю встановлена, якщо це діяння вчинено щодо таких

категорій потерпілих:

=будь-яких осіб;

=керівника закладу освіти;

=жодна з вище наведених відповідей не є правильною.

=всі наведені вище відповіді є правильними;

+державного діяча;

 

 

? 1062

Злочин "Посягання на життя працівника правоохоронного органу" вважається закінченим:

+з початку замаху на вбивство відповідної особи;

=з моменту виявлення умислу на вчинення відповідного посягання;

=коли винний притягнутий до кримінальної відповідальності;

=з моменту готування до такого злочину;

=відтоді, коли погашена або знята судимість за посягання на життя працівника

правоохоронного органу.


? 1063

Заподіяння яких наслідків є умовою застосування статті КК "Самоправство"?

=будь яких;

=моральної шкоди потерпілому;

=матеріальної шкоди у великому розмірі;

=ніяких склад цього злочину формальний.

+значної шкоди інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або

інтересам власника;

 

 

? 1064

Перешкоджання діяльності депутата місцевої ради як кримінально каране посягання полягає

у:

=наданні правдивої інформації;

=вчиненні будь-якого діяння.

=притягненні до кримінальної відповідальності без згоди ради;

+невиконанні законних вимог депутата місцевої ради;

=звільненні його з роботи в порушення установленого порядку;

 

 

? 1065

За які дії щодо заручника - представника влади встановлена кримінальна відповідальність в

окремій статті розділу КК "Злочини проти авторитету органів державної влади, органів

місцевого самоврядування та об'єднань громадян":

+тримання особи як заручника.

=продаж;

=визволення;

=примушування до вчинення будь-яких дій всупереч його волі;

=викрадення;

 

 

? 1066

Кримінальна відповідальність за незаконне перешкоджання організації або проведенню

зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій встановлена, якщо це діяння було вчинене

службовою особою або ____ (продовжіть)

+із застосуванням фізичного насильства;

=пов'язане із підкупом учасників масових акцій.

=із застосуванням обману;

=особою, яка раніше піддавалася адміністративному стягненню за такі ж дії;

=групою осіб;

 

 

? 1067

За які дії щодо заручника - представника влади - встановлена кримінальна відповідальність в

окремій статті розділу КК "Злочини проти авторитету органів державної влади, органів

місцевого самоврядування та об'єднань громадян":

+захоплення;

=викрадення;

=продаж;

=визволення.

=примушування до вчинення будь-яких дій всупереч його волі;


? 1068

Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо громадянина, який виконує

громадський обов'язок, настає, якщо такі дії вчинені з метою:

=примушування до виконання громадського обов'язку;

=одержання викупу.

=одержання матеріальної винагороди;

+припинення діяльності громадянина, який виконує громадський обов'язок;

=залякування;

 

 

? 1069

Злочин "Захоплення державних або громадських будівель і споруд" вважається закінченим:

=з моменту настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді майнової шкоди у великих

розмірах.

=після закінчення однієї доби, протягом якої будівля чи споруда перебувала у

розпорядженні осіб, які її захопили;

=з моменту, коли винна особа почала незаконно використовувати захоплену будівлю;

+з моменту фактичного захоплення хоча б частини будівлі або споруди;

=з моменту, коли нормальна робота підприємств, установ, організацій була фактично

зірвана;

 

 

? 1070

За вчинення опору яким потерпілим встановлена кримінальна відповідальність:

=громадським діячам;

+працівникові правоохоронного органу;

=будь-яким особам.

=викладачам закладів освіти;

=суддям;

 

 

? 1071

В окремих статтях розділу КК "Злочини проти авторитету органів державної влади, органів

місцевого самоврядування та об'єднань громадян" встановлена відповідальність за втручання

в діяльність таких осіб:

+державного діяча;

=громадських діячів;

=жодна з вище наведених відповідей не є правильною.

=керівників політичних партій;

=будь-яких;

 

 

? 1072

Опір працівникові правоохоронного органу полягає у:

+активна фізична протидія виконанню працівникові правоохоронного органу своїх

повноважень.

=непокора, виражена у зухвальній формі;

=невиконання неодноразових, настійливих законних вимог працівника правоохоронного

органу;

=невиконання вимог працівника правоохоронного органу;

=погрозах або насильстві щодо такої особи;


? 1073

Перешкоджання діяльності народного депутата України як кримінально каране посягання

полягає, зокрема, у:

=вчиненні певних дій без згоди народного депутата;

=розголошенні інформації, яку народний депутат бажає зберегти в таємниці;

+створенні штучних перешкод у роботі;

=повідомленні відомостей, які ганьблять народного депутата чи його близьких;

=образах чи погрозах щодо народного депутата.

 

 

? 1074

Кримінальна відповідальність за незаконне перешкоджання організації або проведенню

зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій встановлена, якщо це діяння було вчинене

(заповніть пропущене) ____ або із застосуванням насильства

=із застосуванням обману;

=пов'язане із підкупом учасників масових акцій.

+службовою особою;

=групою осіб;

=особою, яка раніше піддавалася адміністративному стягненню за такі ж дії;

 

 

? 1075

Назвіть діяння, за вчинення якого в зв'язку з організацією або проведенням зборів, мітингів,

походів і демонстрацій встановлена кримінальна відповідальність:

=сприяння проведенню без належного дозволу;

=організація всупереч встановленому порядку;

=заклики до проведення несанкціонованих…;

=бойкотування;

+незаконне перешкоджання організації або проведенню;

 

 

? 1076

Кримінальна відповідальність встановлена за захоплення державних або громадських

будівель і споруд з метою:

=іншого відчуження;

=продажу;

=знищення або руйнування;

+незаконного користування ними;

=перешкоджання їх приватизації.

 

 

? 1077

Умовою застосування статті КК "Примушування до виконання або невиконання цивільно-

правових зобов'язань" є відсутність ознак:

=цивільного правопорушення.

=будь-якого злочину проти власності;

+вимагання;

=іншого злочину;

=іншого майнового злочину;

 

 

? 1078

Кримінальна відповідальність за самовільне присвоєння звання службової особи настає,

якщо воно поєднане із вчиненням:


=аморального або протиправного вчинку.

=тяжкого або особливо тяжкого злочину;

=аморального вчинку;

+будь-яких суспільно-небезпечних діянь;

=правопорушення;

 

 

? 1079

Кримінальна відповідальність встановлена за захоплення державних або громадських

будівель і споруд з метою:

+перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій;

=будь-якою (мета не має кримінально-правового значення).

=сприяння націоналізації;

=перешкоджання використання в антигромадських цілях;

=недопущення приватизації;

 

 

? 1080

Злочин "Захоплення державних або громадських будівель і споруд" вважається закінченим:

=з моменту настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді майнової шкоди у великих

розмірах.

=з моменту, коли винна особа почала незаконно використовувати захоплену будівлю;

=з моменту, коли нормальна робота підприємств, установ, організацій була фактично

зірвана;

=після закінчення однієї доби протягом якої будівля чи споруда перебувала у

розпорядженні осіб, які її захопили;

+з моменту фактичного захоплення хоча б частини будівлі або споруди;

 

 

? 1081

За наругу над яким державним символом не передбачена кримінальна відповідальність у КК

України?

=Державним Прапором України;

=офіційно встановленим гербом іноземної держави;

=офіційно встановленим або піднятим прапором іноземної держави;

+жодна з відповідей не є правильною.

=Державним Гербом України;

 

 

? 1082

Який державний символ не є предметом злочину Наруга над державними символами ?

=Державним Гербом України;

=Державним Прапором України;

=офіційно встановленим гербом іноземної держави;

+гімн іноземної держави.

=офіційно встановленим або піднятим прапором іноземної держави;

 

 

? 1083

Публічною наруга над державними символами буде у випадку:

=вчинення наруги у відсутності інших осіб;

+вчинення наруги у відсутності інших осіб, якщо винний знає, що його дії стануть відомі

невизначеній кількості осіб;

+вчинення наруги в присутності в присутності сторонніх осіб;


=вчинення наруги в присутності в присутності хоча б 10 сторонніх осіб;

=вчинення наруги у відсутності інших осіб, якщо винний знає, що його дії стануть відомі

хоча б 10 особам.

 

 

? 1084

Вкажіть, яка з відпровідей правильно визначає негативну ознаку складу злочину Незаконне

підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні :

+без права на цей Прапор;

=за відсутності ознак Наруги над державними символами ;

=склад злочину Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або

морському судні  сформульований із вказівкою лише на позитивні ознаки.

=за відсутності ознак інших злочинів;

=без погодження з органами контролю за річковим або морським судноплавством;

 

 

? 1085

Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і

демонстрацій є злочином за умови вчинення таких дій:

+службовою особою;

=із пошкодженням чи знищенням майна.

=із застосуванням погрози фізичним насильством;

=із використанням зброї;

+із застосуванням фізичного насильства;

 

 

? 1086

Ознаками суб’єктивної сторони злочину Захоплення державних або громадських будівель

чи споруд  є:

+спеціальна мета - незаконне користування ними або перешкоджання нормальній роботі

підприємств, установ, організацій;

=спеціальний мотив корисливий або інший особистий мотив;

=захоплення будівель чи споруд шляхом застосування фізичного насильства;

=вина у формі необережності;

+вина у формі умислу.

 

 

? 1087

Під опором у складі злочину Опір представникові влади, працівникові правоохоронного

органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного

кордону або військовослужбовцеві  слід розуміти:

=відмову від виконання наполегливих, неодноразово повторених законних вимог чи

розпоряджень працівника міліції при виконанні ним службових обов’язків, члена

громадських формувань з охорони громадського порядку чи військовослужбовця у зв’язку з

їх участю в охороні громадського порядку;

=всі відповіді правильні.

=заподіяння побоїв чи легких тілесних ушкоджень, що не потягнули короткочасного

розладу здоров’я або незначної втрати працездатності;

=відмову, виражену в зухвалій формі, що свідчить про явну зневагу до осіб, які охороняють

громадський порядок;

+активну фізичну протидію здійсненню працівником міліції, членом громадських

формувань з охорони громадського порядку, військовослужбовцем обов’язку по охороні

громадського порядку;


? 1088

Дії особи, яка застосувала опір, не поєднаний з насильством чи погрозою його

застосування , якщо він перешкодив працівникові міліції запобігти злочину чи затримати

особу, слід кваліфікувати як:

=Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу  (ч. 2 ст. 343 КК України -

вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу , що перешкодив

запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила);

=Погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу  (ст. 345 КК України);

=в діях особи немає складу злочину.

=як Злісну непокору  (адміністративне провопорушення - ст.185 Кодексу України про

адміністративні правопорушення);

+Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або

військовослужбовцеві  (ч. 1 ст. 342 КК України - опір без застосування активної фізичної

протидії);

 

 

? 1089

Заподіння працівнику правоохоронного органу побоїв у зв’язку з виконанням цим

працівником службових обов’язків слід оцінювати як:

=опір;

+насильство.

=погрозу застосування насильства;

=злісну непокору;

=злісний опір;

 

 

? 1090

Заподіння працівнику правоохоронного органу середньої тяжкості тілесних ушкоджень у

зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків слід оцінювати як:

=злісний опір;

=злісну непокору;

+насильство.

=погрозу застосування насильства;

=опір;

 

 

? 1091

Петро намагався розбити вітрину магазину Адідас . Працівник міліції Євген підійшов до

порушника, пред’явив посвідчення і сказав слідувати за ним районне відділення міліції.

Петро вигукнув, що не збирається цього робити і втік. Який злочин проти авторитету органів

державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян вчинив Петро?

=Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу ;

=в діях Петра немає складу злочину.

=Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу ;

+Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або

військовослужбовцеві ;

=Злісну непокору ;

 

 

? 1092

Петро намагався розбити вітрину магазину Адідас . Працівник міліції Євген підійшов до

порушника, пред’явив посвідчення, взяв за плече і сказав слідувати за ним районне


відділення міліції. Петро відштовхнув Євгена і почав втікати. Який злочин проти авторитету

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян вчинив

Петро?

=Злісну непокору ;

=в діях Петра немає складу злочину.

=Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу ;

=Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу ;

+Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або

військовослужбовцеві ;

 

 

? 1093

Петро намагався розбити вітрину магазину Адідас . Працівник міліції Євген підійшов до

порушника, пред’явив посвідчення, взяв за плече і сказав слідувати за ним районне

відділення міліції. Петро кілька разів вдарив Євгена по обличчі. Який злочин проти

авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань

громадян вчинив Петро?

=Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або

військовослужбовцеві ;

+Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу ;

=Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу ;

=в діях Петра немає складу злочину.

=Злісну непокору ;

 

 

? 1094

Петро намагався розбити вітрину магазину Адідас . Працівник міліції Євген підійшов до

порушника, пред’явив посвідчення, взяв за плече і сказав слідувати за ним районне

відділення міліції. Петро штовхнув Євгена, внаслідок чого останній впав і зламав руку. Який

злочин проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та

об’єднань громадян вчинив Петро?

=Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу ;

=в діях Петра немає складу злочину.

+Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу ;

=Злісну непокору ;

=Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або

військовослужбовцеві ;

 

 

? 1095

Петро намагався розбити вітрину магазину Адідас . Працівник міліції Євген, який

перебував у відпустці і не був одягнутий у форменний одяг, підійшов до порушника,

пред’явив посвідчення, взяв за плече і сказав слідувати за ним районне відділення міліції.

Петро відштовхнув Євгена і почав втікати. Який злочин проти авторитету органів державної

влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян вчинив Петро?

=в діях Петра немає складу злочину.

=Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу ;

=Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу ;

=Злісну непокору ;

+Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або


військовослужбовцеві ;

 

 

? 1096

Петро намагався розбити вітрину магазину Адідас . Працівник міліції Євген, який

перебував у відпустці і не був одягнутий у форменний одяг, підійшов до порушника,

пред’явив посвідчення, взяв за плече і сказав слідувати за ним районне відділення міліції.

Петро кілька разів вдарив Євгена по обличчі. Який злочин проти авторитету органів

державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян вчинив Петро?

=Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або

військовослужбовцеві ;

=Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу ;

=в діях Петра немає складу злочину.

=Злісну непокору ;

+Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу ;

 

 

? 1097

Петро намагався розбити вітрину магазину Адідас . Працівник міліції Євген, який

перебував у відпустці і не був одягнутий у форменний одяг, підійшов до порушника, взяв за

плече і сказав слідувати за ним районне відділення міліції. Петро, не знаючи, що Євген

працівник міліції, відштовхнув останнього і почав втікати. Який злочин проти авторитету

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян вчинив

Петро?

=Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу ;

+в діях Петра немає складу жодного із злочинів проти авторитету органів державної влади,

органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян .

=Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або

військовослужбовцеві ;

=Злісну непокору ;

=Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу ;

 

 

? 1098

Кримінальна відповідальність за простий вид злочину Умисне знищення або пошкодження

майна працівника правоохоронного органу  настає:

=коли посягання вчинене в ході викрадення чужого майна;

=якщо заподіяна шкода у великих розмірах;

=коли це посягання поєднане з проникненням в житло;

=якщо воно вчинене загальнонебезпечним способом;

+жодна з відповідей не є правильною.

 

 

? 1099

В якій відповіді названі кваліфікуючі ознаки злочину Умисне знищення або пошкодження

майна працівника правоохоронного органу ?

=знищення майна казенних підприємств;

+підпал;

=проникнення в житло;

=загальнопоширений спосіб.

+вибух;


? 1100

Які з положень, що стосуються кримінальної відповідальності за Умисне знищення або

пошкодження майна працівника правоохоронного органу  є правильними?

+отруєння домашніх тварин працівника правоохоронного органу, вчинене у зв’язку з його

діяльністю, слід кваліфікувати як Умисне знищення або пошкодження майна працівника

правоохоронного органу  вчинене іншим загальнонебезпечним способом (ч. 2 ст. 347 КК

України);

+відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна працівника

правоохоронного органу настає не залежно від розміру заподіяної такими діями шкоди;

=отруєння домашніх тварин працівника правоохоронного органу, вчинене у зв’язку з його

діяльністю, утворює основний склад злочину Умисне знищення або пошкодження майна

працівника правоохоронного органу  (ч. 1 ст. 347 КК України).

=така кваліфікуюча ознака як умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом

підпалу має місце у всіх випадках, коли винний знищив або пошкодив майно вогнем;

=для кваліфікації дій винного за ст. 347 КК України як Умисне знищення або

пошкодження майна працівника правоохоронного органу  необхідним є заподіяння такими

діями шкоди у великому розмірі;

 

 

? 1101

У складі злочину Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного

органу  власність є:

=основним безпосереднім об’єктом;

=факультативним об’єктом;

=предметом злочину;

=суспільно-небезпечним діянням.

+додатковим безпосереднім об’єктом;

 

 

? 1102

У складі злочину Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного

органу  майно є:

+предметом злочину;

=додатковим безпосереднім об’єктом;

=основним безпосереднім об’єктом;

=суспільно-небезпечним діянням.

=факультативним об’єктом;

 

 

? 1103

У складі злочину Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена

громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або

військовослужбовця  життя є:

=факультативним об’єктом;

=предметом злочину;

=основним безпосереднім об’єктом;

+додатковим безпосереднім об’єктом;

=суспільно-небезпечним діянням.

 

 

? 1104

У складі злочину Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу

як заручника  воля є:

=предметом злочину;


+додатковим безпосереднім об’єктом;

=суспільно-небезпечним діянням.

=основним безпосереднім об’єктом;

=факультативним об’єктом;

 

 

? 1105

Як кваліфікувати готування до вбивства працівника правоохоронного органу у зв’язку з

виконанням цим працівником службових обов’язків?

+як готування до Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена

громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або

військовослужбовця  (ч. 1 ст. 14 ст. 348 КК України);

=як готування до вбивства особи у зв’язку із виконанням нею службового обов’язку (ч. 1

ст. 14 п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України);

=як Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або

військовослужбовця  (ст. 348 КК України);

=за сукупністю злочинів як як готування до вбивства особи у зв’язку із виконанням нею

службового обов’язку і готування до Посягання на життя працівника правоохоронного

органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного

кордону або військовослужбовця  (ч. 1 ст. 14 п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 14 ст. 348 КК

України).

=як вбивство особи у зв’язку із виконанням нею службового обов’язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК

УкраїПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.012 с.)