Попит, закон попиту, чинники що впливають на попит.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Попит, закон попиту, чинники що впливають на попит.Стан ринкової економіки, рівень і механізм її розвитку описується за допомогою таких понять, як попит і пропозиція, засоби їх координації і пристосування друг до друга.

У ході конкуренції через механізм цін установлюється рівновага між попитом і пропозицією, і ця рівновага може бути використана для пояснення ряду економічних явищ.

Споживачі приймають самостійні рішення, які товари й у якій кількості купувати. Підприємці вирішують самостійно, що і як робити. Власники чинників виробництва роблять свій вибір – кому і як їх продати. Всі ці суб'єкти тісно пов'язані через ринок.

Ринок – це будь-яка взаємодія між людьми, що веде до обміну (торгівлі) товарами і послугами. Ринок характеризується двома сторонами: купівельною і продажною. Попит визначає купівельну сторону. Пропозиція – продажну.

Попит – це подана на ринку потреба, обумовлена кількістю тих або інших товарів, котрі споживачі можуть купити при сформованих цінах і грошових прибутках.

Якісна сторона попиту. Попит самою найтіснішим чином пов'язаний із потребою людей. Проте далеко не всяка потреба може бути і дійсно буває врахована ринком. Для цього вона повинна стати платоспроможною потребою. Тобто, попит даного споживача характеризується не стільки тим, що він хотів би придбати, скільки, що він насправді спроможний купити в даній ситуації. Попит визначається максимальними можливостями покупця або його максимальною готовності заплатити за даний товар.

Кількісна сторона. Розмір (або обсяг) попиту визначається саме максимальною кількістю даного блага, що може придбати даний покупець за даний період часу у даних умовах.

По-перше, обсяг попиту – це потік, що протікає в часу. Тому завжди треба чітко визначити, до якого періоду часу відноситься даний розмір попиту.

По-друге, умови, при яких формується обсяг попиту надзвичайно важливі, тому що саме вони характеризують середовище, у якому знаходиться споживач, що приймає рішення про покупку.

Формою прояву попиту є обсяг попиту, що уявляє собою кількість товарів, що покупці бажають і в стані придбати по деякій ціні з ряду можливих протягом визначеного періоду часу цін.

Зв'язок між ціною товарів і обсягом попиту на цей товар дає закон попиту. Він описує взаємовідносини між кількістю товару, що люди бажають і можуть купити і ціною товару за інших рівних умов. За інших рівних умов збільшення ціни веде до відповідного зменшення розміру попиту, і, навпаки, зниженні ціни веде до відповідного зростання розміру попиту.

Закон попиту можна виразити у формі шкали попиту або кривої попиту.

Шкала попиту – табличне вираження зв'язку між ринковою ціною товару або послуги і тією кількістю, що будуть запитувати покупці і показує скільки покупці хотіли б придбати товару по кожній із можливих цін.

Крива попиту – графічне вираження зв'язку між ринковою ціною і кількістю товару.

І таблиця і крива попиту показують, що існує обернена залежність між ціною товару і розміром попиту на цей товар. Формалізовано закон попиту може бути записаний так:

Ціна Обсяг

Р Q

Р Q

Зміна кількості товар, що споживачі хочуть і можуть купити, що відбувається в результаті зміни ціни (за інших рівних умов) називається зміна розміру попиту. Зміна розміру попиту графічно показується переміщенням від однієї точки кривої попиту до іншого точці цієї кривої, тобто рух по кривій попиту.

Але існують чинники, які мають назву нецінових, тому що вони не пов'язані з ціною товару, але впливають на зміну бажань споживачів і їх можливостей. До нецінових чинників ставляться:

1. Зміна в грошових прибутках споживачів. Вплив на попит зміни прибутку споживачів досить складний. У відношенні більшості товарів підвищення прибутку призводить до збільшення попиту. По мірі зростання доходів споживачі, як правило, купують більше високоякісних товарів. І навпаки, при зниженні прибутків попит на такі товари падає. Товари на які попит змінюється в прямій залежності із зміною грошового прибутку, називаються нормальними товарами (або товарами вищої категорії).

Хоча більшість товарів відноситься до нормальних товарів, існують винятки. У випадку, коли прибутки значно зростають, споживачі можуть купувати менше хліба, картоплі, інших овочів оскільки збільшення прибутку дозволяє їм купувати більш висококалорійні продукти. Таким чином, товари, попит на який змінюється в протилежному напрямку, тобто зростає при зменшенні прибутків, називаються товарами нижчої категорії.

2. Зміна цін на сполучені товари. Приведе зміна ціни на сполучений товар до підвищення або зниження попиту на аналізований товар залежить від того, чи є цей розглядаємий товар замінником (субститутом) нашого продукту або (компліментом) супутнім йому.

Наприклад, кава і чай є взаємозамінними товарами. Коли ціна на каву підвищується, споживачі купують її в меншій кількості, а це викликає підвищення попиту на чай. І навпаки. Таким чином, коли два товари взаємозамінні, між ціною на один із них і попитом на інший існує прямий зв'язок.

Інші пари товарів взаємодоповнюють один одного, тобто попит на них подається одночасно. Коли ціна на фотоапарати підвищується, попит на фотоплівки знижується. Таким чином, фотоапарат і фотоплівки взаємодоповнюючими товарами. Коли два товари взаємодоповнюють друг друга, між ціною на один із них і попитом на інший існує зворотній зв'язок.

Але, багато парів товарів зовсім не є взаємозалежними. Це незалежні, самостійні товари. Для таких пар товарів, наприклад, часів і яблук, зміна ціни на один товар дуже мало вплине або зовсім не вплине на попит іншого товару.

3. Споживчі очикування щодо економічної політика уряду. Споживчі очикування щодо таких чинників як майбутні ціни на товари, наявність товарів і майбутній прибуток, спроможні змінити попит. Чекання споживачів щодо можливості підвищення цін у майбутньому може спонукати їх купувати зараз, щоб випередити загрозливе підвищення цін і навпаки. Очикування падіння цін і зниження прибутків веде до скорочення поточного попиту на товари.

4. Зміна споживчих переваг, або смаки споживачів.

Сприятлива для даного товару зміна споживчих смаків або переваг, викликана рекламою або зміною моди, буде означати, що попит зростає при будь-якій ціні. Несприятливі переміни в перевагах споживачів викликають зменшення попиту. Наприклад, створення калькуляторів практично ліквідувало попит на логарифмічні лінійки. Поява відеомагнітофонів зменшила попит на перегляд фільмів у кінотеатрах.

5. Зміни в структурі населення (число покупців). Збільшення на ринку числа споживачів обумовлює підвищення попиту, а зменшення числа споживачів знаходить відображення в скороченні попиту.

Зміна кількості товарів, що покупці бажають і можуть купити, яка відбувається в результаті зміни нецінового чинника, називається зміною в попиті і показується на графіку зсувом кривої попиту вправо або вліво.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.236.13 (0.005 с.)