Пропозиція, закон пропозиції, чинники що впливають на пропозицію. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пропозиція, закон пропозиції, чинники що впливають на пропозицію.Як і у випадку з попитом, одного бажання або тільки можливості зробити товар і доставити його на ринок нам буде недостатньо. Пропозиція виникає тоді, коли даний економічний суб'єкт буде готовий зробити угоду по продажі даного доставленого на ринок товару.

Розмір (обсяг) пропозиції – це максимальна кількість товару, що виробник бажає і спроможний зробити і доставити до продажу на ринку по кожній конкретній ціні з ряду можливих цін протягом визначеного періоду часу.

Обсяг пропозиції – це також потік, що протікає в часі. Тому необхідно визначити, до якого періоду часу відноситься даний обсяг пропозиції.

Важливі умови, при яких визначається даний обсяг пропозиції, тому що саме вони характеризують те середовище, у якому знаходиться виробник, що приймає рішення про продаж.

Основними постачальниками товарів на ринок є виробники. Їх збутова і цінова політика підпорядковується декільком цілям, головна з яких – максимізація прибутку. Обсяг прибутку, одержаного після реалізації продукції, повністю залежить від її ціни. Занадто висока ціна зупинить потенційних покупців, а занадто низька – або розорить власника товару, або послужить підставою для обвинувачення в несумлінній конкуренції.

Якщо ринкова ціна на який-небудь товар має тенденцію до підвищення, то виробники будуть зацікавлені в розширенні обсягів виробництва. І навпаки, стійка тенденція до зниження цін спонукає підприємців скорочувати обсяги постачань або навіть шукати іншу більш вигідну сферу діяльності.


Залежність обсягу пропозиції від ціни може бути різноманітною, проте найбільш типовою є така: чим вище ринкова ціна, тим більше обсяг пропозиції, і навпаки, тобто має місце пряма залежність.

Пряма залежність між рівнем цін і запропонованою на ринку кількістю товару являє собою, за інших рівних умов, досить стійке співвідношення і називається законом пропозиції.

Формами вираження закону пропозиції є шкала пропозиції і крива пропозиції, які табличне і графічно показують вираження зв'язку між ринковою ціною товарів або послугами і тією кількістю, яку по цій ціні будуть пропонувати продавці, тобто показують скільки продавці захочуть продати товару по кожній із множини цін.

Ціна Обсяг

Ефект зміни ціни товару за інших рівних умов може бути показано як переміщення з однієї точки кривої пропозиції в іншу точку, що лежить на цій же кривій. Така зміна кількості товарів, яку виробники бажають або спроможні зробити, що відбувається в результаті зміни ціни (за інших рівних умов) називається зміною розміру пропозиції.


Закон пропозиції можна записати: Р Q ; Р Q (за інших рівних умов)

Закон пропозиції застосовують для більшості товарів, але він не діє, коли недостатньо часу, щоб зробити додаткові одиниці товару.

Закон пропозиції також не має місця, коли товар не можна більше зробити (не залежно від часу). Наприклад, предмети антикваріату.

Р

S

 

Q

Характеризуючи розмір пропозиції ми виходили з допущення, що ціна є самим значним чинником, що визначає розмір пропозиції будь-якого продукту, інші чинники або умови не враховувалися, робилося допущення "за інших рівних умов". Проте, на практиці нецінові чинники або умови також схильні змінам. Реакція зміни продавців на зміну нецінових чинників припускає зміну в пропозиції і показується зсувом кривої пропозиції вправо або вліво.

До нецінових чинників пропозиції відносять:

1. Зміна технології. Удосконалення технології дозволяє більш ефективно робити одиницю продукції, з меншими витратами ресурсів. У такому випадку, при незмінних цінах на ресурси знизяться витрати виробництва і збільшиться пропозиція.

2. Зміна цін на ресурси. Існує самий тісний зв'язок між витратами виробництва і пропозицією. Крива пропозиції будь-якого підприємства грунтується на витратах виробництва: збільшення витрат виробництва веде до росту цін на продукцію що випускається, і навпаки. Ріст цін на ресурси підвищить витрати виробництва і знизить пропозицію, тобто перемістить криву пропозиції вліво. Наприклад, підвищення цін на залізну руду і кокс збільшує витрати виробництва сталі і веде до скорочення їх пропозиції. І навпаки, зниження цін на ресурси зменшить витрати виробництва і збільшить пропозицію.

3. Зміна цін на інші товари. Зміна цін на інші товари може змістити криву пропозиції продукту. Наприклад, зниження цін на пшеницю може спонукати сільськогосподарського виробника вирощувати і пропонувати до продажу більше кукурудзи по кожній із можливих цін. І, навпаки, підвищення ціни на пшеницю може змусити виробника скоротити виробництво і пропозицію кукурудзи.

4. Чекання зміни цін. Чекання змін ціни товару в майбутньому також можуть уплинути на бажання виробника поставляти товар на ринок у даний час. Наприклад, чекання істотного підвищення в найближчому майбутньому цін на продукцію АТ "Норд" може скоротити поточну пропозицію продукції товариства. З іншого боку, для багатьох підприємств що випускають товари народного споживання чекання підвищення цін здатне спонукати ці підприємства збільшувати виробничі потужності і тим самим приведе до збільшення пропозиції.

5. Зміна податків і дотацій. Податки підприємства розглядають як витрати виробництва. Тому підвищення ставок податків, на прибуток, на додану вартість збільшують витрати виробництва і скорочують пропозицію.

Навпроти, дотації вважаються "податком навпаки". Наприклад уряд субсидіює виробництво сільськогосподарської продукції, тобто воно фактично знижує витрати і збільшує пропозицію сільськогосподарської продукції.

6. Число продавців. Чим більше число постачальників, тим більше ринкова пропозиція. По мірі вступу в галузь більшої кількості підприємств крива пропозиції стане зміщатися вправо. Чим менше в галузі кількість підприємств, тим менше надається ринкова пропозиція і крива пропозиції буде зміщатися вліво.

7. Цілі підприємства. Основною ціллю будь-якого підприємства є максимізація прибутку. Проте іноді підприємства можуть переслідувати інші цілі, що позначається на пропозиції, наприклад, прагнення підприємства робити товар без забруднення навколишнього середовища може знизити кількість запропонованого товару при кожній ціні.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 314; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.006 с.)