Ринкова рівновага цін, попиту і пропозиції. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ринкова рівновага цін, попиту і пропозиції.На кожному ринку існує багата кількість продавців і покупців кожний із яких планує свої дії незалежно від інших. Коли вони зустрічаються для торгівлі, то уявляється, що багато хто не в змозі виконати намічені плани. Може статися що загальна кількість товарів, що споживачі планують купити, більше, чим кількість товарів, яку виробники бажають продати по існуючій ціні. У цьому випадку деяким покупцям прийдеться змінювати свої плани. Можливо також, що планований збут перевищить споживання по даній ціні. Тоді зміняться плани продавців.

Іноді відбувається так, що сумарна кількість товару, запропонована виробниками, у точності збігається з кількістю товару, що споживачі планують купити. Якщо плани продавців і покупців збігаються, то нікому не доводиться ці плани змінювати. У цьому випадку ринок знаходиться в стані рівноваги.

Використаємо раніш дані криві попиту і пропозиції які відображають можливості і бажання покупців і продавців для того, щоб побудувати ринкову рівновагу.

4 надлишок S

2,5

 

1 дефіцит D

10 20 25 30 40 Q

Допустимо, що виробник товару Х с ціллю одержання високих прибутків установлює ціну товару на рівні 4 гривень. Як показує крива пропозиції висока ціна є мотивом для збільшення обсягу виробництва товарів і пропозиція збільшується, досягає обсягу 40 одиниць товару Х. З іншої сторони ціна 4 гривні відповідає низькому рівню попиту – 10 одиниць товару Х, при якому значна частина зробленої продукції залишається нереалізованою і накопичується на складі. Така ситуація є свідченням перенасиченого ринку, а саме появою надлишку в розмірі 30 одиниць товару Х і сигналізує підприємству про необхідність перемінити тактики: По-перше, знизити ціни і прискорити продаж нереалізованої продукції, оскільки більш низька ціна буде сприяти активізації попиту. По-друге, зниження ціни призведе до зменшення обсягу виробництва продукції. Поки зберігається ситуація перенасиченого ринку, динаміка цього процесу продовжується, супроводжуючись зниженням ціни до рівня 2,5 гривні, тобто коли попит і пропозиція стануть збалансованими на рівні 25 одиниць товару Х.


Обернена ситуація, коли ціна товару Х знаходиться нижче 2,5 гривень, наприклад 1 гривня. У цьому випадку розмір попиту дорівнює 40 одиницям товару Х і є більший, ніж розмір пропозиції рівної 10 одиниць. У результаті відбувається зниження товарних запасів, виникає дефіцит товару. В умовах вільно конкурентного ринку без державного втручання в політику ціноутворення і при відсутності обмежень на ціни, виробники реагують на зменшення товарних запасів підвищенням цін на товари, що призводить до зменшення попиту і збільшення пропозиції. Цей процес продовжується поки ціна на товар не досягне рівня 2,5 гривень, збалансувавши попит і пропозицію.


Тільки при одній єдиній ціні 2,5 гривні, плани покупців і продавців точно збігаються. Ця ціна є рівноважною. Більш висока ціна призводить до виникнення надлишку і давить на ціну зверху. Більш низька ціна породжує дефіцит і давить на ціну знизу. При ціні 2,5 гривні розмір пропозиції і розмір попиту врівноважуються, тобто рівноважна кількість складає 25 одиниць.

Спроможність конкурентних сил попиту і пропозиції встановлювати ціну на рівні, на якому рішення про продаж і купівлю синхронізуються називається функцією врівноваження ціни. Вищевказаний механізм функціонування ринку здійснюється в гнучких конкурентних умовах, де суспільна і політична обстановка сприяють розвитку вільної підприємницької ініціативи, ціль якої – максимізувати прибуток виробництва. Ринкові умови – що потрапляють у категорію "інших рівних", змінюються дуже швидко. Коли відбуваються ці зміни, покупці і продавці змушені переглядати свої бажання і можливості.

Роздивимося реакцію ринку на зміни: - попиту; - пропозиції; - одночасно попиту і пропозиції. З початку проаналізуємо наслідки зміни попиту під впливом нецінових чинників, прийнявши допущення, що пропозиція залишається постійною.

1. Попит зростає.

Р

S

Р2

 
 


Р1

Д1

Д

Q1 Q2 Q

Збільшення попиту при незмінному розмірі пропозиції породжує ефект підвищення ціни і ефект збільшення кількості продукту.

2. Попит зменшується.

S

Р1

 

Р2

Д

Д1

Q2 Q1 Q

Зменшення попиту проявляється як ефект зниження ціни, так і ефект скорочення кількості продукту.

Таким чином, при незмінному розмірі пропозиції, виявляється прямий зв'язок між зміною попиту, рівноважної ціни і кількості продукту.

Ситуацію, коли зміна пропозиції під впливом нецінових чинників відбувається при незмінному розмірі попиту.

3. Пропозиція зростає.

Збільшення пропозиції породжує ефект зниження ціни і ефект приросту кількості продукту.

Таким чином, існує зворотний зв'язок між зміною пропозиції і зміною рівноважної ціни.

 

Р

S

 

S1

Р1

Р2

Д

Q1 Q2 Q

4. Пропозиція зменшується.

На ринку існує множина випадків, коли відбувається одночасно зміна і пропозиції і попиту. У цих випадках ефект ціни і ефект кількості продукту залежить від напрямку зміни попиту і пропозиції і від відносних параметрів змін пропозиції і попиту.

Можливі такі одночасні зміни попиту і пропозиції.

1. Попит росте і пропозиція зменшується в рівних розмірах. Ефект підвищення ціни і рівноважна кількість продуктів незмінна.

2. Попит зменшується і пропозиція збільшується в рівних розмірах. Ефект зниження ціни, кількість продукту незмінна.

3. Попит росте в більшому обсязі, чим знижується пропозиція. Ефект приросту ціни і кількості продуктів.

4. Попит росте в меншому обсязі, чим знижується пропозиція. Ефект приросту ціни й ефект зниження кількості продуктів.

5. Попит знижується в більшому обсязі, чим збільшується пропозиція. Ефект зниження ціни і кількості продукту.

6. Попит знижується в меншому обсязі, чим збільшується пропозиція. Ефект зниження ціни і кількості продукту.

7. Попит росте в більшому обсязі, чим збільшується пропозиція. Ефект приросту ціни і кількості продукту.

8. Попит росте в меншому обсязі, чим збільшується пропозиція. Ефект зниження ціни й ефект приросту кількості продукту.

9. Попит знижується в більшому обсязі, чим знижується пропозиція. Ефект зниження ціни і кількості продукту.

10. Попит знижується в меншому обсязі, чим знижується пропозиція. Ефект приросту ціни й ефект зниження кількості продукту.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.015 с.)