Типологія інформаційних систем у менедженті організацій. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типологія інформаційних систем у менедженті організацій.Типи інформаційних систем в менеджменті

Інтерактивний маркетинг.

Операційні інформаційні системи.

Інформаційні системи управління персоналом.

Банківські інформаційні системи.

Бухгалтерські інформаційні системи.

Типи інформаційних систем в менеджменті.

Інформаційні системи менеджменту (ІСМ) дехто розуміє як синонім ІС, а деякі – як чітко регламентовану систему надання стандартних звітів. ІСМ розуміється розширено – як коло різних ІС, які забезпечують менеджерам ефективне прийняття рішень стосовно розвитку керованого об’єкта.

ІСМ – це більш мобільна система, яка дозволяє менеджерам вільно і оперативно, на своєму робочому місці, використовувати, в залежності від ситуації, спеціальні засоби проектування альтернатив рішення.

Прийнята така класифікація типів ІСМ:

1. ІСМ забезпечення поточних бізнес операцій включають:

- системи обробки операцій – виконують записи про операції, опрацьовують дані, виводячи різні звіти (для реєстрації поточних бізнес-операціцй)

- системи управління процесами – керують фізичними процесами виробництва продукції, надходження товару, матеріалів.

- системи автоматизації офіса підтримують комунікації, продуктивність офісу.

2. ІСМ для забезпечення прийняття управлінських рішень охоплюють 3 види:

- системи подання інформацїї представляють менеджерам предвизначені і регламентовані повідомлення про поточні бізнес-операції.

- системи підтримки рішень представляють менеджерам набір діалогових і спеціальних засобів проектування альтернатив для використання в не програмованих ситуаціях.

- системи, що обслуговують менеджерів вищого рівня з метою миттєвого формуваня критичної інформації у вільних форматах.

3. ІС для забезпечення стратегічних конкурентоспроможних переваг також можуть обслуговувати стратегічні потреби організації в обличчі менеджерів найвищого рівня.

 

Інтерактивний маркетинг.

Одна з головних умов виходу підприємства з кризи та формування ринкових відносин – розвиток системи маркетингу. Останнім часом набрав особливого розвитку прямий маркетинг, як елемент комплексу маркетингових комунікацій. Він характеризується індивідуальним характером спілкування товаровиробника і споживача; зручністю процесів вибору і придбання товарів чи послуг; широкими можливостями надання споживачу необхідної інформації; цілеспрямованістю інформаційного впливу; можливістю налагодження постійних ділових стосунків зі споживачами, вимірювання їхньої реакції на відповідні звернення; високою оперативністю створення інформаційних повідомлень та можливістю їх коригування залежно від реакції споживачів.

Найсучаснішими формами прямого маркетингу вважається телевізійний маркетинг прямого відгуку та інтерактивний маркетинг.

Інтерактивний маркетинг - форма прямого маркетингу, що здійснюється за допомогою інтерактивних комп'ютерних служб, які надають інформаційні послуги у оперативному режимі та використовують канали зв'язку в режимі реального часу з допомогою засо­бів електронної торгівлі. Для цього застосовуються інтерактивні комп'ютерні системи, які об'єднують у режимі реального часу покупців та продавців. Нині створені два типи інтерактивних маркетингових ка­налів: комерційні інтерактивні служби та Інтернет.

Основним каналом інтерактивного маркетингу залишається Інтернет.

До переваг інтерактивного маркетингу слід віднести: широке охоплення ринку, зручність, інформативність, спрощення процесу купівлі, можливість налагоджування тривалих ділових стосунків між підприємством і клієнтами, гнучкість. Разом з тим даний вид маркетингу має і певні недоліки: обмеженість доступу покупців до Інтернету, деяку однобічність демографічної та психологічної інформації про покупців, хаотичність та інформаційну перевантаженість мережі, імовірність проникнення хакерів у комп'ютерну мережу з метою отримання секретної інформації про номери кредитних карток та банківських рахунків клієнтів, небезпеку порушення прав людини в процесі створення банків даних про покупців та їхню реальну платоспроможність.

У маркетологів є чотири можливих варіанти залучитися до використання інтерактивного маркетингу:

1. Створення електронного магазину. Для цього можна купити "місце" в будь-якій комерційній оперативно-інформаційній службі або відкрити свій власний Web-вузол, які забезпечують інтерактивний зв'язок товаровиробника зі споживачами. За допомогою Web-вузлів можна сформувати у споживачів позитивний образ підприємства, його товарів і послуг, а також забезпечити альтернативні канали збуту. Такий вузол може включати каталог, поради споживачеві та такі засоби стимулювання збуту, як купони, розпродажі зі знижкою і конкурси покупців. Він повинен постійно оновлюватися, підвищуючи свою привабливість і стимулюючи цікавість відвідувачів. Підприємствам доцільно широко рекламувати свої Web-вузли у пресі, на радіо і телебаченні, а також у рекламі, яка з'являється на інших Web-вузлах.

2. Розміщення реклами в Інтернет у спеціальних розділах, що надаються основними комерційними оперативно-інформаційними службами; у певних групах новин Інтернет, що створюються спеціально для комерційних цілей. Нарешті, підприємство може заплатити за рекламні оголошення, які з'являються на екранах комп'ютерів абонентів, коли вони переглядають інформацію у відповідних оперативно-інформаційних службах чи Web-вузлах. До таких оголошень належать об’яви-заголовки, спливаючі вікна, так званий бігучий рядок (заголовки, переміщуються по екрану) і "шлагбауми" (повноекранні оголошення, через які обов'язково повинні проходити користувачі, перед тим як вони потраплять на наступний екран, який вони б хотіли подивитися).

3. Участь у форумах, групах новин і дошках оголошень. Форуми — це дискусійні клуби, що функціонують у рамках комерційних оперативно-інформаційних служб. Форум може підтримувати бібліотеку, так звану "кімнату для розмов", для обміну повідомленнями у реальному часі та класифікований каталог рекламних оголошень.

Групи новин є Інтернет-версією форумів. На відміну від комерційних форумів, учасниками груп новин є люди, що отримують та відправляють повідомлення, присвячені певній тематиці. Користувачі можуть брати участь у групах новин, не оформлюючи ніякої передплати. В Інтернет існують тисячі груп новин, присвячених практично будь-яким темам — починаючи від способів здорового харчування, ремонту техніки в домашніх умовах і вирощуванню карликових дерев і закінчуючи колекціонуванням антикварних автомобілів і обміном думками з приводу останнього мексиканського телесеріалу.

Електронні дошки оголошень є спеціалізованими оперативно-інформаційними службами, які присвячені певній тематиці чи групі. Їх тематика буває найрізноманітнішою — від способу організації дозвілля і підтримки здоров'я до комп'ютерних ігор і програмного забезпечення. Будь-який товаровиробник може віднайти для себе групу новин, тематика якої відповідає продукції, чи послугам, що він надає, та взяти участь у її роботі.

4. Використання електронної пошти і Web-повідомлення. Виробник товарів може спонукати споживачів та своїх потенційних клієнтів звертатися до нього з питаннями, побажаннями та зауваженнями через електронну пошту. Представники відділу обслуговування клієнтів швидко та вичерпно відповідають на будь-які запитання. Продавець товарів може розіслати покупцям інформаційні бюлетені, каталоги, рекламні буклети, запрошення на презентації й іншу інформацію, що стимулює попит. Web-повідомлення, відоме також під назвою запрограмоване проштовхування (push-технологія), дозволяє створити досить привабливий для споживачів канал, по якому маркетологи можуть розповсюджувати електронну рекламу або інші інформаційні повідомлення.

Для ефективного впровадження інтерактивного маркетингу необхідно вирішити кілька проблем:

1) незважаючи на швидкі темпи розвитку, інтерактивний маркетинг обслуговує відносно вузький сегмент ринку. Більш того, Web-користувачі блукають вузлами переважно через цікавість, а не задля купівлі. На сьогоднішній день, лише 21% Web-користувачів дійсно регулярно використовують Інтернет для купівлі потрібних товарів чи отримання різних комерційних послуг. Основними електронними покупцями є не приватні споживачі, а промислові підприємства;

2) інтерактивний маркетинг менш придатний для продажу товарів масового попиту, бо користувачі інтерактивних послуг більш забезпечені та технічно підготовлені, ніж середньостатистичні громадяни. Це робить інтерактивний маркетинг ідеальним інструментом для підприємств, які продають комп’ютери, програмне забезпечення, побутову електроніку, фінансові послуги тощо;

3) Інтернет пропонує своїм користувачам мільйони Web-вузлів та неймовірні обсяги інформації. Мандрівка мережею може справити на пересічного покупця негативне враження. Часто через надмірну кількість інформації рекламні електронні оголошення та вузли просто не помічають. Доведено, що споживач зупиняє увагу на Web-вузлі впродовж восьми секунд, однак за такий короткий час маркетологам важко розрекламувати та продати свій товар.

4) Варто звернути особливу увагу на питання, пов'язані з безпекою фінансових угод і передачею конфіденційної інформації. Можливі збитки від шахрайств і зловживань значно знижуються, якщо компанія користується послугами фірм, що професійно займаються питаннями забезпечення безпеки і проведення платежів.

5) У маркетологів з'являється можливість легко та швидко відслідковувати відвідувачів Web-вузла, тим більше, що багато покупців, що відвідують вузол, із готовність повідомляють про себе найрізноманітнішу інформацію. Все це робить покупців беззахисними перед можливим інформаційним насильством у випадку, якщо продавець вирішить несанкціоновано використовувати особисті відомості для маркетингу своїх товарів чи обміну електронними списками розсилки з іншими продавцями. Головне тут — дотримання прав особи.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 463; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.248 (0.011 с.)