ТОП 10:

ІНДЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТА.Для визначення стану тканин пародонта використовують ряд індексів, що поділяються таким чином (табл. 5).

Таблиця 5

Індекси для визначення стану тканин пародонта

Індекси гінгівіта Пародонтальні індекси
Індекс РМА Індекс GI Пародонтальний індекс (РІ) Індекс Рамфйорда Комплексний пародонтальний індекс (КПІ) Індекс СРІ (ВООЗ)

 

1. Індекс РМА (папілярно-маргінально-альвеолярний індекс) запропонований Массером (1948) і Парма (1960).Індекс запропонований для оцінки запального процесу в яснах.

Зафарбовують ясна біля всіх зубів розчином Шиллера—Писарєва (прижиттєве зафарбовування глікогену) і визначають їхній стан за 4-баль- ною системою:

0 балів — немає запалення;

1 бал — запалення сосочка ясен (Р);

2 бали — запалення маргінального краю ясен (М);

3 бали — запалення альвеолярних ясен (А).

Індекс РМА розраховують за формулою:

сума балів

Індекс PMA = ----------------------------
кількість усіх зубів

У модифікації Парма:

сума РМА * 100%

Індекс PMA = ----------------------------
3 * кількість усіх зубів

де 3 — максимальний показник індексу для кожного зуба. Для оцінки стану тканин пародонта є такі критерії:

до 25 % — легкий ступінь гінгівіту;

25—50 % — середній ступінь гінгівіту;

понад 51 % — важкий ступінь гінгівіту.

2. Індекс ГІ (GI) запропонований Лoy і Силнессом (1967). Характеризує виразність запального процесу в яснах. Визначають стан ясен у ділянці 16, 11, 24, 36, 31, 44-го зубів за 4-бальною системою:

0 балів — запалення відсутнє;

1 бал — легкий гінгівіт (незначна зміна фарбування);

2 бали — середній гінгівіт (гіперемія, набряк, можлива гіпертрофія);

3 бали — важкий гінгівіт (виражена гіперемія, виразка).

Формула для обчислення індексу:

сума значень у ділянці шести зубів

ГІ= ------------------------------------------------

Критерії оцінок:

0,1 —1,0 — легкий гінгівіт;

1,1—2,0 — гінгівіт середньої важкості;

2,1—3,0 — важкий гінгівіт.

3.Індекс ПІ(РІ) запропонований Расселом (1956), введений у прак­тику Девісом (1971); для практики ВООЗ рекомендує використовувати ін­декс Рассела з додаванням за Девісом для вивчення виразності запально- деструктивних змін у пародонті.

Оцінюють стан пародонта кожного зуба (наявність гінгівіту, рухливість зубів, глибина зубоясневих кишень) за такими критеріями оцінок:

0 — немає запалення;

1 — легкий гінгівіт, запалення не охоплює всі ясна навколо зуба;

2 — запалення оточує весь зуб, без ушкодження прикріплення епітелію, пародонтальна кишеня відсутня;

4 — так само, як і при оцінні у 2 бали, однак на рентгенограмі відзначають резорбцію кісткової тканини;

6 — гінгівіт і патологічна зубояснева кишеня, зуб нерухомий;

8 — деструкція тканин пародонта, наявність пародонтальної кишені, рухливість зубів.

Формула для обчислення індексу:

сума балів обстежених зубів

ПІ=----------------------------------------

кількість зубів

 

Оцінка результатів:

ПІ = 0,1—1,4 — легкий ступінь пародонтита;

ПІ = 1,5—4,4 — середній ступінь пародонтита;

ПІ = 4,5—8,0 — важкий ступінь пародонтита.

4.Індекс Рамфйорда. Індекс запропонований Рамфйордом (1956). Оцінюють два показники: запалення ясен різного ступеня і глибину патологічних зубоясневих кишень.

Досліджують пародонт на ділянці 16, 21, 24, 36, 41, 44-го зубів.

Критерії оцінки:

1 — легкий ступінь запалення ясен із будь-якого одного боку зуба;

2 — запалення ясен середньої важкості (гіперемія, набряк);

3 — гінгівіт із гіперемією, кровоточивість, виразка (пародонтальна ки­шеня і реакція ясен відсутні);

4 — пародонтальна кишеня до 3 мм;

5 — пародонтальна кишеня 3—6 мм;

6 — пародонтальна кишеня більше 6 мм.

Індекс Рамфйорда варто використовувати у дітей і підлітків після повного прорізування зубів.

5. Комплексний пародонтальний індекс (КПІ). Розроблений у ММСІ в 1987 р.

Методика визначення: візуально за допомогою звичайного набору стоматологічних інструментів визначають наявність зубного каменя, кровоточивість ясен, під'ясневий зубний камінь, пародонтальні кишені, патологічну рухливість зубів і при наявності ознаки, незалежно від тяжкості (кількості), реєструють у цифровому значенні для кожного обстеженого зуба. За наявності кількох ознак реєструють ту, яка має більше цифрове значення.

Критерії оцінки:

0 — патологічних відхилень не визначається;

1 — зубний наліт;

2 — кровоточивість;

3 — зубний камінь;

4 — пародонтальна кишеня;

5 — рухливість зуба.

Залежно від віку обстежують такі зуби:

у віці 3—4 років: 55, 51, 65, 71, 75, 85-й;

у віці 7—14 років: 16,11, 26, 31, 36, 46-й.

Визначають КПІ індивідуальний і КПІ середній за такими формулами:

сума (ознак) балів . івд кількість зубів сума КПІ індивідуальних «р кількість обстежених зубів

Критерії оцінки:

0,1— 1,0 — ризик захворювання;

1,1— 2,0 — легкий ступінь захворювання;

2,1—3,5 — середній ступінь захворювання;

3,6—6,0 — важкий ступінь захворювання.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.006 с.)