ТОП 10:

Усвідомлення молодшими школярами ролі кольорових сполучень у декоративних роботахФормування поняття «колір» відбувається і на уроках з декоративно - прикладної діяльності. Учнів 1-2 класів знайомимо із виражальними можливостями кольору та силуетної форми. Вчимо узгоджувати силуетну форму і декор на уроці на тему «Чарівні килими» у 1 класі. В 2 класі формуємо уявлення про декоративно-прикладне мистецтво, його засоби виразності. Формуємо поняття про декоративну форму і декоративний колір, збагачення силуетних плям декоративним оздобленням на уроці «Сонячні квіти», виражальні можливості силуетної форми і контрастних сполучень на уроці «Диво-птиця».

В 3 класі пояснюємо про виражальні можливості силуетної форми та гармонійного сполучення кольорів на уроці на тему «Райдужна птиця». В 4 класі формуємо поняття про стилізацію - свідому переробку реального кольору в декоративну на уроці опанування декоративно-прикладної творчості «Казкові квіти Петриківки» та ін.

У початкових класах у дітей удосконалюються навички створення декоративних композицій із застосуванням різних кольорових поєднань. А тому вчителю початкових класів потрібно знати про роль кольорових сполучень у творах декоративно-прикладного мистецтва.

Хроматичні кольори, як уже згадувалося, представлені природною шкалою спектру сонячного світла. До них відносимо і пурпурні кольори, яких немає у спектрі, але їх можна легко отримати внаслідок змішування червоного і фіолетового кольорів. Хроматичні кольори різняться між собою характером забарвлення, насиченням і світлістю. Насиченість - це ступінь інтенсивності «чистого» кольору без домішок ахроматичних кольорів. Наприклад, насиченість спектральних кольорів жовтого, зеленого, блакитного менша порівняно із червоним, синім, фіолетовим. Про ясність йшлося при розгляді ахроматичного діапазону кольорів. Щодо хроматичних, ступінь відповідної ясності дістаємо шляхом розбілювання чи затемнення «чистого» кольору білим або чорним. Отже, кольоровий тон, ясність і насиченість в основними фізико-естетичними властивостями кольорів.

Отже, декоративне малювання відкриває широкі можливості для формування поняття «колір» і усвідомлення молодшими школярами ролі кольорових сполучень у декоративних роботах. Декоративні роботи виконуються акварельними і гуашевими фарбами. З 1 класу школярі повинні добре засвоїти, що акварельні фарби дають можливість передати різні відтінки, нюанси кольорового забарвлення візерунка, надають орнаменту легкість, повітряність, вишуканість, тоді як гуашеві фарби, які є більш густими, щільними, перекриваючими надають декоративному розпису соковитості, яскравості.

Але робота гуашевими фарбами значно складніша, тому що накладена товстим шаром гуаш змінює колір (світліє) і обсипається. Тому на уроках приділяти навчанню техніки роботи аквареллю і гуашшю, виходячи із специфіки декоративних робіт.

Знайомлячи дітей із колоритом декоративних робіт, вчитель вдається до різних методів і прийомів. На зразках творів декоративно-прикладного мистецтва вчитель показує розмаїття барв, візерунків майстрів Петриківського розпису, де ми можемо побачити яскраві, гармонійні і контрастні сполучення кольорів, і у творах Т. Пати. В.Глущенка Ф.Панка та представників народного живопису І. Сколоздри, М. Приймаченко, К. Білокур та інших народних майстрів.

Порівнюючи твори народного декоративно-прикладного мистецтва різних областей України слід разом з дітьми визначати їх колористичні відмінності, особливості. Учні повинні знати, чим відрізняється колорит вишивки Полісся, від колориту вишивок Закарпаття, колорит керамічних виробів Косова, від виробів Опішні. Яворівський колорит особливий і неповторний, як неповторними та феноменальними є твори народної майстрині Марії Приймаченко.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II: Зміст і методика викладання основ образотворчої грамоти упочатковій школі

Тема 8. Зміст і методика формування знань, умінь та уявлень учнів 1-4 класів у галузі образотворчого мистецтва з навчальних проблем «об'єм» і «простір»

План викладу матеріалу

8.1. Навчально-творчі завдання з ліплення у початкових класах.

8.2. Систематизований обсяг знань, умінь та уявлень учнів 1-4 класів у галузі образотворчого мистецтва стосовно проблеми «об'єм».

8.3. Формування поняття про скульптуру і ліплення у молодших школярів.

8.4. Матеріали та приладдя для роботи з ліплення у початковій школі.

8.5. Способи і прийоми ліплення об'ємних виробів з глини і пластиліну.

8.6. Методика навчання ліплення у початкових класах.

8.7. Систематизований обсяг знань, умінь та уявлень учнів 1-4 класів у галузі образотворчого мистецтва стосовно проблеми «простір».

8.8. Методика навчання передачі простору в дитячих роботах.

Література до теми

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? О том, как изображают мир живописец, график, скульптор. (Альбом для детей) /В.В.Алексеева. -М., 1991.-236 с.

2. Алехин А.Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа/А.Д.Алехин. - М, 1984. - 160 с.

3. Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся /Т.Ф.Беляев - М., 1983. - 112 с.

4. Богомолов Н.С. Скульптура на занятиях в школьном кружке /Н.С.Богомолов. - М, 1986. - 126 с.

5. Глинская И.П. Изобразительное искусство. Методика обучения в 1-3 классах /И.П.Глинская. - К., 1978. - 111 с.

6. Кирилло А.А. Учителю об изобразительных материаллах /А.А.Кирилло. - М , 1971. - 32с.

7. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти /М.А.Киричснко. " К : Вища школа 2001. - 165 с.

8. Любарська Л. М. Образотворче мистецтво: Підручник для 3 класу/Л. М. Любарська. - К: Форум, 2004. -112с.: іл.

9. Любарська Л. М. Образотворче мистецтво: Підручник для 4 класу/Л. М. Любарська. - К. : Форум, 2004. - 160 с.: іл.

10. Любарська Л. М. Образотворче мистецтво: Підручник для 2 класу/Л. М. Любарська. - К. : Форум, 2004. - 128 с.: іл.

11. Любарська Л. М. Образотворче мистецтво. 1 клас: підручник /Л. М. Любарська, М. І Рсзничснко. - К. : Наш час, 2007. - 120 с. : ко- льор іл.

12. Образотворче мистецтво. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів України. 1-4 класи. -Тернопіль, -Богдан, -2003. -51 с.

13. Ростовцев Н.Н Изобразительное искусство с методикой преподавания в начальних классах ЛТН. Ростовцев. -М, 1979. -348 с.

Ключові слова: скульптура, ліплення, кераміка, пластика, глина, пластилін, стека, каркас, конструктивний, пластичний, комбінований способи ліплення, будова, пропорції, рух. форма, об'єм, лінійна і повітряна перспектива, точка зору, лінія горизонту, картинна площина, поле зору, кут спостереження, фронтальна і кутова перспектива.

Навчально-творчі завдання з ліплення у початкових

Класах

Зміст роботи з ліплення на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах має особливе значення, оскільки рухово-дотиковий компонент відіграє важливу роль у розвитку зображувальної діяльності дітей. Даний різновид навчально-творчої діяльності висуває перед учителем наступні завдання.

1. Розвиток сенсорних і розумових здібностей:

- розвиток зорового аналізатора, тактильних і кінестезичних відчуттів, уміння розрізняти і визначати форму; фактуру, просторове розташування предметів;

- розвиток різних видів пам'яті, уяви, фантазії, оригінальності та нестереотипності мислення;

- систематичне формування навичок композиції - вміння планувати в думці: вміння визначати розміри об'ємної композиції залежно від теми та задуму;

- формування вміння свідомо добирати матеріал та інструменти, необхідні для створення художнього образу.

2. Ознайомлення учнів з різними матеріалами, техніками ліплення;видами скульптури, ліплення, зокрема керамікою.

3. Систематичне навчання прийомів та способів ліплення простих предметів побуту птахів і тварин, фігури людини: формуванняпрактичних навичок роботи з різними матеріалами та інструментами.

4. Виховання працелюбності, охайності, самостійності, наполегливості для досягнення мети, вміння працювати самостійно та вколективі.Матеріал програми з образотворчого мистецтва розподілено з урахуванням поступового розвитку учнів відповідно до їх віковихособливостей і досвіду, нагромадженого на уроках ліплення. У зв'язку з цим зміст вимог до знань, умінь та навичок учнів з навчальної проблемиоб'єм ми представили у вигляді таблиці.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.176.182 (0.005 с.)