ТОП 10:

Методи наукового дослідження в педагогіці мистецтваСпостереження за навчальним процесом з метою виявлення:

- можливостей засвоєння певного програмового матеріалу;

- доцільності застосування методів та прийомів під час засвоєння аспектів основ образотворчої грамоти;

- необхідності використання наочних посібників та дидактичного матеріалу;

- можливостей інтегрованого підходу до засвоєння певного навчального матеріалу.

Анкетування учителів.

- визначення ставлення вчителів до застосування в навчальному процесі певних методів та прийомів роботи наочних посібників, дидактичних матеріалів;

- виявлення рівня обізнаності педагогів у сучасних тенденціях методики;

- визначення доцільності нових програм та підручників.

Анкетування учнів.

- виявлення естетико-мистецьких інтересів учнів;

- визначення бажання учнів виконувати певні навчальні дії;

- виявлення рівня зацікавленості школярів у вивченні певного навчального матеріалу.

Вивчення досвіду вчителів-практиків включає спостереженнязароботою вчителя; узагальнення набутих спостережень; запровадженні досвіду у практику роботи вчителів школи, міста, області.

Експеримент має на меті пошук нових методів та прийомів навчання; перевірку доцільності навчального матеріалу, його відповідності віковим особливостям учнів; апробація певної системи вправ; визначення додаткових навчальних засобів (наочність, дидактичний матеріал).

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І: Загально дидактичні засади викладання образотворчого мистецтва у початковій школі

Тема 3. Дидактичні засоби навчання на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

План викладу матеріалу

3.1. Слово вчителя у системі дидактичних засобів навчання образотворчого мистецтва.

3.2. Навчально-методичний комплект до уроків образотворчого мистецтва.

3.3. Демонстраційний матеріал до уроків образотворчого мистецтва.

3.4. T3Hта сучасні технології навчання образотворчого мистецтва.

3.5. Оснащення кабінету образотворчого мистецтва у школі.

Література до теми

1. Антонович Є.А. Художні техніки в школі /Є.А.Антонович, В І.Проців, О.П.Свид. -К, 1997. -86 с.

2. Бровченко А. В. Образотворче мистецтво. З клас : Альбом-посібник /А. В. Бровченко. - К. : СПД-ФО Тернов І.Є., 2005. - 64 с.: іл.

3. Бровченко А. В. Образотворче мистецтво. 4 клас : Альбом-посібник /А. В. Бровченко. - К. : СПД-ФО Тернов І.Є., 2005. - 64 с.: іл.

4. Дейнеко М.Г. Образотворче мистецтво. 5-6 класи. Навчальний посібник /М.Г.Дейнеко. -К.. Рад. Школа, -1981. -40 с.

5. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти /М.А.Кириченко. -К., Вища школа. -2001. -165 с.

6. Любарська Л. М. Образотворче мистецтво: Підручник для 3 класу /Л. М. Любарська. -К.: Форум, 2004. - 112с.: іл.

7. Любарська Л. М. Образотворче мистецтво: Підручник для 4 класу /Л. М. Любарська. - К. : Форум, 2004. - 160 с.: іл.

8. Любарська Л. М. Образотворче мистецтво: Підручник для 2 класу /Л. М. Любарська. - К. : Форум, 2004. - 128 с.: іл.

9. Любарська Л. М. Образотворче мистецтво. 1 клас: підручник /Л. М. Любарська, М. І. Резниченко. - К.: Наш час, 2007. - 120 с.: кольор. Іл..

10. Трач С.К. Образотворче мистецтво. 1 клас: Альбом-посібник/Трач С.К.-Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2002. -64 с.:іл.

11. Трач С.К. Образотворче мистецтво. 2 клас: Альбом-посібник /Трач С.К.-Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. -64 с.:іл.

12. Трач С.К. Образотворче мистецтво. З клас: Альбом-посібник /Трач С.К.-Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. -64 с.:іл.

13. Трач С.К. Образотворче мистецтво. 4 клас: Альбом-посібник /Трач С.К.-Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. -64 с.:іл.

Ключові слова: слово вчителя, підручник, методичний посібник, демонстраційні .матеріали, ілюстрація, репродукція, навчально - методична таблиця.

 

Слово вчителя у системі дидактичних засобів навчання образотворчого мистецтва

Успіх процесу навчання образотворчого мистецтва у початковій школі залежить від засобів навчання. Засоби навчання - це допоміжні матеріальні засоби школи з їх особливими дидактичними функціями. До дидактичних засобів навчання образотворчого мистецтва в початковій школі належать слово вчителя, навчально-методичний комплект та різноманітні технічні засоби (див. схему 3).

Схема З

 

Слово вчителя. Навчальний процес - це завжди спільна діяльність учителя й учнів. Слово вчителя є одним із найдієвіших засобів впливу на свідомість, емоції, почуття, творчість молодших школярів. Програма «Образотворче мистецтво» для 1-4 класів вимагає такого викладу змісту образотворчого мистецтва, цінностей художньої культури, який сприяв би якнайглибшому їх засвоєнню молодшими школярами та перетворенню на власні особисті цінності. Для цього педагог повинен добре володіти художнім словом.

В.О.Сухомлинський справедливо зазначав, що: «В руках педагога слово - такий самий могутній засіб, як і музичний інструмент у руках музиканта, як фарби в руках живописця, як різець і мармур у руках скульптора. Як без скрипки немає музики, без фарб і пензля - живопису. так без живого, трепетного, хвилюючого слова немає школи, педа­гогіки. Слово - це ніби місток, через який наука виховання переходить у мистецтво, майстерність» [110, с. 497].

За допомогою слова вчитель організовує засвоєння образотворчих знань учнями, формує вміння і навички давати емоційно-естетичну оцінку мистецьким явищам. Зважаючи на психологічні особливості молодших школярів, їхню потребу в наслідуванні поведінки вчителя, особливої значущості набуває слово педагога як потужний метод і засіб навчання.

Виконуючи інформаційну; виховну, розвивальну, естетичну функції, слово вчителя виявляється у визначеному темпі мовлення, силі голосу, ритмомелодиці мовленого. Слово вчителя має бути розміреним і виразним, із підвищенням сили голосу під час уведення нових мистецтвознавчих понять і термінів, відповідати нормам усної української мови. Зв'язний виклад учителя забезпечу є засвоєння матеріалу учнями на рівні сприйняття. Основна його функція - інформаційна що передбачає передачу молодшим школярам навчальної інформації, організацію її осмислення і запам'ятовування.

Водночас зв'язний виклад мовленого матеріалу впливає на пізнавальну діяльність учнів, активізує мовлення і мислення молодших школярів. Характер організації матеріалу у процесі зв'язного викладу вчителя може бути описово-розповідним і проблемним. Проблемний виклад навчального матеріалу сприяє підвищенню пізнавальної активності учнів, свідомому опануванню знань.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.45.91 (0.009 с.)