Прогноз вантажних та пасажироперевезень за всіма видами сполучень на період до 2010 рокуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прогноз вантажних та пасажироперевезень за всіма видами сполучень на період до 2010 рокуЗа останнє десятиліття залізничний транспорт України поглибив спеціалізацію на перевезенні вантажів. Така спеціалізація вимагає посиленої уваги до удосконалення галузевої і територіальної структури вантажопотоків, підвищення ефективності вантажних перевезень, чіткої взаємодії з іншими видами транспорту в змішаних зв'язках.

У Київським, Одеському, Дніпропетровськом, Запорізьких, Херсонському, Маріупольським і багатьох інших транспортних вузлах налагоджена тісна взаємодія залізничного транспорту з автомобільними, морським, річковим видами транспорту, що сприяє безперебійному рухові спеціалізованих вантажопотоків. Підприємства, що здійснюють перевізну діяльність, жорстко зв'язані між собою єдиним технологічним процесом по всій території України, що обумовлює їхню взаємну залежність, як у виробничому, так і в господарському відношенні.

В обсязі вантажних перевезень переважають масові вантажі (понад 60%), що транспортуються великими партіями на значні (більш 600 км) відстані, близько 80% вантажів перевозиться в границях двох або більше залізниць.

Головне місце в структурі вантажних відправлень займає кам'яне вугілля, обсяг якого в 1997 році склав 85 млн. т. Крім цього, за рік перевозять 7 млн. т. коксу. Серед головних споживачів вугілля західна, північна і південна частини України. Вивозиться вугілля за межі країни – у європейську частину Росії, Бєларусь, Прибалтику, Молдову.

Друге місце в загальному обсязі вантажоперевезень залізничного транспорту України займають мінеральні будівельні матеріали. У 1997 році їх було перевезено 59 млн. т. (20% вантажів, перевезених залізничним транспортом). Виключення складають тверді кристалічні матеріали, що доставляють з районів їхнього видобутку (Житомирська, Ровенська й ін. області) у місця територіально зосередженого споживання. Будівельний пісок направляється в основному з півночі на південь, де в багатьох районах родовищ цього будівельного матеріалу немає. Виробництво цементу зосереджене в Донбасі, Прикарпатті, Ровенській, Хмельницькій і Харківській областях.

Третє місце в структурі перевезень займають руди, головна роль у транспортуванні яких належить залізній руді. Основним центром видобутку залізної руди є Кривій Ріг, відкіля вона відправляється на підприємства Наддніпрянщини і Донбасу. У 1997 році було відправлено 52 млн. т. руди. Крім залізних руд перевозяться також марганцеві руди з Марганцю (Дніпропетровська область) і інших родовищ. Україна відправляє залізні і марганцеві вантажі і за рубіж. У країни Східної Європи вони доставляються з родовищ Наддніпрянщини. Найбільша кількість залізорудної сировини надходить у Польщу, Чехію, Словаччину і Румунію.

Мінерально-сировинні ресурси відправляються закордонним споживачам в основному залізничним транспортом.

Україна - важливий регіон виробництва чорних металів. Чавун і різні марки стали відправляються з центрів чорної металургії (Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кривій Ріг, Донецьк, Макіївка, Маріуполь) у центри машинобудування. Обсяг відправлень чорних металів у 1997 році складав 26 млн. т.

П'яте місце щодо відправлень займають нафтові вантажі (15 млн. т). Вони доставляються, крім трубопровідного транспорту, залізницею з Поволжя, Західного Сибіру, Північного Кавказу на нафтопереробні підприємства, а відтіля продукти переробки нафти йдуть до споживачів.

Таким чином, названі види вантажів займають основне місце в структурі перевезень залізничним транспортом (80%). Далі йдуть зерно і продукти перемелу, мінеральні добрива, ліс і інші вантажі.

Отже зробимо висновок і розділимо вантажопотік по основних напрямках.

Внутрішні потоки окремих видів вантажів залізничним транспортом мають такі напрямки:

• вугілля з районів Донбасу (Донецька залізниця) іде до електростанцій практично у всіх областях України, а також до коксових батарей у Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях (а також для комунальних потреб - практично у всі області України);

• залізна руда з району Кривого Рогу іде до металургійних заводів Придніпров'я і Донбасу;

• нафтопродукти - від нафтопереробних заводів до мережі розподілу;

• мінерально-будівельні матеріали - від придніпровських кар'єрів і кар'єрів Житомирської області до обласних центрів і пунктів будівництва;

• мінерально-хімічні добрива і хімічна продукція - від заводів в Одеській, Львівській, Донецькій областях до споживачів у всіх областях;

• метали - від заводів Придніпров'я, Донбасу до машинобудівних підприємств у Придніпров'ї, Донбасі, у Київській, Харківській та інших областях.

Експортні потоки окремих видів вантажів зв'язані з поставками:

• залізної руди - із Криворіжжя до західного кордону і морських портів України;

• металів - від заводів Придніпров'я до морських портів України;

• вугілля - із Донбасу до морських портів України;

• хімічні і мінеральні добрива і хімічні напівфабрикати - від заводів Донбасу, Львівської і Сумської областей до морських портів України.

Імпортні потоки пов'язані, головним чином, із поставками вантажів із Росії: нафти і нафтопродуктів, вугілля, хімічних і інших видів вантажів.

Транзитні потоки пов'язані також, в основному, з проходженням вантажів з Росії до західного кордону України (через Львівську залізницю) і до морських портів України. Це в основному потоки металів, вугілля, хімічних та інших вантажів.

Зробимо прогноз вантажних перевезень за всіма видами сполучень на період до 2010 р.

Експорт вантажних перевезень

Прогноз міжнародних вантажних перевезень на залізничному транспорті України виконаний з урахуванням:

• зростання експортного потенціалу країни;

• зміцнення економічних зв'язків України з країнами СНД і Балтії;

• розширення інтеграційних процесів в економіці України з країнами Європи й іншими регіонами світу;

• розвитку світового виробництва і розвитку світової торгівлі;

• зниження матеріалоємності й енергоємності виробництва промислової продукції;

• зростання виробництва імпортозамінюючої продукції;

• розвитку нових схем транспортування з появою нових економічних зв'язків у регіонах світу, у реалізації яких можуть використовуватися міжнародні транспортні коридори держави.

Зростання експортного потенціалу України передбачається за рахунок структурної перебудови виробництва в промисловості та агропромисловому секторі. На кінець перспективного періоду (2010р.) обсяги виробництва промислової продукції зростуть до рівня 2000 р. у 2,0 рази (в оптимістичному варіанті) або в 1,65 рази (у песимістичному варіанті), а продукція сільськогосподарського виробництва зросте відповідно в 1,25 рази (в оптимістичному варіанті) або в 1,16 рази (в песимістичному варіанті).

При встановленні взаємовигідних відносин України з державами СНД, товарообіг між державами зросте в 2010 р. у 1,62-1,75 рази при зростанні загального торговельного експортно-імпортного обігу держави в 1,55-1,75 рази.

Головними позиціями українського експорту є продукція металургійного, хімічного виробництва й аграрно-промислового сектору, що значною мірою залишиться й у перспективі, але вагома частина буде припадати на продукцію машинобудівного комплексу.

Загальні обсяги перевезень залізничним транспортом у міжнародному сполученні зростуть в 2010 р. порівняно з 2000 р. на 26 - 32%, а експортних вантажів - на 16 - 19% (табл. 3.1). Прогнози перевезень окремих вантажів залізничним транспортом України в міжнародному сполученні наведені в табл. 3.2.

Таблиця 3.1.

Динаміка і прогноз обсягів перевезень вантажів залізничним транспортом України в міжнародному сполучені, млн. т

  1 варіант 2 варіант
Всього В тому числі Всього В тому числі
експорт імпорт транзит   експорт імпорт транзит
  119,6 64,7 21,9 35,0 119,6 64,7 21,9 33,0
124,1 66,60 22,0 35,5 124,10 64,4 21,9 33,1
127,5 67,50 24,0 36,0 122,00 65,6 22,8 33,6
132,3 68,80 25,5 38,0 124,00 66,6 23,3 34,1
136,0 70,30 26,6 39,1 126,00 67,2 23,8 35,0
139,0 70,90 27,0 41,1 128,50 68,0 24,2 36,3
150,7 75,00 28,7 47,0 158,00 77,0 27,0 54,0

Імпорт вантажів

На даний час в імпорті товарів в Україну домінує ввезення паливно-енергетичних ресурсів (нафти, газу, нафтопродуктів) і хімічної сировини, лісових матеріалів та інших видів продукції. Основні обсяги імпорту паливно-енергетичних ресурсів надходять в Україну трубопроводами. Залізничним транспортом ввозяться нафта і нафтопродукти - близько 4 млн. т, вугілля - майже 8 млн. т.

У перспективі імпорт нафти і нафтопродуктів, як і в сучасних умовах, буде здійснюватися по трубопроводах. З зростанням видобутку нафти на Каспійському шельфі передбачається ввезення нафти в Україну не тільки з Росії, але і з Азербайджану, Казахстану, Туркменії. До того ж схема транспортування передбачається по трубопроводах від Баку до грузинського морського порту Супса, далі морськими танкерами до Одеси, потім по трубопроводу Одеса - Броди, до нафтопереробних заводів України (для внутрішніх потреб) і для транзитного проходження до країн Європи. Загальні обсяги імпортних перевезень вантажів залізничним транспортом у перспективі розраховані шляхом розглядання потреб в імпорті окремих видів продукції, а також у передбачених заходах щодо випуску імпортозамінюючої продукції. Наприклад, значно зменшиться ввезення залізничним транспортом вугілля - з 4 млн. т у 2000 р. до 2 млн. т у 2010 р., але зростуть обсяги перевезень нафти - з 5,0 млн. т у 2000 р. до 10,5 млн. т у 2010 р. за рахунок перевезень казахської нафти, що важко транспортувати по трубопроводах. Ввезення хімічної продукції в Україну залізничним транспортом практично збережеться на сучасному рівні. У перспективі передбачається значне зростання ввезення в Україну так званих "інших вантажів", до яких відноситься значна кількість найменувань продукції. У 2010 р. обсяги інших вантажів зростуть до 8,9 млн. т. проти 6,0 млн. т. у 2000 р. (табл. 3.2).

Таблиця 3.2.

Динаміка і прогноз перевезень окремих вантажів залізничним транспортом України в міжнародному сполученні, млн. т

 
  всього експорт імпорт транзит Всьо- го експорт імпорт транзит всьо го експорт імпорт транзит
Всього 119,5 64,67 21,9 139,0 70,9 27,0 41,1 150,7 75,0 28,7 47,0
В тому числі:                        
Вугілля 20,0 20,0 6,0 4,0 10,0 23,0 8,0 2,0 13,0
Нафта і Нафтопродукти 10,0 0,5 4,5 18,0 0,5 8,0 9,5 22,0 0,5 10,5 11,0
Руда різна 27,0 22,6 3,7 0,7 28,0 23,5 3,8 0,7 30,0 25,4 3,8 0,8
Метали і Металобрухт 18,0 14,0 0,2 3,8 19,0 15,0 0,2 3,8 20,0 15,8 0,2 4,0
Лісові 1,6 0,3 0,4 0,9 1,6 0,3 0,4 0,9 2,2 0,3 0,6 1,3
Хлібні 3,6 3,1 0,1 0,4 4,5 4,0 0,1 0,4 6,0 5,5 0,1 0,4
Мінерально-будівельні матеріали 3,5 3,3 0,1 0,1 4,0 3,8 0,1 0,1 4,4 4,2 0,1 0,1
Хімічні і мінеральні добрива 8,6 1,6 2,4 4,6 9,0 1,8 2,5 4,7 9,0 1,8 2,5 4,7
Інші 27,27 13,27 6,0 33,8 15,4 7,4 11,0 43,1 13,5 8,9 11,7

Транзитні вантажні перевезення

У сучасних умовах обсяги транзитних перевезень залізничним транспортом у складі міжнародних перевезень займають близько 29% і складають 33-35 млн.т. Транзитні товарні потоки, що ідуть через територію України залізничним транспортом, зв'язані з товарообміном країн СНД із європейськими державами, а також із країнами Близького і Середнього Сходу, країнами Африки й Америки.

Сучасні товарні потоки між країнами СНД і європейськими державами пов'язані, у першу чергу, з російським експортом і імпортом. Біля 84% загального обсягу транзитних потоків по залізницях України проходять із Росії в Росію в прямому залізничному й у змішаному залізнично-морському сполученні. Обсяги російського транзиту залізничним транспортом на 2000 р. складали 27 млн.т, із них 5,8 млн.т - у напрямку до морських портів України і з морських портів - у напрямку до Росії.

З інших країн СНД основні обсяги транзитних потоків залізничним транспортом зв'язані з потоками з Білорусії, Казахстану, Туркменістану й Узбекистану в європейські країни й у зворотному напрямку, що складає близько 1,5 млн.т.

Прогноз транзитних вантажних перевезень залізничним транспортом розрахований з врахуванням економічних процесів у країнах СНД, у європейських країнах і країнах Азії. Було враховано, що розвиток економіки Росії пов'язаний із зберіганням і відновленням потужностей паливно-енергетичного, металургійного, хімічного, агропромислового, будівельного і лісотехнічного комплексів. Очікувані високі темпи зростання економіки Казахстану, Азербайджану, Туркменії, Узбекистану будуть сприяти зростанню обсягів транзитних перевезень.

Обсяги перспективних обсягів перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України зростуть за період 2000 – 2001 рр. на 35 - 64% і будуть складати 47-54 млн.т (табл. 3.1), приріст обсягів транзитних потоків буде досягнутий в основному за рахунок вугілля, нафти і нафтопродуктів.

Вантажні перевезення у внутрішньому сполученні

На даний час у загальних обсягах відправлення вантажів залізничним транспортом перевезення вантажів у внутрішньому сполученні складає 66,5%. У перспективі до 2010 р. частина внутрішніх перевезень у складі загальних обсягів знизиться несуттєво.

Внутрішні перевезення залізничним транспортом пов'язані з великими обсягами переміщення масових навалювальних вантажів: вугілля - від шахт до теплоелектростанцій, металургійних підприємств, галузей хімічного й інших видів виробництва; руди - від місць видобутку до металургійних підприємств; металу - від металургійних до машинобудівних підприємств; хімічних вантажів - від підприємств виробництва до споживачів; мінеральних будівельних матеріалів - із кар'єрів і підприємств будівельних матеріалів до місць використання.

Обсяги відправлення вантажів у внутрішньому сполученні в 2010р. у порівнянні з 2000 р. зростуть у 1,4 – 1,5 рази.

Пасажирообіг України (у 1997 році – 54.4 млрд. пассажиро-км) займає пріоритетне місце в структурі перевезень залізничного транспорту. Пасажирський транспорт у зв'язку з інтеграцією України в європейську єдину залізничну систему в останні роки якісно міняється, щоб відповідати європейським рівням експлуатації й екологічних вимог. Перед пасажирською службою Державної адміністрації "Укрзалізниці" стоїть задача забезпечити пасажирські перевезення міжнародним рівнем комфорту. Ця задача надскладна, тому що пасажирський залізничний транспорт зараз хоч і справляється з перевізною роботою, але за рівнем зношеності стоїть на грані катастрофи.

Міжнародні пасажирські перевезення на залізниці складали в 1991 році 96 млн. чоловік, приміські - 561 млн. чоловік. Відтоді обсяг відправлення пасажирів залізничним транспортом скоротився на 24%, але пропорції відправлення пасажирів міжнародним і приміським транспортом майже не змінилися. На пасажирський залізничний транспорт як і раніше приходиться до 70% загального обсягу пасажирських перевезень у країні. У пасажирських перевезеннях переважає частка прямого сполучення (53%). Тим часом, кількість пасажирського рухливого складу зменшилося з 1991 року на 27% від їхнього загального числа. Діючий пасажирський транспорт має високий ступінь зношеності. Особливо важке положення складається з забезпеченням приміських перевезень. Приміські перевезення самі збиткові, тому адміністрація залізниці поставлена в умовах збитковості всієї галузі скорочувати кількість приміських потягів. Департамент "Укрзалізниці" вживає екстрених заходів, щоб пасажирський транспорт зберегти і модернізувати. Для цього максимально скорочуються експлуатаційні витрати (ліквідується зайве майно і технічні засоби, закриваються нерентабельні залізничні ділянки та інше).

Поки збитковими є і міжнародні пасажирські перевезення через недозавантаженість вагонів, що повертаються назад. Практично в одну сторону (у бік України) вагони їдуть напівпорожніми. Експортні послуги залізничним пасажирським транспортом в 1997 році склали 103.04 млн. діл. США, а імпортні - 98.38 млн. діл. США. Усього ж експортні послуги залізничного транспорту торік склали 360.98 млн. діл. США, імпортні - 184.87 млн. діл. США. Ці цифри підтверджують вище викладене положення про міжнародні залізничні перевезення.

Зробимо прогноз пасажирських перевезень за всіма видами відправлення на період до 2010 року.

Пасажирські перевезення за видами відправлень

Попит на послуги пасажирського транспорту обумовлюється темпами зміни ВВП, зміною чисельності населення, життєвим рівнем населення, обсягами грошових прибутків і співвідношенням тарифних цін на перевезення і середньомісячною заробітною платою, стабільністю соціально-економічного становища, рівнем інфляції та іншими чинниками.

Прогноз потреби населення України в послугах залізничного транспорту виконаний з урахуванням тенденцій, що склалися на сучасному етапі, і прогнозу цих тенденцій за даними РВПС України НАН України та Міністерства економіки.

Прийняті в основу розрахунків пасажирських перевезень залізничним транспортом кількість населення і сукупний доход на душу населення наведені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3.

Показники кількості і життєвого рівня населення, прийняті в розрахунках пасажирських перевезень на залізничному транспорті України на період до 2010 р.

  Песимістичний варіант Оптимістичний варіант
  Кількість населення, млн.чол. Сукупний щорічний доход на душу населення, грн., у цінах 1996 р. Кількість населення, млн.чол. Сукупний щорічний при-буток на душу населення, грн у цінах 1996р.
50,24 50,24
49,82 49,92
49,36 49,64
48,85 49,43
46,75 49,60
44,75 49,81
 

Як видно з наведених у табл. 3.3 даних, кількість населення за песимістичним варіантом буде знижуватися до 2010 р., а за оптимістичним - зниження кількості населення буде продовжуватися до 2005 р.

Темпи зростання сукупного щорічного прибутку на душу населення досягнуть за оптимістичним варіантом в

2000 р. - 106,8% до рівня 1998 р., у 2005 р. - 126,4%, у 2010 р. - 153,6%. За песимістичним варіантом в 2010 р. зростання сукупного доходу на душу населення досягне тільки 150%.

Розрахована на основі цих даних рухомість населення в перспективі показує, що слід очікувати її зниження до

2001 р. Тільки після 2001 р. вона буде зростати, відповідно, за песимістичним і оптимістичним варіантами: до 2005 р. в 1,3-1,4 рази, до 2010 р. у 1,6-1,8 рази.

При розрахунках обсягів пасажирських перевезень на залізничному транспорті були прийняті умови, при яких темпи зростання міжміських перевезень (прямі перевезення) більші, ніж темпи місцевих перевезень, у зв'язку з незначними змінами кількості населення України в перспективі до 2010 р. Очікується збільшення попиту на міжміські перевезення завдяки підвищенню добробуту в державах СНД після 2003 р., а також розвитку зон відпочинку в Криму і туризму.

Прогноз загальних обсягів перевезень пасажирів залізничним транспортом України, у тому числі в міжміському і місцевому сполученні, ґрунтуються на співвідношенні кількості відправлених пасажирів із ВВП.

Відповідно прогнозу обсяги пасажирських перевезень залізничним транспортом України в перспективі до 2010 р. (середній варіант) будуть збільшуватися з 500,3 млн. пас. у 1998 р. до 675,0 млн. пас. у 2010 р.

Міжнародні пасажирські перевезення

Основні обсяги пасажирських перевезень у міжнародному сполученні будуть зростати в напрямку Північ-Південь, Схід-Захід, а також у зворотних напрямках.

У складі міжміських пасажирських перевезень залізничним транспортом частина перевезень у міжнародному сполученні зросте з 39% у 1998 р. до 41% у 2010 р. Таке положення пояснюється, головним чином, зростанням рухомості населення держав СНД, країн Балтії, Східної і Західної Європи в міжнародному сполученні, значною мірою за рахунок туристичних, ділових поїздок і поїздок до міст відпочинку як в Україні, так і в інших державах СНД.

При розробці прогнозу пасажирських перевезень залізничним транспортом враховувалося також зростання рухомості населення України в міжміському і міжнародному сполученні, але ці показники були нижче ніж ті, що досягнуті в європейських країнах.

Дані щодо обсягів пасажирських перевезень у міжміському і міжнародному сполученні наведені в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4.

Обсяги перевезень пасажирів залізничним транспортом у міжнародному сполученні у перспективі до 2010 р., млн..чол

  В міжміському сполученні, разом Із них в міжнародному сполучені
разом в тому числі транзит
84,2 8,5
90,0 8,5
95,0 10,0
131,0 20,0
209,0 29,0

Перевезення пасажирів залізничним транспортом у транзитному сполученні, що складало в 1998 р. близько 8,5 млн.чол., починаючи з 2000 р. почне зростати і досягне в 2005 р. 20 млн.чол., у 2010 р. - 29 млн.чол., тобто зросте в 3,4 рази порівняно з 1998 р. (табл. 3.4).

Обсяги міжнародних транзитних пасажирських перевезень залізничним транспортом здійснюються, в основному, в напрямках: країни СНД - країни Європи й у зворотному напрямках.

Внутрішні пасажирські перевезення

Обсяги пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні складаються з обсягів перевезень приміського, місцевого і прямого сполучення. У приміському сполученні здійснюється більше 82,8% (звіт 1998 р.) загальних обсягів пасажирських перевезень, тому що в зоні великих міст формується значний пасажирський потік із приміської зони, пов'язаний із роботою, поїздкою до садів, городів та ін. У місцевому сполученні пасажирські перевезення складають близько 3% (1998 р.). У місцевому сполученні пасажирські перевезення складають близько 3% (1998 р.). Здійснюються вони на короткі відстані, у межах однієї залізниці. До прямих сполучень відносяться перевезення пасажирів у межах країни. Цей вид перевезень складав у 1998 р. 14,5% від загальних обсягів пасажирських перевезень.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 104; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.03 с.)