Типи термінів-словосполучень.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типи термінів-словосполучень.Терміни-словосполучення поділяються на 3 типи.

1. До першого типу належать терміни-словосполучення, компонентами яких є самостійні слова, які можуть вживатися окремо і які зберігають своє значення:

brake – гальмо;

gear – механізм, прилад, шестерня і ін.

Але терміни-словосполучення, які складаються із таких компонентів, набувають нового значення і мають свою змістову самостійність, наприклад:

brake gear – гальмове обладнання;

electric motor – двигун, який приводиться в дію електрикою;

ionic rectifier – іонний очисник (випрямляч).

Характерним для термінів-словосполучень першого типу є можливість їх розчленування і виділення компонентів із словосполучень в самостійні терміни.

2. До другого типу відносяться такі терміни-словосполучення, які мають один із компонентів технічний термін, а другий – загальновживаної лексики. Компонентами такого типу можуть бути два іменники, або іменник і прикметник. Цей спосіб утворення науково-технічних термінів більш продуктивний, ніж перший, де два компоненти є само­стійними термінами:

back coupling – зворотній зв'язок;

variable capacitor – перемінний конденсатор.

Перший компонент, як видно із прикладів, вживається в основному значенні.

Другий компонент може бути терміном, який вживається в декількох галузях науки:

safety switchаварійний вимикач (елек.);

locked switch – закрита стрілка (зал.);

change-over switchперемикач (елек.);

change-tune switchручка настройки (рад.).

До другого типу відносяться також такі терміни-слово­сполучення, другий компонент яких вживається в основному значенні, а в сполученні з першим компонентом він є самостійним терміном, спеціальним для певної галузі техніки:

electric eye – фотоелемент;

atmospheric disturbances – атмосферні перешкоди.

Характерною властивістю термінів-словосполучень другого типу є те, що другий компонент, тобто іменник, може приймати на себе значення всього сполучення і. представляти в контексті самостійний термін.

current замість electric current;

change замість electric change.

3. До третього типу відносяться терміни-словосполучення, обидва компоненти яких являють собою слова загально­вживаної лексики і тільки сполучення цих слів є терміном.

Терміни третього типу термінологічно не розкладаються і зв'язок між компонентами тісний:

line wire – провід під напругою (ел.);

live stream – свіжий пар (теп.).

Компоненти термінів-словосполучень третього типу можуть вживатися як звичайне сполучення прикметника з іменником, тобто в прямому значенні:

thermal stress – термічна напруга;

progressive illumination – послідовне освітлення.

Терміни об'єднуються в термінологічні системи, які виражають поняття однієї галузі знань.

У кожній термінологічній системі утворюються певні групи, для яких загальним є їх належність до класу предметів, або до класу процесів, властивостей і т.д.

Основна кількість термінів утворилась за рахунок загально­вживаних слів, взаємного проникнення із різних галузей техніки, запозичень із міжнародної лексики за словотворними моделями, які характерні для сучасної англійської мови.

Найбільшу складність для перекладу являють собою терміни- неологізми та технічна фразеологія. Вони, як правило, не відображені у словниках, наприклад, electric eye – фотоелемент.

Характерною рисою сучасної науково-технічної літератури є широке використання скорочень та абревіатур. Прийняті скорочення є офіційними, загальноприйнятими і їх не можна довільно змінювати та замінювати. Наприклад, A.C. – atternating current, H.P. – horse power.

І.4. Типи скорочень в англійській мові

В англійській технічній мові можна виділити такі типи скорочень.

Буквенні скорочення

а) Скорочене слово – його перша буква, а скорочене словосполучення – перші букви компонентів. Скорочені слова вимовляються повністю:

Е – east – Схід;

Nnorth – Північ;

АА – Automatic Answer – автоматична відповідь;

BD – Business Data – комерційна інформація.

б) У ряді випадків буквеному скороченню підпадає тільки перший елемент, який вимовляється як алфавітна назва даної букви:

H-bomb = Hydrogen bomb – воднева бомба;

A-fission = Atom fission – розщеплення атому.

Внаслідок широкого вживання скорочень існує багато омоні­мічних форм (омоніми – слова, що вимовляються однаково, але мають різні значення), що спричиняє труднощі при виборі потрібного значення:

S.F. = Self feeding – автоматична подача;

S.F. = signal frequency – частота сигналу;

S.F. = square foot – квадратний фут.

Складові скорочення

а) Складові скорочення являють собою початкові склади компонентів словосполучень. Вони пишуться разом і читаються як одне слово:

Махсар = maximum capacity – максимальна потужність;

Radstat = radio station – радіостанція;

Intercom = intercommunication – двосторонній зв'язок;

Modem = modulating – demodulating – модем.

б) Скорочення, які складаються із букв або складів:

РPent. = Pentagon – будинок Міністерства оборони США;

UNO – United National Organization – Організація Об'єднаних Націй.

Усічені (скорочені) слова

а) Скорочення слова, при якому залишається початкова частина слова:

sub (submarine) – підводна лодка;

sub (subirrigation) – підґрунтове зрошення.

б) Скорочення слова, при якому залишається кінцева частина слова:

Chute (parachute) – парашут;

Phone (telephone) – телефон.

в) Скорочення слова, при якому відпадає середня частина слова:

RY (railway) – залізниця.

г) Скорочення слова, при якому залишаються два склади:

ammo (ammunition) – боєприпаси;

memo (memorandum) – меморандум.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.006 с.)